Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih


04.05.2018

sprejet

Zakon

sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih
37 %
za