Prikazani so podatki za 7. sklic Državnega zbora Republike Slovenije (2014 - 2018). Nova verzija prihaja kmalu!

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih


sprejet

Zakon

sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih
37 %
za