Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike Finske k Severnoatlantski pogodbi


Sprejet