Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Kraljevine Švedske k Severnoatlantski pogodbi


Sprejet