Sklep o imenovanju podpredsednika Odbora za zadeve Evropske unije


Sprejet