Posebno poročilo Varuha človekovih pravic "Dostopnost Centrov za socialno delo za gibalno in senzorno ovirane invalide" s predlogom priporočila


V obravnavi