Sklep o razrešitvi podpredsednika Odbora za pravosodje


Sprejet