Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojaški dolžnosti


Zavrnjen

Zakon

Zavrnjen
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojaški dolžnosti