Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti
97 %
Za