Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije


V obravnavi

Zakon

V obravnavi
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije