Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije
84 %
Za