Osnovne informacije

: SDS
Prejel 2925 glasov v okraju Postojna
: 6
: poslanec
: diplomant prava
: 61 let
:

Zadnje aktivnosti

15. 7. 2024

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

15. 7. 2024
Zastavil vprašanje na temo: v zvezi z zavrnitvijo imenovanja direktorice Doma za upokojence Sežana s strani ministra, ki je prejela predhodno soglasno potrditev sveta zavoda in pozitivno mnenje Občine Sežana
16. 5. 2024
Zastavil vprašanje na temo: v zvezi z obračunom elektrike pri tistih, ki so lani priključili sončno elektrarno
24. 4. 2024
Zastavil vprašanje na temo: v zvezi z izplačanimi podporami za električno energijo

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Zvonko Černač
62%
62
41.1%
41
322%
Jelka Godec
322

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Zvonko Černač
79.14110429447852%
79 %
85.29161632253405%
85 %
100%
Branko Zlobko
100 %

Članstva