• Število sedežev
  • Prisotnost na glasovanjih
  • Št. poslanskih vprašanj in pobud
  • Neenotnost glasovanj
  • Raznolikost besedišča

Seznam poslanskih skupin po številu sedežev