Prikazani so podatki za 7. sklic Državnega zbora Republike Slovenije (2014 - 2018). Nova verzija prihaja kmalu!
  • Število sedežev
  • Prisotnost na glasovanjih sej DZ
  • Neenotnost glasovanj
  • Število vloženih amandmajev
  • Št. poslanskih vprašanj in pobud
  • Raznolikost besedišča

Seznam poslanskih skupin po številu sedežev