Svoboda

koalicija

 

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Svoboda
129%
129
219%
219
879%
Slovenska demokratska stranka
SDS
879

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Svoboda
94.5015645954403%
95 %
83.7444723441113%
84 %
94.5015645954403%
Svoboda
Svoboda
95 %

Prisotnost na glasovanjih skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

24. 5. 2023
dr. Mirjam Bon Klanjšček je zastavila vprašanje na temo: v zvezi z inšpekcijskim nadzorom in zakonitostjo delovanja asfaltne baze CGP Vrtojba
23. 5. 2023
Aleš Rezar je zastavil vprašanje na temo: v zvezi s kadrovskim primanjkljajem in normativi v šolstvu
Lenart Žavbi je zastavil vprašanje na temo: v zvezi z delovanjem Finančne uprave Republike Slovenije ter delovanjem Tržnega inšpektorata
19. 5. 2023