Svoboda

koalicija

 

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Svoboda
271%
271
555.5%
556
2247%
Slovenska demokratska stranka
SDS
2247

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Svoboda
93.61114545979143%
94 %
83.16113789838067%
83 %
93.61114545979143%
Svoboda
Svoboda
94 %

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

20. 6. 2024
mag. Nataša Avšič Bogovič, Tamara Kozlovič, Andreja Živic so podali pobudo na temo: v zvezi z zagotovitvijo dodatnih sredstev za financiranje ukrepov odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 populacijske enote