Teodor Uranič

Svoboda

 

Osnovne informacije

Prejel 4177 glasov v okraju Zagorje ob Savi
: 1
: GEN-I Sonce d.o.o.
: diplomiral na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju Univerze v Mariboru in pridobil naziv organizator dela – informatik
: 53 let

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

31. 1. 2024
Podal pobudo na temo: v zvezi s soglasjem za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti v času zdravniške stavke

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Teodor Uranič
4%
4
35.6222222222222%
36
289%
Anja Bah Žibert
289

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Teodor Uranič
98.8176443838108%
99 %
86.562954228573%
87 %
99.7641509433962%
Jernej Žnidaršič
100 %

Članstva