Teodor Uranič

Svoboda

koalicija

Osnovne informacije

Prejel 4177 glasov v okraju Zagorje ob Savi
: 1
: GEN-I Sonce d.o.o.
: diplomiral na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju Univerze v Mariboru in pridobil naziv organizator dela – informatik
: 51 let

Prisotnost na glasovanjih sej

Poslanska vprašanja in pobude

Brez zadetkov.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Teodor Uranič
0%
0
5.52222222222222%
6
53%
Jelka Godec
53

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Teodor Uranič
98.3014861995754%
98 %
86.5091639866057%
87 %
99.7876857749469%
mag. Franc Props
100 %

Članstva