Teodor Uranič

Svoboda

koalicija

Osnovne informacije

Prejel 4177 glasov v okraju Zagorje ob Savi
: 1
: GEN-I Sonce d.o.o.
: diplomiral na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju Univerze v Mariboru in pridobil naziv organizator dela – informatik
: 51 let

Prisotnost na glasovanjih sej

Poslanska vprašanja in pobude

Brez zadetkov.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Teodor Uranič
0%
0
0.6%
< 1
17%
Eva Irgl
17

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Teodor Uranič
100%
100 %
88.3872726497745%
88 %
100%
Damijan Zrim
dr. Martin Premk
mag. Darko Krajnc
mag. Nataša Avšič Bogovič
Robert Janev
dr. Mirjam Bon Klanjšček
Gašper Ovnik
Tamara Vonta
100 %

Članstva