Osnovne informacije

: SDS
Prejel 4649 glasov v okraju Šmarje pri Jelšah
: 1
: upokojenec
: magister managementa
: 64 let
:

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Anton Šturbej
100%
100
38.1123595505618%
38
300%
Anja Bah Žibert
300

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Anton Šturbej
87.928536938677%
88 %
87.290163602989%
87 %
99.6610169491525%
Jernej Žnidaršič
100 %

Članstva