Aleksander Prosen Kralj

Svoboda

koalicija

Osnovne informacije

Prejel 4266 glasov v okraju Postojna
: 1
: partner in izvržni producent na Dobre zgodbe, d.o.o.
: diploma VS Management v Kopru (Univerza na Primorskem)
: 39 let
:

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

31. 1. 2024
Podal pobudo na temo: v zvezi s soglasjem za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti v času zdravniške stavke
13. 10. 2023
Zastavil vprašanje na temo: v zvezi s Vojaškim poligonom Poček
23. 6. 2023
20. 1. 2023

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Aleksander Prosen Kralj
10%
10
40.6%
41
316%
Jelka Godec
316

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Aleksander Prosen Kralj
95.9954233409611%
96 %
85.3658020141275%
85 %
100%
Branko Zlobko
100 %

Članstva