Dušan Stojanovič

Svoboda

koalicija

Osnovne informacije

Prejel 5100 glasov v okraju Slovenj Gradec
: 1
: Odnosi z javnostmi in mednarodno sodelovanje (Mestna občina Slovenj Gradec)
: DOBA Fakulteta, smer marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi
: 55 let
:

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

22. 3. 2024
31. 1. 2024
Podal pobudo na temo: v zvezi s soglasjem za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti v času zdravniške stavke
28. 6. 2023
Zastavil vprašanje na temo: v zvezi z ureditvijo priznavanja pravic invalidov

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Dušan Stojanovič
13%
13
39.0555555555556%
39
304%
Anja Bah Žibert
304

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Dušan Stojanovič
97.5981253661394%
98 %
85.261157834794%
85 %
100%
Branko Zlobko
100 %

Članstva