Osnovne informacije

: SDS
Prejela 5794 glasov v okraju Novo mesto I
: 3
: poslanka
: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani
: 51 let
:

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

9. 4. 2024
Podala pobudo na temo: v zvezi s prejemanjem depeš
2. 4. 2024
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi s skrajševanjem delovnega časa
18. 3. 2024
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi s podružničnimi šolami

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Anja Bah Žibert
289%
289
35.1%
35
289%
Anja Bah Žibert
289

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Anja Bah Žibert
70.9711846318036%
71 %
86.5564419342726%
87 %
99.7142857142857%
Jernej Žnidaršič
100 %

Članstva