Tereza Novak

Svoboda

koalicija

Osnovne informacije

Prejela 6319 glasov v okraju Ljubljana Bežigrad II
: 1
: izvršna direktorica Slovenske filantropije
: Filozofska fakulteta v Ljubljani, smer Filozofija
: 58 let

Zadnje aktivnosti

15. 7. 2024
Glasovala ZA Dnevni red v celoti

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

9. 7. 2024
7. 3. 2024
Podala pobudo na temo: v zvezi s proučitvijo možnosti, da se Projekt "predlagam.vladi.si" vsebinsko in organizacijsko nadgradi ter se ga bolj aktivno predstavi širši javnosti
31. 1. 2024
Podala pobudo na temo: v zvezi s soglasjem za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti v času zdravniške stavke
17. 11. 2023
17. 3. 2023

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Tereza Novak
8%
8
40.84444444444444%
41
318%
Jelka Godec
318

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Tereza Novak
98.71723368655884%
99 %
85.29161632253407%
85 %
100%
Branko Zlobko
100 %

Članstva