dr. Mirjam Bon Klanjšček

Svoboda

koalicija

Osnovne informacije

Prejela 7321 glasov v okraju Ljubljana Bežigrad I
: 3
: upokojenka
: doktorat znanosti na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem
: 69 let
:

Prisotnost na glasovanjih sej

Poslanska vprašanja in pobude

24. 5. 2023
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi z inšpekcijskim nadzorom in zakonitostjo delovanja asfaltne baze CGP Vrtojba
21. 9. 2022

Št. poslanskih vprašanj in pobud

dr. Mirjam Bon Klanjšček
3%
3
25.3777777777778%
25
231%
Anja Bah Žibert
231

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

dr. Mirjam Bon Klanjšček
95.4077593032462%
95 %
85.7786646144062%
86 %
99.7624703087886%
Robert Janev
100 %

Članstva