dr. Mirjam Bon Klanjšček

Svoboda

koalicija

Osnovne informacije

Prejela 7321 glasov v okraju Ljubljana Bežigrad I
: 3
: upokojenka
: doktorat znanosti na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem
: 70 let
:

Zadnje aktivnosti

20. 5. 2024
Glasovala ZA Dnevni red v celoti
13. 5. 2024

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

31. 1. 2024
Podala pobudo na temo: v zvezi s soglasjem za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti v času zdravniške stavke
24. 5. 2023
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi z inšpekcijskim nadzorom in zakonitostjo delovanja asfaltne baze CGP Vrtojba
21. 9. 2022

Št. poslanskih vprašanj in pobud

dr. Mirjam Bon Klanjšček
7%
7
37.3111111111111%
37
300%
Anja Bah Žibert
300

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

dr. Mirjam Bon Klanjšček
86.8344060854301%
87 %
86.4822191780242%
86 %
99.8175182481752%
Jernej Žnidaršič
100 %

Članstva