Osnovne informacije

: NSi
Prejela 1937 glasov v okraju Logatec
: 4
: poslanka
: diplomantka visokošolskega programa komercialne in poslovne vede
: 51 let
:

Zadnje aktivnosti

26. 5. 2023
Ni bila prisotna na glasovanju o Dnevni red v celoti
Govorila na 37. izredna seja Državni zbor
25. 5. 2023

Prisotnost na glasovanjih sej

Poslanska vprašanja in pobude

17. 3. 2023
Podala pobudo na temo: v zvezi s povečanjem finančnih sredstev na projektu »Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera«
21. 2. 2023

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Iva Dimic
18%
18
15.3333333333333%
15
156%
Anja Bah Žibert
156

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Iva Dimic
75.6544502617801%
76 %
86.8287376780766%
87 %
99.738219895288%
Robert Janev
100 %

Članstva