Nova Slovenija - Krščanski demokrati

 

 

Št. poslanskih vprašanj in pobud

NSi
82%
82
164.666666666667%
165
662%
Slovenska demokratska stranka
SDS
662

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

NSi
72.718253968254%
73 %
82.939651999632%
83 %
94.4896220570012%
Svoboda
Svoboda
94 %

Prisotnost na glasovanjih skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

17. 3. 2023
Janez Cigler Kralj je podal pobudo na temo: v zvezi z dostopnostjo sredstev za sofinanciranje gradnje objektov za varno bivanje oseb, ki so odvisne od pomoči drugih, tudi za socialnovarstvene zavode, katerih ustanovitelj so lokalne skupnosti
Iva Dimic je podala pobudo na temo: v zvezi s povečanjem finančnih sredstev na projektu »Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera«
mag. Matej Tonin je zastavil vprašanje na temo: v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2023
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje na temo: v zvezi s pokojninsko reformo
16. 3. 2023
dr. Vida Čadonič Špelič je podala pobudo na temo: v zvezi z zaposlovanjem v javni upravi
Aleksander Reberšek je zastavil vprašanje na temo: v zvezi z največjimi dobavitelji v slovenskem zdravstvu