Osnovne informacije

: NSi
Prejel 3808 glasov v okraju Domžale I, Ribnica - Dobrepolje
: 1
: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
: diplomant politologije - analiza politik in javna uprava na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani
: 45 let
:

Zadnje aktivnosti

25. 9. 2023
22. 9. 2023

Prisotnost na glasovanjih sej

Poslanska vprašanja in pobude

25. 9. 2023
17. 3. 2023
Podal pobudo na temo: v zvezi z dostopnostjo sredstev za sofinanciranje gradnje objektov za varno bivanje oseb, ki so odvisne od pomoči drugih, tudi za socialnovarstvene zavode, katerih ustanovitelj so lokalne skupnosti
19. 1. 2023
8. 12. 2022
Zastavil vprašanje na temo: v zvezi z dokončanjem doma starejših občanov v Osilnici

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Janez Cigler Kralj
13%
13
21.2333333333333%
21
214%
Anja Bah Žibert
214

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Janez Cigler Kralj
69.0633869441816%
69 %
86.7080626551554%
87 %
100%
Jurij Lep
100 %

Članstva