Osnovne informacije

: NSi
Prejel 3808 glasov v okraju Domžale I, Ribnica - Dobrepolje
: 1
: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
: diplomant politologije - analiza politik in javna uprava na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani
: 45 let
:

Zadnje aktivnosti

22. 3. 2023

Prisotnost na glasovanjih sej

Poslanska vprašanja in pobude

17. 3. 2023
Podal pobudo na temo: v zvezi z dostopnostjo sredstev za sofinanciranje gradnje objektov za varno bivanje oseb, ki so odvisne od pomoči drugih, tudi za socialnovarstvene zavode, katerih ustanovitelj so lokalne skupnosti
19. 1. 2023
8. 12. 2022
Zastavil vprašanje na temo: v zvezi z dokončanjem doma starejših občanov v Osilnici
18. 11. 2022

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Janez Cigler Kralj
7%
7
11.4222222222222%
11
97%
Anja Bah Žibert
97

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Janez Cigler Kralj
53.8095238095238%
54 %
87.0736384039125%
87 %
100%
Andrej Kosi
100 %

Članstva