Osnovne informacije

: NSi
Prejel 1318 glasov v okraju Škofja Loka II
: 1
: državni sekretar, Ministrstvo za obrambo
: magister mikrobiologije
: 60 let
:

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

30. 1. 2024
Zastavil vprašanje na temo: v zvezi s stroški službenih potovanj
16. 11. 2023
12. 7. 2023
Zastavil vprašanje na temo: v zvezi z izvozom streliva v Kirgizijo
27. 6. 2023
Podal pobudo na temo: v zvezi z znižanjem kriterija populacijskih enot na ukrepu »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda«
13. 6. 2023
17. 2. 2023

Št. poslanskih vprašanj in pobud

mag. Janez Žakelj
19%
19
38.1111111111111%
38
304%
Anja Bah Žibert
304

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

mag. Janez Žakelj
78.6914765906363%
79 %
85.3275675889239%
85 %
100%
Branko Zlobko
100 %

Članstva