Osnovne informacije

: SDS
Prejel 3249 glasov v okraju Mozirje
: 1
: upokojenec
: rudarski tehnik
: 58 let
:

Prisotnost na glasovanjih sej

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Jožef Jelen
6%
6
5.57777777777778%
6
53%
Jelka Godec
53

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Jožef Jelen
87.2611464968153%
87 %
86.5091639866057%
87 %
99.7876857749469%
mag. Franc Props
100 %

Članstva