Največkrat glasujejo enako

Najmanjkrat glasujejo enako

Neujemanje s poslansko skupino

Jožef Jelen
14.9581589958159%
15 %
13.9696741637902%
14 %
39.1363947909527%
Janez (Ivan) Janša
39 %