Miroslav Gregorič

Svoboda

koalicija

Osnovne informacije

Prejel 4433 glasov v okraju Ljubljana Moste-Polje II
: 1
: upokojenec
: magisterij na Oregon State University iz prenosa toplote in snovi
: 75 let
:

Zadnje aktivnosti

22. 9. 2023

Prisotnost na glasovanjih sej

Poslanska vprašanja in pobude

23. 6. 2023
Zastavil vprašanje na temo: v zvezi s Strategijo zunanje politike RS
19. 5. 2023
21. 4. 2023
18. 4. 2023
Zastavil vprašanje na temo: v zvezi z električno vleko na slovenskih železnicah
31. 3. 2023
24. 3. 2023
Zastavil vprašanje na temo: v zvezi s kemijskimi nesrečami ter varnostjo in zdravjem pri delu

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Miroslav Gregorič
9%
9
21.2444444444444%
21
214%
Anja Bah Žibert
214

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Miroslav Gregorič
93.5666982024598%
94 %
86.7080626551554%
87 %
100%
Jurij Lep
100 %

Članstva