Miroslav Gregorič

Svoboda

koalicija

Osnovne informacije

Prejel 4433 glasov v okraju Ljubljana Moste-Polje II
: 1
: upokojenec
: magisterij na Oregon State University iz prenosa toplote in snovi
: 76 let
:

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

31. 1. 2024
Podal pobudo na temo: v zvezi s soglasjem za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti v času zdravniške stavke
23. 6. 2023
Zastavil vprašanje na temo: v zvezi s Strategijo zunanje politike RS
19. 5. 2023
21. 4. 2023
18. 4. 2023
Zastavil vprašanje na temo: v zvezi z električno vleko na slovenskih železnicah

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Miroslav Gregorič
14%
14
40.6%
41
316%
Jelka Godec
316

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Miroslav Gregorič
94.2437923250564%
94 %
85.3658020141275%
85 %
100%
Branko Zlobko
100 %

Članstva