Miroslav Gregorič

Svoboda

koalicija

Osnovne informacije

Prejel 4433 glasov v okraju Ljubljana Moste-Polje II
: 1
: upokojenec
: magisterij na Oregon State University iz prenosa toplote in snovi
: 75 let
:

Prisotnost na glasovanjih sej

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Miroslav Gregorič
2%
2
7.77777777777778%
8
71%
Jelka Godec
71

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Miroslav Gregorič
96.4476021314387%
96 %
86.6306936190759%
87 %
100%
Andrej Kosi
100 %

Članstva