Miroslav Gregorič

Svoboda

koalicija

Največkrat glasujejo enako

Najmanjkrat glasujejo enako

Neujemanje s poslansko skupino

Miroslav Gregorič
5.68383658969805%
6 %
16.4292619020997%
16 %
51.6873889875666%
Janez Cigler Kralj
52 %