Osnovne informacije

: NSi
Prejel 2016 glasov v okraju Žalec II
: 2
: samostojni podjetnik
: Srednja šola za elektrotehniko
: 44 let
:

Zadnje aktivnosti

15. 7. 2024
Glasoval PROTI Dnevni red v celoti

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Aleksander Reberšek
74%
74
40.84444444444444%
41
318%
Jelka Godec
318

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Aleksander Reberšek
92.80535415504741%
93 %
85.29161632253407%
85 %
100%
Branko Zlobko
100 %

Članstva