dr. Vida Čadonič Špelič

Osnovne informacije

: NSi
Prejela 1694 glasov v okraju Novo mesto I
: 2
: direktorica Občinske uprave Mestne občine Novo mesto
: doktorirala na Veterinarski fakulteti v Ljubljani
: 65 let
:

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

2. 4. 2024
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi z analizo projekta spremljanja cen v prehranski verigi
5. 2. 2024
1. 2. 2024
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi z učinkovitostjo vodenja javnih zdravstvenih zavodov

Št. poslanskih vprašanj in pobud

dr. Vida Čadonič Špelič
50%
50
34.7666666666667%
35
287%
Anja Bah Žibert
287

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

dr. Vida Čadonič Špelič
83.5548172757475%
84 %
86.5564419342726%
87 %
99.7142857142857%
Jernej Žnidaršič
100 %

Članstva