Osnovne informacije

: NSi
Prejela 1694 glasov v okraju Novo mesto I
: 2
: direktorica Občinske uprave Mestne občine Novo mesto
: doktorirala na Veterinarski fakulteti v Ljubljani
: 65 let
:

Zadnje aktivnosti

15. 7. 2024
Glasovala PROTI Dnevni red v celoti

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

9. 7. 2024
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi s pomanjkanjem pravosodnih policistov
4. 7. 2024
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi s strateškim svetom za prehrano
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi s pomanjkanjem zdravil
19. 6. 2024
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi s pozivom javnih zavodov k prilagoditvi zakonodaje glede naročanja ekoloških živil
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi s pozivom javnih zavodov k prilagoditvi zakonodaje glede naročanja ekoloških živil
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi s pozivom javnih zavodov k prilagoditvi zakonodaje glede naročanja ekoloških živil
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi s pozivom javnih zavodov k prilagoditvi zakonodaje glede naročanja ekoloških živil
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi z odlovom živali v občini Škocjan
5. 6. 2024
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi s specialnimi tovornimi vozili

Št. poslanskih vprašanj in pobud

dr. Vida Čadonič Špelič
74%
74
41.233333333333334%
41
329%
Jelka Godec
329

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

dr. Vida Čadonič Špelič
81.09313998884551%
81 %
85.29161632253405%
85 %
100%
Branko Zlobko
100 %

Članstva