dr. Vida Čadonič Špelič

Osnovne informacije

: NSi
Prejela 1694 glasov v okraju Novo mesto I
: 2
: direktorica Občinske uprave Mestne občine Novo mesto
: doktorirala na Veterinarski fakulteti v Ljubljani
: 64 let
:

Prisotnost na glasovanjih sej

Št. poslanskih vprašanj in pobud

dr. Vida Čadonič Špelič
21%
21
21.2333333333333%
21
214%
Anja Bah Žibert
214

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

dr. Vida Čadonič Špelič
88.647114474929%
89 %
86.7080626551554%
87 %
100%
Jurij Lep
100 %

Članstva