dr. Vida Čadonič Špelič

Osnovne informacije

: NSi
Prejela 1694 glasov v okraju Novo mesto I
: 2
: direktorica Občinske uprave Mestne občine Novo mesto
: doktorirala na Veterinarski fakulteti v Ljubljani
: 64 let
:

Zadnje aktivnosti

22. 3. 2023

Prisotnost na glasovanjih sej

Poslanska vprašanja in pobude

16. 3. 2023
Podala pobudo na temo: v zvezi z zaposlovanjem v javni upravi
8. 12. 2022
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi s sprejetjem paketa zakonodajnih sprememb za zaščito otrok v problematičnih socialnih okoljih

Št. poslanskih vprašanj in pobud

dr. Vida Čadonič Špelič
12%
12
11.1777777777778%
11
95%
Jelka Godec
95

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

dr. Vida Čadonič Špelič
83.015873015873%
83 %
87.0736384039125%
87 %
100%
Andrej Kosi
100 %

Članstva