Katarina Štravs

Svoboda

koalicija

Osnovne informacije

Prejela 5846 glasov v okraju Jesenice
: 1
: sodna zapisnikarica in arhivarka na Okrajnem sodišču na Jesenicah
: visokošolski študijski program Poslovanje
: 41 let

Prisotnost na glasovanjih sej

Poslanska vprašanja in pobude

Brez zadetkov.

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Katarina Štravs
0%
0
0.6%
< 1
17%
Eva Irgl
17

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Katarina Štravs
100%
100 %
88.3872726497745%
88 %
100%
Damijan Zrim
dr. Martin Premk
mag. Darko Krajnc
mag. Nataša Avšič Bogovič
Robert Janev
dr. Mirjam Bon Klanjšček
Gašper Ovnik
Tamara Vonta
100 %

Članstva