Katarina Štravs

Svoboda

koalicija

Osnovne informacije

Prejela 5846 glasov v okraju Jesenice
: 1
: sodna zapisnikarica in arhivarka na Okrajnem sodišču na Jesenicah
: visokošolski študijski program Poslovanje
: 43 let

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Katarina Štravs
6%
6
38.1123595505618%
38
300%
Anja Bah Žibert
300

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Katarina Štravs
98.2640715412941%
98 %
87.290163602989%
87 %
99.6610169491525%
Jernej Žnidaršič
100 %

Članstva