Katarina Štravs

Svoboda

koalicija

Osnovne informacije

Prejela 5846 glasov v okraju Jesenice
: 1
: sodna zapisnikarica in arhivarka na Okrajnem sodišču na Jesenicah
: visokošolski študijski program Poslovanje
: 41 let

Prisotnost na glasovanjih sej

Poslanska vprašanja in pobude

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Katarina Štravs
1%
1
5.52222222222222%
6
53%
Jelka Godec
53

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Katarina Štravs
97.8768577494692%
98 %
86.5091639866057%
87 %
99.7876857749469%
mag. Franc Props
100 %

Članstva