dr. Mirjam Bon Klanjšček

Svoboda

 

Osnovne informacije

Prejela 7321 glasov v okraju Ljubljana Bežigrad I
: 3
: upokojenka
: doktorat znanosti na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem
: 70 let
:

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

31. 1. 2024
Podala pobudo na temo: v zvezi s soglasjem za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti v času zdravniške stavke
24. 5. 2023
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi z inšpekcijskim nadzorom in zakonitostjo delovanja asfaltne baze CGP Vrtojba
21. 9. 2022

Št. poslanskih vprašanj in pobud

dr. Mirjam Bon Klanjšček
7%
7
34.7666666666667%
35
287%
Anja Bah Žibert
287

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

dr. Mirjam Bon Klanjšček
86.0421836228288%
86 %
86.5564419342726%
87 %
99.7142857142857%
Jernej Žnidaršič
100 %

Članstva