Andreja Živic

Svoboda

koalicija

Osnovne informacije

Prejela 6178 glasov v okraju Sežana
: 1
: Računovodja, specialist za davke in dajatve
: Komerciala/trženje, prva stopnja, visokošolski strokovni 3-letni program
: 54 let

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

20. 6. 2024
Podala pobudo na temo: v zvezi z zagotovitvijo dodatnih sredstev za financiranje ukrepov odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 populacijske enote
31. 1. 2024
Podala pobudo na temo: v zvezi s soglasjem za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti v času zdravniške stavke
26. 1. 2024
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi s stanjem v Domu na Krasu v Dutovljah
20. 1. 2023
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi z izvajanjem osebne asistence
6. 1. 2023

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Andreja Živic
10%
10
40.6%
41
316%
Jelka Godec
316

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Andreja Živic
98.5327313769752%
99 %
85.3658020141275%
85 %
100%
Branko Zlobko
100 %

Članstva