Osnovne informacije

: SD
Prejela 1097 glasov v okraju Piran
: 2
: poslanka
: magistrica znanosti s področja mednarodnega prava
: 44 let
:

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

4. 4. 2024
Podala pobudo na temo: v zvezi s financiranjem regionalnega televizijskega in radijskega programa Koper
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi z novim osnutkom Zakona o osebni asistenci
26. 3. 2024
Podala pobudo na temo: v zvezi z novimi omejitvami hrupa na shodih in prireditvah
21. 3. 2024
14. 3. 2024
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi z gradnjo stanovanj
7. 3. 2024
Podala pobudo na temo: za polno enakost moških in žensk pri volitvah v Evropski parlament
4. 3. 2024

Št. poslanskih vprašanj in pobud

mag. Meira Hot
91%
91
34.7666666666667%
35
287%
Anja Bah Žibert
287

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

mag. Meira Hot
95.7001743172574%
96 %
86.5564419342726%
87 %
99.7142857142857%
Jernej Žnidaršič
100 %

Članstva