Osnovne informacije

: SD
Prejela 1097 glasov v okraju Piran
: 2
: poslanka
: magistrica znanosti s področja mednarodnega prava
: 43 let
:

Prisotnost na glasovanjih sej

Poslanska vprašanja in pobude

27. 9. 2023
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi s stanjem v Kobilarni Lipica
26. 9. 2023
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi z nedovoljenimi migracijami
20. 9. 2023
Podala pobudo na temo: v zvezi z Zakonom o dedovanju
5. 7. 2023
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi z izgradnjo nove šole za Evropsko šolo Ljubljana

Št. poslanskih vprašanj in pobud

mag. Meira Hot
68%
68
21.2444444444444%
21
214%
Anja Bah Žibert
214

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

mag. Meira Hot
95.2696310312204%
95 %
86.7080626551554%
87 %
100%
Jurij Lep
100 %

Članstva