Socialni demokrati

koalicija

 

Št. poslanskih vprašanj in pobud

SD
243%
243
552%
552
2234%
Slovenska demokratska stranka
SDS
2234

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

SD
90.17650347416341%
90 %
83.16113789838067%
83 %
93.61114545979143%
Svoboda
Svoboda
94 %

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

20. 6. 2024
Soniboj Knežak je zastavil vprašanje na temo: v zvezi z dostopnostjo medkrajevnega avtobusnega prevoza za gibalno in senzorično ovirane osebe
mag. Meira Hot je zastavila vprašanje na temo: v zvezi z višino odstotka za odmero pokojnine za moške, ki so se upokojili med letoma 2013 in 2022
Damijan Zrim je zastavil vprašanje na temo: v zvezi s ponudniki storitev za upravljanje in vodenje osebnih podatkov v vzgojno-izobraževalnih zavodih