Soniboj Knežak

Socialni demokrati

koalicija

Osnovne informacije

: SD
Prejel 1525 glasov v okraju Hrastnik - Trbovlje
: 2
: vodja projektov, Glashuta d.o.o.
: Srednja tehnična šola v Trbovljah, strojni tehnik
: 62 let
:

Zadnje aktivnosti

15. 7. 2024

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

20. 6. 2024
Zastavil vprašanje na temo: v zvezi z dostopnostjo medkrajevnega avtobusnega prevoza za gibalno in senzorično ovirane osebe
16. 5. 2024
Podal pobudo na temo: v zvezi s priznanjem dokupa študijskih let v pokojninsko dobo brez dokupa
26. 3. 2024
Podal pobudo na temo: v zvezi z novimi omejitvami hrupa na shodih in prireditvah
7. 3. 2024
Podal pobudo na temo: za polno enakost moških in žensk pri volitvah v Evropski parlament
5. 2. 2024
Podal pobudo na temo: v zvezi z Onkološkim inštitutom
31. 1. 2024
Podal pobudo na temo: v zvezi s soglasjem za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti v času zdravniške stavke

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Soniboj Knežak
37%
37
41.1%
41
322%
Jelka Godec
322

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Soniboj Knežak
93.49547511312217%
93 %
85.29161632253405%
85 %
100%
Branko Zlobko
100 %

Članstva