Socialni demokrati

 

 

Št. poslanskih vprašanj in pobud

SD
161%
161
297%
297
1164%
Slovenska demokratska stranka
SDS
1164

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

SD
92.4548785452572%
92 %
84.5556484013522%
85 %
94.1103075394533%
Svoboda
Svoboda
94 %

Prisotnost na glasovanjih skozi čas