mag. Dean Premik

Svoboda

koalicija

Osnovne informacije

Prejel 4366 glasov v okraju Žalec II
: 1
: direktor sektorja za izvedenstvo ZPIZ
: magisterij iz ekonomskih znanosti na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani
: 62 let
:

Zadnje aktivnosti

15. 7. 2024

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

23. 4. 2024
Zastavil vprašanje na temo: v zvezi s projektom "Prehod mladih"
31. 1. 2024
Podal pobudo na temo: v zvezi s soglasjem za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti v času zdravniške stavke
8. 9. 2023
17. 3. 2023

Št. poslanskih vprašanj in pobud

mag. Dean Premik
7%
7
40.888888888888886%
41
318%
Jelka Godec
318

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

mag. Dean Premik
95.98438371444506%
96 %
85.29161632253405%
85 %
100%
Branko Zlobko
100 %

Članstva