Levica

koalicija

 

Osnovne informacije

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Levica
215%
215
548.333333333333%
548
2215%
Slovenska demokratska stranka
SDS
2215

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Levica
85.7933370976849%
86 %
83.1191045925603%
83 %
93.6658187731954%
Svoboda
Svoboda
94 %

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

3. 7. 2024
dr. Tatjana Greif je zastavila vprašanje na temo: v zvezi s pripravo podlag za črpalne hidroelektrarne (ČHE) Kozjak
18. 6. 2024
dr. Tatjana Greif je zastavila vprašanje na temo: v zvezi z predvidenim ukrepanjem za doseganjem ciljev direktive o habitatih (Direktiva 92/43/EGS) in direktive o pticah (Direktiva 2009/147/ES) na kmetijskih zemljiščih