Levica

koalicija

 

Osnovne informacije

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Levica
146%
146
346.5%
347
1384%
Slovenska demokratska stranka
SDS
1384

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Levica
91.3264495631454%
91 %
84.4218166300823%
84 %
94.0622456493934%
Svoboda
Svoboda
94 %

Prisotnost na glasovanjih skozi čas

Poslanska vprašanja in pobude

30. 11. 2023
dr. Tatjana Greif je podala pobudo na temo: v zvezi z izobraževanjem pravosodnih delavcev glede razumevanja dinamike in specifik kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost
27. 11. 2023