Levica

koalicija

 

Glasovanja

1. 2. 2024, 16. redna seja (Državni zbor)
ZA

Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja ter nedopustnega političnega vplivanja na potek oziroma izid posameznih predkazenskih in postopkov finančnega nadzora ter odkrivanja in preprečevanja pranja denarja - Glasovanje

Sprejet
ZA

Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije za zunanji oddelek v Mariboru - Glasovanje - dr. Verena Rošic Feguš

Sprejet
ZA

Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Celju - Glasovanje - Boštjan Močnik

Sprejet
ZA

Zakon o ratifikaciji Celovitega sporazuma o zračnem prevozu med članicami Združenja držav jugovzhodne Azije ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami - Glasovanje o zakonu v celoti

Sprejet
ZA

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli - Evidenčni sklep o primernosti predloga zakona

Sprejet
ZA

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine - Evidenčni sklep o primernosti predloga zakona

Sprejet
PROTI

Zakon o izrednem zvišanju pokojnin - Evidenčni sklep o primernosti predloga zakona

Zavrnjen
30. 1. 2024, 16. redna seja (Državni zbor)
PROTI

Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja na poslansko vprašanje Bojana Podkrajška v zvezi z nastanitvami nezakonitih migrantov.)

Zavrnjen
PROTI

Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateje Čalušić na poslansko vprašanje dr. Vide Čadonič Špelič v zvezi s plačilom odškodnine zaradi odvzema 24 glav goveda.)

Zavrnjen
30. 1. 2024, 61. izredna seja (Državni zbor)
PROTI

Predlog sklepa (razprava o odgovoru ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja na poslansko vprašanje Bojana Podkrajška v zvezi z nastanitvami nezakonitih migrantov.)

Zavrnjen

Najmanjkrat glasujejo enako

Neenotnost glasovanj

Levica
5.1499388004896%
5,15 %
10.1780477303409%
10,18 %
21.6235129461162%
Italijanska in madžarska narodna skupnost
IMNS
21,62 %