Monika Pekošak

Svoboda

 

Osnovne informacije

Prejela 6965 glasov v okraju Domžale II
: 1
: finančni manager – Haier Europe – Slovenija
: diploma na Ekonomski fakulteti univerze v Ljubljani
: 50 let
:

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

12. 2. 2024
Zastavila vprašanje na temo: v zvezi z obsegom učne snovi
31. 1. 2024
Podala pobudo na temo: v zvezi s soglasjem za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti v času zdravniške stavke
15. 3. 2023

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Monika Pekošak
8%
8
34.7666666666667%
35
287%
Anja Bah Žibert
287

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Monika Pekošak
99.1827956989247%
99 %
86.5564419342726%
87 %
99.7142857142857%
Jernej Žnidaršič
100 %

Članstva