Slovenska nacionalna stranka

 

 

Osnovne informacije

Št. poslanskih vprašanj in pobud

SNS
1120%
1120
574.6363636363636%
575
1530%
Socialni demokrati
SD
1530

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

SNS
83.42460395071387%
83 %
88.29217364450345%
88 %
95.35442706057162%
Konkretno
Konkretno
95 %

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

Brez zadetkov.