66. redna seja

Kolegij predsednika Državnega zbora

22. 4. 2020
podatki objavljeni: 22. 4. 2020

Transkript

Spoštovani kolegice, kolegi, lepo pozdravljeni! Pričenjam 66. sejo kolegija. Obveščam vas, da ste bili danes z dopisom obveščeni, da bosta na dnevni red uvrščeni tudi naslednji točki: A1. točka - Predlog za obravnavo predlogov zakonov po nujnem postopku in 2. točka – Dogovor o sklicu izredne seje Državnega zbora. Obveščam vas, da kolego Mateja T. Vatovca po pooblastilu nadomešča Miha Kordiš. Prehajamo na A1. TOČKO - PREDLOGI ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV ZAKONOV PO NUJNEM POSTOPKU. Gradivo ste prejeli danes, z obvestilom o širitvi današnje seje kolegija. Kolegij razpravlja in glasuje o treh predlogih Vlade za obravnavo predlogov zakonov po nujnem postopku.  Prvič; najprej torej o predlogu, da Državni zbor po nujnem postopku obravnava Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19. Želi besedo predstavnik Vlade? (Da.) Dr. Božo Predalič, imate besedo.
Božo Predalič
Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Spoštovani poslanke in poslanci, namen tega zakona je, da v teh težkih razmerah, v katerih se je znašlo gospodarstvo, po vsem svetu, pa tudi v Sloveniji, omogoči gospodarstvu, da po izhodu iz krize in tudi že sedaj lahko začne delati, omogoči večjo likvidnost, tako, da bo gospodarstvo s kar najmanj težavami, z najmanj ranami izšlo iz te krize in na ta način zagotavljala tako delo, kot tudi rast gospodarstva in nadaljnji razvoj države. Zato, ker se v gospodarstvu morajo stvari odvijati hitro, predlagamo, da se ta zakon obravnava po nujnem postopku.
Hvala lepa. Odpiram razpravo. Kolega Miha Kordiš.
Hvala za besedo, predsedujoči. V Levici te razširitve ne bomo podprli. Ne bomo je podprli v znak protesta, zaradi tega, ker se pri drugem proti korona paketu dogaja enako, kot pri prvem – medtem, ko predstavniki Vlade stopajo pred kamere in govorijo o tem, kako želijo konstruktivno sodelovanje vseh političnih sil v državi, v mobilizaciji proti koronavirusu, efektivno in v praksi, opozicijo popolnoma izloča iz snovanja zakonodaje in iz upoštevanja naših predlogov. In kakšne so posledice, smo videli že pri prvemu proti korona paketu. Že en mesec je veliko ranljivih skupin naših sodržavljank in sodržavljanov brez nujno potrebne podpore. Najemniki, brezposelni, veliko delavcev prekarcev, cele določene skupine zaposlenih in znova zgleda, da se tudi pri drugem proti korona paketu dogaja podobno in da se zgodba ponavlja. Zdaj, vso to dokumentacijo nismo v roke dobil nič kaj bolj zgodaj, kakor danes zjutraj, zdaj naj bi pa najbrž spet, na juriš, »stiščali« papirje skozi Državni zbor in verjetno spet pozabili na cele ranljive skupine, ki so hudo prizadete, ne samo zdravstveno, tudi socialno prizadete, v tej epidemiji. Ne vem, nam se to ne zdi prav, pa ne zaradi kakšnih funkcionarskih egov ali karkoli podobnega, ampak zato, ker se ljudi pušča na cedilu.   (nadaljevanje) Milijarde in milijarde se pretaka v ukrepe proti koroni, ampak zelo mali delež tega denarja bo končal dejansko tam, kjer mora končati, pri neposredni podpori državljankam in državljanom. In če se ne bo Vlada začela drugače obnašati se bo pri drugem protikorona paketu to ponovilo še enkrat. Zanima me v bistvu, kakšen je predviden postopek od tu naprej. Kdaj lahko pričakujemo sklic Odbora za finance? Da se ne bo spet zgodilo, da bo časovna stiska izgovor zakaj ljudje ne pridejo do te nujno potrebne pomoči, ki jo čakajo že najmanj en mesec. Hvala.
Kar se tiče Odbora za finance, predviden datum Odbora za finance za obravnavo predlogov teh zakonov je v petek ob 11. uri.  Gospod Predalič, ste še želeli?
Božo Predalič
Hvala lepa, gospod predsednik. Nimam namena in želje se vmešavati v razprave poslancev, vendar na tako grobe obtožbe predstavnika Levice se pa vendarle moram odzvati v bran Vlade. Tako Levica kot ostala opozicija je bila povabljena na sodelovanje pri pripravi teh ukrepov, teh zakonov. Bili so na usklajevanju. Možnost so imeli podati svoje predloge, zato moram zaradi javnosti povedati, da temu, kar je gospod Kordiš povedal, temu ni tako.
Hvala lepa. Še kdo? Kolega Kordiš.
In pri prejšnjem protikorona paketu in pri zdajšnjem korona paketu smo v opoziciji podali svoje predloge. Ampak že v obravnavi en mesec nazaj se je pokazalo kaj Vlada dela s temi predlogi. S svojim glasovalnim strojem v Državnem zboru jih povozi. Izgovor časovna stiska. Posledice velike skupine delovno aktivnih in ostalih državljank in državljanov so v socialni stiski. Vanjo so padli, v njej so še zmeraj, čeprav smo v Levici, pa tudi o stalih opozicijskih strankah, opozarjali, da se bo to zgodilo. In pri drugem proti korona paketu podobna zgodba. Poglejte, danes imamo Kolegij predsednika Državnega zbora, na katerem obravnavamo širitev dnevnega reda s tem drugim proti korona paketom. Kdaj smo dobili gradivo? Danes zjutraj. Vlada namerno dela mimo opozicije, nima iskrenega namena. In še enkrat ponavljam, tukaj ne gre za neko parlamentarno aritmetiko funkcionarske ega, da bi se mi v opoziciji počutili izločeni iz priprave te zakonodaje. Problematične so posledice za življenje ljudi. Tukaj je kleč.
Hvala lepa. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo.  Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem naslednji sklep: Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 se obravnava po nujnem postopku.  Kdo je za? SMC, SDS, Narodni skupnosti, LMŠ, SNS, NSi, SD, SAB, Desus. Kdo je proti? Kdo je vzdržan? Levica.  Ugotavljam ,da je sklep sprejet.  Prehajamo na obravnavo predloga Vlade, da Državni zbor po nujnem postopku obravnava Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS COV 2 COVID-19. Želi besedo predstavnik Vlade? Dr. Predalič.
Božo Predalič
Hvala lepa, gospod predsednik. Vlada predlaga v tem zakonu, da bi se določene procesni postopki tako na sodiščih kot na upravnih organih v tistem delu kjer ni nujna prisotnost javnosti oziroma več strank pričela izvajati. S tem delno sproščamo ukrepe zaradi korone, hkrati pa omogočamo, da stvari, ki stojijo začenjajo teči naprej, tako da ne nastaja večja škoda zaradi sodnih zaostankov in upravnih zaostankov. Zato tudi predlagamo, da se ta zakon obravnava po nujnem postopku.
Hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo.  Na glasovanje dajem naslednji sklep: Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS COV 2 COVID-19 se obravnava po nujnem postopku. Kdo je za? (SMC, Narodnosti, SDS, LMŠ, SNS, NSi, SD, SAB, Desus.) Kdo je proti? (Nihče.) Vzdržani? (Levica.) Ugotavljam, da je sklep sprejet.  Prehajamo še na obravnavo predloga Vlade, da Državni zbor po nujnem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.  Besedo predajam predstavniku Vlade. Dr. Božu Predaliču, nam bo mogoče še pojasnil še neko dodano spremembo, ki je prišla v zvezi s tem zakonom.
Božo Predalič
Hvala lepa, gospod predsednik.  Vlada predlaga, da se tudi ta zakon obravnava po nujnem postopku. Ta zakon v svojem bistvu predstavlja novelacijo predvsem pa dopolnitev prvega paketa, kajti ko se je začelo izvajati, se je pokazalo, da se da določene stvari še izboljšati, še bolje ukrepe narediti, zato to v tem paketu tudi predlagamo.  To kar ste vprašal glede pojasnitve. Dejansko, ko je prišel zakon v Državni zbor, se je pokazalo samo v enem členu, da je potreben minimalen popravek. To smo potem uskladili tako z Zakonodajno-pravno službo Državnega zbora kot s predlagateljem gradiva, tako da je sedaj čistopis tudi v tistem delu člena, mislim da je to 50. člen, popravljen.
Hvala lepa.  Odpiram razpravo? Zaključujem razpravo.  Na glasovanje dajem naslednji sklep:  Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo se obravnava po nujnem postopku. Kdo je za? (Narodnosti, SMC, SDS, LMŠ, SNS, NSi, SD, SAB, Desus.) Kdo je proti? (Nihče.) Vzdržani? (Levica.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.  Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – DOGOVOR O SKLICU IZREDNE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA.   S sklicem seje Kolegica ste kot gradivo k tej točki prejeli zahtevo skupine 48 poslank in poslancev s prvo podpisanim Danijelom Krivcem za sklic izredne seje Državnega zbora. Po vložitvi zahteve ter po odločitvi Ustavnega sodišča je Državni svet iz zakonodajnega postopka umaknil Predlog zakona o spremembah Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave, skrajšani postopek, zato ta zadeva na sklic izredne seje ne bo uvrščena.  V zvezi s sklicem 35. izredne seje Državnega zbora predlagam naslednje.  A. na predlog dnevnega reda se vključi zadeve iz zahteve za sklic izredne seje, z izjemo prej omenjenega predloga zakona, ki je bil umaknjen iz zakonodajnega postopka. Skladno s predlogom Vlade vse tri predloge zakonov za katere je Kolegij pravkar sprejel odločitev, da se obravnavajo po nujnem postopku ter točko Mandatno-volilne zadeve.  Datum seje, torek 28. 4. 2020, ob 9. uri in v sredo 29. 4. 2020 ob 9. uri, do zaključka seje. Najava časa za razpravo. Za poslanske skupine 1 točka po tretjem odstavku 67. člena Poslovnika zbora, do 5 minut za dopolnitev obrazložitev predlagatelja predlogov zakona in do pet minut za predstavitev mnenja Vlade k 6., 7. točki ter do 30 minut za razpravo predlagateljev predlogov zakona in do 30 minut za razpravo Vlade, 6. in 7. točka. Želi kdo besedo? Gospod Predalič.
Božo Predalič
Predsednik, zaradi obširnosti materije in mislim, da potrebe, da Vlada kar najboljše obrazloži svoje predloge bi predlagal le za ta dva zakona in sicer, Zakon o dopolnitvah interventnih ukrepov in zakon, ki zagotavlja likvidnost gospodarstva, da bi pri teh dveh zakonih podaljšali čas za predstavitev na 15 minut in za razpravo 45 minut, glede zakona ki se nanaša na sodišča pa soglašamo s predlaganim časom.  Hvala za razumevanje.
Še kdo želi razpravljati? Če ne, zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje.  V skladu z drugim odstavkom 58. člena Poslovnika Državnega zbora se na dnevni red 35. izredne seje Državnega zbora uvrsti naslednja točka dnevnega reda: Mandatno-volilne zadeve   (nadaljevanje) predložene do začetka obravnave točke.« To je sklep, ki ga dajem na glasovanje.  Kdo je za? (Soglasno.) Kdo je proti? (Nihče.) Kdo je vzdržan? (Levica.)  Ugotavljam, da je sklep sprejet.  Na glasovanje dajem naslednji sklep: »Poslanske skupine k eni točki dnevnega reda 35. izredne seje Državnega zbora najavijo čas v skladu s tretjim odstavkom 67. člena Poslovnika zbora.«  Kdo je za? (Soglasno.) Kdo je proti? (Nihče.)  Ugotavljam, da je sklep sprejet.  Na koncu dajem na glasovanje naslednji sklep: »Za uvodno obrazložitev imajo predlagatelji predlogov zakona na voljo do 5 minut, za razpravo 30 minut. Vlada ima za predstavitev mnenja pri 6. in 7. točki na voljo do 5 minut, za razpravo do 30 minut. Pri 1. in 3. točki 15 minut za predstavitev in 45 minut za razpravo.« Glasujemo.  Kdo je za? (Soglasno.) Kdo je proti? (Nihče.)  Ugotavljam, da je sklep sprejet.  S tem zaključujem to točko dnevnega reda.  Prehajamo na 2. TOČKO, DOGOVOR O SKLICU IZREDNE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA.   Na delovnem posvetu vodij, ki je bil 16. aprila smo se dogovorili o načinu obravnave predloga sklepa, ki ga Vlada Državnemu zboru predloži na podlagi prvega odstavka 21.a člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi hkrati s predlogom zakona iz prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije. Ker je namreč za predlog sklepa, s katerim Državni zbor ugotovi, da zakonodajnega referenduma ni dopustno razpisati, ker gre za zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč. Ker more Državni zbor v skladu z zakonom o takem predlogu sklepa odločiti takoj, ko so za to izpolnjeni pogoji to je brez nepotrebnega odlašanja je bilo na posvetu dogovorjeno, da se na seji Kolegija o izvedbi take izredne seje dogovorimo že takrat, ko se sprejme dogovor o izredni seji za sprejetje zakona iz prve alineje drugega odstavka 90. člena, zato bomo že danes sprejeli vse potrebne odločitve, da bomo lahko izredno sejo zbora dejansko sklical takoj, ko bo to mogoče torej če bo tak zakon sprejet in če bo po njegovem sprejetju nastopila ena od okoliščin iz prvega odstavka 21.a člena ZRLI na primer, če nas bo Državni svet obvestil, da veta ne bo zahteval. Skladno z dogovorom iz delovnega posveta tako predlagam, da že danes pogojno torej na zalogo pripravimo vse potrebno za morebitni sklic izredne seje.  In sicer. predlagam naslednje: točka a. – Predlog dnevnega reda izredne seje, pod točko 1 – Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti in gospodarstva za omilitev posledic epidemije COVID-19, točka 2- Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih z zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni / nerazumljivo/ COVID-19 in točka 3 – Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Datum seje pod b bi bil takoj po izpolnitvi pogojev, ki jih za odločanje o predlogih sklepov določa 21.a člen Zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Najava časa za razpravo na podlagi dogovora na delovnem posvetu vodij poslanskih skupin 16. 4. 2020 Vlada kot predlagatelj predlogov sklepov in poslanske skupine najavijo čas v skladu z desetim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Odpiram razpravo. Če ni želje po razpravo? Je.  Kolegica Maša Kociper.
Predsednik prosim spomni nas okvirno kdaj je, potem okvirno mogoče pričakovati, da bi do izvedbe take seje že lahko prišlo, če se ve.
Okvirno bi bila, potem sreda.
Sreda naslednji teden?
Tako.
Se pravi eden teden do konca izredne seje?
Ne, naslednji dan.
Ja, ker sredo… V torek pa sredo je seja.
Ja.
Se pravi, v sredo ne more biti potem ta seja.
Lahko je. / oglašanje iz klopi/ Ja. Lahko je. Takoj, ko dobimo…
Itak bomo do večera, ne?
Takoj, ko dobimo obvestilo Državnega sveta.
No, to jaz mislim, da ni realno. Da bi bilo v sredo… Se pravi, se pogovarjamo o četrtku, ker petek je pa praznik.
Ja.
Hvala.
Hvala.  Zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem naslednji sklep: »V skladu z drugim odstavkom 58. člena Poslovnika Državnega zbora se na dnevni red 35. izredne seje Državnega zbora uvrstijo naslednje točke dnevnega reda. Točka 1: »Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstva za omilitev posledic epidemije COVID-19,« točka 2: »Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)« in točka 3, »Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu in spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.« Kdo je za? (SDS, SMC, DeSUS, NSi, SD, SAB, LMŠ, SNS.) Kdo je proti? (Levica.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Na glasovanje dajem naslednji sklep: »Vlada kot predlagatelj predlogov sklepov in poslanske skupine k vsem trem točkam dnevnega reda najavijo čas v skladu z desetim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora.«  Kdo je za? (Soglasno sprejeto.) To je to. Skladno s sprejetimi odločitvami vas bom pozval k najavi časa, da bom lahko izredno sejo sklical takoj, ko bodo za to izpolnjeni pogoji. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 66. sejo Kolegija.