40. izredna seja

Državni zbor

5. 6. 2020
podatki objavljeni: 5. 6. 2020

Transkript

Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 40. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi prvega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.     Obveščam vas, da sta umrla dr. Janez Kocijančič, poslanec Državnega zbora v mandatu 1992-1996, ter gospod Ivan Kebrič, poslanec Državnega zbora v mandatih 1996-2000 in 2000-2004. Spomin nanju bomo počastili z minuto molka.   / minuta molka/    Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Felice Žiža do 13. ure, Iva Dimic od 16.30 do 19. ure, Franc Kramar in Primož Siter.   Na sejo sem vabil ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška ter druge predstavnike Vlade. Vse prisotne lepo pozdravljam!     Prehajamo na določitev dnevnega reda 40. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 5. junija 2020, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Predlogov za širitev dnevnega reda seje nisem prejel. Zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem.  Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverijo delovanje glasovalnih naprav. / izklop mikrofona/ Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in poslancev, za je glasovalo 79, proti nihče.   (Za je glasovalo 79.) (Proti nihče.)  Ugotavljam, da je dnevni red 40. izredne seje Državnega zbora določen.   / opozorilo iz dvorane na izklopljen mikrofon/ Hvala lepa.     Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - INTERPELACIJA O DELU IN ODGOVORNOSTI MINISTRA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO ZDRAVKA POČIVALŠKA.   Interpelacijo je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina 37 poslank in poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem.   Preden preidemo na obravnavo interpelacije, vas opozarjam, da besedilo interpelacije in odgovor ministra na interpelacijo vsebujeta nekatere osebne podatke, zato v svojih razpravah spoštujte varstvo osebnih podatkov. V skladu z Ustavo Republike Slovenije smo tudi kot državni organ odškodninsko odgovorni za škodo, ki lahko nastane z našim protipravnim ravnanjem.   Besedo dajem predstavniku predlagatelja Robertu Pavšiču za dopolnilno obrazložitev interpelacije.
Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, samooklicani reševalec življenj, heroj, skala modrosti in utelešenje sposobnosti v kritičnih tednih     2. TRAK: (SC) - 9.05    (nadaljevanje) marca in aprila mesija. Tako se poskušate prikazati v svojem odgovoru za moj okus sicer precej neuspešno, kajti vaše pisanje razumem izključno kot prosti spis prežet z moralistično vsebino. V naših očeh niste zgoraj našteto še zdaleč ne. Morda ste res zgolj izvrševalec, ampak zato niste nič manj odgovorni, odgovorni objektivno in subjektivno. Odgovorni za nepregledne, negospodarne in za izbrance dobičkonosne postopke naročanja in nakupe zaščitne ter medicinske opreme. Odgovorni objektivno in subjektivno za zavestno prikrivanje dejstev, zavajanje javnosti, neetično, klientalistično ravnanje. Ob vseh sumih, indicih in razkritem osebnem vplivanju postopke nakupov opreme z javnimi sredstvi ste si interpelacijo spisali sami. Minister brez dvoma ste najmanj politično odgovorni ali ste še kako drugačno odgovorni bodo ugotavljali pristojni organi, ki jim ob vseh kadrovskih obglavljenih želimo predvsem neovirano delo.   Poglejmo, podrobneje. Z vašo pomočjo gospod minister ter s pomočjo vsaj še Mateja Tonina in Tomaža Gantarja je Vlada seveda z blagoslovom Janeza Janše vzpostavila skrajno nepregledni sistem. V čem je ta nepreglednost! Najprej v tem, da je Vlada morda ste vi zgolj izvrševalec za naročila in nakupe opreme zadolžila strokovno povsem nepodkovani Zavod za blagovne rezerve. Med tem so strokovnjaki za javno naročanje delali od doma ali bili na čakanju, zakaj že? Vi ste vedeli zakaj vam to ustreza. Ponudbe ste zbirali na več elektronskih naslovih in s tem zameglili preglednost. Vlada je ustanovila medresorsko skupino, vi svojo projektno skupino spet zamegljevanje preglednosti. Pristojnosti ste selili jih nato še bolj razpršili. Malo se je pisalo, še več klicalo. Povišani toni, navodila, drama, naglica, sklicevanje na neprave podatke, lažne številke pač po načelu vsi za vse zaslužni, nihče za nič odgovoren ali bog ne daj kriv. Kaj drugega kot nepreglednost je ta vaš razvejani sistem, vaš trikotnik, obrambno ministrstvo, gospodarsko ministrstvo, zavod. Je ta sistem kaj drugega kot v naprej načrtovani manever pranja rok, če jih bo treba prati. Kaj drugega kot nepreglednost so elektronska sporočila državne sekretarke, soproge in še koga ali pa telefonski klici nekaterih politično odpisanih. Zakaj vam je vse to ustrezalo? Vi že veste zakaj. Mi zgolj sklepamo. Namreč, da ste v zavetju te nepreglednosti lahko nemoteno prikrivali delovanje in postopke.   Gospod minister ta nepreglednost vam je ustrezala, ugajala, dopustili ste jo seveda z vednostjo in potrditvijo predsednika Vlade ali pa njegovem nareku. Mogoče ste bili res zgolj izvrševalec a za to nič manj odgovorni. Ne drži, da alternative niste imeli. Očitamo vam negospodarne nakupe. Prva več kot očitna negospodarnost so posredniki, vi ste jim rekli slovenski dobavitelji in utemeljevali, da veljavna zakonodaja, kar je sicer neresnica, laž drugačne poti ne dopušča. Kako prikladen izgovor, idealen pravzaprav, če je cilj omogočiti zaslužek. Morda ste bili zgolj izvrševalec pa vendar ste zaslužkarstvo trasiralo pot, niste ga preprečili. Recimo preplačila ventilatorjev in to povsem neustreznih ali pa naročila pretiranega števila ventilatorjev, kajti glede na dejansko število aparatur smo jih potrebovali precej manj. Druga negospodarnost. Skrbna izbira posrednikov. Tako zelo skrbna, da se vam skoraj polovice ponudb prispelih na nepregledno kopico elektronskih naslovov sploh ni zdelo vredno pregledati, verjetno ste raje verjeli ali pa ste morali verjeti raznih urgenc svojcev, soprog, politično odpisanih posameznikov. Takšno ravnanje gospod minister je negospodarno,     3. TRAK: (TB) – 9.10    (nadaljevanje) kajti, ne morete vedeti, kaj gospodarnega ste spregledali. Zakaj ste to dopustili, veste vi. Mi zgolj sklepamo, namreč, da je nekaj vnaprej izbranih subjektov moralo zaslužiti. Tretja negospodarnost, nekakovostne maske, denimo iz serviet in gumi. Je tak nakup gospodaren?  Gospod minister, ta negospodarnost vas ni motila, dopustili ste jo. Seveda z vednostjo in potrditvijo predsednika Vlade ali po njegovem nareku. Mogoče ste bili res zgolj izvrševalec, zato nič manj odgovorni in ne drži, da alternative niste imeli. In naprej, očitamo vam za izbrance, dobičkonosne posle. Vam bom pomagal s primerom – 18. marec, podpis pogodbe za nakup 220.-ih ventilatorjev, najmanj ustreznih ventilatorjev, cena za kos; 36 tisoč 400 evrov, dobavitelj, seveda podjetje Geneplanet. Šlo je, kot so vam pojasnili, za posel SDS. Zgovorno, sploh ob dejstvu, da je dan prej Evropska komisija objavila razpis za skupno javno naročilo, ki bi dobavila ustrezne ventilatorje po trikrat nižji ceni. Ko je nekaj neprimernega trikrat dražje od nečesa ustreznega, je to lahko zgolj in samo dobičkonosen posel za izbranca. Zakaj ste to dopustili oziroma podpirali, veste vi. Mi zgolj opozarjamo, da je šlo za omogočanje zaslužkarstva.  Še to, 220 ventilatorjev ste naročili pri tem podjetju, skupno jih je bilo še več, seveda, ker je državna sekretarka v kabinetu predsednika Vlade dejala, navajam: »Kot je rekel minister Počivalšek, mi smo bili na nič ventilatorjev in bilo je potrebno čim prej nabaviti.« Konec navedka. Državna sekretarka torej o nič ventilatorjih. Sklicevala se je na vas, gospod minister in sklicevala se je na ministra Gantarja, spet navajam: »Minister za zdravje me je prosil za pomoč kot bodočo državno sekretarko.« In številke so se spreminjale. Minister za zdravje je govoril o 168, vladno poročilo 5. maja o prav tolikšnem številu in naposled izvemo, da ste zavajali. 281 ventilatorjev je bilo sredi marca. Seveda ste podatek skrivali, ker ste morali opravičiti nakup 220 novih aparatov, neustreznih, dragih, preplačanih. Ampak ne, to, kajne gospod minister, ni niti negospodarno, niti nepregledno, niti za nekoga ali za več vas ali njih dobičkonosno. Zame to ni reševanje življenj, ampak denarnic. K ventilatorjem se bom še vrnil.  Gospod minister, ta dobičkonosnost za izbrance, vas ni motila, dopustili ste jo, seveda z vednostjo in potrditvijo predsednika Vlade ali po njegovem nareku. Mogoče ste res bili zgolj izvrševalec, a zato nič manj odgovorni in ne drži, da alternative niste imeli. Očitamo vam prikrivanje dejstev. Že omenjeno slepomišenje s številom ventilatorjev je en tak primer. Drugi je povezan s predplačili, ki da jih ni bilo, pa vendar so bila. Ni pomembno, ali jih je bilo le nekaj, pomembno je, da so bila, kajti vi, gospod minister, ste na domnevno neobstoječih predplačilih gradili svojo, zdaj vemo, lažno zgodbo, o zvezanih rokah države, pri poslovanju s tujimi podjetji ali državami. To je bil vaš argument, zakaj so posredniki nuja. To je bil vaš alibi za te dražje nakupe.  V imenu koga in za koga vas sprašujem? Morda ste bili res zgolj izvrševalec, to veste vi. Mi zgolj sklepamo, da je nekdo moral dobiti priložnost za zaslužek in tudi to prikrivanje dejstev vas ni motilo. Pomagali ste, mogoče kot izvrševalec, po nareku, a zato nič manj odgovorni in ne drži, da alternative niste imeli. Očitamo vam »klientelistično« ravnanje. Česa ne vidite, gospod minister? Kdo vam verjame, da elektronsko sporočilo državne sekretarke v kabinetu predsednika Vlade nima teže? Ali so proge premierja? Kdo verjame, da klic v. d. generalnega direktorja     4. TRAK: (SB) – 9.15    (nadaljevanje) policije ne pomeni nič ali pa vaš klic z navodili o predplačilu in sklenitvi posla. Ali vi minister verjamete, da to ni ne pomeni? Zakaj ste potem klicali? Res verjamete, da se poslovanje z določenimi podjetji, ki so, zgolj po naključju, seveda, lastniško, prijateljsko ali preko znancev povezana z vidnejšimi imeni, zdi čisto? Pa denimo to, da se je tako zelo mudilo, a vseeno je denimo podjetje Acron imelo izrazito dolg, sicer potem skrajšan dobavni rok, Tosamin pa je bil neustrezen, Acronov pač ne, nenavadno.   V imenu boja zoper epidemijo v razmerah ustvarjenega strahu v maniru brez mene potop ste za okoriščanje, koga vse veste vi, izrabili negotovost in strah ljudi. Manipulirali ste, zavestno ali kot izvrševalec, morda po nareku. Odgovorni ste vseeno, predvsem pa nas ne prepričate, da ste reševali življenja, mogoče denarnice. Vajeni smo vašega besednega bega pred pojasnili in vašega zatekanja k očitkom o praznih skladiščih, pomanjkanju zaščitne opreme, zapoznelih reakcijah, kritično nizkem številu ventilatorjev in to ponavljate navkljub zavedanju, da to pač ni res, saj vas je mogoče celo razumeti, seveda bežite, ker ste od 13. marca dalje namerno svoji zgodbi primerno prilagajali in prikrajali podatke in aktivnosti, da bi dobili proste roke, nekakšen alibi za vse svoje morda marionetno početje, ker vi vendar rešujete življenja, naj stane kar hoče, naj se uklanja, služi in zasluži kolikor je treba. Ko minister pokliče podpisnika pogodbe, ki je formalnopravno odgovoren za vsak posel, ki ga potrdi, ko se zavzame za sklenitev posla s točno določenimi podjetjem, je presegel svoja pooblastila. Izgovarjanje, da je kriv le tisti na koncu verige, vas ne more oprati. Ko se minister zavestno sklicuje na podatke, za katere ve, da so neresnični zato, da lahko promovira točno določene posle, potem pa krivdo vali na druge ministre, na komunikacijski šum ali karkoli drugega, ga to tudi ne opere krivde. Ko minister igra na najbolj prvinski človekov nagon po preživetju in varnosti ter ga zlorabi za lastne interese ali interese drugih je tudi kriv. Se prepoznate? Prav neverjetna aroganca seva iz valjenja krivde na predhodnike. Mar niste med temi predhodniki bili tudi vi osebni? Mar niste bili seznanjeni z vsemi aktivnostmi, stanjem zalog in načrti za ukrepanje? Zagotovo ste bili. Čeprav se v zadnjih 14 dni niste udeleževali sej vlade. Zakaj, veste vi. Mi pa si lahko ustvarimo celotno sliko, ker ste bili tako dogovorjeni z novo koaliciji. Lahko vam samo čestitamo za načelnost, vsaj zadnja dva tedna niste sedeli na dveh stolih hkrati, ampak samo na enem, na tistem na drugi strani, ko se je že planiralo. Kako je to sprevrženo kaže že navodilo nekdanjega predsednika Vlade Marjana Šarca nekdanjemu ministru za zdravje, na katerega se boste sklicevali danes verjetno. Ključne ljudi prihajajoče vlade je redno obveščal o ukrepih zoper širitev epidemije. Obveščeni ste bili o vseh korakih in relevantnih dejstvih za zajezitev širjenja bolezni, pa ste tudi to odgovorno in zaupanja vredno potezo nekdanje Vlade zlorabili v politične namene, zamanipulirali ste jo in v maniri nove koalicije odgovornost skušali prevaliti na predhodnike. Njihova ravnanja bodo morda preiskovali drugi, ne mi. Mi s tem nimamo težav, pri vas so pa te težave očitno zelo izražene. Izpostavljate, da se ne želite ogniti svoji odgovornosti, ampak da se vaše delo presoja skozi prizmo dokazanih in dokazljivih dejstev. veseli me, da ste takšnega mnenja in se boste morali na koncu te seje strinjati z nami in posledično prevzeti odgovornost z dejanjem enim samim slovesom od funkcije, pa četudi so bili gonilo vaših ravnanj drugi, njihova navodila, njihova pričakovanja, četudi ste se tega zavedali ali ne, samorefleksija je tisto kar vam manjka. Naj povem jasno. Državni zbor in interpelacija nista sodišče, ki bi ugotavljalo kazensko odgovornost, danes ugotavljamo vašo politično odgovornost, odgovornost za to, da ste domov na čakanje poslali ljudi, ki se že več desetletij ukvarjajo z javnim naročanjem specifične opreme za zdravstvo, ljudi, ki vedo kam in na koga se obrniti, kakšna oprema je ustrezna, kakšne karakteristike mora imeti,     5. TRAK: (DAG) - 9.20    (nadaljevanje) ljudi, ki vedo, kje te karakteristike lahko preverijo, kakšne certifikate mora vsebovati in koliko je sploh potrebujemo. Ti ljudje so vam bili v napoto, v napoto pri vaši trgovini v malem. Razvejan in nepregleden sistem razpršenih pristojnosti in nikakršne odgovornosti, zgolj zaslugarstva. Sistem skrbno izbrane peščice določenih podjetij, brez referenc za te vrste poslov, ki bodo svojo hvaležnost za dobičke izkazala in poplačala. Vse to, kar lahko predvidevamo, in posledice bodo raziskovali drugi.   Jasno je, da je v celotni zgodbi vpletenih več, vse niti pa vodijo tudi do vas, gospod minister, posli imajo, čeprav zanikate, tudi vaš prstni odtis. Ne bo odveč ponoviti nekaj drobcev. Zavestno ste lagali o številu ventilatorjev. Ne želite razkriti, katero podjetje je bilo izbrano za izpeljavo posla s Kitajsko, le zakaj. Skrivate podatke o maržah in provizijah, češ da gre za poslovno skrivnost, izgubljate ne le neobstoječe tovornjake, ampak tudi Boeinge 777 z zaščitno opremo. Ne morete neposredno sklepati meddržavnih poslov, ker za to baje ni zakonske podlage. Potem si premislite, češ da ne smete, ker je tvegano plačevanje avansov. Potem pa avanse vseeno plačate, ker se je pač reševalo življenja in drugače ni šlo. Nadaljujete z maličenjem dejstev, vendar ni vse tako preprosto.   Nazaj k ventilatorjem. Teh je bilo, kot je pred dnevi razkril zdravstveni minister, že sredi marca 281. No, ni povsem tako, smo vam sklenili pomagati. Bolnišnice smo vprašali, koliko ventilatorjev so imele 13. marca. Če omenim samo UKC Ljubljana, v vladnem poročilu najdemo podatek 18 ventilatorjev, odgovor zavoda pa, imeli so - pozor! - 243 ventilatorjev. 243! Samo v enem zavodu jih je bilo več, kot pa je Vlada navajala oziroma zavajala v svojem poročilu, v katerem je operirala s številko 168. In če dodamo še ventilatorje v preostalih bolnišnicah - podatke smo zahtevali po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja -, številka je 404, ob čemer nekaj bolnišnic od 13 podatkov še ni poslalo. 404 ventilatorji, 13. marca! 168 jih je v vsej Sloveniji, od tega 20 do 30 prostih, do nič in potem spet 168, pa kasneje 281. To so bile vaše izjave do zdaj. Nič od tega ni res! Za najhujši italijanski scenarij bi jih potrebovali, po vladnih navedbah, od 100 do 200. Očitno smo jih imeli dovolj, dokazano. Minister, zavajali ste. Nenehno ste ponavljali neresnične podatke, lagali. Zavestno ste prikrivali in krojili dejstva, in vprašam se, zakaj. Zakaj bi kdo počel kaj takega? Zakaj bi kdo ponujal lažne številke? Še več, zakaj bi kaj takega počel minister? Zakaj bi namerno govoril o manj ventilatorjih? Zakaj bi prikazoval slabšo statistiko? Zakaj bi risal bolj črno sliko? Zakaj, minister, kaj je bil vaš interes? Mogoče ste bili res zgolj izvrševalec in ste delali po nareku. Po čigavem nareku? S čigavo vednostjo? Je bil to mogoče predsednik Vlade? A potem se vprašam, zakaj je to statistiko namerno kazila Vlada, zakaj je Vlada lagala o številkah, zakaj le? Vam pomagam - zato, ker je morala ustvariti privid izrednih razmer. Izkoristila je težko zdravstveno situacijo, zaskrbljenost ljudi. Zakaj je to počela - preprosto zato, da je sebi zagotovila alibi za nakup te velike količine ventilatorjev. Pretiranega števila ventilatorjev, ventilatorjev, ki so bili za bolnike s koronavirusom neustrezni in trikrat dražji od ustreznih, seveda, tu je pa point - z izjemno visoko razliko v ceni. Zakaj ste to storili? Nekomu ste - bom neposreden - »zrihtali« posel. Ste ga morali? Vam je bilo naročeno? To veste vi. Jaz pa vem, da ste nekomu pomagali zaslužiti.     6. TRAK: (NB) – 9.25    (nadaljevanje): Nekomu ste omogočili zaslužkarstvo, ne komurkoli, pač pa Geneplanetu, podjetju SDS kot ste rekli sami. Drama, ki ste jo ustavili, je bila nepotrebna. Ne trdim, da je številka zadostna, trdim pa, da ne opravičuje niti vseh naročil niti preplačil ventilatorjev. Ponavljam, neustreznih in predragih ventilatorjev. Nikamor se ni mudilo, razen če je bil cilj nekomu omogočiti posel z mamljivo marž, vidno iz vesolja. Maržo za podjetje Geneplanet in še za koga. Sami ste rekli, da gre za posel SDS. Po naših informacijah ste ravno zaradi tega podjetja in tega posla trdili, da zakon neposrednega poslovanja države s tujim, v tem primeru kitajskim podjetjem ne dovoljuje. Predplačila so bila za državo menda preveliko tveganja, razen ko je šlo za posel SDS, torej podjetje Geneplanet. Kako ste že rekli? Bitenc bo moral posel dobiti, vi pa plačajte zdaj. In pogodba skupaj z avansom, brez garancije v tistem trenutku, 8 milijonov evrov je bila podpisana. Zakaj vse te? Bom odgovoril na mesto vas. Zaradi razlike med 36 tisoč 400 evrov in dobrih 8 tisoč evrov pri posameznem predihovalniku. Tolikšna je namreč po naših informacijah razlika o ponujeni in plačani ceni. In kam se je zlilo teh približno 28 tisoč evrov razlike za vseh 220 ventilatorjev, bi ta razlika znašala dobrih 6 milijonov evrov. Gospod minister, vas sprašujem. Želim verjeti, da bodo to raziskali pristojni organi, ki jih ob vseh kadrovskih obglavljenih resnično želim predvsem neovirano delo. Alternativo ste imeli, minister, in to veste. Ta alternativa so bili neposredni nakupi od držav tali tujih podjetij, potrditev tega, vzorčni primer, da se da, najdemo na sedmi strani vašega odgovora na interpelacijo. Navajate, da je Ministerstvo za zdravje 13. marca kupilo za 807 tisoč 189 evrov zaščitne opreme. To dokazuje ne le, da je prejšnja Vlada zaščitno opremo kupovala neposredno od tujih dobaviteljev, ampak tudi to, da je zakonodaja to omogočala, da je sistem nabav deloval in nenazadnje, da je bila nekdanja Vlada aktivna pri oskrbovanju zavodov s potrebno opremo. Sami ste se na seji Državnega zbora zahvalili prejšnjemu premierju gospodu Šarcu, da je potrdil to kar, navajam, že dlje časa poudarjam, pa očitno nihče noče slišati, centralna nabava zaščitne opreme preko zavoda je bila uvedena šele s sklepom aktualne Vlade z dne 14. 3., na drugi seji Vlade, prej so bile za to pristojne različne ustanove od posameznih bolnišnic, drugih zdravstvenih zavodov, do podjetij in zavodov. To je tudi moj odgovor na vse očitke in insinuacije, da sem jaz kot minister prejšnje Vlade pustil prazna skladišča. Seveda to ne drži in upam, da je vsem jasno, zakaj ob razglasitvi epidemije v skladiščih zavoda za blagovne rezerve ni bilo večjih količin zaščitne opreme. To so vaše besede, gospod minister. In to vam je prišlo zelo prav, za umetno ustvarjanje izredne razmere, nesorazmerne ukrepe, sumljivo nabavo vsega domnevno in neutemeljeno potrebnega, vi ste ustvarili sistem, ki je to omogočal, kot vojak ste nekritično sledili navodilom z vrha, zdaj pa je prišel čas, ko bo potrebno s prstom pokazati na tiste, ki so vas usmerjali ali pa boste odgovornost sprejeli sami. Imeli ste več alternativ, tudi neposredno ponudbo s kitajske, ki jo je posredoval SAZU, pa ste bili neodzivni in se sklicevali na interne prepreke. Vaš državni sekretar namreč v odgovoru SAZU zapiše, navajam: »Zavod za blagovne rezerve ne more sklepati pogodbe s kitajskimi podjetji ali mesti in za blago ne more plačevati v naprej, navodilo Vlade je pri tem zelo jasno. Zavod za blagovne rezerve lahko posel sklene le s podjetji iz Slovenije.«, konec navedka.   Sami ste določili pravila igre in nabave in zdaj je treba prevzeti odgovornost. Za 22 milijonov evrov bi lahko vaša Vlada naročila 1 milijon FFP2 mask, 1 milijon FFP3 mask, večjo količino druge zaščitne opreme in 500 predihovalnikov in to že 23. marca. In vendar ste ta posel gladko zavrnili. Še več, citiram, ob tem pa vas vljudno prosimo, da v kolikor ocenjujete, da podjetje, uvoznik omenjenega pasla ne more izpeljati po poti kot to velja za     7. TRAK: (SC) - 9.30    (nadaljevanje) vse ostale ponudnike nas z omenjeno ponudbo ne obremenjujte več.« - konec navedka. Na poziv SAZU ob tej nerazumni odločitvi 30. marca vaš državni sekretar še enkrat odgovori. Vašo ponudbo moramo zavrniti, odmev SAZU je zelo slikovit. Odgovor, ki ga po trinajstih dneh pošiljate je smešen in neresen in ga ne morem posredovati ne v Nandžing in ne na ambasado Ljudske republike Kitajske ali pač. Ponovo vas prosim in pozivam, da mi pošljete odgovor, ki ga bom posredoval Vladi regije Nandžing in ambasado Ljudske republike Kitajske. Še bolje pa bo, če odgovor pošljete direktno sami saj gre v bistvu za ponudbo na državni ravni. Regija Nandžinga ima 80 milijonov prebivalcev in na letni ravni ustvarijo okoli tisoč 300 milijard dolarjev v akcijo pa je vključen tudi predstavnik Ljudske republike Kitajske. V pričakovanju primernega uradnega odgovora, ki ne bo osmešil Slovenije vas lepo pozdravljam. Podpisan Igor Emri, predsednik SR SAZU. Tako vaše poslovanje deluje navzven. Med uveljavljenimi in spoštovanimi akademiki ter na mednarodnem nivoju, zakaj? Zato, ker je moral pač nekdo zaslužiti dokazano. 18. marca ste imeli posel že sklenjen sicer eden drug posel za eno drugo firmo. Res je kot je zapisal Yuval Noah Harari v Time magazine: »Človeštvo je ubit, ki proti pandemiji korona virusa trenutno brez celostnega vodenja, čeprav bi ga skupaj s tesnejšim mednarodni sodelovanjem potrebovalo za učinkovit spopad s to izjemno nalezljivo boleznijo.« Vašo tako imenovano celostno vodenje se je na svojevrstni način manifestiralo v tesnejšem mednarodnem sodelovanju. Krivi ste vsaj politično in to krivdo nosi vsaj objektivno tudi celotna Vlada. Nimate več našega zaupanja, zato vas pozivamo, da storite vsaj eno častno dejanje in odstopite sami. Tudi resnica je glagol, v vašem primeru najmanj vašem zagotovo.   Hvala.
Hvala lepa.   Odgovor ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo na interpelacijo ste prejeli 26. maja 2020. Besedo dajem ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravku Počivalšku, za obrazložitev pisnega odgovora.   Izvolite.
Spoštovani predsedik, spoštovane poslanke in poslanci, predsednik Vlade, ministrica, ministri!  Hvala za besedo.   Dovolite, da pred začetkom razprave v okviru možnosti, ki mi jih daje Poslovnik Državnega zbora pojasnim nekaj osebnih pogledov in vsebino moje interpelacije ter na ta način dopolnim svoj odgovor nanjo. Za tiste, ki se podpisali predlog za interpelacijo bodo moje besede verjetno brezpredmetne, a slovenska javnost si zasluži slišati tudi mojo plat zgodbe. Danes imam priložnost, da jo povem celovito in da se ponovno opredelim do vseh očitkov iz interpelacije.  Najprej. Za nami so trije meseci, ki jih ne bomo nikoli pozabil tudi mi vsi skupaj nikoli ne bomo pozabili strahu in negotovosti, ki sta nas prevevala na eni strani ter zanosa in volje na drugi strani. Obe strani moramo videti in jo poskušati razumeti, da bi si lahko ustvarili celotno sliko. Tri mesece smo poslušali trajno maličenje tudi najpreprostejših dejstev in pred slovensko javnostjo naš boj za epidemijo povsem razvrednotili. Zato bomo danes upam, da zadnjič na tak način tej sliki nastavili ogledalo vsem tukaj. Slovenija je med najuspešnejšimi državami, ko govorimo o zajezitvi korona virusa. Ukrepi, ki smo jih sprejemali so bili ustrezni in učinkoviti. Naš poglavitni cilj boja z epidemijo je bil preprečiti človeške žrtve. Vsaka, ki smo jo doživeli je žalostna in vredna sočutja. Moramo pa priznati, da smo se tragičnemu scenariju kot so ga doživele druge ,     8. TRAK: (TB) – 9.35    (nadaljevanje) številne države, pri nas izognili. Za to gredo zasluge tudi tistim, ki so Sloveniji pomagali pri organizaciji in dobavi zaščitne opreme. Po njihovi zaslugi, je zdravstveni sistem vzdržal pritisk, da so drugi za državo pomembni sistemi, lahko nemoteno delovali. Na morebitni drugi val, se lahko zdaj pripravljamo z nekaj več manevrskega prostora za sprejemanje odločitev o tem, kako želimo ravnati v prihodnjih krizah. Slovenija je – to bi rad poudaril – država z dobro razvitim javnim servisom in ta je bil v odzivu na epidemijo ključnega pomena.  Javno zdravstvo, javno šolstvo, civilna zaščita, močna mreža nevladnih organizacij, vojska, policija, so stebri naše humanosti in naše družbene moči. Ne smem zaobiti niti vloge medijev, ki so vstopali v naše domove, ko nismo smeli nikamor in Vladi pomagali komunicirati najpomembnejše ukrepe in rešitve. V celoti je naša izkušnja v obdobju epidemije torej dobra, pozitivna in vredna pohvale. Težave, ki smo jih vendarle imeli in teh ni bilo malo, so bile v mnogočem posledica objektivnih dejstev, na katera pa nismo imeli velikega vpliva. Ena takih težav je bila oskrba z zaščitno opremo, ki je tudi predmet ali jedro moje interpelacije.  Najprej, govoriti o tem, da smo na tem izpitu padli po dolgem in počez, je veliko pretiravanje, da ne rečem kaj ostrejšega. Toliko laži, kot sem jih danes v uvodu slišal, moram reči, da jih nisem slišal že dolgo. Da smo se znašli v težavah zaradi ohromljenega trga zaščitne opreme, je res. Res je tudi, da smo zaradi velikih in nenehnih sprememb na trgu zaščitne opreme, sproti optimizirali organigram nabav. A kaj je zares spornega v tem? Vsak, ki je sredi marca in aprila spremljal medije, se mora spomniti zgodb iz Nemčije, Belgije, Španije in pa Velike Britanije. Vse to so države, ki so se ujele v zanko povsem ohromljenega trga z zaščitno opremo. Vemo tudi, kako so se končali poskusi skupnih javnih naročil Evropske unije, o katerih ste prej govorili, pa ne drži ničesar od tistega. Tisti, ki me danes obtožujete za to, česa vse nisem naredil, imate velik del zaslug za to, da ljudje še danes ne vedo niti najosnovnejših dejstev o nabavah zaščitne opreme.  Da ponazorim. Če vas zdajle vprašam, koliko je Slovenija porabila za nakup zaščitne opreme, bom z leve strani parlamenta in dela sredine slišal številke 180 milijonov, 200 milijonov, morda celo prizanesljivih 120, pa vemo, da je prava številka, na današnji dan, 62 milijonov brez DDV-ja. V mojem odgovoru sem navedel številko 42 milijonov, ki je veljala na tisti dan, ko sem odgovor poslal. Danes je ta številka višja, kot so višje tudi zaloge zaščitne opreme v naših skladiščih. Kolikor bomo realizirali vse pogodbe, kar je sicer manj verjetno, pa vseeno, končna številka ne bo presegla 80 milijonov. Prav tako, še danes nočemo vedeti, da je bilo sredi marca v Sloveniji na voljo samo 168 ventilatorjev, ki so bili primerni za zdravljenje koronavirusa. Mogoče govorite o veterinarskih, o katerih ste prej iz Vlade pošiljali vabila vsem zavodom po Sloveniji. Vseh drugih je bilo v državi seveda več, a delati iz teh številk škandal, je smešno in pa neodgovorno.  In čestitam vam, da ste velik del slovenske javnosti prepričali o tem, vendar ne drži, da je Slovenija za zaščitno opremo porabila ogromnih 200 milijonov evrov, sosedje na Hrvaškem pa samo skromnih 50. Kot tudi ne drži, da je šlo nekaj 10 teh milijonov v moj žep, v žep predsednika Vlade in tudi ne v žepe vseh znanih imen, ki so se znašla na različnih dokumentih. Seveda, imeli ste ves ljubi čas, da ste se ukvarjali z ukvarjanjem konstrukta, medtem, ko smo nekateri delali, delali za ljudi, ne zase, pomagali nemočnim, ne svojim prijateljem. Zase vem, kaj sem počel, česa nisem, vem, kje so rdeče črte mojega ravnanja in v teh zadnjih mesecih teh črt nisem spreminjal niti za milimeter, mi je pa žal za ljudi, ki jih danes po cesti zmerjajo z lopovi, barabami, vojnimi dobičkarji.    9. TRAK: (DAG) - 9.40    (nadaljevanje) Žal mi je za tiste, ki so državi želeli samo dobro, v zahvalo pa so dobili medijski linč brez primere. Naiven bi bil, če bi si mislil, da se posli za podjetja, ki so sodelovala z državo, niso izšli z dobičkom. Pa če kdo misli, da je pozitivno poslovanje eksces in zavrženo, sprevrženo ravnanje, naj kar zdaj najde kakega junaka, ki si želi poslovati v lastno škodo. Nisem pokroviteljski, vendar kot dolgoletni gospodarstvenik vem, kaj pomeni reševati zaostale regije in kaj pomeni boriti se za delovna mesta.   Danes bom teh nekaj ur, deset in več, pozorno spremljal vse nastope, a moje misli so ves čas usmerjene tja, kjer se odvija realno življenje, kjer nastajajo realni problemi in kjer se ti problemi tudi rešujejo. Če sem prej govoril o poglavitnem cilju Slovenije v obdobju epidemije, to je varovanje človeških življenj, bom zdaj govoril o drugem, ravno tako pomembnem cilju. In sicer, pred Slovenijo je čas velike in vseobsegajoče gospodarske negotovosti. To ne bo lahek čas za nikogar in naša skrb mora biti, da se celotno breme ne bo, tako kot leta 2008, prevalilo na ramena najšibkejših ljudi. Naša in, če hočete, moja skrb je, kako preživeti, kako preprečiti zastoj razvojnih ciklov v naših najboljših podjetjih, kako ohraniti veter v jadrih našega razvoja in kako ljudem spet vrniti dobra delovna mesta, ki so zdaj ugasnjena. Za številna taka vprašanja bomo potrebovali široko družbeno in politično soglasje, če se bomo želeli premakniti naprej. Morali se bomo več pogovarjati za kamerami, ne pa samo še pred njimi. In bojim se, da smo od te točke danes še daleč, ker je vsaka kriza za slovensko politiko v resnici predvsem čas velike nekonstruktivnosti. A po svoje razumem tudi težnjo trenutne opozicije, da javnomnenjsko klimo, ki je daleč od mirnega stanja, izkoristi za nek kvantni preskok na oblast.   Spoštovani! V svojem odgovoru na interpelacijo sem se podrobno odzval na vse očitke njenih podpisnikov; ker ste ga vsi prebrali, bom na tem mestu obnovil le nekaj ključnih dejstev.   Najprej, zavračam vse tri točke, pod katerimi so zbrani očitki na račun mojega dela. Prvič, zavračam odgovornost za ne ukrepanje ter za zavestno prikrivanje dejstev, povezanih s postopki naročil in nakupov, ki mi jih očitate v 1. točki. Postopek zbiranja, pregledovanja prejetih ponudb je potekal v več fazah in na več ravneh. Sam sem bil seznanjen s predlogi pogodb, ki so bile večkrat preverjene s strani različnih organov ali delovnih skupin, od medresorske pa do tiste, ki je delovala pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Tak postopek je bil ravno v izogib morebitnih koruptivnim poskusom, na tak postopek nisem in tudi ne bi mogel vplivati. Nikjer tudi ni obstajal seznam favoriziranih dobaviteljev. So pa obstajali in še obstajajo favorizirani ponudniki medicinske opreme. Ti so se ves čas nabav zaščitne opreme trudili razbiti to shemo, zato da bi lahko prihajali do poslov preko svojih ustaljenih kanalov. Nobena pogodba nikomur ni bila vsiljena. Vsi, ki so bili na Zavodu za blagovne rezerve odgovorni za pripravo in podpis pogodb, so imeli kadarkoli možnost zavrniti sklenitev pogodb, ki bi bile za državo škodljive ali neustrezne; trditi drugače, je laž in manipulacija. Za vse sklenjene pogodbe pa sem zahteval javno objavo na portalu eNaročanje, in sicer v 48 urah od sklenitve pogodbe - to je tisto, kar pomeni odkrivanje, ne pa prikrivanje posla. To sem zahteval tudi zato, da ne bi bilo dvoma o tem, kaj smo kot država kupili in koliko smo za to plačali. Svoje delo smo opravili v skladu z zakonodajo in pristojnostmi, ki jih imam. Med odgovornosti ministra sodi tudi opozarjanje na možne nepravilnosti. Te so se izkazale in se bodo v vseh revizijah, ki že potekajo, gotovo tudi dokazale, vsaj v primeru treh podjetij, SL Marketing, OECO, N.D. Global. V vseh treh primerih sem na sume opozoril sam in v vseh treh primerih je bilo moje mnenje s strani Zavoda za blagovne rezerve spregledano. Če bi bilo res, kar trdite podpisniki interpelacije, da sem dirigiral celotno dogajanje okoli nabav,    10. TRAK: (SB) – 9.45    (nadaljevanje) teh treh pogodb zagotovo ne bi bilo in zanje so se trudili tisti, ki danes Slovenijo razglašajo za koruptivni raj. Diskvalifikacija podjetij, s katerimi je država sklenila pogodbe o dobavi opreme na račun njihovega dotedanjega dela, je površno in škodljivo ravnanje. Podjetje se ni gledalo v drobovje, če se tako izrazim, temveč se je presojalo ali so bila v dogovorjenem času sposobna dobaviti opremo. Nadzor nad tem, kar smo kot država naročili, dobili in plačali, vsekakor nisem izvajal sam, ampak so to funkcijo opravljale za to usposobljene ustanove in podjetja. Odgovorno trdim, da sem v okviru svojih pristojnosti vse, ki so sodelovali pri nabavah zaščitne opreme, spudbujal k temu, da so bili v največji meri pozorni na morebitne poskuse zlorabe naše zakonodaje ali našega zaupanja. To ni bilo enostavno izvedljivo, a upam si trditi, da smo na tak način onemogočili veliko poskusov, ki bi jim lahko pripisali značaj vojnega dobičkarstva. Če pa se kljub vsemu in vsem mehanizmom nadzora kak tak primer zgodbi oziroma se je zgodili, si želim, da bi ga ustrezno preiskali pristojni organi. Drugič. Zavračam očitke o zavajanju javnosti pri utemeljevanju pravnih podlagi za naročanje, nakup in dobavo zaščitne opreme, kar izhaja iz 2. točke. Slovenija se je zaradi objektivno nepredvidljivih okoliščin, nezanesljivosti dobavnih verig, prekinjenih transprotnih poti in ne obvladljivih tveganj za oskrbo, za skrbno ravnanje z javnim denarjem, zavestno odločila za nakup zaščitne opreme po 46. členu Zakona o javnih naročilih. Ta člen omogoča nakupe po hitrem postopku in brez predhodne objave naročila, država ga lahko uporabi samo v objektivno izrednih okoliščinah, kar epidemija nedvomno je. Ta pravna podlaga je bila legitimna in utemeljena odločitev države, da bi bili ti postopki kar se da pregledni smo vse podatke o sklenjenih pogodbah in njihovi vsebini sproti objavljali na portalu e-naročanje. Ne vem kako bi bili lahko še bolj pregledni, morda tako, da bi naše delo prenašali na družbenih omrežjih, namenoma sem malo ironičen, ker tega kar mi očitajo podpisniki interpelacije preprosto ne razumem. Nadalje. Večkrat sem že navedel razloge za to, da smo v Sloveniji zaščitno opremo kupovali preko dobaviteljev, na ta način smo celotno tveganje nakupov prenesli nanje. Utemeljenost take odločitve dokazuje tudi dejstvo, da je višina vseh sklenjenih pogodb za nakupe zaščitne opreme neprimerno višja od zneska, ki ga je Slovenija do sedaj zanjo dejansko namenila. Povedano drugače, Slovenija je sklenila za več kot 183 milijonov evrov pogodb, dobavila in plačala pa opremo za 62 milijonov evrov. Nihče si najbrž ne želi, da bi Slovenija naročeno blago plačala v naprej in danes preplačane vrednosti terjala po zapletenih sodnih poteh. Evropska komisija je članicam Unije smernice za nakup zaščitne opreme poslala bistveno prepozno. Prejeli smo jih šele v začetku aprila, ko smo izpeljali že veliko večino vseh sklenjenih dobav. Seveda bi nam podpori Evropske komisije in Unije koristili, toda, ko smo bili povsem praznih skladišč in tudi brez konkretne podpore s strani Unije, smo si bili primorani znajti po svoje, tako kot so se tudi vse druge države članice. Slovenija je za nabavo zaščitne opreme sklenila 59 pogodb, predplačila so bila izvedena le pri petih, pri čemer so bila vsa ustrezno zavarovana z bančno garancijo oziroma pri enem s premoženjem podjetja. Pri štirih pogodbah je šlo za ventilatorje, ki jih brez predplačil še danes ne bi imeli. Šlo je za primere podjetij Geneplanet, LRM, Gorenje, Ram in Dobnik Trade. Te pogodbe so bile sklenjene pred 20. marcem, ko je bila situacija na trgu zaščitne opreme najbolj kritična, izjemo v ravnanju je odločilo dejstvo, da je bila opremljenost slovenskih zdravstvenih ustanov s temi aparaturami za primer resnejšega izbruha epidemije povsem neustrezen. Prav tako je bila dobavljivost te opreme ob izbruhu epidemije izredno nizka in nezanesljiva. Plačila avansov so bila pogoj, da smo do njih sploh lahko prišli. Vsakršna drugačna odločitev bi pomenila odlok dobave ventilatorjev     11. TRAK (VI) 9.50    (nadaljevanje) v pozno jesen oziroma konec letošnjega leta. Vseh teh dejstev pred javnostjo nismo nikoli prikrivali in tudi ne zavajali. A pomembneje od tega kako smo javnosti svoja ravnanja pojasnjevali je, da so bila ta ravnanja v celoti skladna z veljavno zakonodajo. Kako resne so bile takrat razmere dokazuje tudi študija prof. dr. Dragana Marušiča, ki pravi naslednje, citiram: »Narava delovanja virusa v Slovenija je bila v začetku marca taka, da se je v začetnih desetih dneh širil po eksponentni funkciji z osnovo nekaj več kot ena in pol. To pomeni, da se je število okuženih podvojilo na manj kot dva dni oziroma se je podeseterilo v nekaj manj kot šestih dneh. S prepoznimi ukrepi in premalo zaščitne opreme bi imeli v obdobju enega meseca podobne težave kot sta jih imeli tudi Italija in Španija. Do njunega scenarija je manjkalo manj kot si danes upamo priznati.« Konec citata. Nadalje dr. Marušič z matematičnimi izračuni dokazuje tudi to, kar trdim tudi sam, ko se epidemija širi je tudi manj kakovostna oprema boljša kot nobena oprema. Tudi če ima maska samo polovično učinkovitost preprečevanja prenosa virusa se z dosledno uporabo stikov okuženega in neokuženega ta prenosljivost zmanjša na eno četrtino. Zakaj vam to govorim? Ker se je potrebno zavedati resnosti situacije in nevarnosti v kateri je bila Slovenija marca in aprila. To niso bila pretiravanja, ampak realnost. Podpisniki interpelacije se na številnih mestih svoje argumentacij sklicujejo na povzetke mojih izjav v medijih. Na tak način lahko kadarkoli interpeliramo kogarkoli, a eno so besede, drugo so dejanja. In moja dejanja ne izkazujejo tega kar mi očitajo podpisniki interpelacije, da sem kršil slovensko zakonodajo.   Tretjič, zavračam očitke o neetične kliintelističnem in koruptivnem sodelovanju pri forsiranju podjetij in posameznikov, kar izhaja iz 3. točke. Kot sem že večkrat povedal, ponavljam tudi danes, za nobeno sklenjeno pogodbo o dobavi zaščitne opreme ni bilo drugega interesa kot je bil interes slovenske javnosti. Tega je pa za dobrih 2 milijona interesov, če smo natančni. Imena, ki so se v zvezi z nabavami ponavljala v javnosti, bodisi iz politike, bodisi iz javnega življenja ali gospodarstva sicer ne povedo nič o tem kar bi želeli podpisniki interpelacije slišati. Slišati želite, da smo s temi ljudmi že vnaprej dogovorili posle, pa tudi da smo si to dogovorili oziroma se dogovorili stran od oči javnosti in da smo si celo izmislili krizne razmere, da smo te naše rabote lahko izpeljali. Na vašo žalost nič od omenjenega ne drži. Sam sem tudi javno povedal, da o klicih, ki smo jih bili v drugi polovici marca in prvi polovici aprila deležni mnogi, nisem videl tega kar vidijo podpisniki interpelacije. Sem pa v njih videl čisto človeške geste pomoči. Lahko mi očitate, da sem naiven, a življenje in dolgoletno delo sta me naučila, da v stiski in kriznih razmerah ponujene pomoči ne zavrnem. In da počasi zaključim. Slovenija je nabavo zaščitne opreme v obdobju epidemije morala centralizirati. Pred tem so bile za to pristojne različne zdravstvene ustanove. Zakaj so bile te sredi februarja in kasneje s povsem praznimi skladišči vam jaz ne morem pojasniti. To je vprašanje, ki ga morate postaviti komu drugemu tudi v tej dvorani.  Ko sem marca po izbruhu epidemije poslušal zdravstvene delavce s katerimi smo se srečevali v Cankarjevem domu nisem mogel verjeti svojim ušesom. Govorili so o ničnih zalogah zaščitnih mask, o pomanjkanju ustreznih ventilatorjev, o tem, da ne morejo več delati. Njihovi pozivi na pomoč so bili tako pretresljivi, da si jih nisem mogel več izbrisati iz glave. Vsi se še spomnimo tudi javnega poziva različnih zdravniških organizacij, s katerimi so Vlado 25. marca pozvali dobesedno takole, spet citiram: »Kolikor širjenja okužbe v zdravstvenih ustanovah ne bom zamejili predstavlja to tempirano bombo za razmah epidemije v Sloveniji. Da bi to preprečili potrebujemo ustrezno zaščitno opremo. Tako kot kirurg ne mora operirati brez skalpela tudi zdravstveni delavci v času pandemije ne moremo delati brez ustrezne zaščitne opreme.« Konec citata.     12. TRAK: (TB) – 9.55    (nadaljevanje) V določenem trenutku smo imeli v vsej državi zaščitnih mask samo za približno 1 dan. V takih razmerah smo bili pod ogromnimi pritiski vsi. Toda, na eni strani so si eni jemali čas za pisanje neskončno dolgih mailov, prisluškovanje, slišal sem, da vidite in poznate vsebino še drugih mojih telefonskih pogovorov, zelo zanimivo, tudi imena ljudi poznam. Drugi pa smo vrteli telefone in iskali vse možnosti in vse možne poti, da čimprej pridemo do opreme. Vi, ki me obtožujete, mi hočete reči, da je bila to moja napaka, ker sem delal, ker mi je bilo naloženo narediti nekaj, ker sem ljudi priganjal k delu in kazal spoštovanje do slovenske zakonodaje. Sprašujem se, kaj bi mi šele očitali, če vsega naštetega ne bi počel.  Mi nismo država z agresivno in močno diplomatsko in lobistično mrežo. Imamo prijatelje in mnogi so nam pomagali. Govorim o posameznikih in organizacijah, ki so marca z donacijami pomagali rešiti položaj Slovenije. V kritičnih dnevih, ko so bila naša skladišča povsem prazna, sta nas med drugim rešili tudi donacija, ki jo je uspel urediti gospod Aleksander Čeferin in velika pošiljka opreme, ki nam jo je posodila Češka Republika. Za obe donaciji, kot tudi za vse ostale, se iskreno zahvaljujem. V položaju, ki je bil poln velikih tveganj, bi bilo po vašem mnenju torej najbolje odgovorno to, da bi se odločili za neposredne nabave. Odgovorno trdim, da smo na način, ki smo ga izbrali in je zakonit, prihranili mnogo razočaranj in izgubljenega denarja, a tega danes nihče ne izpostavlja. Ne, vi računate marže, računate dobičke od letalskih prevozov, iščete dlako v jajcu, samo zato, da ker drugega ne zmorete.  Vsi, ki smo sodelovali pri nabavi zaščitne opreme, smo delali kot smo lahko in kot smo najbolje znali. Ponudbe, ki smo jih prejemali, so obljubljale marsikaj, mi pa smo se odločali za tisto, kar je bilo realno dobavljivo v najkrajšem možnem času in je izpolnjevalo strokovne standarde. Kdor temu danes reče kriminal, ima to pravico reči. Prav pa nima, niti malo, in laže. Kdor mi danes zaradi tega očita nevestnost, neodgovornost, ne transparentnost, lahko to seveda spet mirno počne in to delate, a take obtožbe so neresnične, pretirane, zlonamerne in lažne.   Tisti, ki boste iskali moje prstne odtise pri poslih z državo ali iskali koruptivne in za državo škodljive dogovore, izgubljate čas. Če je bilo v nabavah zaščitne opreme storjeno karkoli spornega, tveganega za državne finance, bodo neodvisne ustanove to zagotovo ugotovile in za sojenje pristojne to zagotovo tudi obsodile.  In še, verjetno bi se spodobilo, da bi na tem mestu rekel tudi nekaj o domnevnih žvižgačih. To, kar smo doživeli, ni nobeno »žvižgaštvo«. To je »užaljenje«, tožarjenje človeka, ki je imel vse vzvode, da bi preprečil, po njegovem, škodljive posle, pa jih ni uporabil, bil je pristojen za to. Zakaj je ravnal tako, če mu je res za državo in ko so na dan prišli zanj neprijetna vprašanja, je lepo zbežal na bolniško. Ne prvič, kajti mi, ki ga poznamo, vemo, da se je na enak način pred odgovornostjo skril že v eni drugi, ravno tako odmevni zgodbi. Človek s čisto vestjo in čistimi nameni ne bi na pomoč klical televizijskih kamer, svojo odgovornost in pristojnost bi lahko izkazal tam, kjer državljani to od njega tudi pričakujejo – na delovnem mestu. Kdo misli, da bomo zaradi takih žvižgačev, bolj poštena, bolj transparentna in bolj čistunska država, se moti, da se bolj motit ne bi mogel. Bomo pa država, ki ne loči pravih problemov od namišljenih, obsojena na prostor v čakalnici, na boljši jutri.  Zato, spoštovani poslanke, poslanci, dajmo danes vse karte na mizo in končajmo to mučno in nezdravo zgodbo.  Najlepša hvala. / aplavz/
Hvala lepa.  Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin.  Besedo ima Poslanska skupina Stranke modernega centra, kolegica Janja Sluga. / aplavz/
Spoštovani predsednik, ministrice in ministri,     13. TRAK: (SC) - 10.00    (nadaljevanje) kolegice in kolegi!  Danes bomo obravnavali prvo interpelacijo v mandatu Vlade, ki je zaprisegla 13. marca. V normalnih razmerah bi se sedaj ravno iztekalo njenih 100 dni miru. 100 dni, ki pripada vsaki novoimenovani Vladi zato, da poprime za delo. Ta Vlada tega privilegija ni imela. Takoj po zaprisegi je namreč trčila ob enega največjih izzivov v zgodovini naše države. Kakorkoli obračamo je čas, ko je svoj mandat začela ta Vlada poseben, ni prizanesljiv, ni pospremljen z aplavzi tistih, ki so želeli drugačno razrešitev politične krize, ki je spremljala konec delovanja prejšnje Vlade, nasprotno od tega. To je čas praznih ulic in trgov, nemih vrtcev in šol, izpraznjenih pol, ustavljenih strojev v tovarnah in bil je to čas bitk z časom in bitk za življenja. Vem kaj si ob tem mislite tisti, ki stojite za interpelacijo, da pretirava. Vprašajte ljudi, ki so delali v zdravstvenih domovih in bolnišnicah, vprašajte pripadnike civilne zaščitne, zaposlene v domovih za ostarele. Njihova izkušnja minule epidemije je nekaj povsem drugega kot ta, ki smo jo delili za zidovi te stavbe in so jo delili tisti, ki danes nekritično gledajo na ravnanja naše države v času epidemije. V spominu teh ljudi niso ostali ta ali oni tvit in zapisi na drugih družbenih omrežjih ta ali druga nočna seja. Tudi ne ta ali oni dnevno politični obrat. Njihove skrbi so bile mnogo težje in mnogo bolj resnične. V njihovem spominu so ostali ljudje, ki jim je grozil tragični scenarij. Do njega ni manjkalo veliko bolje povedano do njega je manjkalo nekaj dni povsem izpraznjenih skladišč z zaščitno opremo. Tako tanka je bila namreč ločnica med tem, da nam je epidemijo uspelo zajeziti in tem, da bi se pod težo njenih posledic sesedli. Da nam je žarišče novega korona virusa uspelo zajeziti in izničiti je zasluga mnogih. Najprej je to zasluga državljank in državljanov, ki so razumeli navodila zdravstvenih ustanov in se jih tako dosledno držali. Za tem je tukaj zasluga delovanja vitalnih državnih sistemov od zdravstva do sociale, civilne zaščite, nevladnih organizacij, šolstva, obrambe, policije in medijev. Vsi ti so del podobe, na katero je Slovenija danes opravičeno ponosna. Mi smo ponosni nanje četudi smo bili od mnogih njih v teh mesecih deležni neokusnih in nedostojnih opazk ter kritik. Kritik je bil deležen tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki danes s svojim imenom in pokončno stoji pred to govornico in brani opravljeno delo, delo njega kot ministra in nazadnje tudi Vlade kot celote. A to podobo, na katero bi morali biti danes ponosni smo iztrgali iz konteksta in iz teh iztrganih delčkov sestavljali lepljenko, ki z realnostjo nima več veliko skupnega. To je zasluga tistih, ki so v krizi prepoznali politični potencial. Možnost vrnitve na oblast. Možnost splavitve novega obraza, možnost za nov ideološki obračun. Vse to je včasih, ko je naš dom varen in se lahko v prihodnost oziroma brez velikih skrbi legitimna politična taktika, a sedaj niso taki časi. Sedaj smo pred novo gospodarsko recesijo pred resnim izzivom kako ohraniti socialno varnost, kako preprečiti posege v prihodke ljudi in kako zavarovati dobra delovna mesta. To so skrbi, ki bi resnega gospodarja, če se vsaj v delčku zavesti tako počutimo tudi mi v Državnem zboru morale prizemljiti in ga vrniti na točko, kjer nastaja dialog in kjer se presekajo zamere. To so skrbi, ki nas morale strezniti in spomniti zakaj smo tukaj in kakšna je naša naloga. Slovenija je z epidemijo opravila dobro in se iz te izkušnje ogromno naučila. Sedaj vsi vemo, da država potrebuje posodobljen načrt odzivanja in ravnanja v kriznih razmerah. Vsi se bolj kot kdajkoli prej zavedamo pomena javnih sistemov od zdravstva do šolstva. Vsi bolj kot prej cenimo delo učiteljev, medicinskega osebja, zdravstvenega osebja, prostovoljcev, policistov, vojakov in tako naprej.     14. TRAK: (DAG) - 10.05    (nadaljevanje) In vsi zagotovo vemo, kako dragoceno je zdravje in kako hitro lahko postanemo zelo, zelo ranljivi. Kdor danes tega ne priznava, je neiskren, neiskren do sebe, do svojih bližnjih, do vseh sodržavljank in sodržavljanov in če želite, da, tudi do svojih volivcev.   Vemo tudi, da moramo izboljšati naš sistem oskrbe z zaščitnimi sredstvi. Kar smo doživeli v minulih mesecih, v glavnem sicer ni odstopalo od izkušenj drugih držav. Najbrž na tem mestu ni potrebe po obnavljanju zgodb, o katerih smo lahko brali v naših in tujih medijih, o tonah izgubljene opreme, o preplačanih naročilih, o milijonskih nakazilih, ki jim nikoli ni sledilo tudi naročeno blago. Takim dogodkom se je bilo v preteklih mesecih težko izogniti tudi državam, ki so na globalnem trgu mnogo večje igralke od nas, z več politične moči in z močnejšimi lobističnimi aparati. Bili smo ujetniki trga zaščitne opreme, ki se je pod težko pandemije zlomil. Razmere, ki so vladale na trgu, so se tako zelo spreminjale, da je postal vsak posel neobvladljivo tveganje. Na izbiro smo imeli dve možnosti, plačevati vnaprej in tvegati, da se posli ne bodo izšli, ali pa poslovati preko posrednikov ter minimizirati tveganje in možnosti, da bo šlo kaj narobe. Ravnali smo, kot smo najbolje vedeli in znali. Za opremo, ki smo jo kupili in dobili do 1. junija, smo plačali dobrih 60 milijonov. In če odštejemo kak izgubljen tovornjak z opremo, druge večje škode nismo utrpeli. Vse druge številke, ki se bodo - in v to ne dvomim - danes ponavljale tekom razprave, so čista manipulacija. Zato še enkrat poudarjam, plačali smo dobrih 62 milijonov in obvarovali življenja državljank in državljanov. Cilj, ki smo ga imeli kot država, torej zagotoviti dovolj zaščitne opreme, je bil izpolnjen, mukoma in z iskanjem vseh možnih, a zakonitih poti. Da je bilo to vsej prej kot enostavno, vedo vsi, ki so pri tem sodelovali. Zgodbe, ki smo jih slišali, so resnično neverjetne. A vse to je za podpisnike interpelacije seveda navaden blef in laž. Resnica, kot jo želijo videti sami, je edina dopustna, edina možna, edina zveličavna. Vsi, ki so bili vpeti v nabavo zaščitne opreme, so danes pametnejši za marsikatero izkušnjo, ki bi jo, če smo odgovorna država, morali izkoristiti za to, da bomo v prihodnjih krizah manj ranljivi in manj odvisni od globalnih proizvajalcev zaščitne opreme. V Poslanski skupini SMC smo prepričani, da ni med njimi nikogar, ki je šel skozi pekel nabav z namenom - kar vsevprek očitajo tudi podpisniki interpelacije -, da bi zlorabil krizne razmere za lasten dobiček. Še najmanj pa je med njimi in danes pred vami interpelirani minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Lahko rečete, da smo naivni, a ne verjamemo, da so razmere, kjer je bila edina možna zmaga to, da si sploh uspel kaj kupiti in dejansko dostaviti v Slovenijo, komurkoli dopuščale toliko časa in toliko manevrskega prostora, da bi lahko vmes koval idejo o lastnem profitu. Kdor verjame v teorije zarote, mu je sicer težko pomagati, a zadoščati bi moralo to, kar si v SMC danes in kasneje najbolj želimo - da neodvisne in za to usposobljene ustanove pridejo nabavam zaščitne opreme do dna. Da se neha kriminalizirati vsakega, ki je premogel pogum in obraz, da je za državo storil vse, kar je zmogel in znal, potem, ko so se nekateri, danes zelo glasni, poskrili v lastna varna zavetja. Da se neha v nič dajati vsak dosežek aktualne Vlade. Da se začnemo pogovarjati o dejstvih, ne o osebnih mnenjih. Da številke, ki preverjeno držijo, primerjamo s številkami, ki preverjeno držijo. Da v tem visokem zboru nehamo opravljati funkcijo, ki primarno pripada sodnikom in tožilcem, in se vrnemo k temu, kar je naše osnovno poslanstvo. Vsem bo koristilo, če se bomo vrnili nekaj korakov nazaj in na dogodke minulih mesecev vsaj poskusili gledati človeško, objektivno, razumsko in s trezno glavo. Tisti, ki bi interpeliranega ministra najraje videli nekje v pretekliku,     15. TRAK: (NB) – 10.10    (nadaljevanje): tisti naj poizkusi stopiti v njegove čevlje. In naj pomisli na to, kako bi se podobne naloge kot jo je sredi marca dobil minister, lotil sam. Govorjenja in nastopanja tega ste vešči. Pisanja dnevnih tvitov tudi, podžiganja medijskih viharjev še bolj, ampak je to res vse kar šteje. Mislite, da je resnično življenje enako temu, kar doživljate na vam domačih družbenih omrežjih in shodih, in da je odgovornost na katero se javno sklicujete, primerljiva s tisto ki jo moraš imeti, ko nase prevzameš tako resno nalogo kot jo je imel minister. Danes se ne bomo pogovarjali o tem kaj naj bi bil cilj interpelacije o politični odgovornosti enega ministra, danes bomo spremljali še en poizkus prevrednotenja vsega kar je država naredila v boju proti epidemiji novega koronavirusa. Še en poizkus razgrajevanja izkušnje, ki bi nas v resnici morala povezati in nam v resnici vliti optimizma pred gospodarsko recesijo, ki bo od nas zahtevala veliko složnosti in veliko sodelovanja. A žal drugače očitno še vedno ne gre. Zato bomo danes odšli domov s pričakovanimi občutji in z neizbrisljivim vtisom, da smo zamudili še eno priložnost, da bi v odnosu do države in razumevanju njenih izzivov pokazali zrelost in odgovornost. Ne glede na to zamujeno priložnost bo čas pokazal svoje. Vsak si ga bo seveda interpretiral na sebi ljub način. V SMC bomo ne glede na vse, ohranili trezno glavo z zavedanjem, da smo na čelu z ministrom Počivalškom storili vse, da smo ohranili življenja in varnost državljank in državljanov.   Poslanska skupina SMC interpelacije ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo seveda ne bo podprla. In če na koncu citiram eno od opozicijskih poslank, vsak v drugem gleda sebe, nemoralnež bo povsod videl nemoralnost, koruptivnež bo povsod videl korupcijo, kot odsev v ogledalu pobudnikov te interpelacije.
Hvala lepa.   Besedo ima Poslanska skupina Levica, kolega Miha Kordiš.
Hvala za besedo, predsedujoči.   Vlado Janeza Janše so postavile laži in prevare. Omogočila sta jo Stranki političnega centra, ki sta mandat prejeli na temeljni predvolilni obljubi, da z SDS ne bosta paktirali. Ali sta volivcem in volivkam zavestno lagali že v začetku ali pa so ju nemara premamili interesi po vplivu na toliko milijonov skozi državni proračun, podaljševanje poslanskih funkcij in obljubljene službe, je vseeno. Cilj je bil ostati na oblasti za vsako ceno, pa čeprav to pomeni, da državo prevzame skrajna desnica. Vlada Janeza Janše je bila imenovana dan po razglasitvi epidemije, a očitno boj proti epidemiji in reševanje problemov s katerimi so se soočali ljudje, nikoli ni bila na vrhu njenih prioritet. Rokave je zavihala le za popoln prevzem oblasti, očitno koruptivni posli za povezana omrežja SDS in drugih koalicijskih strank so del te zgodbe, in to ne prvič. Vsakič, ko je na oblasti Janša, gredo provizije v nebo. Trgovina z orožjem v 90., afera Patria, no sedaj pod tretjo Vlado Janeza Janše imamo sporne nabave zaščitne opreme. Vse za denar, vse za oblast. Sklepanje pogodb s sumljivimi, očitno v naprej zbranimi posredniki, zavajanje, da drugače kot s posredniki ne gre, javna razkritja in nenazadnje posneti telefonski klic v katerem minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek osebno poseže v posel in zagotovi 100 % avans za podjetje Geneplanet kažejo, da je ta Vlada ne samo pri vodenju države, ampak tudi pri plenjenju tako nesposobna, da proračunske milijone svojim dobaviteljem deli kar na očeh javnosti, mastne provizije pa na to pred isto javnostjo brani z očitnimi lažmi. V vsaki normalni državi bi razkritju takih praks sledil odstop gospodarskega ministra in cele Vlade, nato še kazenski pregoni, a Vlada Janeza Janše in ministra Počivalšek tega nista naredila. Mi ne rabimo nobeni javnosti ničesar razlagati, je rekel minister Počivalšek že v začetku mandata te Vlade. Da se jim oblast kljub razkritjem ne bi zamajala, so skrajna desnica in njeni     16. TRAK (VI) 10.15    (Nadaljevanje) sodelavci napadli vse državne inštitucije. Slovenija je sredi kadrovskega cunamija, kakršnega še ni smo videli. Vlada hiti zamenjevati ljudi, ki mislijo z lastno glavo, s svojimi lastnimi(?). Najprej so zamenjali vodjo policije, nato vodjo kriminalistov, na koncu še šefa, na pol ni tožnika(?), ni sodnika. Mali Orban in vsi, ki mu omogočate oblast počne vse, da svoj pretekli aktualni in bodoči kriminal pometete pod preprogo. Pa vam še to ni dovolj. Janez Janša in druščina ne merijo na nič manj kot na utišanje vsake kritike v družbi. Zato besni vsakodnevni napadi na novinarje, opozicijo, protestnike. Da bi zakrili svojo nesposobnost, da bi milijonske provizije skrili so pripravljeni lagati, javno groziti in uničevati. Minister Počivalšek, predsednik stranke, ki se ima še vedno nekako za sredinsko in liberalno je osrednja politična figura, ki to vlado, njene provizije in uničevanje inštitucij omogoča in ki vse skupaj javno ščiti, če je treba tudi z debelimi lažmi. Metodo je v čisti obliki razvil že v prvih dneh nove vlade. Med tem ko so zaradi koronavirusa tisoči ljudi ostali brez dela in sredstev za preživetje je kot minister na vladi glasoval, da sebi ter ostalim ministrom in državnim sekretarjem dvigne plačo za okoli 400 evrov. Javnost je upravičeno skočila v zrak. In kako je minister Počivalšek nekaj ur po tem, ko si je izglasoval povišico, odgovoril novinarju oddaje 24 ur zvečer? Rekel je, citiram: »To sem izvedel od vas.« Nato se je minister odpravil še na RTV in novinarki Odmevov na isto vprašanje odgovoril: »To sem sedaj izvedel od vas.« Ponovno citat. Primera bolj očitne laži si je težko predstavljati. Je tak človek res primeren za ministra? Od tam naprej je šlo samo še navzdol. Lažem s katerimi je opravičeval dodatnih 400 evrov za lasten žep je minister Počivalšek dodal serijo laži, s katerimi je opravičeval za 200 milijonov evrov sklenjenih poslov, pri katerih so provizije posrednikov tekle v milijonih. Odločitev, da bo Vlada zaščitno in medicinsko opremo kupovala preko posrednikov in ne neposredno od proizvajalcev, kot smo mimogrede ves čas zagovarjali v Levici, je bila pri tem ključnega pomena. Če ni posrednikov, tudi provizij ne more biti. Ko so se začele pojavljati konkretne ugodne ponudbe za neposredne nabave brez posrednikov in z meddržavnim dogovorim, takšne neposredne posle pa je sklepala večin držav v Evropi, je ministrstvo gospoda Počivalška sporočilo naslednje, citiram: Republika Slovenija oziroma Zavod za blagovne rezerve ne more izvajati neposrednih finančnih transakcij na Kitajsko, saj lahko posluje zgolj s slovenskimi dobavitelji. To ni odločitev te vlade, temveč je stvar veljavne zakonodaje.« Konec citata. Laž, debela še bolj kot provizije dobaviteljem, ki naj jih zaščiti. Zakonska omejitev s katero je ministrstvo utemeljilo odločitev za nabave preko posrednikov sploh ne obstaja. Vlada Janeza Janše je imela vse zakonske možnosti, da bi opremo kupovala brez posrednikov in brez provizij, a se je zavestno odločila za slednje. Temu je pritrdilo tudi Računsko sodišče. No, in ministrstvo gospoda Počivalška je zato nadaljevalo z naslednjo kitico, znova citiram: »Poleg tega večina kitajskih podjetij zahteva tudi sto odstotno predplačilo, česar pa se zavod ne poslužuje zaradi možnosti zlorab in nezanesljivih dobav.« Konec citata. No, tudi to je bila debela laž. Stoodstotna preplačila, avanse so namreč dobivala tudi dobaviteljska podjetja. »V dveh urah, treh urah bo imela bančno garancijo za tega Bitenca. Bitenc pa bo moral posel dobiti. Vi pa plačajte sedaj.«, je 18. marca minister Počivalšek po telefonu naročil nakazilo avansa Zavodu za blagovne rezerve, kot smo ga lahko slišali na posnetku telefonskega klica. Isti minister Počivalšek je še dva tedna kasneje v javnosti na temo avansov na debelo lagal dalje. Citiram: »Plačujemo zgolj ob prevzemu in ne bom dovolil, da bi se na račun in škodo slovenskih davkoplačevalcev zlorabljala javna sredstva in okoriščali vojni dobičkarji, ki vidijo v tem zgolj priložnost za dober zaslužek.« Konec citata. Cilj nabav opreme, kot je menda na tej točki že vsem razvidno, ni bila hitra in ekonomična oskrba prebivalstva     17. TRAK: (TB) – 10.20    (nadaljevanje) z zaščitno opremo, ampak provizija. Ponavljam, cilj vseh nabav so bile provizije. Zato so ponudbe, ki so omogočale neposredne nabave in urejeno logistiko, takoj pospravili v predal. Lep primer je ponudba Slovenske akademije znanosti in umetnosti, s katero bi prihranili 41,7 milijonov evrov. Da ne omenjam javnosti, dobro znane ponudbe ob posredovanju Aleksandra Čeferina pri Jacku Maju. Slednjo so odbili samo zato, ker pravi, dobavitelji ne bi zaslužili, Čeferina pa so nato besno napadli prek SDS medijev, zgolj zato, ker je predsednika Vlade, Janeza Janšo, popadla preganjavica, da bi gospod Čeferin na tak način v Sloveniji pridobil ogled, kot ga kot predsednik UEFE zaenkrat še nima in da bi si nemara lahko zgradil politično kariero v Sloveniji. Seveda se je Janez Janša ustrašil. Ne zate, kot se je SDS zlagal že v volilnem sloganu, ta Vlada dela izključno zase.  Z vrhom laži in nesposobnosti, se je minister Počivalšek okronal v oddaji Tarča, ko je poskušal braniti posel z ventilatorji. Da gre za precenjeno in neprimerno nabavo modela Siriusmed R30, je v oddaji izpostavil dr. Rihard Knafelj iz UKC Ljubljana, član strokovne skupine, ki jo je Vlada izbrala sama. Ker mu mnenje stroke ni bilo všeč, je minister Počivalšek nemudoma poiskal drugo mnenje, ki mu spet ni ležalo, zato je pač še malo prikrojil resnico. Cilj je bil samo en, da kupi robo, ki jo izbrani dobavitelj Geneplanet lahko priskrbi, ne glede na to, če je sploh uporabna. Saj veste, kupili so golfe, ne mercedesov.  No, zdravniki in sama »Janšistična« tovarna laži, Nova24, so nato povedali, da ti golfi niso bili vozni, saj bi ob priklopu bolnika s Covidom nanje, okužbo razpihali in kontaminirali celoten prostor. V bolnišnicah so jih zato takoj pospravili v klet. A minister Počivalšek se ni dal motiti. S svojo zdravo kmečko pametjo, po kateri se ni treba ničesar naučiti, saj vendar minister že vse ve, je le ponovil, »Kupili smo golfe, ne mercedesov, ljudje so umirali, čakali bi do božiča.« To pokaže pravega Počivalška in razkrije vse, zaradi česar ni primeren za ministra.  Aroganca – sam vedno ve vse, kaj mu bo en zdravnik, kot se je izrazil na Tarči, govoril. Nesposobnost – človek ni sposoben razumeti niti najbolj preprostih strokovnih razlag, zakaj je nek aparat primeren, drugi pa ne, zanj je ventilator, ventilator, tako kot je avto, avto, pa naj gre za golfa ali za mercedesa. Popolna nepripravljenost poslušati kogarkoli – če strokovna skupina poda mnenje, ki mu ni všeč, bo pač minister Počivalšek zamenjal skupino. Navsezadnje, koruptivnost – čeprav je v telefonskem pogovoru z žvižgačem Galetom sam povedal, zakaj točno Geneplanet, ker je to, citiram: »Zgodba od SDS« in je vedel, da je to posel zaradi provizij, ne zaradi ventilatorjev, ni imel do tega niti minimalnih zadržkov. Pripravljenost debelega laganja – ko je vse te lastnosti demonstriral celotni slovenski javnosti na očeh in izgubil vso legitimnost, se zdaj s svojega položaja oklepa z debelimi lažmi, ki iz njegovih ust letijo dobesedno dnevno, njihov povzetek pa smo na tej seji danes lahko že slišali.  Minister Počivalšek pri tem ne skriva, zakaj se tako oklepa svojega položaja, ker si obeta, da si bo v tej Vladi ustanovil državni turistični holding in računa, da bo to državno premoženje njegova molzna krava, ko odleti iz politike. Fevd, kot se reče. A ta njegov fevd nas je do sedaj stal že na milijone evrov. Za primerjavo, nekajkrat večja Hrvaška, je prek posrednikov kupila le za 1,7 milijona evrov opreme, za ostalih 50 milijonov je poskrbela neposredno.  V Sloveniji je podpisanih pogodb za 200 milijonov, vse prek dobaviteljev. Koliko denarja smo torej v Janševih in Počivalškovih koruptivnih poslih izgubili vsi ostali? 20, 30, 50 milijonov? Težko rečemo, ker so obglavili vse inštitucije, ki bi morale to preiskovati. Laž, s katero je Počivalšek začel svoj mandat, torej, da je od novinarjev dvakrat, prvič izvedel za 400 evrov povišice plače, ki si jo je sam izglasoval, je le kaplja v morje. Ta človek nas je že v treh mesecih stal na desetine milijonov    18. TRAK: (SB) – 10.25    (nadaljevanje) evrov, ki jih je pomagal pospraviti žepe omrežjem te vlade in to je šele začetek. Če ga pustimo na položaju si bo nemara ustanovil slovenski turistični holding, pardon, holding za plenjenje slovenskega turizma, ne pozabimo, te so že z vavčerji že v naprej plasirali do 350 milijonov evrov javnega denarja. A najdražje bomo vsi skupaj plačali to vlado v celoti. Dlje, ko Počivalška pustimo na položaju dlje bo SMC omogočal to vlad in dlje bodo lahko šli s sesuvanjem inštitucij. Na koncu tega procesa bomo kot Madžarska, ko ne bo več neodvisnega sodstva, ko bodo utišali preiskovalne novinarje, ko bodo omogočili opozicijo takrat, takrat bo država njihov plen. Vsi posli, ki jih bo taka država naročala, bodo zgledali kot posel z ventilatorji, le da tega Nova 24, ki jo skušajo razširiti na RTV ne bo pokrivala. Namesto oddaje Tarča se bo vrtela oddaja »Alo presidente«. Ni naključje, da je Orban obdan s samimi oligarhi, med njima dvema milijarderjema, po nekaterih ocenah pa je tudi sam vreden vrtoglavih 750 milijonov evrov. Toliko so za koruptivno in diktatorsko vlado plačali Madžari, ne dovolimo, da se to ponovni tudi v Sloveniji. Hvala.
Hvala lepa.   Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija-Krčanski demokrati. Kolega Jožef Horvat.
Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani gospod minister, drugi predstavniki Vlade, spoštovane kolegice in koleg! Gospod Zdravko Počivalšek je po naši oceni očitno dober minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, je očitno dober minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, saj to funkcijo opravlja že v tretji vladi. Ne boste verjeli, da ga je na to funkcijo postavil tudi gospod Marjan Šarec, bivši predsednik Vlade, najbrž zato, ker gospod Zdravko Počivalšek dober minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ampak v bistvu sploh ne gre za to kar pišejo predlagatelji v interpelaciji v svojem gradivu, saj ne gre, gospe in gospodje, saj ne gre za nabavo zaščitne opreme, saj ne gre za tiste stiske, ki so jo doživljali vsi državljani, politika, izvršilna veja oblasti predvsem, predvsem zdravniška stroka v tistih najhujših časih, ko so predlagatelji iz domačih foteljev od daleč opazovali kaj se dogaja in se čudili temu kaj se je dogajalo. Gre v bistvu za to, da je 27. januarja letos gospod Marjan Šarec nepričakovano odstopil, medtem verbalno na novinarski konferenci zbrcal svoje koalicijske partnerje in SMC, ki ima gospoda Zdravka Počivalška, povabil skupaj na volitve. Si predstavljate v najhujši epidemiji bi se mi šli volilno kampanjo, ljudje bi nam umirali. Ampak ne bi, kot pravijo nekateri med predlagatelji, da pravzaprav virusa sploh ni bilo in ga ni in da so v Bergamu v masovne grobnice polagali prazne krste. To je danes laž, ki se širi tudi v Sloveniji in počasi in počasi postaja resnica. Nekaj ne smemo pozabiti, ker je v zadnjem času bilo veliko govora tudi o domovih za starejše občane. Imamo natančne podatke kdaj je prišlo do ugotovitve prvega okuženega, da je prvi stanovalec okužen recimo v domu starejših občanov Šmarje pri Jelšah, 18. 3., če je inkubacijska doba 10 do 14 dni, to stroka naj pove, potem je prišlo do okužbe v času Šarčeve vlade, ampak mi tega ne očitamo, samo časovno postavljamo zadevo, da vemo o čem govorimo. Melika, prvi stanovalec okužen 9. marca prvi zaposlen v Metliki 6. marca. Ljutomer, prvi stanovalec okužen, ugotovljena okužba 27. marca     19. TRAK: (DAG) - 10.30    (nadaljevanje) in prvič zaposlen 31. 3. Torej, ker se je gospod Šarec zakalkuliral - torej »računstvo, sedi, cvek« -, zdaj enostavno mora obračunati s svojim potencialnim partnerjem, v tem primeru z gospodom Zdravkom Počivalškom, in zato mi pravimo v Novi Sloveniji, da pravzaprav sploh ni to zdaj ključna tema, zaščitna oprema, urgentna nabava zaščitne opreme, ki so jo krvavo potrebovale naše zdravstvene institucije, kot smo videli in slišali v Cankarjevem domu na srečanju vladnih predstavnikov z vodstvi bolnišnic, zdravstvenih domov, z direktorji, strokovnimi direktorji, z glavnimi medicinskimi sestrami; obstajajo posnetki in bomo enkrat tudi posnetke teh pogovorov zavrteli ter njihove prošnje, ko so takole prosili: »Zaščitite nas, če mi pademo, pade zdravstveni sistem in pademo pravzaprav vsi.«   Ta trenutek, 30 let po pomembnih zgodovinskih dogodkih za Slovenijo, za to mlado državo, bi v Sloveniji potrebovali tretji veliki nacionalni konsenz, če je bil prvi plebiscit leta 1990 in če je bil drugi nacionalni konsenz referendum leta 2003 za vstop Slovenije v Evropsko unijo in zvezo Nato. Ampak ne. Ni problem, da se kritizira to Vlado, ni problem, to je osnovna naloga vsake opozicije in to mora delati, vendar tudi na dostojanstven način. Mi nimamo težav, če je interpelacija priletela že 52. ali pa 53. dan od prisege te Vlade, kar v neki normalni demokratični državi ni običaj, ampak bolečina je velika, kar se dejansko vidi tudi na zategnjenih obrazih predlagateljev. In kar je še večji problem - problem je, da se laži, da se obsodbe tako ministrov kot tudi, vsaj jaz tako razumem, koalicijskih poslancev kar širijo, da smo kriminalci, da smo del organiziranega kriminala, da smo lopovi, in da se ta retorika - pozor! - iz parlamenta širi na ulice in stanje duha je danes tako nizko, kot ga menda v 30 letih še ni bilo. In to je problem. Niso problem demonstracije, povsod po svetu so, ampak pri nas so nekoliko drugačne. Pri nas - in zgleda, da samo pri nas v Sloveniji - vidite na ulicah transparente, kjer piše »smrt«. Smrt! Ta smrt ni namenjena granitni kocki, ker ni živa stvar. Smrt pomeni smrt ljudem, najbrž vladajočim. To je možno samo v Sloveniji. Upam, da ne več dolgo, da bo tudi v Sloveniji končno začela delovati pravna država. In zavedajte se vsi - naj se zavedajo vsi, tudi tisti, ki jih ni tukaj -, da vsakdo, ki spodbuja, ki hujska, dela pravzaprav kaznivo dejanje.   Z raznimi očitki o provizijah in tako dalje, o visokih maržah, ste uničevali in uničujete še naprej slovenska podjetja. Mnoga so želela izključno pomagati. Kar se tiče cen - ja, na trgu zaščitne opreme niso veljale tržne razmere, veljale so mafijske, ampak to ste že predlagatelji pozabili. In v Novi Sloveniji se sprašujemo, kdo, kateri gospodarski subjekt bo še sploh sodeloval z državo Slovenijo. Kaj vse smo poslušali, kako ste jih nekateri blatili, podjetja, gospodarske subjekte. Od gospodarstva vsi živimo, vsi mi, tudi poslanci. In kaj vse smo slišali, to je res neverjetno. Seveda, normalno, skrajna Levica ima v svojem programu - nacionalizacija se je že začela. Nekaterim vam nič ni sveto, nič, ne človeška življenja, ne človeško dostojanstvo in ne naše družine, vse je treba uničiti in postaviti na novo. Kar dajte! V ustavi je natančno napisana receptura, kako se zamenja oblast, zelo enostavno.   Kar me nekako najbolj boli in nas je v Novi Sloveniji še posebej     20. TRAK: (SC) - 10.35    (nadaljevanje) prizadelo, da kot rečeno nekaterim vam nič ni sveto in ste obračunali tudi z zdravniško stroko, neverjetno. Nekaj dni nazaj je trajala seja je bila seja dveh odborov pa pravzaprav ves ta čas poslušamo neverjetne očitke ja tudi za tiste, ki so bili v prvi bojni črti. Zdravnik iz prve bojne črte piše kako sem gledal, videl in občutil oddajo Tarča o seznamih smrti. Jaz zagovarjam - sem vodil medijskega prostora, da se razumemo -, ampak vsakdo, ki izreče besedo mora biti gospodar svoje besede in dostojanstvo človeka je na prvem mestu in ne sme biti načeto. Zdravnik, mladi zdravnik piše: »Ob gledanju oddaje Tarča na TV Slovenija sem se zalotil kako odkimavam skoraj vsakemu izrečenemu stavku. Izrečenih je bilo veliko pol resnic, dogodki so bili prikazani nepošteno.«, to govori zdravnik iz prve bojne črte. S kolegi, ki smo oddajo spremljali nismo bili le jezni temveč precej globoko razočarani. Mučno je bilo gledati nekatere novinarje, ki se na zdravljenje in etične dileme ob koncu življenja ne spoznajo, kako v Prime Time ne rušijo samo ugleda našega poklica, ampak pljuvajo v obraz vsem, ki smo v tem času vestno izpolnjevali svoje poslanstvo z vsem prijetnimi in neprijetnimi stvarmi, ki spadajo zraven. Ob razglasitvi epidemije - razglasila jo je Vlada Marjana Šarca - 12. marca letos ob tem, da je bila pandemija razglašena eden dan prej. Torej, ob razglasitvi epidemije smo se vsi specializanti vrnili v matične ustanove, ker smo se pripravljali na italijanski scenarij. V Celju smo popolnoma preuredili urgentni center ter večina oddelkov in pripravili načrte za najslabše scenarije. Podvojili smo tudi dežurstva. Čutila se je tesnoba v zraku, ko trenutek preden valj udari na obalo. Takrat smo bili skoraj brez opreme, piše zdravnik. Na začetku smo imeli dovolj le za dva dni (Slišite Šarčevi, slišite Šarčevi.), začetku smo imeli le za dva dni. Nekaj naših zdravnikov je iskalo možnosti, da bi z lastnim denarjem pripeljali opremo iz Kitajske. Iztrgano iz konteksta so kasneje o tem poročali v sklopu domnevnih barabij z maskami, ozadja pa izpustili. Ne vem kdo se bo ob drugem valu za nas še izpostavil? Bolnišnice, piše mladi zdravnik. Ne morem mimo nadčloveškega truda kolegov na primarni ravni v domovih za ostarele in tistih bolnišnicah, ki so z nami delili breme. Predstavljajte si kako je težko sestri na urgenci, ko mora delati na dveh koncih, ker so nestabilni pacienti. Več dela ob okuženih sodelavcih pa zmanjšanj kader. S tem, da so bil že pred COVID kadrovsko podhranjene. Ali specializantki, ki dela osmo dežurstvo v enem mesecu v polni varovani opremi. Bolnišnice so na sploh kadrovsko podhranjene, zdravnikov itak ni, sestre bežijo na delovna mesta z boljšimi pogoji ali vsaj brez dežurstev, prostori so dotrajani. Ravno infekcijski oddelki so v Sloveniji znani po tem, da domujejo v najslabših pogojih. Pri nas postelje ne gredo skozi vrata in je treba paciente predstavljati tudi v primeru reanimacije, da o ostalih bolj naprednih pogojih kot so predsobe ali sobe s podtlakom niti ne govorim. Napredek bi že bil, da bi nam napeljali vodo v vse sobe, upam da bo ta epidemija osvetlila, da so nujno potrebni vsaj minimalni pogoji z varno delo na infekcijskih oddelkih. Tega sedaj ni.     21. TRAK: (NB) – 10.40     (nadaljevanje): Predlagam, kolegice in kolegi, predvsem predlagatelji, da si preberete ta sestavek mladega zdravnika. Dobro ste ga obdelali, priznam. Seznami, seznami. Ali so bili seznami? Seznami smrti, kot so jih poimenovali za kar največji propagandistični učinek. Veliko o tem lahko govorimo. Morda še kdaj. In še slovo od življenja. Bistveno pri tej debati je, da moramo kot družba sprejeti, da je smrt neizogiben del življenja. Zaradi napredka medicine, je poslavljanje od življenja lahko zakasnjeno ali podaljšano. Pri tem se postavlja etično vprašanje, kdaj je dovolj, kdaj pomoč postane mučenje. Prisegli smo, zdravniki namreč, da ne bomo škodili, »primum non nocere«. Koliko je človeškega v tem, da na urgenco pripeljejo nepokretno dementno 90-plus letno babico, ki se ne zaveda dogajanja okoli sebe, z nogami in rokami v ireverzibilnih krčih, kontradikturah. Edino kar to telo čuti je zbadanje igel, vstavljanje cevk in veliko tujih rok. Če se bo upirala, bo privezana in dobila bo pomirjevala. Je to življenje, itd.? Pod črto. Ostaja grenak priokus, da je šlo za iskanje afere za politični obračun. S tem vnašajo nepotreben razdor in zmanjšujejo zaupanje v družbi. Kako naj zdravniki zdravimo, kako naj gradbeniki gradijo in kako naj šoferji vozijo, če se med seboj ne zaupamo. Družbo gradimo vsi, vsak na svojem koncu in po svojih močeh. Ja, in temu jaz dodajam, politiki predvsem gradimo družbo in zato je bila dobra odločitev Vlade oziroma celotne koalicije, da sama Vlada pozove vse pristojne inštitucije, da do podrobnosti pregledajo vso urgentno nabavo zaščitne opreme. Računsko sodišče to dela, KPK dela, še druge inštitucije. Sam teh informacij nimam. Upam, da bo tudi dovolj časa, da bomo ta poročila z vso skrbnostjo tudi v Državnem zboru pregledali in jih obravnavali. Bojim pa se, nisem prerok, da takrat to ne bo zanimivo. Ja, to si upam napovedati.   Zaključujem. Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati bomo danes razpravljali in glasovali tako, da bo gospod Zdravko Počivalšek tudi jutri minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, in da bo to delal tako dolgo v tem mandatu, dokler bo uspešen, dokler bo to delal z veseljem in tudi z osebnim zadovoljstvom. In na tej nadaljnji poti mu mi želimo veliko uspeha.   Srečno Zdravko!
Podperdsednik Branko Simonovič
Hvala lepa.   Stališča Poslanske skupine SAB bo predstavil Marko Bandelli.
Spoštovani ministrski zbor!   Podpredsednik, pošteno bi bilo, da bi predsednik Vlade in ostali ministri za spoštovanje do Državnega zbora, ki jih je imenoval, ostali v dvorani vsaj do predstavitve stališč parlamentarnih strank.   Cenjene poslanke in poslanci! Dane je pred nami prva interpelacija v Vladi Janeza Janše in 42. v zgodovini samostojne Slovenije. Od osamosvojitve dalje se v državi nismo znašli v težjem položaju kot po razglasitve epidemije COVID-19, ki je korenito posegla v naša življenja. Nov koronavirus bolezen je od Vlade zahtevala učinkovito in zakonito ukrepanje, ki ga je spremljala konstantna bitka s časom. Bitka s časom za zajezitev širjenja virusa in za zmanjšanje prenosa okužb. V ta namen je morala Vlada priskrbeti veliko količino zaščitne opreme,     22. TRAK (VI) 10.45    (Nadaljevanje) pri dobavi katere so se pojavili številni sumi o korupitvnem ravnanju. Znano je, da so pri poslih sodelovali številni vplivneži in politiki, blizu vlade, prav tako obstaja jasen dvom o gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnega denarja. V stranki SAB poudarjamo, da moramo za vsak evro davkoplačevalskega denarja vedeti kako in za kaj je bil porabljen. Z denarjem davkoplačevalcev moramo ravnati skrbno in v duhu dobrega gospodarja, zato še danes menimo, da bi bil sprotni parlamentarni nadzor nad porabo in dodeljevanje kriznih sredstev najboljši način za odpravo dvomov o pravični delitvi. To smo v SAB predlagali pri prvem proti koronskem zakonskem svežnju in ga pri drugem nadgradili še s proračunskim skladom. S proračunskim skladom bi v vsakem trenutku do centa natančno znali povedati koliko sredstev smo namenili za reševanje krona krize. Pri tem nas ni podprla nobena, in poudarjam še enkrat, nobena parlamentarna stranka, zato se dane veselimo pojasnil ministra Počivalška ali je pri nabavi zaščitne opreme resnično zagotovil preglednost porabe. V stranki SAB vseh članov in predsednikov vlade ne mečemo v isti koš in ne trdimo, da so vsi povprek lopovi in kriminalci. V stranki SAB nikoli nismo uporabljali to izrazoslovje. Nedopustno pa je, da se katerakoli kriza pod pretvezo pomoči izkoristi in zlorabi za vojno dobičkarstvo. Na takšno ravnanje na bomo nikoli pristali. Danes si želimo predvsem pojasnil zakaj so bila skladišča zaščitne opreme pred uradno razglasitvijo epidemije 12. marca oziroma ob menjavi vlad praktično prazna. Verjamemo, da odgovor na to vprašanje ni težak, saj je minister Počivalšek tudi v prejšnji vladi vodil enak resor. In, spoštovani vsi prisotni, prav pomanjkanje zaščitne opreme je vodilo v urgentne dobave, katerih nepravilnosti so potrdila številna razkritja. Prvič, nesporno dejstvo je, da bi zaščitne maske lahko kupovali brez posrednikov in s tem prihranili milijone. Spomnimo, da nam je ustanovitelj kitajske Alibabe v primerjavi s slovenskimi posredniki ponujal za polovico ugodnejše maske. Ob tem se poraja logično vprašanje zakaj ugodnejših ponudb nismo sprejeli. Kdo se je okoristil in mastno zaslužil? Verjetno tisti, ki se do epidemije še niso ukvarjali z zaščitno opremo, niti je niso imeli. Drugič, kako je možno, da so imeli posamezni dobavitelji prednost pred drugimi? V oddaji Tarča je bilo namreč izpostavljeno, da je imelo določeno podjetje, ki ga ne bom imenoval, ves čas status privilegiranega dobavitelja. To podjetje je, za razliko od nekaterih drugih, lahko imelo daljše dobavne roke in višje cene. Zares zanima me, kako je mogoče in zakaj so se določene nepravilnosti čudežno hitele odpravljati po odmevnih razkritjih v Tarči? Tretjič, kupovala se je neustrezna oprema z vprašljivimi, celo ponarejenimi certifikati. Poudarjamo pa, da zdravniki in medicinsko osebje, ki so neprestano v stiku z okuženimi potrebujejo brezhibne maske. In še četrtič, pri dobavi zaščitne opreme vam je dobro uspelo skriti in razpršiti odgovornost, ki vam je omogoča sklepanje nezakonitih poslov. Naročila ste selili iz enega na drug organ, ustanovili vladno medresorsko delovno skupino in nato še projektno skupino, ki jo je predlagal minister Počivalšek, pogodbe pa je formalno sklepal Zavod za blagovne rezerve. Ni odveč dodati, da zavod s tako obteženimi in hitrimi dobavami sploh ni imel izkušenj. Naj zaključim z naštevanjem teh zlorab. Dodal bi le še to, spoštovani minister, da reševanje življenj ne pomeni, da lahko v vladi ravnega koruptivno, netransparentno in nezakonito. Stvarem je enostavno treba priti do dna.   V nagovoru predsednika Vlade z dne 19. marca, objavljenem na spletni strani Vlade, je zapisano takole,     23. TRAK: (TB) – 10.50    (nadaljevanje) citiram: »Delali bomo tudi napake v tej situaciji in temu stanju pripravljenosti, se temu ni mogoče izogniti. Opozarjajte nas nanje in sproti jih bomo popravljali.«  Spoštovana Vlada, prav to danes počnemo – opozarjamo vas na storjene napake in zahtevamo odgovore.  Hvala.
Hvala lepa.  Stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije, bo predstavil Franc Jurša.  Izvolite.
Hvala za besedo, podpredsednik. Lepo pozdravljam vse, na vseh straneh te dvorane.  Spoštovani, nekateri, ko pridejo za to govornico, imajo občutek, da lahko povejo vse, kar jim pade na pamet. Jaz se bom probal tega vzdržati. Interpelacija je orodje, ki služi svojemu osnovnemu namenu - to je preverjanje legitimnega, legalnega, odgovornega delovanja Vlade ali konkretnega ministra. Predlagatelj interpelacije, ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravku Počivalšku, očita med drugim izbrance, dobičkonosne postopke naročanja in nakupe zaščitne in druge medicinske opreme. Za takšne obtožbe ni primerna uporaba takšnega orodja, kot je interpelacija, temveč, se takšno nalogo zaupa pristojnim organom, na primer, kot so policija, računsko sodišče, preiskovalna komisija Državnega zbora.  V predlogu interpelacije, v Poslanski skupini Desus razberemo, da se je predlagatelj postavil v vlogo raziskovalca in tudi razsodnika. Večino svojih virov za obtožbe pa črpa iz medijskih oddaj. Kot rečeno, imamo v Sloveniji pristojne inštitucije, ki očitane nepravilnosti nadzorujejo, preiskujejo in tudi sankcionirajo. Predlagatelj je očitno želel iz vsakega skupaj narediti politično in medijsko zgodbo, kar mu je do določene mere tudi uspelo, seveda na račun lastne zunanje podobe.   V Poslanski skupini Desus menimo, da je ta interpelacija zgolj farsa in predstava, s katero želijo na strani predlagatelja, spodkopati prizadevanja celotne vladne ekipe ob soočanju s krizo. Da je temu tako, smo lahko videli že iz samega načina vložitve. Na družabnem omrežju, je 23. aprila, Marjan Šarec napovedal vložitev interpelacije. Iz izjav za medije lahko sklepamo, da o tem ni vedel nihče iz opozicije, verjetno pa je bilo presenečenje tudi za poslance LMŠ, ki so bili na izjavi, tiste dni, zelo skopi. Še več, določene stranke opozicije so poudarjale, da je šlo zgolj za samostojno akcijo in da zaradi petih minut slave, ne bodo v tej zadevi sodelovali.  Interpelacija je bila nato vložena 4. maja, vključno s podpisi tistih, ki so sicer na začetku opredelili se, da svojih podpisov ne bodo dali. Zanimiva pa je tudi sama vsebina, ki se bere kot slabo napisana zgodba, v lokalnem časopisu. Polna je slovničnih napak in tudi nasprotujočih se zapisov. Med drugim, je notri omenjena tudi ponudba kitajskega podjetja, ki je prvič imenovan Sinofram, drugič pa Cilofram(?), morda bo predlagatelj tu pojasnil, katero podjetje je imel dejansko v mislih. V predlogu interpelacije lahko tudi beremo o nasprotovanju naročanja zaščitne opreme preko posrednikov. Nekaj vrstic kasneje, pa beremo o zamujeni priložnosti, ki jo je ponudila skupina akademikov. Spodbuja se naročanje zaščitne opreme neposredno pri proizvajalcih, ki so zahtevali 100 % avanse, kar je seveda nesprejemljivo, saj bi tako lahko tvegali velikanske zneske, na podlagi zaupanja podjetij, ki jih praktično niso poznali.  Zato je po mnenju Poslanske skupine Desus, popolnoma primerno, da se čim bolj zavaruje naročanje opreme, prek posrednikov, ki dobijo plačilo šele, ko dobavijo opremo.    24. TRAK: (DAG) - 10.55    (nadaljevanje) Pri zaščitni opremi je šlo za posebne nakupe, kjer verjamemo, da ima marsikateri gospodarstvenik ali morda celo kulturnik, pa tudi športnik boljše zveze s predlagatelji, kot bi lahko rekli za novo, sedanjo Vlado Republike Slovenije, ki se je morala soočiti s praznimi skladišči.   Za predplačilo so bili izjemoma nakupljeni predihovalniki, kjer je bilo s strani ministra za zdravje Tomaža Gantarja in tudi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo pojasnjeno ozadje nakupa. Kakršnekoli nepravilnosti, ki bi se morda dogajale, bo pa seveda preveril pristojni organ.   V predlogu interpelacije beremo tudi ponudbo za zaščitno opremo ter medicinske pripomočke družinskih članov ali znancev, pa tudi nekaterih političnih akterjev. Če gre verjeti pisanju Večera z dne 6. maja, kjer lahko beremo, da je tudi kolega poslanec Židan posredoval številko tedanjega državnega sekretarja, ki danes sedi z nami, svojemu kolegu, ki bi lahko neposredno povezal slovensko Vlado in kitajskega proizvajalca. In prav je, da je posredoval številko. Vsakemu, ki bi lahko v takih kriznih časih, ko so države zapirale svoje meje in preprečevale zaščitni opremi, da bi zapustila njihovo ozemlje, posredoval pri ponudnikih le-te, da bi jo čim prej in po najboljših pogojih prejeli, je bilo seveda dobrodošlo. Ni pa primerno kakršnokoli osebno okoriščanje, vendar se v tako viharnem času vedno lahko najde posameznik, ki želi izkoristiti takšno situacijo. Brez dvoma bi bili pri samostojnih nakupih pri neposrednih dobaviteljih opreme marsikdaj krepko opeharjeni. Niso pa zapravili več sto milijonov evrov za nakup zaščitne in druge medicinske opreme, kot trdi predlagatelj interpelacije. Če se v same nabave opreme vsaj malo poglobiš, vidiš, da je trenutni znesek - to je takrat, ko se je spisala interpelacija - 42 milijonov, danes je interpelirani minister pojasnil, kakšen je znesek. To je zahvaljujoč načelu, da se oprema plača ob dobavi, z izjemo predihovalnikov, ki so bili na trgu izredno iskano blago.   V predlogu interpelacije predlagatelj piše tudi o ceni zaščitne opreme, še posebej izpostavi maske, ki naj bi še nedavno stale tri cente, v času covid-19 pa smo jih kupovali tudi po ceni več kot enega evra za masko. Postavlja se vprašanje, zakaj se že pri nakupih dejansko ni nabavilo teh mask, da bi jih imeli zadostno količino.   S primerjavi z drugimi, tudi sosednjimi državami, se ne bom pretirano ukvarjal. Slovenija ima približno dva milijona prebivalstva, toliko kot Milano z nekaj predmestja, a kljub temu nam je uspelo zagotoviti dovolj zaščitne opreme in druge medicinske opreme, da smo omogočili kar se da uspešno spopadanje z epidemijo koronavirusa. Smo se pa Slovenci tudi sami organizirali, šivali zaščitne maske, in se predvsem samozaščitno tudi obnašali, zaradi česar je tudi takšen rezultat, kot ga večkrat navajajo predstavniki Vlade. Dosegli smo to, kar smo si tudi želeli, da omejimo covid-19 maksimalno, kolikor je bilo možno. Nas pa vseeno veseli, da predlagatelj z nekaj razumevanja le sprejema argument ministra Počivalška, da je bilo njegovo edino vodilo čimprejšnja oskrba zdravstva, domov za starejše občane in ostalih z zaščitno opremo.   Glede besede »odgovornost«, ki jo v predlogu uporabljate večkrat, pa bi izpostavil še nekaj besed. Iz poročila o blagovnih rezervah, ki ga je pripravila Vlada Republike Slovenije, lahko razberemo marsikaj, kdo je bil odgovoren pri dobavi zaščitne in medicinske opreme, kakšni so bili postopki nabave in še kaj. Ni pa razbrati tistih, ki med drugim sedite tudi v tej dvorani in ki niste     25. TRAK: (SC) - 11.00    (nadaljevanje) prevzeli odgovornosti. Roka za sodelovanje s strani Vlade je bila ponujena vsem. Marsikdo se, zaradi lastnih prepričanj o uspehih na predčasnih volitvah rajši obrnil stran. Mnogi, zaradi načel in čistega nasprotovanja niste želeli sodelovati, ker ste preprosto nekompatibilni in s svojim programom ne zagotavljate kompatibilnosti z nikomur. Dejstvo pa je, da če bi imeli takrat predvolilni boj in predčasne volitve bi imeli po Sloveniji večje število z epidemijo večje težave kot smo jih dejansko imeli. Z malo ali brez zaščitne opreme brez finančne pomoči prebivalstvu in gospodarstvu in brez trdnih temeljev, na katerih stojimo danes. To pa je lahko priznati ne glede na to ali se strinjate z levo ali desno usmerjenimi. Vam pa lahko sporočimo, da se zavedamo, da predlog interpelacije, ki jo obravnavamo danes ni zadnji, vendar pa apeliram kot politik in poslanec, ki imam dolgoletne izkušnje, da se tudi vi zavedate pomena interpelacije in primernosti uporabe le-te, da za vsako dejanje, ki vam ni po godu uporabljate enega največjih moči opozicije pomeni interpelacije.   Za zaključek pa še morda lahko povem, da ko zagori hiša in pridejo gasilci s cisternami vode se nihče ne vpraša koliko vode so porabili ali kaj vse so zmočili, da so obranili hišo ali pa zavarovali tudi sosednjo. Ker vsakdo, ki dela lahko se tudi zmoti. V Poslanski skupini Desus pa ponovno poudarjamo, če je prišlo do osebnega okoriščanja ali nepravilnosti pričakujemo, da bodo odgovorni tudi za to odgovarjali, vendar pa ni na nas, da bomo obtoževali posameznike brez konkretnih dokazov temveč, da bomo to delo zaupali pristojnim institucijam oziroma organom. Obračaš gor ali dol ta Vlada je v tej krizi opravila nalogo prav dobro oziroma odlično.
Hvala lepa.   Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Zmago Jelinčič Plemeniti.   Izvolite.
Lep dober dan vsem skupaj!  Ta interpelacija je nekaj takega kot slaba seminarska naloga nekega srednješolca v eni umaknjeni srednji šoli. V bistvu temelji vse skupaj na govoricah in izjavah nekega Galeta, ki se po mojem mnenju ga ne moremo jemati resno. Dejstvo je, da gospod glede na, če gledamo s profesionalnega stališča se obnaša zelo čudno tudi pred kamerami in ob izjavah tako, da marsikdo bi podvomil v marsičem. Drugače pa je iz te interpelacije, ki nima v bistvu ne repa ne glave kaj šele telesa je čutiti hudo bolečino po izgubi oblasti. To je tisto, kar ves čas preveva razmišljanje dela opozicije, kajti izguba oblasti pomeni ogromno, pomeni izgubo položajev, izgubo medijske prevlade, ki počasi izginja in še česa. Rečeno je bilo, ko je gospod Pavšič kot predlagatelj govoril je rekel, da je Evropska unija pripravila ne vem koliko nekih ventilatorjev, ki jih bo poslala. Evropska unija ni naredila ničesar. Lagali so, nakladali so, na koncu pa se je zgodilo to, da so pošiljali okrog maske, ki so bile neustrezne pa sprašujem te predlagatelje ali boste mogoče proti gospe / nerazumljivo/ vložili kakšno interpelacijo, ker je lagala o teh zadevah. Ne, tisto ne boste, ker Evropi se je treba klanjati, čeprav lažejo pa ne govorijo     26. TRAK: (SB) – 11.05    (nadaljevanje) resnice, pa se sprenevedajo. Verjetno tega ne boste naredili, seveda ne. Zanimivo je, da se niče ne vpraša kaj pa je s tem snemanjem, ki ga je izvedel gospod Gale. Tajno snemanje je kaznivo dejanje in jaz pričakujem, da bo gospod Gale »fasal« kazensko ovadbo, kajti drugače se bo to razpaslo, kajti dejstvo pa je, da če nekateri snemajo je to dovoljeno, če nekateri drugi snemajo je to strogo prepovedano. Dajmo imeti enaka merila za vse. In jaz pričakujem, da bo minister ovadil gospoda Galeta ali vsaj neznanega storilca za protipravno snemanje in da se bo ugotovilo kdo je bil tisti, ki je snemal in bo tudi ustrezno kaznovan. Sicer pa kar se tiče gospoda Galeta, on je govoril, da ni mogel vsega pregledati, da ni mogel vsega vedeti, navkljub temu, da je bil on po opoziciji, ki jo je imel, je bil vodja splošne službe, vse je šlo preko njegovih rok, ampak je govoril: »Nisem mogel vsega pogledati, saj veste kako je to hudo toliko papirjev.« Ni bil pa problem, da je 84 strani dolgo poročilo, ki ga je pripravila Vlada v enem dnevu predelal in ga komentiral na televiziji oziroma v medijih, to pa ni bil problem. Človek bi rekel ali je potem to cepljena osebnost, da enkrat tako, enkrat tako. Ene zadeve lahko akceptira, enih pa nikakor ne more. Čudno vse skupaj. Je pa gospod Pavšič rekel še eno stvar, govoril je o pomembnosti elektronskih sporočil, pa je zanimivo, jaz jih imam tukaj nekaj, pa je zelo zanimivo kakšna elektronska sporočila je pa pošiljal gospod Gale. In glede kako se ta elektronska poročila skladajo s tistim kar govori v medijih. V medijih je recimo gospo Potočnikovo, jo je pljuval po njej enostavno rečeno pljuval po njej. Ampak zdaj si pa preberimo nekaj njegovih mailov. Recimo 14. 4. je on napisal lep pozdrav, Ivan Gale, vodja splošne službe, podpis, je napisal tako, samo del bom prebral: »Smo na zavodu z delom, željo in vnemo gospe Potočnik izjemno zadovoljni, pa tudi vsi sodelavci so jo za razliko od mag. Trčeta dobro sprejeli, predlagam, da se koordinacij udeležuje gospa Potočnik in potem prenese informacije zavodu. Ne vem od kod potem sprememba, da je gospa Potočnikova slaba. En drug mail iz 15. 4. letošnjega leta je rekel, gospe Potočnikovi piše: »Andreja, danes sem govoril z gospodom Zlatanom«, ta Zlatan je predstavnik Cross Continentala, »res omikan in vljuden možak, predvsem profesionalen, redno poročanje, če bi bili vsi dobavitelji taki bi imeli tri četrt manj dela. Sva se že z Ireno o njih pogovarjala danes.« To je en mail. Še en mail iz dne 21. 4., piše tako: »Gospa Potočnik je bila tudi skrbnica Cross Continental, ves čas je ona komunicirala z njimi in urejala posle. Meni je sicer Potočnikova delovala kot ena redkih, ki si je res želela, da bi prišli do mask in ostale opreme, pa ni važno kdo jo je pripeljal.« Zelo zanimivo, kajti izjave gospoda Galeta v medije so bile precej drugačne. Pravzaprav pride človek do nekakega zaključka, da bi rekel, da mogoče pa gospodu Galetu sploh ni bilo do tega, da bi maske prišle v Slovenijo, ne vem zakaj, ampak tudi to je mogoče. Človek pomisli na marsikaj. Rečeno je bilo, da bo preiskovalo ta dejanja tudi Računsko sodišče. Računsko sodišče pa ne vem, če je primerno za     27. TRAK: (TB) – 11.10    (nadaljevanje) te preiskave. Najprej bom povedal eno stvar. Prvič; gospod Gale naj bi se srečeval z gospodom Tomažem Veselom. Zakaj? Verjetno nima ničesar takega na Računskem sodišču, da bi se v zvezi s tem poslovno srečeval. Tukaj je zanimiva korelacija – kaj, zakaj, čemu in kdo, in, kako bi potem lahko Računsko sodišče korektno preiskovalo afero maske, če naj bi predsednik tega sodišča, še pred izbruhom afere, kontaktiral z gospodom Galetom? Ali je tukaj bila tudi kakšna povezava, da se je ta afera začela? Ne vem, mislim o vsem, razmišljam. To bi moral raziskat ustrezni organi. Upam, da bojo.  Zaupanje v Računsko sodišče, mi ga nimamo. V naši stranki ga nimamo, kajti, nas je Računsko sodišče kaznovalo, ker smo 150 evrov visok račun plačali 2 dni z zakasnitvijo iz drugega računa, kot bi morali, smo dobili 10 tisoč evrov kazni. Ali je dobila stranka Socialnih demokratov kazen za skoraj 900 tisoč evrov pufa? Ne, to ni važno. Če plačaš – če plačaš – in narobe plačaš 150 evrov, dobiš 10 »jurjev« kazni. Seveda, na sodišču, je ena sodnica pametna to zavrgla, ampak, se je Računsko sodišče pritožilo in nam je potem sodnik res znižal kazen, ampak še zmeraj, 4 tisoč evrov smo moral plačat. Kakšno Računsko sodišče je potem to? Jaz mu ne verjamem.  In, če pogledamo drugače, gospod Vesel, predsednik Računskega sodišča, je po enih govoricah tudi kandidat za novo ime, nov obraz, v slovenski politiki. Ali je mogoče tukaj že povezava, kakšna? Da se nekaj naredi, zato, da bi se naredilo in dobilo kaj drugega? Ne vem, zelo, zelo hecno je. Namreč, kar nekaj ljudi iz Zavoda za blagovne rezerve, ima marsikaj za povedat, o vseh teh zadevah, kajne? Nekdo iz Zavoda za blagovne rezerve, je tudi za gospoda Galeta rekel, da je on specialist za termalno optimizacijo reproduktivnih aparatur. V pogovornem slovenskem jeziku bi se temu reklo, da hladi jajca.  Mogoče je res, kaj vem, vse skupaj izgleda tako, nekako. In, potem se govori tukajle noter, v papirjih, kako so vsi mogoči ljudje telefonirali in poskušali pomagat za maske. Ja, res je. Govori se, da je žena gospoda premierja telefonirala in prosila za maske. Zelo lepo, pohvalno. Vsakdo, ki je poskušal pomagat, zasluži vsaj zahvalo. Ampak, so pa tudi taki, ki so jih polna usta nepravilnosti in ne vem česa še, ki pa so drugače poskušali. Recimo, govori se, da je hčerka od gospoda Janija Möderndorferja, tudi poskušala posredovati preko nekoga drugega, da bi posredoval pri ministru Toninu, da bi firma njenega ali fanta, ali starša od fanta, dobila posel za maske. Opala, zelo zanimivo, kajneda? Zelo zanimivo.  Pa to ni edina zgodba, samo, nimam smisla dolgočasit vseh vas tukaj, s temi zgodbami. Skratka, takšna interpelacija, kot jo je del opozicije vložil, je sramotna. Sramoti tudi vas, tiste, ki ste podpisali tak papir. Ta papir je pamflet, pamflet, ki verjetno je napisan na pretrdem papirju, da bi ga uporabil za kakšno higiensko varianto. Česa več ta pamflet ni vreden in, ne vem, kako boste    28. TRAK: (NB) – 11.15    (nadaljevanje): podprli to interpelacijo. Če pripravljate interpelacijo, dajte na papir dejstva, ne pa izmišljotine. Dajte preverjena dejstva, ne pa neke govorice, ki jih govori nek Gale, o katerem tudi njegovi sodelavci na Zavodu za blagovne rezerve nimajo dobrega mnenja. Je pa res, da če pogledamo papirje in vidimo podpise, pa vidimo, da je gospod Gale podpisan na kar nekaj papirjih. Če se ne motim, na enajstih pogodbah za okrog 29 milijonov evrov in mislim, da še na skoraj okrog desetih aneksih k pogodbam za približno 39 milijonov evrov. Če to skupaj seštejemo, to je skoraj 70 milijonov evrov podpis. Minister Počivalšek je rekel, da je bilo plačanega okrog 60 milijonov evrov. To pomeni, da je gospod Gale podpisan na več dokumentih še za več denarja kakor je država plačala. Ne vem. Spoštovani kolegi, ki ste vložili interpelacijo, dajte, drugič se posvetuje s tistimi, ki kaj vedo, s tistimi, ki jim je do resnice in pravice, ne pa na pamet zaradi bolečine po izgubi oblasti pisati take neumnosti.   Hvala.
Podperdsednik Branko Simonovič
Hvala lepa.   Stališče poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavil mag. Marko Pogačnik.   Izvolite.
Spoštovani predsedujoči, hvala za dano besedo. Spoštovani minister, kolegice, kolegi!   V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo z veliko pozornostjo proučili vložene interpelacije o delu in odgovornosti ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospoda Zdravka Počivalška, ki so jo v parlamentarni postopek vložile skupine poslancev LMŠ, SD, Levica in SAB in temelji na treh ključnih točkah. Prav tako smo z veliko pozornostjo preučili vsebino odgovora ministra za gospodarstvo na podane očitke in nepravilnosti v interpelaciji. Po proučitvi obeh besedil smo se v Poslanski skupini SDS odločili, da predlagane interpelacije zoper gospodarskega ministra ne podpremo. V Poslanski skupini SDS smo prepričani, da je interpelacija zoper ministra Zdravja Počivalška neupravičena in neutemeljena, in da je podana interpelacija izključno politični boj proti gospodarskemu ministru in izključno politični boj proti Vladi Janeza Janše. Interpelacije ne bomo podprli iz večih razlogov. Na očitke ministra za gospodarstvo in tehnologijo, gospod Zdravko Počivalšek podal prepričljive odgovore, ki so utemeljeni s preverjenimi podatki in zavrgel vse očitke, ki jih navajajo poslanske skupine v interpelaciji. V Poslanski skupini SDS smo prepričani, da so nabave zaščitne medicinske opreme potekale v skladu z veljavno zakonodajo, ki omogoča tudi skrajšane postopke v primeru epidemije ali izrednih razmer. Ob tem pa je potrebno poudariti, da Vlada Republike Slovenije mnogo prej, mnogo prej preden se je postavilo kakršnokoli vprašanje o dobavah, cenah zaščitne opreme, je pogodbe o dobavah javno objavila. Vlada je tudi sama pozvala računsko sodišče, da se nabava zaščitne opreme preuči. Najvišje marže zaščitne opreme so imeli standardni dobavitelji slovenskega zdravstva. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo prepričani, da so se problemi in napadi na gospodarskega ministra, napadi na Vlado Republike Slovenije začeli, ko ti dobavitelji niso prišli zraven. Ne moremo mimo dejstva, da je Vlada Marjana Šarca ob epidemiji koronavirusa za seboj pustila prazna skladišča zaščitne opreme. V času koronavirusa je bilo nemogoče kupiti zaščitno opremo neposredno od kitajskega podjetja. Trg se je zapiral, Slovenija pa je potrebovala nekoga, ki bo opremo pripeljal naravnost v Slovenijo. Najtežje je bilo, ko je bilo potrebno zdravnikom povedati, da zaščitne opreme ni.     29. TRAK (VI) 11.20    (nadaljevanje) Kljub temu je Vladi Janeza Janše uspelo skoraj nemogoče. Slovenija se je v boju z epidemijo izkazala kot zgodba o uspehu, na kar so opozorili tudi številni tuji mediji in nenazadnje tudi Evropska komisija.   Vrnimo se nekaj korakov nazaj. Epidemija COVID-19 je izbruhnila konec leta 2019 v kitajskem mestu Vuhan ter se od tam zelo hitro širila po celem svetu. Prvi primeri virusa v Evropi so bili ugotovljeni v Franciji, Nemčiji že proti koncu januarja 2020. V Italiji, kjer je bilo tudi glavno žarišče epidemije v Evropi pa so prvi primer ugotovili v začetku februarja. V Sloveniji vemo, da je to bilo 4. marca 2020. Na epidemijo virusa COVID-19 so se države Evropske unije različno odzvale, je pa večina držav tako izvedla najnujnejše ukrepe za preprečitev širjenja bolezni. Prvi ukrepi so se nanašali na vzpostavitev mejnih in zdravstvenih kontrol potnikov, zlasti tistih, ki so prihajali iz sosednje Italije. Sledile so prepovedi prireditev, zaprtje šol in vrtcev, omejitev gibanja in tako naprej. Zaradi hitrega širjenja epidemije so se morale države Evropske unije zelo hitro angažirati pri nabavi zaščitne opreme, predvsem zaradi splošno znanih izkušenj iz Kitajske in Italije, je bilo nujno potrebno zagotoviti zaščitna sredstva, v prvi vrsti seveda za bolnišnično in zdravstveno osebje, ki oskrbuje bolnike. Zaradi pomanjkanja osrednjih sredstev se je namreč tako na Kitajskem kot tudi v Italiji okužilo veliko število zdravstvenega osebja. In kako se je pri tem odzvala Slovenija? Že pred prvo potrjeno prvo okužbo v Republiki Sloveniji je bil takratni predsednik Vlade Republike Slovenije v odstopu gospod Marjan šarec seznanjen z opozorili stroke, tako glede pomanjkanja zaščitne opreme kot glede nujnosti sprejema potrebnih ukrepov za preprečitev širjenja COVID-19, vendar je vsa ta opozorila ignoriral. Navedeno potrjuje tudi njegove izjave, ki jih je dajal za javnost. 27. februarja je na novinarski konferenci po seji vlade dejal: »Civilna zaščita se bo vključila, če bo bolnikov več. Takrat se bodo vključile še vojska, saniteta in drugi, a nismo še tam. Zato tisti, ki so pozivali k zaprtju meja le širijo panik, le širijo paniko.« 27. februarja. Dejal je tudi: »Izjava, da se zdravniki bojijo virusa je legitimna, ne prispeva pa k umirjanju javnosti. Izkušnje iz sosednje Italije so pokazale, da zelo ostri ukrepi niso preprečili širjenja bolezni.« Dejal je tudi: »Popolnoma neustrezno je, da zdravi ljudje, ki prihajajo iz tujine tudi iz ogroženih območij ostajajo na boliniškem staležu.« 8. marca je gospod Marjan Šarec še vedno vztrajal, da pri nas nimamo epidemije in da ni bilo razlogov, da bi Svet za nacionalno varnost sklical prej. Do sklica najverjetneje niti ne bi prišlo v kolikor pri tem ne bi vztrajal takratni mandatar za sestavo 14. vlade gospod Janez Janša, ki je potrebo po sklicu v javnosti večkrat izpostavljal. Slovenija je tako, čeprav je neposredna soseda glavnega evropskega žarišča v Italiji, epidemijo razglasila šele dan za tem, ko je svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo. Naj spomnim, Italija je epidemijo oziroma izredne razmere razglasila že 31. januarja 2020. V Sloveniji je bilo 12. marca razglašena epidemija COVID-19. Ogroženo je bilo zdravje in življenje ljudi. Obstajala je realna možnost, da v zelo kratkem času zboli veliko število ljudi, kar bi imelo veliko socialnost, varnostno in ekonomski vpliv. V izrednih okoliščinah je bilo potrebno storiti vse, da se širjenja virusa upočasni, delovanje v takih razmerah je bilo izjemno zahtevno in nepredvidljivo. Nova vlada se je od 13. marca 2020 dalje morala z epidemijo praktično soočiti od samega začetka. Spopasti se je morala z bistveno večjimi motnjami nestabilnosti na trgu dobave osebne zaščite, kot če bi šla v nabavo predhodna vlada na podlagi sklepov in ugotovitev izrednega zasedanja ministrov za zdrave Evropske unije 13. februarja 2020. Spoštovani predlagatelji interpelacije, sprašujem vas, ali so državljanke in državljani Republike Slovenije 25. februarja v prosti prodaji lahko kupili zaščitne maske ali razkužila? Niso. Spoštovani predlagatelji interpelacije, ali so državljanke in državljani Republike Slovenije lahko 3. marca v prosti prodaji v lekarnah, v trgovinah kupili maske ali razkužila? Niso.     30. TRAK: (TB) – 11.25    (nadaljevanje) Spoštovani predlagatelj interpelacije, ali so državljanke in državljani Republike Slovenije 10. marca lahko v prosti prodaji kupili maske ali razkužila? Niso.  Časovnica sprejemanja ukrepov in dejstva glede stanja zaščitne opreme, na dan, ko je nastopila nova Vlada, kažejo, kako močno je vlada Marjana Šarca podcenjevala epidemijo. Zlom trga zaščitne opreme, nepredvidljivo logistične povezave in povsem neučinkovito delovanje Evropske unije, so se odrazili v trenutno povsem zaustavljeni dobavi zaščitne opreme in v komaj obvladljivih nakupnih procesih. Zato je bilo dogajanje na trgu nabave mask ob začetku pandemije težko opisati drugače kot popoln kaos in nastanek izrednih razmer. Takšnih, ki jih v zgodovini še ni bilo.  Razmere na trgu zaščitne in medicinske opreme na Kitajskem, so se meseca marca 2020 ob začetku pandemije izven Kitajske, še dodatno zaostrile in so se dobesedno spreminjale iz uro v uro. Nihče, niti velika kitajska državna podjetja, meseca marca niso mogla jamčiti za nobeno pošiljko. Vlada, ki je nastopila dan, po razglasitvi epidemije, je z nabavo zaščitne opreme reševala življenja. Nova Vlada je praktično čez noč pričela z sprejemanjem ukrepov. Vlada Republike Slovenije je izdala uredbo o določitvi najvišjih cen varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme, ki so začele veljati z dne 14. marca ob 8. uri, za čas treh mesecev.  Uredba je najvišje maloprodajne cene varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme, veljavne na trgu 14. marca, določila kot najvišje cene. Prav tako je 14. marca, s sklepom določila Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve za centralno nabavo zaščitne opreme za celotno Slovenijo. 17. marca je bilo na podlagi analize stanja na trgu osebne zaščite, opreme, ugotovljeno, da si v Republiki Sloveniji, ki še ni vzpostavila samooskrbe na tem področju, ne bomo mogli zagotoviti zadostnih količin opreme.  Strmo naraščanje cene zaščitne opreme, podaljševanje rokov dobav in zamujene maloprodajne cene, zaščitne in druge zdravstvene opreme niso omogočile pridobitve zadostnih zalog osebne zaščitne opreme, zato je Vlada dopolnila uredbo o določitvi najvišjih cen varovalnih, zaščitnih, in druge zdravstvene opreme, z določbo, da te višje cene veljajo. Vlada Republike Slovenije 17. marca 2020 na podlagi analize stanja na trgu osebne zaščite opreme ugotovila, da ni vzpostavljene samooskrbe na tem področju in da je potrebno ravnati pri tem sistematično, previdno, glede na razmere na trgu.  Do razglasitve epidemije je bila nabava zaščitne opreme v Sloveniji v pristojnosti različnih ustanov, od posameznih bolnišnic in drugih zdravstvenih zavodov, do podjetij in zavodov. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, ki sodi pod okrilje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je bilo skladno zakonodajno odgovoren zgolj za zaloge manjše količine zaščitne opreme. Te ne ustrezajo kriznim razmeram, kakršnim smo bili priča od izbruha epidemije. Še več, gre za količine, ki ob trenutnih razmerah v zdravstvu, so zadoščale le za dan ali za dva. Ta podatek je pomembno pojasnil vprašanje, zakaj ob razglasitvi epidemije, ter kasnejši zaprisegi trenutne Vlade, v skladiščih blagovnih rezerv ni bilo potrebnih količin zaščitne opreme.  Dejstva, ki govorijo, so drugačna, kot jih navajajo predlagatelji interpelacije. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo prepričani, da očitki o nepreglednih, javnofinančnih, negospodarnih, za izbrance, dobičkonosnih postopkih naročanja nakupne zaščitne opreme ne držijo. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo prepričani, da navedbe predlagatelja v interpelaciji, glede zavajanj javnosti pri naročanju in nakupih zaščitnih oprem, ne držijo. V Poslanski skupini SDS smo prepričani, da navedbe predlagatelja o neetičnem, »klientelističnem« in koruptivnem sodelovanju pri favoriziranju podjetij in posameznikov za naročanje, ne držijo.  In, spoštovani, spoštovane, v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo prepričani, da je Slovenija se v boju z epidemijo izkazala kot zgodba o uspehu, na kar so opozorili    31. TRAK: (SC) - 11.30    (nadaljevanje) in prispevali tudi številni tuji mediji in nenazadnje je to priznala tudi Evropska komisija. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranki smo prepričani, da velik del zaslug za to nosi tudi minister za gospodarstvo in tehnologijo gospod Zdravko Počivalšek. Še enkrat ponavljamo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlagane interpelacije ne bomo podprli, ker smo prepričani, da gre izključno politični boj zoper gospodarskega ministra in pa Vlade Janeza Janše.
Hvala lepa.   Stališča Poslanske skupine Liste Marjana Šarca bo predstavil Brane Golubović.   Izvolite.
Prav lep pozdrav vsem skupaj. Spoštovani minister z ekipo!  Danes so koalicijski poslanci, ki so predstavljali stališča govorili o vsem tudi o tem kaj je prejšnja Vlada naredila narobe samo ne o predmetu interpelacije. Preusmerjali ste pozornost. Naj vas zato spomnim o čem danes razpravljamo in o čem bomo danes odločali. Danes odločamo ali je minister Zdravko Počivalšek objektivno odgovoren za škodljivo ravnanje pri nakupu zaščitne opreme. Govorimo o odsotnosti celovitega vodenja in sodelovanja, kar je izvor vseh problemov, ki so nastali glede nabave zaščitne in medicinske opreme. Ni bilo jasno postavljene vertikale odločanja, namerno je ni bilo. Namerno ni bilo jasno kdo je vodja, kdo kaj dela, kdo ocenjuje, kdo podpisuje pogodbe in zato so se lahko, ste lahko prelagali odgovornost, se igrali ping-pong in to delate še sedaj. Tri ministrstva vaše obrambno in za zdravje vsako je imelo svojo delovno skupino nekatera še pod skupine, namerno. Seveda ste, potem lahko izgubili kamion, kakšno pošiljko, tekmovali kdo se bo prej slikal, / nerazumljivo/, vsak po svoje pritiskali na Zavod za blagovne rezerve, dajali protislovne izjave. Ni bilo nobenega poizkusa, da bi spoštovani predsednik Vlade gospod Janez Janša stopil v kontakt s predsednikom Vlade Ljudske republike Kitajske. Ne vem zakaj. Kanclerka Nemčija je to naredila. Predsednik Vlade Hrvaške je to naredil. Zakaj bi stopil v kontakt? Zato, da se dogovori, da Slovenija dobi neposredno zaščitno in medicinsko opremo. Seveda je bilo to namerno kako bi sicer upravičevali posrednike, ne bi jih mogli. Kako bi sicer omogočili izjeme zaslužke celo perverzne marsikje. Težko, če sploh. Še enkrat, predsednik Vlade Hrvaške in kanclerka Nemčije sta to zmogla, ker jim je šlo za državo. Niste izkoristili vsega domačega znanja in povezav, da bi dobili kakovostno in cenovno sprejemljivo opremo. Zakaj ste spregledali Krko, zakaj posredniško podjetje ni postala Pošta Slovenije, ki sodeluje z Ali Babo? Zakaj niste aktivirali podjetij, ki delujejo ali poslujejo s Kitajsko, zakaj niste bolj aktivirali Gorenja, ki ima kitajske lastnike? Zakaj niste aktivirali Huawei Slovenije, dostavili nekaj mask lahko bi jih po vsej verjetnosti še več? Zakaj niste vključili bolj Slovence, ki delajo in živijo v tujini in so na pomembnih položajih? Zakaj ste se naslonili na podjetja, ki zaščitno in medicinsko opremo do tistega trenutka niso imele nič posla ali zelo malo? Tudi Joc Pečečnik je v eni od svojih izjav povedal, da on po medicinski in zaščitni opremi ne ve, veliko pozna kar nekaj ljudi na Kitajskem mu je pa minister Tonin povedal, da bodo vse uredili. Še eno vprašanje se postavlja, kaj je počelo naše Veleposlaništvo na Kitajskem?     32. TRAK: (DAG) - 11.35    (nadaljevanje) Kolikor smo lahko v medijih spremljali, so diplomatske službe drugih držav delovale. Pa da bomo pošteni do slovenskega veleposlaništva na Kitajskem, je vprašanje treba postaviti drugače - kaj je smelo početi slovensko veleposlaništvo na Kitajskem; mogoče je to bolj pravo vprašanje.   Spoštovani minister Počivalšek, za vse našteto niste odgovorni sami, to mi vemo, ste pa soodgovorni. Izključno vaša odgovornost pa je delo vašega ministrstva, delo vseh organizacijskih enot znotraj ministrstva, delo vašega Zavoda za blagovne rezerve, vaše projektne skupine za koordinacijo in izvedbo nabave zaščitne opreme. In odgovorni ste tudi za početje vašega probono svetovalca, gospoda Terčeta, ki je bil neke vrste - težko mu določimo vlogo - prokurist na Zavodu za blagovne rezerve. Odgovorni ste, gospod minister, za vsa njihova dejanja in ravnanja. Četudi niste vedeli ali ste bili samo izvrševalec navodil, odgovorni ste, ker vodite, minister, ker ste minister. Pa pojdimo lepo po vrsti, kaj vam očitamo, kaj je tisto, za kar ste nedvomno odgovorno in bi morali, če bi imeli kaj politične kulture in občutka za pravičnost, danes odstopiti. Namen Vlade in vas kot izvrševalca, skupaj s pomagačema ministrom Toninom in ministrom Gantarjem ter supernadzornikom predsednikom Vlade Janezom Janšo, je bil vzpostaviti pogoje za zagotovitev perverznih dobičkov izbranim domačim posredniškim podjetjem. Mogoče niste vsi vedeli, da je to namen, ampak ko pogledamo celo zgodbo, danes ugotovimo, da je to bil namen. Obenem pa je bil namen te skupine tudi ta, da se znebite nepravih domačih podjetij in proizvajalcev zaščitne opreme iz tujine; v nadaljevanju bomo to poskušali tudi dokazati. Vaš skupni cilj je bil zelo jasen - zagotoviti izbranim domačim posrednikom sto- in večodstotne marže oziroma omogočiti nakup VIP vstopnic za najbolj dobičkonosen posel v zgodovini Slovenije.   Katere štiri dejavnike, ki so potekali vzporedno, ste vede ali nevede pomagali narediti. V prvem dejanju je Vlada pod vodstvom Janeza Janše ustvarila paniko, strah. Spomnimo se, prva seja, maske, pet minut po tem jih dajo dol, ko novinarji odidejo. S tem ste ustvarili pogoje, da se je lahko sprejemalo tudi nesorazmerne ukrepe in kupovalo zaščitno opremo brez nadzora. V drugem dejanju ste priredili podatke o zaščitni medicinski opremi, predvsem glede števila ventilatorjev, kar je povedal že kolega Robi Pavšič, in ustvarili vtis, da ob menjavi Vlade ventilatorjev, ki bi bili primerni za zdravljenje covid bolnikov in prosti, ni. V tretjem dejanju ste postavili nepregleden in kaotičen sistem nabave, kjer se ni vedelo, kdo kaj dela, kdo je za kaj odgovoren, s čimer ste na stežaj odprli, hote ali nehote, vrata klientelizmu in korupciji. Če povem še bolj jasno, izbrancem se je omogočilo vojno dobičkarstvo. V četrtem dejanju ste preprečili neposredne nakupe zaščitne in medicinske opreme države od proizvajalcev in se ob tem brez kančka sramu na ministrstvu sklicevali na neobstoječo zakonodajo. Tudi tu ste zavajali. Res je, da tega niste storili sami, a ste bili aktivni izvrševalec skupaj z Vlado in predsednikom Vlade. Zaradi naštetega bi morali že odstopiti, a ker niste, naj utemeljim vsakega od teh dejanj še malo bolj temeljito. Prvo vaše skupno dejanje je imelo za cilj vzpostavitev strahu in panike v družbi, kar ste skupaj z vsemi vladnimi službami in njenim govorcem, gospodom Jelkom Kacinom, opravili uspešno. To ste delali dva meseca, širili paniko, strah in dezinformacije - šli ste se doktrino šoka. In medtem ko so bili ljudje v šoku, ko so spoštovali ukrepe, ko so pazili eden na drugega, je Vlada izpeljala svoj načrt, svoj, pod narekovaji, »koruptiven ples mask«. Takoj ste začeli s prirejanjem podatkov o številu ventilatorjev, o čemer je bilo že nekaj povedanega.     33. TRAK: (SB) – 11.40    (nadaljevanje) V vseh vaših nastopih ste zatrjevali, da v Sloveniji nimamo ventilatorjev, ter s tem ustvarjali v družbi paniko. Govorilo se je: »Ljudje bodo umirali, nimamo dovolj ventilatorjev, dovolj prostih ventilatorjev, dovolj primernih ventilatorjev.« In če Slovenija ne bo takoj začela kupovati ventilatorjev ne glede na ceno in ne glede na njeno kakovost bolje slabše samo da je, potem bodo katastrofalne posledice, pa da vidimo oziroma pogledamo kdaj se je vse to začelo. Vse se je začelo 13. marca, ko je minister Gantar v Državnem zboru navedel tri ključna sporočila, tri ključna sporočila glede ventilatorjev, ne govorim o maskah, govorim o ventilatorjih, ki ste jih naslednja dva meseca vsi v Vladi in koaliciji neprestano ponavljali. Prvo sporočilo, ki ga je dal, v Sloveniji se lahko zgodi italijanski scenarij, za katerega potrebujemo vsaj 200 ventilatorjev, če ne želimo, da umre na tisoče ljudi. Drugo sporočilo, ki ga je dal. V Sloveniji imamo samo 168 ventilatorjev, od tega le 20 ali 30. In zadnje sporočilo, ki ga je dal in ste ga vsi ponavljali, v Sloveniji moramo takoj ukrepati, saj se nam ne sme zgoditi, da bi zdravniki odločali koga bodo priklopili na aparat in koga ne. Z ventilatorji rešujemo življenja. Takrat se je to res zdelo, da je temu tako in to ste tako vi minister kot nekateri drugi predstavniki Vlade in kolegice in kolegi iz koalicije neprestano ponavljali. Naj spomnim samo na eno oddajo, kjer se je to zgodilo, 30. april oddaja Tarča, kjer ste sodelovali vi in državna sekretarka v Kabinetu predsednika Vlade, ki je bila zadolžena za področje nabave, gospa Jelka Godec, kjer ona izjavi: »Tako kot je rekel minister Počivalšek, mi smo bili na nič, nič ventilatorjev in bilo jih je potrebno čim prej nabaviti.« 30. Aprila še zmeraj se govori, da smo bili na nič, nič se ne govori kolik jih imamo. Danes veste, videli smo tudi na vaši prezentaciji in razkrili smo to tudi v LMŠ, da je Vlada glede števila ventilatorjev na 13. 3. tudi cel mesec naprej, pa še kakšen dan zavajala. Tudi ta razlog zakaj se je zavajalo bom argumentiral. 25. maja minister za zdravje in njegovo ministrstvo priznata, mimogrede na seji Državnega zbora in nato še na twitterju, da je bilo na dan menjave Vlade v Sloveniji 281 ventilatorjev, od tega vsaj 168 primernih za zdravljenje covid bolnikov. Vau! Ni bilo več 20, ni jih bilo 30, ni jih bilo 0, bilo jih je 168, ki so bili na voljo in primerni za zdravljenje covid bolnikov. Ampak, da bo zgodba še boljša smo v Listi Marjana Šarca zahtevali dostop do informacij javnega značaja za vse bolnišnice z enim enostavnim vprašajem, koliko ventilatorjev so imele bolnišnice 13. marca 2020? Do včeraj smo dobili podatke od vseh bolnišnic razen UKC Maribor teh podatkov ni dostavil in ne boste verjeli na dan 13. 3., bilo je že povedano, so imele slovenske bolnišnice vsaj 404 ventilatorje. Poslušamo, 404. Se pravi ne 168 niti ne 281, ampak 404. To pa je čisto drugi podatek, ki popolnoma ovrže vladne argumente glede reševanj življenj ter argument, da se mora kupovati vse pod vsako ceno ne glede na kakovost. Bolje, da imamo nekaj kot nič, ampak mi tega nekaj nismo potrebovali glede na besede ministra Gantarja, da v primeru italijanskega scenarija potrebujemo 200, mogoče nekaj več primernih ventilatorjev in sedaj ugotovimo, da smo imeli mi na 13. 3. primerih ventilatorjev 168. Pa da ne boste rekli nismo jih imeli 200, pa smo morali kupovati.    34. TRAK: (NB) – 11.45    (nadaljevanje): V bistvu smo mi imeli primernih ventilatorjev na 30. 3., 168, mislim da je naslednji dan ali datum kasneje prišlo še šest novih ventilatorjev, smo imeli 174 primernih ventilatorjev in prostih in Gorenje je konec marca, če se ne motim, 31. marca, dostavil še 46 sodobnih ventilatorjev. Se pravi, mi smo imeli konec marca 220 ventilatorjev. Ne nič, ne 20, ne 30, tako kot so v Tarči, 30. aprila še zatrjevali, mi smo imeli 31. marca 220 ventilatorjev primernih za zdravljenje COVID bolnikov in prostih. Danes to veste, danes ve slovenska javnost in danes vemo, da se z nakupom ventilatorjev ni mudilo in vedelo se je tudi, da je UKC Ljubljana že 12. marca naročil nove ventilatorje. Od 12. do 17. so opravili, če se ne motim, tri ali štiri javna naročila glede ventilatorjev in nekatera so že prišla. Ventilatorje Gorenja, ki so bili naročeni seveda prej, sem že omenil, prišli so 31. marca, ampak ne, 30. aprila nič, moramo ukrepati.   Spoštovani minister! Ne glede ali ste vedeli ali ne, po našem mnenju glede na vse navedeno, ni bilo nobene potrebe, da ste vztrajali pri hitri sklenitvi pogodbe z dobavo močno preplačanih ventilatorjev s podjetjem Geneplanet, ki so bili tudi slabše kakovosti in brez dodatne opreme, ki bi omogočala zdravljenje COVID bolnikov. Samo v primeru Geneplanet, če izhajamo iz tega, da je bilo dovolj ventilatorjev, pa da je bil ta nakup nesmotern, ste oškodovali davkoplačevalce za 4 milijone evrov, toliko je bil vreden ta posel. En dom za starostnike, kar nekaj stanovanj za mlade, pa recimo, 4 milijone za raziskave in razvoj, za naše gospodarstvo. Ali ste to storili namerno ali zaradi tega, ker niste vedeli, je čisto vseeno. Na tem konkretnem primeru, se opravičujem, ampak v tem konkretnem primeru ste opravili tudi klic glede tega, da se izvede avans za to podjetje, da bodo že postavili garancijo v naslednjih urah. Se pravi, v interesu je bilo, da se ta posel čim prej izvede. Lahko, da je bilo čisto dobronamerno, bilo je pa napačno. In zato ste vi odgovorni za štiri milijonsko oškodovanje državnega proračuna in tukaj, drage kolegice in kolegi, bi se moral moj nastop končati. Tukaj bi moral narediti piko, vi pa bi morali odstopiti, spoštovani minister, pa ne samo vi, ampak tudi minister Gantar, ker vas je zavedel s številom primernih ventilatorjev. Ampak gremo naprej. Iz zgornjega primera vse vidi, da je Vlada imela pri dobavi opreme v mislih točno določena podjetja. Ne glede na cene ali potrebe. Da pa ste lahko začeli dajati prednost prijateljskim podjetjem, ne da bi kdo to opazil, ste morali sistem izbire posredniških podjetij za dobavo zaščitne in medicinske opreme narediti enostavno nepregleden, ker če bi stvar bila centralizirana, bi lahko tudi preko domačih posredniških podjetij se delalo transparentno in pregledno, sistem se je pa postavil na način, da enostavno ni nihče vedel kdo odloča, kje se odloča, imeli ste več elektronskih naslovov, enega na MORS, enega pri vas, nekaj je še zavod spotoma delal, zameglilo se je vse. In poleg tega, prefrigano, moram reči, ker pa se prelaga odgovornost, in to sem že govoril, ta ping pong konstanten, ste morali za ta zamotan sistem, ki ste ga postavljali, najti eno organizacijsko enoto, ki ni najbolj usposobljena. In poglejte, našli ste ga znotraj vašega ministrstva in imenuje se Zavod za blagovne rezerve. Se pravi, vzpostavili ste nepregleden in kaotičen sistem     35. TRAK: (VP) 11.50    (nadaljevanje) nabav, v katerem ste se znebili domačih posredniških podjetij, ki niso bila na liniji z vlado, in priviligirali prijateljska podjetja.   Pa naj vas spomnim, kako je ta sistem nastajal, nekaj sem že omenil. Na začetku smo imeli nek krizni štab, ki ste ga zelo hitro tudi ukinili, ker je bil nezakonit. Če se ne motim, je točno ene štiri dni do 20. marca zavod za blagovne rezerve bil zadolžen za celovito obravnavo ponudb za dobavo zaščitne opreme. Njegovo nalogo sta si potem razdelila Mors in vaše ministrstvo, vsako je imelo svojo delovno skupino. Ne smem pozabiti tukaj še gospoda Terčeta, ki je v sistem dal še več megle, pa ne pozabimo tudi ministrstva za zdravje, ki je imelo svojo delovno skupino. In pa še nekatere podskupine so bile, med njimi tudi podskupina za oceno primernosti ventilatorjev, ampak te podskupine, ki jo je vodil priznani dr. Noč, vlada ni upoštevala. Tako smo dobili nepregleden in zakompliciran sistem nabave oprem, kjer se ni vedelo, kdo kaj dela, po kakšnih merilih se izbirajo posredniška podjetja. Zato niti ne preseneča, da od vseh prispelih ponudb po nekaterih podatkih kar 47 % ostane neodprtih. Kako pa mi danes vemo, da med temi neodprtimi ni neka ponudba, ki je bolj primerna od tiste, ki smo jih izbrali?   Najbolj sprevrženo, pa mogoče je to prehuda beseda in se opravičujem, ampak vseeno, pa je bilo to, da ste vsi v vladi ustvarjali vtis kot, da je zavod za blagovne rezerve kupoval opremo sam. Tam je bil en Gale, pa je bil še ne vem kdo, pa še kdo pa še kdo, in te so sami kupovali. Ne, v resnici je za vsem tem stala vlada in vaše ministrstvo, konec koncev je znotraj vašega ministrstva ta zavod, ker zavod nima ne znanja, se pravi ne človeških virov ne kakšnih drugih virov, konec koncev pa nima avtoritete. Ker če lahko na en organ, ki dela razpise oziroma zbira ponudbe in sklene približno za 200 milijonov evrov pogodb, ki jih, je danes minister povedal, bistveno manj, se pravi en tak organ z neko tako avtoriteto poklekne, ko kliče minister »takoj, takoj, takoj to naredite« - ja, potem ta organ tega ne more delati in nima nobene avtoritete, ne izkušenj ne znanja, se opravičujem. Ta stvar bi morala biti drugače vodena. Ampak ja, za vas je bilo pomembno, da ustvarjate vtis, da je zavod za vse odgovoren. Ti, ti, zavod.   Zadnje vaše dejanje je bilo zagotoviti visoke dobičke prijateljskim posredniškim podjetjem. In to ste storili na način, da ste enostavno prepovedali neposredne nakupe zaščitne in medicinske opreme od proizvajalcev, predvsem kitajskih državni podjetij. Naj vas spomnim na obdobje med 16. in 20. marcem - mislim, da je bilo to obdobje, je pa dejstvo, da podatkov res ni veliko kljub transparentnosti - mo so v Slovenijo prišle kitajskih proizvajalcev zaščitne in medicinske opreme, pri katerih je posredovalo tudi naše veleposlaništvo, pa SAZU, pa še kdo. Takrat je vaše ministrstvo zavrnilo cenejšo opremo in to utemeljevalo, da zakonodaja preprečuje nepodredni nakup opreme od proizvajalcev opreme, da morajo imeti tuji proizvajalci v Sloveniji svojega zastopnika, da Slovenija ne more izvajati neposrednih finančnih transakcij s Kitajsko, da lahko poslujemo samo z domačimi dobavitelji, da ne moremo plačevati 100-odstotnega avansa. Potrudili ste se, da ste obrazložili, zakaj ne more Slovenija kupovati neposredno zaščitne in medicinske opreme iz Kitajske. Tako dobro se niso potrudili na Hrvaškem in v Nemčiji in zato so lahko kupovali, izgleda, ne?   Danes vemo, da to, kar je vaše ministrstvo zapisalo, kar so vaši predstavniki govorili ali mogoče celo sami, ne drži. Zakonodaja dovoljuje nepodredne nakupe držav od proizvajalcev, celo Evropska komisija je v svojih priporočilih predlagala državam, da kupujejo neposredno. Neposredne finančne transakcije na Kitajsko niso prepovedane, celo v vašem poročilu oziroma vladnem poročilu, se opravičujem, piše, da je ministrstvo za zdravje še pred nastopom     36. TRAK: (SC) - 11.55    (nadaljevanje) nove Vlade nakazalo sredstva na Kitajsko za nakup opreme se pravi oni so to naredili in tudi opremo dobili po vsej verjetnosti. Vemo tudi, da sta neposredno, kar je bilo že omenjeno od Kitajske kupovala Nemčija in Hrvaška. Zakaj ju toliko omenjam? Zato, ker se največ piše o teh dveh državah, ampak to nista edini državi, ki sta kupovali neposredno. Danes tudi vemo, da se je glede na vaš nastop vsaj petim domačim posredniškim podjetjem dal 100 odstoten avans se pravi so tudi avansi možni. Jaz razumem oziroma v LMŠ razumemo vaša zavajanja, da ne moremo kupovati neposredno od proizvajalcev opreme celo sklicevanje na neobstoječo zakonodajo, ker je vse to omogočilo vstop prijateljskih posredniških podjetij in visoke zaslužke ter zavračanje drugih domačih ponudnikov z nižjimi cenami. Te ponudniki z nižjimi cenami so obstajali ne boste verjeli celo našli smo enega, kljub preglednosti. Podjetje Ledix to podjetje je ponujalo maske FFP2 v istem obdobju kot vladna izbrana podjetja nekje konec marca. Razlika med tem podjetjem in podjetjem, ki so bila blizu države je v tem, da je imelo to podjetje zelo nizko ceno za te maske, 1,97 evra s transportom. Prokurist tega podjetja je za eden od nacionalnih medijev celo priznal oziroma povedal brez velikih težav, da je bila nabavna cena s transportom te maske 1,7 evra in da je njihova marža 18 odstotna, ker se jim zdi pošteno ne želijo pa več zaslužiti, ker je država v krizi. Po navedbah tega prokurista je tudi na Zavodu za blagovne rezerve poslal ponudbe za nakup pol milijona mask, zavod mu pošlje v podpis pogodbo nato pa dobi sporočilo, da Ministrstvo za gospodarstvo ne daje soglasje za pol milijona mask pa recimo po dva evra. Ne, a da se soglasje za maske po 3,20, 3,50, 3,70. 4,26 evra je bila najdražja maska mislim, da 27. ali 28. marca FFP2. Pa, da bo zgodba še boljša to podjetje brez težav proda drugemu, ki je zbiral ponudbe Ministrstvo za obrambo vojski po vsej verjetnosti je njihova delovna skupina dobila tudi to ponudbo in prodajo 300 tisoč mask za vojake po 1,97 evra na masko. Torej, alternativa je bila dalo se je bistveno ceneje kupovati neposredno od Kitajske in drugih proizvajalcev kot tudi od naših domačih podjetij in ponudbe so bile na mizi. V neposredni in cenejši nakupi enostavno niso bili v interesu te Vlade kar smo dokazali do sedaj. Mimogrede je tudi, zaradi tega, ker je vaše ministrstvo in vi vodite ministrstvo zato rečem vi zavajalo glede zakonodaje in vsega tega, da niso prišli do neposrednih nakupov bi bilo že dovolj, da odstopite. Glede na vsa znana dejstva lahko rečemo, da je bil celotni sistem nabave vseh teh dejanjih, ki sem jih opisal, ki ste ga vzpostavili trije ministri s treh strank koalicije gospod Gantar, gospod Tonin in vi gospod minister in ga je usmerjal predsednik Vlade iz četrte stranke se pravi razdelili ste si območja predvsem ta, da se zabriše odgovornost ter na široko odpre vrata klientalizma in korupciji. Posledice pa so visoke marže za prijateljska podjetja in skupno preplačilo glede na ocene določenih nacionalnih medijev te opreme v višini vsaj 30 milijonov evrov. Nekateri so pisali celo o 40 milijonov evrov preplačane opreme. Alternativa za vse to je bila kljub kriznim časom. Alternativa je bila, da bi zahtevali na mizo realne podatke o tem koliko katere opreme imamo ne, da je cela koalicija in cela Vlada     37. TRAK (VI) 12.00    (Nadaljevanje) vseskozi razlagala, skladišča so bila prazna. Ja, minister je pošteno povedal zakaj je bilo skladišče Zavoda za blagovne rezerve prazno. Mi smo vam pa pošteno dokazali, da skladišča bolnišnic po Sloveniji niso bila prazna z ventilatorji. Bilo jih je 404. Pa ne v skladiščih. Imeli so pripravljene. Ne pravim, da nismo potrebovali ventilatorjev. Pravim pa, da smo imeli kakšen teden, dva časa, da premislimo in jih kupimo. Šlo je za največjo operacijo javnega naročanja v zgodovini Slovenije. Najbolj dobičkonosen posel. Na žalost, samo za izbrance. In zato bi morala vlada vzpostaviti centralen in pregleden sistem nabave zaščitne in medicinske opreme, tudi če bi imeli posrednike, ampak pregledno. Ne da slučajno erar pade za en teden dol, se pravi, tam, kje se zbirajo vse transakcije državne. In da se pogodbe objavijo šele kasneje, ne tako od začetka, ko ste jih začeli sklepati, ampak okej.   Spoštovani minister, tudi če ste mislili, da delate dobro ali pa se samo izvrševali neka navodila vlade ali pa enostavno niste vedeli kaj se dogaja ste za zgoraj našteto, to kar sem povedal, odgovorni. Odgovorni ste zato, ker vodite ministrstvo. Tako kot je minister Tonin odgovoren zato, da je nek vojak na meji z Italijo kršil 37. in 37.a člen, ki sploh še ni aktiviran, odgovoren je. Jaz ne razumem kaj se toliko skrivate pred to odgovornostjo. Verjamem, da bo tudi minister Tonin našel neko organizacijsko enoto, ki bo potem odgovorna. Ampak niste odgovorni samo vi. Danes bi z vami lahko sedela vsaj še ministra Tonin in Gantar ter tudi seveda predsednik Vlade Janez Janša, a so vas pustili same. Je pa spoštovanja vredno, da je prišla vaša ekipa. Vsi trije ministri in predsednik Vlade so se taktično umaknili, seveda vas pa bo koalicija branila, seveda vas bo zaščitila, ampak samo zato, da boste molčali, ker vendarle veliko veste. A ko boste čez nekaj časa, spoštovani minister, pogledali na vse skupaj iz distance v miru, boste videli, da je šlo le za dobro premišljeno igro pri ventilatorjih v kateri ste pa bili le statist.   Skozi nastop, se pravi naše stališče in predstavitev kolega Pavšiča smo vam dokazali, minister, da ste zavajali glede številna ventilatorjev v Sloveniji. Ni jih bilo 168, ampak 404. Nadalje smo vam dokazali, da ste vzpostavili nepregleden in s korupcijskimi tveganji prepleten model izbire posredniških podjetij, s čimer ste izbrancem omogočili vojno dobičkarstvo. Dokazali pa smo vam tudi, da v Sloveniji ne obstaja zakon ali neka zakonska ovira, ki bi onemogočala neposredne nakupe države od kitajskih proizvajalcev opreme. Vsa ta vaša dejanja in ravnanja so imela in še vedno imajo za posledico ogromno oškodovanje javnih sredstev davkoplačevalskega denarja. Torej, v LMŠ menimo, da je dovolj konkretnih razlogov, da bi morali danes odstopiti in povedati resnico. Povedati kaj je pri teh nakupih opreme šlo narobe in zakaj. Če tega niste sposobni ali ne smete, bi vam morali pri tem pomagati poslanke in poslanci iz vaše stranke. Danes ne odločamo samo o vašem preživetju ali preživetju te vlade. Vlade pridejo in gredo, država vedno ostane. Danes odločamo tudi o tem, kaj bo in kaj ne bo dovoljeno v naši državi, saj pod to vlado izgleda kot da je vse dovoljeno in za nič nihče ne odgovarja.   Spoštovani minister gospod Zdravko Počivalšek, vaše priznanje napake in škodljivih dejanj pri nakupu zaščitne in medicinske opreme in posledično odstop bi v državi ponovno vrnil čast, odgovornost, pravičnost v politično kulturo. V enem od množice dokumentov, ki smo jih pregledovali, ko smo se pripravljali na to interpelacijo,     38. TRAK: (DAG) - 12.05    (nadaljevanje) je nekdo v elektronskem sporočilu, naslovljenem na vaše ministrstvo, zapisal: »Resnica je včasih boleča, ni pa žaljiva.« Mi dodajamo, naj resnica, četudi je še tako boleča, na koncu ugleda luč sveta in zmaga naj pravica.   Hvala lepa.
Hvala lepa.   Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavila mag. Bojana Muršič.
Hvala lepa, podpredsednik, za besedo.   Spoštovani minister, državni sekretarji, kolegice in kolegi!  Današnja interpelacija zoper ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo je več kot interpelacija o delu in odgovornosti enega ministra. Pomeni priložnost in premislek, razpravo in odločitev o načinu, kako se danes vodi ta država - o načinu, zaradi katerega že danes, manj kot tri mesece po imenovanju Vlade, v Državnem zboru razpravljamo o odpoklicu ministra. V normalnih razmerah naj bi imela Vlada svojih tako opevanih sto dni miru, toda razmere niso povsem normalne in v globalni pandemiji novega virusa tudi ne morejo biti. V to nas nenazadnje ves čas prepričujejo minister in celotna Vlada, da razmere še zdaleč niso normalne in da je prav zato bilo treba ukrepati na način, ki ga ministru očitamo podpisniki interpelacije. Način, ki so ga izbrali ali dopustili, da bi dosegli cilje, je razlog, da se razmere kljub koncu epidemije ne morejo normalizirati, ne brez razčiščevanja odgovornosti za nastalo situacijo. Zavedamo se dolžine vladnega mandata in zavedamo se razmer, v katerih sta bila svet in Slovenija v kritičnih trenutkih, ko je bilo treba nujno nabaviti zaščitno opremo. To smo dokazali, ko smo od nastopa mandata konstruktivno sodelovali pri vseh potrebnih postopkih za obvladovanje krize, v kateri se je znašel svet in Slovenija. Na dan, ko je bila razglašena epidemija in je nato zaprisegla nova Vlada, smo kot opozicija ostali tiho, da ne bi oteževali situacije. V zahvalo smo bili deležni pridige novega predsednika Vlade in vnaprejšnjih obtožb, da je opozicija kriva za vse, kar se bo slabega zgodilo. Nova Vlada se je fotografirala z najboljšimi maskami, ki jih je drugim krvavo primanjkovalo. Od tega trenutka naprej pa je, po svojih lastnih besedah, vse podredila cilju, da se zagotovi vse potrebno za uspešen spopad z epidemijo. Ključen izziv za Vlado je bil dvojen: preprečiti hitro širjenje okužb in zagotoviti zaščitno opremo vsem, ki so jo potrebovali. Začenši z zdravstvenim sistemom, domovi za ostarele, nujne dejavnosti, proizvodnjo in splošno uporabo, preveč potreb, da bi jih kratko opisali, zato smo jih strnili - maske, razkužila, ventilatorji, vse, kar lahko dobimo. Cilje, če govorimo o količini nabavljene opreme, je Vlada morda dosegla. Način, ki ga je izbrala za dosego cilja, zlasti pa način pojasnjevanja ob soočanju z obtožbami o nepravilnostih, pa sta tista, zaradi katerih danes obravnavamo to interpelacijo.   Kar se tiče Socialnih demokratov, se je minister Počivalšek interpeliral sam s svojimi dnevnimi odzivi na utemeljene očitke. Pa mi dovolite, da navedem ključna dejstva. Prvič, Vlada, soočena s pomanjkanjem zaščitne opreme in kaosom na svetovnem trgu, se je odločila centralizirati nabave. Za to je zadolžila tako imenovano državno skladišče, Zavod za blagovne rezerve. Redko se omeni, da je centralizacija nabav pomenila tudi prepoved nabav vsem drugim. Torej mnogi, ki so se sicer vsakodnevno ukvarjali z nabavami take opreme, tega niso smeli več početi. Medtem ko so na Zavodu za blagovne rezerve pregorevali od dela, kar priznava Vlada tudi sama, niso pa imeli niti potrebnega znanja niti kadrov za dosego cilja. Ne Vlada ne zavodov resorni minister Počivalšek Zavodu za blagovne rezerve nista zagotovila pomoči,     39. TRAK: (VP) 12.10    (nadaljevanje) katerega omenjenih strokovnjakov. Namesto tega so jim poslali priganjače v obliki pro bono svetovalcev z nejasnimi pooblastili. To je bila vladna odločitev resorjev, ki ga že 6 let vodi isti minister – minister gospod Počivalšek. Kdo, kdaj in zakaj je sprejel to odločitev, še danes ne vemo.   Drugič. Zaradi razmer na svetovnih trgih so bile cene visoke, dobave pa tvegane. Sprejeta je bila odločitev, da se to tveganje ne bo reševalo s poskusom direktnega dogovora z oblastmi Ljudske republike Kitajske ali pa z neposrednimi nakupi pri podjetjih na Kitajskem, ki so bili glavni proizvajalci opreme. Namesto tega se je tveganje preneslo na slovenske zasebnike, ki naj bi zagotovili, da država ne bo plačevala avansov za morebitno nedobavljeno ali celo neustrezno opremo. Minister je celo javno zavajal javnost, da neposredni nakupi od tujih ponudnikov niso možni, četudi ga je na laž postavil predsednik računskega sodišča. Na ta način se je v igro spustilo celo vrsto zasebnih igralcev brez predhodnih izkušenj, katerih edina kvalifikacija je bila lastno mnenje, da so sposobni v takih razmerah dobaviti blago. Posledice so bile kaos pri dobavah, neustrezna in preveč plačana oprema, naknadni poračuni, obtožbe o kriminalnih dejanjih. Mediji so razkrili, da so bili v nekaterih primerih avansi vseeno plačani in da se je minister po telefonu neposredno vmešaval v postopke. Ali res pričakujemo preveč od vladajočih, če prosimo odgovor na vprašanje zakaj tako? Po skoraj 2 mesecih ne slovenska politika ne javnost nimata odgovora na preprosto utemeljeno vprašanje: kdo in zakaj je sprejel takšno odločitev?   Tretjič. Odločitev za nabave preko posrednikov je še toliko bolj nenavadna, če pri tem vemo še nekaj drugih dejstev. Slovenija ima dobre odnose z Ljudsko republiko Kitajsko in njenim državnim vrhom. Pri vzpostavljanju teh odnosov pa ima v zadnjih 6 letih ključno vlogo ravno minister gospod Počivalšek, ki je v vlogi gospodarskega ministra večkrat javno izpostavil svoje gospodarsko-politične povezave na Kitajskem. Slovenija je prejela vsaj eno pošteno ponudbo, za katero je stala celo Slovenska akademija znanosti in umetnosti in sodelovale so tudi kitajske državne oblasti. Kot je jasno razvidno iz informacij akademikov, je Slovenija ponudbo zavrnila. Ni je zavrnila zaradi previsoke cene, neustrezne kakovosti, prepoznega datuma dobave – zavrnila jo je pisno, ker ni bilo slovenskega posrednika. Kaj je bil pravi razlog, da Republika Slovenija ni izkoristila stikov s prijateljsko državo, da bi pridobila nujno potrebno opremo? Tudi na to vprašanje ni odgovora.   Četrtič. V opisanih razmerah je bilo jasno, da se bo pojavila množica odrešenikov, ki bodo ponujali pomoč. Jasno je bilo, da se bodo ponudniki in ponudbe medsebojno zelo razlikovale, da bo potrebno preveriti tisoče ponudb preden bi lahko sploh vedeli, če so primerne. Namesto tega smo še danes soočeni s podatkom, da je ostala nepregledana skoraj polovica od 2 tisoč ponudb, ki jih je prejel zavod za blagovne rezerve. Po kakšnem ključu so se odpirale ponudbe? Zakaj so nekatere pustili zaprte? To so bila nova utemeljena vprašanja. V odgovor smo dobili vladno poročilo in zlorabo parlamentarnih postopkov, s katerim naj bi krivdo znova zvalili na preteklo vlado in celo na opozicijo, ker si je drznila postaviti vprašanje in zmotiti vlado pri njenem delu. V eni od prilog vladnega poročila o nabavah je navedena nekakšna shema, ki naj bi služila kot argument, da so bile nabave zaščitne opreme organizirane in pregledne, a že hiter pogled na to shemo nam pokaže kvečjemu, da je bil sistem izjemno kompleksen, zato pa tudi nepregleden in neučinkovit.     40. TRAK: (TB) – 12.15    (nadaljevanje) V danih razmerah je to celo mogoče razumeti. Ni pa mogoče razumeti odziva vladajočih, v prvi vrsti ministra gospoda Počivalška, da se pred očitki in vprašanji branijo na način, ki so si ga izbrali.  Petič; ministra gospoda Počivalška bremeni očitek, da je v pomoč Zavodu za blagovne rezerve poslal sodelavce koordinatorje. Pravzaprav je njihovo poimenovanje prav tako nejasno, kot so bila njihova pooblastila. Preprosto ne more zdržati izgovor, da niso imeli nobenih pooblastil, potem, ko je minister dopustil, da vsi ostali verjamejo v polna pooblastila, tako imenovanega koordinatorja, ki je na neki točki imel celo uradni naslov Zavoda za blagovne rezerve. Tudi dejstvo, da tako imenovani koordinator za svoje delo ni bil plačan in ni imel ponudbe z nobeno državno institucijo, je slaba tolažba. Prej služi dokaz, da minister ne razume svoje funkcije, ministrske, dovolj dobro, če meni, da ni nič narobe z neplačanimi svetovalci brez pogodb in nejasnimi pooblastili.  Šestič; nenazadnje, minister je s svojim ravnanjem v zadnjih mesecih jasno pokazal, da ne spoštuje slovenskega državnega aparata in njegovih uslužbencev. Osebo, ki se mu je zaradi njegovih pritiskov postavila po robu, je javno označil za paragrafarja. Dajal je neokusne pripombe, o nezadostnem tempu dela zaposlenih na Zavodu za blagovne rezerve, zavodu, kateremu je bil 6 let oziroma je, resorni minister. Zavodu, ki ga je Vlada zadolžila za izpeljavo najpomembnejšega in največjega javnega naročila in za katerega bi moral prvi vedeti, kakšne so njegove sposobnosti in omejitve. Minister je pokazal tudi nespoštovanje do demokratičnega ustroja te države in pravil, ki veljajo za vse in povsod. Na medijska razkritja na vprašanja in javnosti in opozicije, se je odzival z vzvišenostjo in prepričanostjo, da izredne razmere dovoljuje izredne ukrepe. Prepričanostjo, da obstajajo okoliščine, v katerih ni potrebno spoštevati zakona, ko so za cilj dovoljena vsa sredstva.  Po vseh odzivih na medijska razkritja in vprašanja, je za nas prav ta prepričanost ključni razlog, da minister, gospod Počivalšek, svojega mandata ne bi smel nadaljevati. Odločitve, ki jih je sprejemal, morda niso bile v celoti njegove in za marsikatero je treba odgovornost iskati pri Vladi, kot celoti. A vendarle, minister je tisti, ki se je vmešaval v konkretne postopke in zavajal javnost. Minister je tisti, ki se je fotografiral ob paletah kupljene opreme, ob vprašanjih medijev pa se skril. Minister je član Vlade, a če član Vlade ne dvigne glasu, ko Vlada sprejema slabe odločitve, je soodgovoren, kot član Vlade in kot minister.  V prid korektnosti, je treba ponovno priznati, da je bil cilj hitrih nabav dosežen – oprema je v Slovenijo prišla. Le zaupanja, da je bilo vse v skladu s predpisi, ni več. Epidemija je končana, mi pa se še vedno ukvarjamo z razčiščevanjem situacije, ki je odgovorni ne znajo zadovoljivo pojasniti. Izjemne okoliščine, na katere so se nekateri sklicevali, imamo še vedno, a so žal predvsem posledica vladnih dejanj, manj pa je / nerazumljivo/ ravnanj razmer.  Najbolj očitno razkritje zadnjih mesecev je, kako velik del politike in žal tudi javnosti, dejansko verjame ministrovemu pričevanju. Da je možno v kriznih razmerah ignorirati pravila, to, spoštovani, je najbolj škodljiva posledica afer z nabavami zaščitne opreme in hkrati priložnost, da s tako miselnostjo opravimo, začenši z ministrom, ki je to miselnost demonstriral vsem na očem. Krivično bi bilo trditi, da edini s takšno miselnostjo, je pa v tem trenutku najbolj očitni predstavnik ljudi, ki     41. TRAK: (SB) – 12.20    (nadaljevanje) je pa v tem trenutku najbolj očitni predstavnik ljudi, ki verjamejo, da v kriznih situacijah ne potrebujemo pravil in zakonov temveč mogočnejša s svojo ekipo, ki bo s telefonskimi klici grožnjam in udarci po mizi spravil stvari v red. Ta način je tisto kar očitamo ministru, enako kot mu očitamo način, na katerega se je pred javnostjo branil očitkov in vprašanj, medijskih soočanj se je izogibal, v državni zbor pa je pošiljal svoje namestnike, ki so sicer se maksimalno trudili a niso mogli nadomestiti ministrove politične odgovornosti. Spoštovani! Zakoni ne morejo veljati le v normalnih razmerah. Ciljev se ne dosega s pritiski na podrejene in z grožnjami. Z javnimi financami se tudi v kriznih razmerah mora ravnati preudarno in transparentno. Ko se pojavi dvom je prva dolžnost funkcionarja, da spoštljivo in potrpežljivo pojasni okoliščine. Ko parlament pokliče ministra na odgovornost se mora ta odzvati. Minister Počivalšek se je vložene interpelacije javno veselil kot priložnosti, da se sooči s predlagatelji in pojasni svoj prav. V tem času do danes ni izkoristil prav nobene od ponujenih priložnosti. Ob redkih obiskih te hiše je ostal tiho. Tudi to je imelo svoj vpliv na našo presojo o podpori interpelacije. In ko se minister javno posmehuje opoziciji in besedilo interpelacije primerja s srednješolskim spisom, ko minister obtožuje opozicijo, da za okrevanje države ne prispeva nič razen interpelacije, je čas, da tudi opozicija pove, da opravlja svojo vlogo, nadzira oblast in gleda pod prste, postavlja vprašanja, postavlja alternativo. Vlada, ki tega ne prenaša ne more biti vlada demokratične države. Minister, ki se mu opozicijska vprašanja upirajo, ne more biti minister demokratične države. Konstruktivnost se ne izkaže z molčanjem in gledanjem stran, konstruktivnost se izkaže, ko si pripravljen kljub lastnim izdelanim stališčem drugemu priznati, da je imel vsaj delno prav. Spoštovani, minister v vsem tem času od vložitve interpelacije ni priznal niti ene napake, niti enega odklona od pravil, vse je bilo v redu in vse je le zarota. Ljudje nismo popolni in že v bistveno bolj normalnih razmerah delamo napake. Logično bi bilo, da bi prišlo do napak, dejstvo, da minister ne priznava prav nobene, je jasen dokaz, da mu manjka temeljne samokritičnosti. KO sam ne zdrži več pritiska, pač naprti krivdo paragrafarjem, podrejenim in tudi opoziciji. Če kaj bi to moral biti razlog, da se ministru odreče podpora. Ne odrekamo mu sposobnosti in zaslug, ne odrekamo mu vloženega truda in iskrenih prizadevanj za dosego cilja, očitamo pa mu, da je pri vsem tem pozabil na zakone, na pravila in nujno spoštljivost do vseh, ki se ne strinjajo z njim. Očitamo mu, da je zanemaril predpisane postopke in poskušal uporabiti bližnjice, ki v pravni državi nimajo mesta. Skupaj z ostalimi člani Vlade je soodgovoren za nepregleden sistem nabav, ki onemogoča preverjanje dejstev, omogočil pa je sodelovanje nepreverjenih ponudnikov, dobave neustrezne opreme, netransparentne postopke, pretirane marže in dolga razčiščevanja vprašanj, ki ne dobijo odgovora. Spoštovani! Minister ni ne prvi ne edini odgovoren za nastalo situacijo. Še mnogo predstavnikov je v slovenski politiki in javnosti, ki jim pri doseganju njihovih ciljev ni pomembno, na to so celo ponosni, na tem gradijo celo svoj kapital, njihovo prepričanje, da je v Sloveniji preveč birokracije, predpisov in paragrafarjev je podobno v prepričanju junakov starih akcijskih filmov, da se po predpisih nič ne doseže. Da je treba vsaj v kriznih situacijah vzeti stvari v roke in ukrepati kakor se nam pač zdi.     42. TRAK: (SC) - 12.25    (nadaljevanje) Je pa minister Počivalšek najbolj izpostavljen simbol mišljenja in delovanja, ki že dolga desetletja hromi državo, da so za vse krivi birokrati in paragrafarji ter da je vse mogoče urediti za dovolj pričanja in tudi udarcev po mizi. To Socialni demokrati ostro zavračamo. To je tudi glavni razlog, da je minister Počivalšek zapravil naše zaupanje, zato bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov podprli predlog interpelacije zoper ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo gospoda Počivalška.   Hvala lepa.
Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi razprava poslank in poslancev o interpelaciji.   Predlagatelj Robert Pavšič ima besedo.   Izvolite.
V imenu predlagatelja, predlagateljev je več.   Danes smo slišali spet celo vrsto manipulacij pa se ne bom spuščal v komentiranje stališč, ampak eno zadevo pa moram poudariti. Danes se minister zahvaljuje zdravstvenim delavcem za opravljeno delo. To je najmanj higienična poteza lastna hvala se pod mizo valja pravi slovenski pregovor vse v smislu odvračanja pozornosti. Zakaj se ta zahvala ni poznala tudi v malce bolj oprijemljivi obliki? Tako pa poznam konkreten primer, ko je medicinska sestra za delo od 13. marca do 15. maja vse skupaj prejela 500 evrov dodatka, čeprav ste obljubljali ne vem kakšne bonuse in ne vem kaj še vse za dobra dva meseca poleg tega pa ste pozabili na negovalce v domovih starejših občanov, ki so bili tam zaposleni preko javnih del, oni pa sploh niso dobili dodatkov vam je pa to smešno tako, ker vas verjetno kamera ne kaže sedaj, vam je smešno tole. Ne niste vi reševali življenj drugi ste jih. Vi pa niste niti toliko pošteni, da bi ta preplačila vsaj deloma k analiziranju zdravstvenih sistemov pa nagradili tiste, ki so res žrtvovali in mogoče svoje zdravje in družinsko življenje in vse skupaj. Ne bolj važno je moraliziranje in nenehno ponavljanje manter razumem za stališče, ampak sedaj gremo pa na fakte, na številke. Na nič minister niste odgovorili niti na eno vprašanje ne vsebinsko zgolj z zanikanjem, da niste krivi, nobenih podatkov, nobenih utemeljitev zgolj golo zanikanje, nisem, nisem, nisem. Postregli ste nam z neko srce parajočo zgodbo kako ste reševali življenja oziroma preprečili žrtve, saj to smo pričakovali. Če bi bil zelo nameren bi vas spomnil na domove za starejše, niste preprečili žrtev, za starostnike niste uporabljali ventilatorjev tega pretiranega števila ventilatorjev niste jih uporabili. A pustimo to, ker domovi niso današnja tema. Sploh ne vem na kaj naj vam odgovorim glede na vaš odgovor na interpelacijo, ker v svojem nastopu niste povedali nič vsebinskega, da smo samo delali konstrukt vi pa za ljudi. Resno, verjetno se šalite ali ne? Razumljivo gre za tipanje kaj mi vem pa vi ne veste, da mi vemo pa se bo izkazalo danes še marsikaj. Da je nakupljena oprema stala 62 milijonov ste rekli danes. Katere podatke ste upoštevali gospod minister? Kaj ste seštevali izpolnjena naročila, delno izpolnjena, v teku, poziv za izpolnitev, kaj? Ker, če seštejem našteta bo tega za 108 milijonov ne pa 62, kaj naj odštejem? Vi ste rekli, da te opreme ne bo za več kot 80 milijonov, kako to veste kaj je že odpisanega na tistih velikih plahtah naročil, ki jih objavlja Zavod za blagovne rezerve? Kaj ne bo izpolnjeno, katera naročila, to pojasnite. Če pogledamo tabelo iz 5. junija 2020 imamo za 21 milijonov in pol izpolnjenih naročil, delno izpolnjenih za 26 oziroma skoraj 27 milijonov v teku za 29 milijonov, poziv za izpolnitev 30, 31 milijonov skupaj torej 108 milijonov. Še eno vprašanje, koliko teh naročil je bilo     43. TRAK: (NB) – 12.30    (nadaljevanje): storniranih šele po medijskih razkritjih, o rabotah? Zelo so dinamične te vaše številke, od 13. marca naprej in uporabljate samo tiste, ki vam najbolj odgovarjajo. Jaz sem vam tukaj vse naštel, lahko izberete tisto ki vam najbolj odgovarja in verjamem, da jo tudi boste. Vmes ste se zatekli k pojasnilom, da je pred Slovenijo čas velike in obsegajoče in gospodarske negotovosti, vaša skrb pa je reševanje podjetij in delovnih mest in vam je še zmeraj vse smešno. Zakaj čakate? Samo na eno neizvedljivo ali popolnoma nefunkcionalno rešitev vas bom spomnil, in sicer na likvidnostna posojila s poroštvom države. Vi minister ste tisti, ki je na gospodarski zbornici razlagal, da ukrep, navajam, ni zaživel in boste zahtevali dopolnitev. Boli vas. Več kot očitno vas boli, da niste prepoznani kot rešitelj, kot nekdo, ki je zaslužen. Boli vas, da niste heroj, da je heroj v očeh ljudi Ivan Gale, zato ste ga morali tudi danes diskreditirati, češ da užaljeno tožari. S tem ste povedali vse o sebi, ne o njemu. Glede številke 168, to se bo danes še mnogokrat prelivalo in prelilo, ste dejali, da mogoče govorimo o veterinarskih ventilatorjih. Ali se vi spet hecate? Pa za koga nas imate. Mislim, to je pa dejansko že ponižujoče. Govorim o ventilatorjih, ki so jih imeli zdravstveni zavodi, sicer pa… Nima smisla. Govorili ste o ohromljenem trgu z zaščitno opremo, o dnevnih spremembah na trgu, da ste bili prisiljeni na to reagirati. Dejali, ste kaj o tem spornega. Načeloma ne bi bilo nič spornega, če ne bi prišlo do preplačil najmanj ustreznih ventilatorjev, preplačil mask, vašega osebnega posredovanja, groženj, pritiskov. Vi, tako kot tudi vodja vaše poslanske skupine ste poudarili, da ste, navajam, ravnali najbolje, kot ste vedeli in znali, saj ravno o tem je verjetno tudi problem, pač niste bili kos situaciji, posledice pa boste sprejeli ali ne, to je vaša odločitev in deloma tudi odločite tega Državnega zbora, ampak že vidimo kam pes taco moli. Nit z besedo niste komentirali razkritega dejstva, da je bilo 13. marca v državi najmanj 404 kosov ventilatorjev. 13. marca, najmanj 404, ker nismo dobili še podatkov od UKC Maribor, zato si vzemite čas zdajle, danes imamo na razpolago še dobrih dvanajst ur, trinajst ur, ja sem brez očal, hvala Tina. Pridobite si podatke in nam dajte svoje mnenje še danes, ker glede na številke, ki jih kakorkoli slišimo z vladne strani ob obravnavanju zaščitne in medicinske opreme, ste, če se zelo milo izrazim, kreativno- dinamični in zaradi tega vam ne morem verjeti, dokler ne bo to črno na belem, pa ne z vašim podpisom, ker potem prav tako ne verjamem, pa se bom k temu še vrnil.   Gremo na Komisijo za nadzor javnih financ in na poročanje medijev vse do 25. maja. Danes ste rekli, vas citiram: »Prav tako še danes nočemo vedeti, da je bilo sredi marca v Sloveniji na voljo samo 168 ventilatorjev, ki so bili primerni za zdravljenje koronavirusa.«   Komisija za nadzor javnih financ, datum zasedanja, 5. maj, obravnava, poročilo o vladnih nabavah. Vas ni bilo na tej komisiji, vas je pa zastopal vaš državni sekretar, pa takole pove: »Mislim, da 168 je bilo takrat v Sloveniji, in nadaljuje, in sedaj tukaj nekaj stvari, ki se pojavljajo tudi v medijih, najprej pa tudi, kar smo danes slišali, da nismo dobili jasnega seznama kaj mora Slovenija pravzaprav nabaviti. Dobili smo ga od ministrstva za zdravje. Tukaj je 16. 3., prvi o katerem je zapisanih tudi jasno, 100 dodatnih ventilatorjev in potem še nekaj vmes, italijanski scenarij, več kot 200 ventilatorjev.« Na potem eksplicitno vprašanje, še enkrat, pa vaš državni sekretar, ki vas je takrat zastopal s pooblastilom odgovori: »Po naših informacijah je bilo pred krizo in pred temi dodatnimi dobavami 168 respiratorjev, kar nekaj, da ne rečem večina je bila že precej iztrošenih.     44. TRAK: (DAG) - 12.35    (nadaljevanje) In spet ponovi, da jih bomo rabili sto oziroma več kot dvesto. To je bilo še 5. maja, veste, koliko je bilo poročanja medijev do takrat, koliko je dejansko v naši državi ventilatorjev. Recimo, 25. marca v tujih medijih piše: »Slovenija ima 168 ventilatorjev, lokalni inženirji razvijajo nove modele… » Samo 168 jih imamo, vsega skupaj. Potem, Regional Obala poroča: »Pred izbruhom epidemije koronavirusa je bilo po besedah zdravstvenega ministra Tomaža Gantarja v državi skupaj z vojaškimi rezervami 168 medicinskih ventilatorjev, od tega prostih za uporabo 20 ali 30,« to poročajo 31. marca. 24ur poroča takole: »'Če govorimo o ključni opremi, kot so ventilatorji, ta sega le nekaj nad trenutno število potrjenih, 168 ventilatorjev je v Sloveniji, danes je klinični center dobil odobritev s strani ministrstva za dobavo 50 novih,' je povedal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan.« Po Gantarjevih besedah smo jih imeli spet 168, od tega 20 do 30 uporabnih za covid bolnike, o čemer je že kolega govoril v stališču. Če ne verjamete mainstream medijem, kot jim vi pravite, pa Demokracija poroča še 1. maja: »Šarčeva Vlada je skladišča pustila prazna. Novi minister za zdravje Tomaž Gantar je že na parlamentarnem zaslišanju opozoril, da ima Slovenija 168 ventilatorjev, od katerih je prostih le 20 ali 30.« Tudi vam je to smešno, kajne? Sem pa nalašč naredil pavzo, da bodo lahko zmanipulirali vaši kolegi moj posnetek, tako da vam bo jasno. Vam pa ni jasno, koliko ventilatorjev imate, ne koliko ste jih imeli 13. marca, ne koliko jih imate danes, ne koliko ste jih imeli 31. maja. Pa je to stvar samo par pritiskov na gumb v zavodih, kjer so ventilatorji zavedeni kot osnovna sredstva, in vsak dober gospodar, vsak dober direktor ima svoja osnovna sredstva zelo dobro prešteta, s tem, koliko je stara »mašina«, ali je še uporabna ali je pripravljena za odpis in tako naprej. Res bi rad vedel, koliko imamo ventilatorjev v Sloveniji zdajle, ker koliko smo jih imeli, nimate pojma, to se je izkazalo že zdaj.   Danes ste rekli med drugim tudi: »Zavračam očitke o zavajanju javnosti pri utemeljevanju pravnih podlag za naročanje, nakup in dobavo zaščitne opreme, kar izhaja iz 2. točke. Slovenija se je zaradi objektivno nepredvidljivih okoliščin, nezanesljivosti dobavnih verig, prekinjenih transportnih poti in neobvladljivih tveganj za oskrbo, za skrbno ravnanje z javnim denarjem zavestno odločila za nakup zaščitne opreme po 46. členu Zakona o javnih naročilih.« Nihče vam tega ne očita, tega vam ni nihče očital. Očitamo pa vam to, kar potem 2. aprila poroča Dnevnik, in sicer, da ste kot razloge, zakaj se pač posla s Sinopharmom ne more izpeljati, zato ker nimamo zakonske podlage. »Poleg tega je podjetje zahtevalo tudi 100 % predplačilo, česar pa se Zavod za blagovne rezerve ne poslužuje, saj zaradi možnosti prevar in nezanesljivih dobav blago plača šele po prevzemu.« Se poslužuje, ampak se poslužuje samo takrat, kadar vi to rečete, sicer se pa verjetno ne bi. »Slovenija je za nabavo zaščitne opreme sklenila 59 pogodb, predplačila so bila izvedena le pri petih, pri čemer so bila vsa ustrezno zavarovana z bančno garancijo oziroma pri enem s premoženjem podjetja.« No, za enega imam informacije, da je bila samo 50 % garancija, drugo pa je dal s premoženjem, seveda, ampak s premoženjem iz avansa, ki ste ga vi nakazali. In potem ne govorimo o protekcionizmu pa klientelizmu, lepo vas prosim!   Danes ste tudi eno zelo močno rekli: »Mi nismo država z agresivno in močno diplomatsko in lobistično mrežo.« Ja, hvala bogu, da nismo taka, z agresivno res ne.     45. TRAK (VI) 12.40    (nadaljevanje) Imamo pa dobro diplomatsko mrežo. V to sem pa prepričan. In da imamo dobre povezave z drugimi državami vam lahko potrdi tudi vaš državni sekretar, ki je dolga leta delal ravno na meddržavnih povezavah.   V kritičnih dneh, ko so bila naša skladišča povsem prazna sta nas med drugim rešili tudi donacija, ki jo je uspel urediti gospod Aleksander Čeferin in velika pošiljka opreme, ki nam jo je posodila Češka republika. A niti toliko niste bili, da bi se danes zahvalili tudi za dve kitajski donaciji. Ali ste jih namerno izpustili? Ali ste se mogoče samo zmotili? Oziroma ena donacija celo je v poročilu Vlade o nabavah. Druga je pa čudežno izginila, ampak k temu se bom vrnil v eni od prihodnjih oglašanj svojih, da vam ne bom dal preveč vprašanj naenkrat. Kje so kitajske donacije? Pa upam, da se ne boste zapletli že vnaprej. Dve sta bili. Za dve vem jaz.   In na koncu še diskreditacija gospoda Galeta ne prvič, pravite v njem, kajti mi, ki ga že poznamo oziroma ki ga poznamo vemo, da se je na enak način pred odgovornostjo skril že v eni drugi ravno tako odmevni zgodbi. Če je šlo tukaj za ograje, potem ta zgodba zelo dobro odmeva in so prepoznali vaš modus operandi in se poskušali zaščiti že vnaprej. In tukaj jim jaz, vsaj v tem delu, jim lahko popolnoma verjamem. O verodostojnosti podatkov, ki pa so jih izkazovali s strani žvižgačev Zavoda za blagovne rezerve ne bi razglabljal. Glede vaše verodostojnosti podatkov pa je vprašanj še ogromno. Pan e bom vsega razkril vnaprej. Imamo še dovolj časa danes. Hvala.
Hvala lepa.   Besedo ima Franc Resec, pripravi naj se Edvard Paulič.   Izvolite.
Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim.  Današnja interpelacija zoper ministra Počivalška izgelda bolj kot nek izraz nek užaljenosti oziroma nekih zamer iz preteklosti. Predvsem pa, bi rekel, v neki isti sapi se zdi kot neko branjenje prejšnje vlade oziroma tudi prejšnjega predsednika.   Minister je v svojem odgovoru v interpelaciji in tudi današnjem nastopu povedal pač nekaj dejstev. In če malo ta dejstva povzamem, je pač, bi rekel, dva ključna dejstva sta. Skladišča so bila prazna in pa nevarnost razsežnosti epidemije ob neukrepanju. SE pravi, če imaš ta dva robna pogoja zahteva od tega nekaj. Da ti ukrepaš in da so ti ukrepi učinkoviti in tudi hitri. In to je bilo narejeno. Kar se tiče te transparentnosti, kis e očita, kakor je bilo tudi še prevečkrat omenjeno, sama vlada je zaprosila Računsko sodišče in vsi ti postopki so v pregledu. Tudi sam minister je prej še enkrat poudaril, da so bila vsa ta naročila najkasneje od izvedbe v 48. urah na tem portalu. Tu je bila javnost seznanjena. Toliko, da tukaj to očitati je že po tem kar malo težko. Potem smo zasledili tudi večkrat v teh medijih o teh groznih milijonih. No, danes smo bili priča številki 62 milijonov, ki je pa, bi rekel, precej precej nižja od tiste, ki se pač vrti po medijih, ker lepše je pač pisati neke številke 200 milijonske, ker lahko imaš daljšo zgodbo, kot pa če rečeš 62 milijonov. To je pač krajša zgodba.   Ne morem se zgubiti nekega občutka, da ta interpelacija bolj nek medijski spin oziroma, bi rekel, iskanje pozornosti sedanje opozicije napram vladajoči koaliciji. Lahko pa iščemo tudi te vzroke za to interpelacijo v ministru v mogoče kakšnih drugih točkah. Da je odstop predsednika Vlade in ta, bi rekel, neuspela avantura v predčasne volitve to je, po mojem, tudi povzročilo nek strah teh nekih omrežij, ki, vemo, se skozi napajajo iz teh ali proračunskih postavk ali kakšnega drugega načina servisiranja države. In tu mislim, da to kar en vzrok tudi, da imamo danes to interpelacijo. Potem je tudi očitno videti, da se pač daje na tej, bi rekel, neki levici dogaja, bi rekel, tekmovanje kdo bo tisti lider te opozicije. Da je pač vsaka stranka hoče svojega liderja postaviti v ospredje in sedaj to izgleda bolj kot neko tekmovanje med strankami, katera bo imela kdaj tisto ključno vlogo.     46. TRAK: (VP) 12.45    (nadaljevanje) Zdaj pa, če pridemo pa še do tretje točke, to je pa / nerazumljivo / boli opozicijo, ampak saj mogoče bodo tudi enkrat prišli na vlado / nerazumljivo /, da sedanja vlada dela pa uspešno. Se pravi ukrepi sedanje vlade so uspešni, smo, bi rekel ena izmed najuspešnejših držav na področju borbe napram temu virusu COVID-19 in da so pa te ukrepi bili, da so uspešni, je bilo pa to na podlagi teh dejstev, ko so bili pač neki zakoni sprejeti in ti zakoni so se izkazali, jaz bi rekel za zelo učinkovite. Zdaj, zasledili smo tudi, da se nam mogoče pa ne obeta takšna, bi rekel padec gospodarske rasti, ampak so napovedi, bi rekel bolj ugodnejše, kar, bi rekel, je zelo nekaj pozitivnega, da bomo lahko vse te obveznosti in da tudi, bi rekel proračun tudi ta del prihodkovne strani / nerazumljivo / malo bolj ugodno, bi rekel klimo oziroma bolj, bi rekel, bi rekel boljši občutek.   Zdaj, v teh zakonih, ki jih je vlada predlagala, je bil tudi en zakon, ki pa je, bi rekel, mislim, en predlog, ki je pa zelo, bi rekel pomemben. Vlada se zaveda in tudi mislim, da minister sam gospod Počivalšek, da brez lastne proizvodnje zaščitne opreme in zaščitnih sredstev ne moreš ti obvladovati trga. Če nimaš te lastne proizvodnje, ne moreš ti obvladovati cen, ker pač si v tem ti odvisen vse od zunanjih dobaviteljev / nerazumljivo / ali so to Kitajce ali Japonci ali pa tudi kaka sosednja država. In tu mislim, da je dober korak, da se namenijo sredstva, da se začne tudi v sami Sloveniji ta zaščitna oprema in bi rekel in druga oprema proizvajati. Navsezadnje smo videli, da se pač v tej krizi slovenski narod, da je inovativen, da ima ideje in da, bi rekel po domače, da se znajdejo. In to je treba s pridom izkoristiti, ker na konec koncev lahko zaščitna oprema lahko tudi potem ta podjetja izvozijo in pridejo spet, bi rekel dejanski pozitivni učinki na proračun.   Zdaj bi rekel, vsi ti ukrepi, ki jih je vlada izvajala in ima, bi rekel neko pozitivno luč oziroma neko posledico v gospodarstvu. In če primerjamo naše gospodarstvo mogoče napram drugim gospodarstvom, naše gospodarstvo, bi rekel ni utrpelo takšnih posledic kot so pa, bi rekel druga gospodarstva. In tu glede na to, da smo država, ki smo odvisna od izvoza in če imamo, naše gospodarstvo ohranimo v neki dobri kondiciji, bomo imeli priložnost čim se ti, bi rekel trgi, kamor mi pretežno izvažamo, opomorejo, da bomo lahko, bi rekel naše gospodarstvo zopet zagnali in s tem povečamo gospodarsko rast in tudi se druge zadeve od prilivov od blagajne in tako naprej.   Zdaj bom svoje razprave, bi rekel malo kar zaključil, bi pa rekel, da menim, da so pač pred ministrom, bi rekel dosti večji izzivi, ki nas čakajo v gospodarstvu, če hočemo, da gospodarstvo čim hitreje okreva, kot je pa ta današnja interpelacija.   Hvala.
Hvala lepa.  Besedo ima Edvard Paulič, pripravi naj se dr. Franc Trček.  Izvolite.
Hvala za besedo, predsedujoči.  Jaz se bom v svoji razpravi omejil samo na en del očitkov, ki vas bremenijo, gospod minister. In to je zgodbe o številu ventilatorjev in pa o njihovih spornih nabavah.   Ob vložitvi interpelacije ste nam svetovali, naj preverimo vsa razpoložljiva dejstva, čeprav ste dobro vedeli, da ta dejstva niso bila dosegljiva ne javnosti in ne opoziciji. Nekaj so jih sicer uspeli izbrskati preiskovalni novinarji, no, do danes pa smo se tudi mi uspeli dokopati do pravih številk, ki kažejo na vaše negospodarno ravnanje. In čeprav smo danes te številke že slišali, jih bom ponovil še enkrat, saj predstavljajo nekakšen izvirni greh celotnega konstrukta v zvezi z nabavo ventilatorjev.   Dejstvo je, da ste že od samega začetka zavajali s podatkom o številu ventilatorjev v državi. Če grem po vrsti.   Trinajstega marca smo s strani takratnega kandidata za ministra za zdravje Tomaža Gantarja na zaslišanju pred matičnim odborom lahko slišali, da imamo v državi 168 ventilatorjev. Tridesetega aprila je v oddaji Tarča državna sekretarka Jelka Godec izjavila, da ventilatorjev v državni sploh ni bilo. Navajam njeno izjavo: »in tako kot je rekel minister Počivalšek, mi smo bili na nič – nič ventilatorjev – in bilo je potrebno čim prej nabaviti«.     47. TRAK: (TB) – 12.50    (nadaljevanje) V vladnem poročilu o nabavah zaščitne opreme, z dne 5. maj, pa lahko ponovno zasledimo podatek, da je bilo na dan 12. marca, na voljo 168 ventilatorjev. In kaj poročilo še vsebuje? Podatek, da UKC Maribor ni imel na voljo nobenega ventilatorja. Druga največja bolnišnica v državi, naj ne bi imela nobenega ventilatorja in spoštovana koalicija, vi ste to poročilo potrdili v Državnem zboru. To je bila ena in edina resnica dva meseca in pol in potem se je zgodil minister Gantar. V odgovoru na poslansko vprašanje, o dejanskem številu ventilatorjev na presečni datum 13. marec, je konec maja vendarle priznal, morda se je zarekel, skratka, povedal je, da je bilo ventilatorjev 281, torej, 113 več, kot ste vi zatrjevali in zavajali dva meseca in pol. In gospod Počivalšek, predlagam, da se z ministrom Gantarjem dogovorita o tem, katera številka je prava.  In če nadaljujem. V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, smo od bolnišnic pridobili podatke o tem, koliko ventilatorjev so dejansko imele na presečni dan, 13. marec in če izpostavim UKC Ljubljana, imeli so 243 ventilatorjev, od tega 58 otroških. Vi pa ste v vladnem poročilu zapisali, da so imeli vsega 18 ventilatorjev. Samo v enem zavodu je bilo torej več ventilatorjev, kot pa je Vlada navajala in zavajala v svojem poročilu, v katerem je operirala s številko 168. In če navedem še skupno število ventilatorjev po slovenskih bolnišnicah, na dan 13. 3. – 404 ventilatorjev in to brez UKC Maribor, ki nam podatka do danes še ni dostavil, in glede na to, da gre za drugo največjo bolnišnico v državi, bo verjetno ta številka blizu 500. Za zdravljenje Covid bolnikov, je bilo konec marca primernih vsaj 220 ventilatorjev. Bistveno drugačna številka torej, kot jo navajate v svojem poročilu, ki ste ga koalicijski poslanci potrdili. Trikrat več ventilatorjev smo torej imeli na presečni datum, 13. marec.  In če se danes vprašamo, zakaj takšna zmeda in zavajanja, ko ste enkrat operirali s takšnimi, drugič z drugačnimi številkami. Lahko sklepamo, da ste manipulirali s številom ventilatorjev zato, da ste ustvarili privid izrednih razmer. Ustvarili ste si alibi za nakup večje količine ventilatorjev, pod velikim časovnim pritiskom. In potem, se tu pokaže še vsa izkušenost in iznajdljivost Vlade, kako se je želela ograditi pred vsako odgovornostjo, v zvezi z nabavami zaščitne opreme, pa vseeno ohraniti vpliv na postopke in izbiro dobaviteljev.  Najprej ste pristojnost za izvedbo naročil in nabavo zaščitne opreme prenesli na kadrovsko in strokovno podhranjen Zavod za blagovne rezerve. S tem ste povzročili zmedo, saj so pri tem zaščitno opremo nabavljali zdravstveni zavodi sami. Potem ste ustanovili medresorsko vladno delovno skupino, pa še eno, ki sta pomagali zavodu, saj ste ugotovili, da zavod še zdaleč ne zmore opraviti naloženega dela. Naloga delovne skupine je bila tudi pregled ponudb. Vemo, da je bila pregledana le dobra polovica prispelih ponudb in sprašujem se, ali je to naključje in potem so nekateri člani delovne skupine pomagali zavodu, s klici, elektronskimi sporočili, obiski, grožnjami. Poleg članov delovne skupine, so zavodu pomagali še vplivni politiki, tudi vi, gospod minister, s tistim svojim klicem.   Pa če se dotaknem še enega izmed vaših najbolj ponavljanih izgovorov, češ, da niste podpisali nobene pogodbe in da je vse pogodbe podpisal Zavod za blagovne rezerve. Formalno pravno to sicer drži, vendar naj še enkrat poudarim, danes se pogovarjamo o politični    48. TRAK: (SB) – 12.55    (nadaljevanje) odgovornosti in zato je pomembno tudi dejstvo, da Zavod za blagovne rezerve spada pod okrilje vašega ministrstva in minister je tisti, ki je objektivno odgovoren tudi za dejanja ali dogodke, ki so posledica ravnanj njegovih podrejenih. Prav tako pa je ministrstvo za vsak posel, ki ga je sklenil Zavod za blagovne rezerve, podalo izrecno soglasje. In zakaj ste torej vi, gospod minister, dali neposredni ukaz za plačilo 100 % avansa podjetju Geneplanet in to brez bančne garancije, čeprav ste v tistem času ves čas poudarjali, da avansov ne bo? In zakaj se je s sklenitvijo tega posla tako zelo mudilo, če vemo, da se je rok za izpolnitev pogodbe kasneje podaljševal? Se je morda mudilo zato, da ne bi pristopili k skupnemu evropskem naročilu ventilatorjev po izredno ugodnih cenah? Vas gospod minister, ni zmotilo niti to, da ste s svojim početjem zaobšli stroko, ki vas je opozarja, da država kupuje za bolnike s COVID 19 neustrezne ventilatorje, ki so bili trikrat dražji od ustreznih, vi pa se za ta opozorila niste zmenili? To, spoštovani minister, zagotovo predstavlja negospodarno ravnanje in terja politično odgovornost. Opozarjam, da ste alternativo imeli, gospod minister, brez dvoma. Alternativam so bili gospodarni nakupi ustreznih in primerih ventilatorjev brez bogatenja posameznikov. Lahko bi šli v direktno naročilo opreme pri proizvajalcih. Lahko bi sprejeli ponudbo kitajske regije Nandžing, ki je ponujala ventilatorje po ceni 13.500 evrov. Alternativa so bili nakupi preko skupnega javnega naročila pod okriljem evropske komisije, razpis je bi objavljen 17. marca, torej en dan pred podpisom pogodbe s podjetjem Geneplanet. Slovenija bi lahko dobila 300 ventilatorjev Bellavista po ceni 13.820 evrov na kos, ki so ne samo ustrezni, pač pa tudi trikrat cenejši od neustreznih Siriusmed R30 ventilatorjev podjetja Geneplanet. In zakaj problematiziram nakup ventilatorjev od podjetja Geneplanet? Ti ventilatorji so po oceni strokovne skupine, ki jo je imenovala Vlada, prišli v poštev kot zadnja izbira in še to samo v primeru, ko bi se dokupila dodatna oprema za njihovo nadgradnjo. Izmed vseh ponudb so bili najdražji, dodatna oprema pa sploh ni bila predmet pogodbe. Vaša politična odgovornost, gospod Počivalšek, je danes več kot očitna in po mojem mnenju bi morali odstopiti že sami. To bi bil odraz neke stopnje politične higiene, ki pa jo nekaterim politikom očitno primanjkuje.
Hvala lepa. Besedo ima dr. Franc Trček. Pripravi naj se mag. Branislav Rajić, izvolite.
Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj!   Za uvod malo predzgodbe, ker gre predzgodba, ne vem, kaj je Šarec pustil, kaj je ta pustil, kaj je tisti pustil. 4. maja sem naslovil na Vlado zelo preprosto vprašanje kakšne so bile zaloge nujno potrebne zaščitne opreme od leta 2000 naprej po posameznih letih v skladiščih Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve in sem dobil kratek odgovor, nimam težav z njim, ne rabi biti dolgo nakladanje, zgolj od leta 2006 naprej. Zakaj? Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve zalog zaščitnih sredstev do leta 2006 ni imel, pa bi zdaj lahko tukaj nabijal prva Janševa vlada, dve leti jih ni bilo, ker je bilo to decentralizirano. Takrat se je nekaj malega nabavilo, dober tisočak kirurških mask, FFP3 2006, dober 1,7 milijona rokavic, 5000 kombinezonov, pa dve in pol toni dezinfekcijskih sredstev, na kar so te kirurške maske padle na 400, ostalo je približno ostalo isto, za časa druge Janševe vlade je bilo teh kirurških mask zgolj 200 v blagovnih rezervah, pa bolj štejte, da nekdo dela 13-urni šiht, pa da si na dve uri in pol to menja, za koliko ljudi, na kar 2014 se to malo popolni, 2015 zaradi migrantske krize kirurške maske in rokavice padejo dol in potem so te količine     49. TRAK: (SC) - 13.00    (nadaljevanje) tukaj nekje do pred epidemijo identične. Vmes naraste edino malo ta tonaža dezinfekcijskih sredstev nekoliko število kombinezonov. To so neka dejstva. Če se hočemo nabijati za nazaj lahko, potem vse Vlade pribijamo na pranger vključno prvo in drugo, ko je bil predsednik Vlade Janša. Sedaj nadaljeval bom z nekim citatom, citat gre takole: »Biti v revoluciji je bila svoboda. Osvobojenost od vseh norm sobeg svoji svobodi, ki je bila utemeljena v skrajni izpostavljenosti smrtnost.« začetek stavka pa je to eden od njih, Dušan Pirjevec se je spominjal. To so besede Dušana Pirjevca iz knjige Jožeta Pirjevca Partizani. Gre za dogodke, ki so se dogajali pred 78 leti v istem času kot ta zgodba okoli mask. V zgodovini ONB to poznamo kot tako imenovani levi odklon oziroma partizansko vojvodstvo. To afero, ki jo imamo sedaj bi lahko poimenoval radikalno desni odklon in vojvodstvo nekega ministra, ki je že tretji mandat na istem ministrstvu in te Vlade. Boj za epidemijo ni izgovor za te vaše rabote. Boj za epidemijo smo v osnovi začasno zmagali državljanke in državljani. V osnovi z zelo preprostimi ukrepi, ki se niso kaj dosti spremenili v času beneške pa dubrovniške republike imenujejo se higiena. To je to. Sedaj v stališču SDS - gor v pisarni sem poslušal - je bilo ubesedovanja nekako takole, da niso bila možna direktna naročila iz Kitajske pa od kitajskih podjetij. Po drugi strani edino Slovenija in Bosna in Hercegovina so izjeme v teh naročilih, vsi drugi so naročali direktno in v glavnem ali preko ministrstev kjer piše zdravstvo zdravju v naslovu ali preko drugih institucij, organov države, kjer boste tudi našli to besedo a, potem so vse druge evropske države nemogoče, če logiko nekako izpeljem do konca. Jaz osebno mislim minister veste zakaj bi vi morali odstopiti. Vi ste ubesedovali in se celo hvalili s tem, da ste celotno tveganje nakupov prenesli nanje, na dobavitelje. Pa krščen Matiček gospodarski minister je zadnji, ki bi lahko v kriznih časih rekel ah, saj mene to kot državo skoraj ne zanima, če pa neko slovensko podjetje nasrka na tem kaj je to »frendly fire« kolateralna škoda. To so vaše besede. Pa gospodarski minister bi v teh - to, kar ste vi imenovali zlasti bivši državni sekretar sedaj poslanec - v vojni smo bili. Vi bi jih morali nekako zaščiti. Potem ta zgodba, ki ste jo ubesedovali tudi, če maska, ki je na pol okej nas še vedno na četrt zaščiti - ne bi bil rad nesramen -, ampak takrat, ko ste bili na odgovorni funkciji midva sva se prvič srečala v vaših termah, če bi rekli, dobro, če bazen ob pol vode izteče v eni noči je to še vedno bazen, v katerem lahko na četrt plava. Jaz zgolj logično poslušam razmišljati o teh norostih, ki si jih gremo. Dobro marže, dobički, kolegi iz LMŠ je tukaj govoril, če so neki predihovalniki beseda ventilatorji se mi je zagravžala za pet reinkrenacij priznam je ne bom uporabljal, če jih dva, trikrat preplačaš pa še ni ustrezen, če se izkaže, da so neke marže, ki gredo čez 100 % mislim, če to ni vojno dobičkarstvo, potem res ne vem kaj je. Sedaj izpade iz tistega vašega v bistvu nadiranja, arogantnega nazaj krivi so mediji, zakuhali smo to v opoziciji pa nad kriv je gospod Gale, ki je po vaše nekaj nad neodgovorni lenuh, ki pobegne na bolniško. Čakajte, so neke mere arogance, potem imamo naše gospodarstvo pred resničnimi izzivi in tako naprej.     50. TRAK: (VP) 13.05    (nadaljevanje) Tukaj se pa strinjam s tisto kolumno Mihe Mazzinija. Vi ste lepih 5 let debelih krav MGRT minister. V opisu ministrstva piše »gospodarski razvoj in tehnologijo«. Veliko večino prvega mandata sva se driblala s tisto strategijo pametne specializacije, ki je še vedno en tak slab - vas bom citiral - srednješolski spis, čeprav na srednješolske spise se res ne spoznam. In tudi to je razlog za odstop, a veste. Ker jaz si v 21. stoletju gospodarsko ministrstvo razumem kot ministrstvo, ki se ukvarja za gospodarskim razvojem in tehnologijo. Kot je lepo rekel tisto nagrajeno podjetje iz Lendave, kako bomo z glavo delali, potem šele z rokami, da bomo delali neke izdelke, da bomo imeli večji BDP, da bomo imeli vsi neko boljše življenje. In to v vseh treh vladah, v katerih ste bili, niste ravno dosegli. Ne bom rekel, da niste nič delal, daleč od tega, vsak minister seveda nekaj dela, ampak MGRT ni neko kšeftanje vaši-naši, en zadovoljen, drugi nezadovoljen, dajmo reševati firmo od mame, dajmo bratrancu zrihtat šiht, da bo nek zaslužni zelo bogat penzioner klical pa bo hčerki zrihtal šiht. A veste, evo, to sta dve blazno različni ideologijo med sedanjo opozicijo, verjetno z izjemami nekega dela opozicije, ki mene zdaj hoče tožiti, in to koalicijo, ne? Vi ste kao, ja, ve se, kdo je glavni vojvoda, potem ste podvojvode, zdaj smo mi pri koritu, finančni minister ko je v opoziciji ruši, zdaj si bomo mi talali, kakor si bomo talali – to je vaša ideologija. In potem še očitate opoziciji »kaj delate, grete se interpelacijo«. Od kdaj obstaja državi zbor je bilo 43 interpelacij, 21 jih je vložil SDS.   Dobro jutro, Slovenija. S tem bom zaključil.
Hvala lepa.  Za besedo je zaprosil minister Zdravko Počivalšek.  Izvolite.
Hvala za besedo, predsedujoči.  Zdaj, očitek LMŠ-ja je, da sem marioneta in izvrševalec ukazov. LMŠ mi vztrajno očita, da sem to, kar sem zdajle povedal in da sem na nek način delal to, kar mi je naročil nekdo drugi. To, kar sem bil v dveh prejšnjih vladah, sem tudi zdaj. Res je, da sem član ekipe, včasih sem back, včasih sem levo krilo, playmaker, center, vedno pa sem del teama in to bom tudi naprej. In cilji mojega teama so tudi moji cilji in dogovori našega teama so tudi moji dogovori. In zdaj, če to težko razumete, to celo razumem zato, ker ste navajeni način, da nekdo režira ali pa, da režira ena oseba, drugi pa igra.   Zdaj, glede očitkov o prelaganju odgovornosti. Zaradi izjemnega obsega prispelih ponudb, zagotovitve hitrejšega preverjanja ustreznosti teh ponudb ter varnostnega preverjanja ponudnikov zaščitne opreme je vlada 24. marca imenovala medresorsko delovno skupino. To skupino je sestavljalo devet predstavnikov iz šestih resornih ministrstev. In medresorska delovna skupina je že na prvem sestanku z namenom boljše preglednosti nalog in delovanja skupine vzpostavila protokol, ki natančno določa postopek nabave zaščitne opreme in v njem so jasno določene naloge posameznih državnih inštitucij, natančno pa je opredeljen tudi postopek nabav zaščitne opreme. In ker so bila skladišča ob razglasitvi epidemije prazna, je hiter dostop do opreme bil praktično nemogoč. In ministrstvo je z namenom zagotovitve čim prejšnjih dobav zaščitne opreme in pomoči zavodu 25. marca imenovalo tudi projektno skupino za koordinacijo in izvedbo nabav zaščitne opreme oziroma sredstev in opreme. Tukaj ne gre za nobene prokuriste dodatne, ampak za to, ker je zavod, sicer ustanovljen za skrb na tem energetskem in prehrambnem področju tudi za primer vojne, bil v tistem trenutku potreben dodatne kadrovske pomoči     51. TRAK: (TB) – 13.10    (nadaljevanje) zaradi silne ponudbe različnih ponudnikov ali pa zaradi velikega števila, o katerem ste tudi že veliko govorili, različnih ponudb, ki jih je bilo potrebno obdelat.  Ministrstvo je z željo po korektnem, dobrem in predvsem tvornem sodelovanju, v projektno skupino imenovalo tudi gospoda Galeta, ki je bil zadolžen za pravno podporo in izvajanje nalog, s strani zavoda. Član projektne skupine je bil tudi Terče, ki ga omenjate, vendar ni imel pooblastil za sprejemanje odločitev, temveč so bile… Skratka, v skupini, so bili imenovani zato, da delajo pomoč pri koordinaciji in čimprejšnji realizaciji nabav zaščitne opreme. Projektna skupina je angažirana, zato, da pomaga zavodu pri operativnih nalogah pri dobavi zaščitne opreme. Niso imeli pooblastil za vodenje postopkov, bili so zunanja operativna pomoč. In če pogledate dobro, ker vidim, da ste dobro obveščeni, da so vse pogodbe, ki so bile na zavodu podpisane, bile podpisane s strani treh vodilnih delavcev Zavoda in med njimi tudi gospod Gale, ki je podpisal kar nekaj pomembnih pogodb. On ni bil navadna delovna sila, ampak je bil v času odsotnosti direktorja, zaradi okužbe z Covidom, imenovan od njega za to, da ga zastopa in vodi zavod in je ves ta čas imel možnost, to, kar sem povedal tudi v uvodnem govoru, da bi, karkoli ne bi bilo v redu, ne podpisal, preprečil podpis, zato, ker nismo z naše strani ničesar počeli in tudi, ko govorite o mojem vplivanju preko telefona, za podpis nečesa, v trenutku, ko sem govoril o tem, da se mora nekaj izvesti, je bila tista pogodba že dolgo podpisana. Šlo je za zagotovitev posla na Kitajskem, ne pa podjetju. To podjetje je že imelo pogodbo z zavodom in to pogodbo je podpisal eden od vodilnih delavcev zavoda. Tako da, jaz nisem imel kaj vplivat na to, da bi oni ta posel dobili in ta podatek si dobro poglejte in tudi dobro poslušajte tiste telefonske pogovore, da boste znali povezati vse zadeve, ki grejo skupaj. Seveda pa drugače lahko zavajate še naprej.  Nekaj o neposrednih nabavah. Zdaj, o tem, da zavod ne more izvajat neposrednih finančnih transakcij na Kitajsko, tega niste od mene nikoli slišali, pa ponavljate to tolikokrat že, da že sam moram it preverit, zadeve nazaj, ali sem res kje kdaj kaj takega rekel, pa sem se fejst trudil, pa nisem, ne po spominu, ne po časopisih, našel nikjer take moje izjave. Seveda govorite o tem, da so časopisi pisali, govorite o tem, da so neki moji sodelavci te zadeve izjavljali, vendar, jaz vam tukaj povem, da tega nikoli nisem izjavil.  Predplačila in pa neposredne nabave. Glede neposrednih nabav, ni bil sprejet nikoli nikakršen sklep ali pa drug zavezujoč dokument. Tudi tega niste od mene slišali. To je bila samo racionalna odločitev in edina smiselna odločitev, kot posledica razmer, ki so vladale na trgu zaščitne opreme. Zdaj, če se ne spoznate na posel, pa ne veste, da je pač, v trenutku, ko je iz nekega področja, ki je 8 tisoč kilometrov oddaljeno, nemogoče pripeljati blago, nemogoče potovati tja, tudi če bi to izvedel, bi tam šel v karanteno, je vse to, kar zahtevate, brezpredmetno.  Tudi navajanje, prejle, izjav o tem, da so ene države to delale. Jaz poznam samo dve večji državi, ki sta direktno to zadevo delali, vse ostalo je zavajanje. Mi takih resursov nismo imeli, da bi lahko to naredili. Večina dobaviteljev je namreč zahtevala 100 % avans, tveganje za takšne posle je bilo preveliko in s predplačili bi lahko ogrozili državni proračun, kot se je to zgodilo v nemalo državah. Vlade so opremo vnaprej plačale, opreme pa niso nikoli prejele in zato    52. TRAK: (DAG) - 13.15    (nadaljevanje) smo se odločili za način, ki je nam zagotovil dvoje: prvič, da smo blago dobili, in drugič, da nismo denarja izgubili. In za to nosim vso potrebno odgovornost jaz, tu nimam nobenega strahu. Danes, ne vem katerega junija, govoriti o razmerah med 13. marcem pa 10. aprilom, je pa smešno, na način, kot to počnete vi. In tudi ko govorite o cenah pa o dobičkarstvu, ste smešni. Ja, maske v normalnih razmerah stanejo 10 centov, v tistem času jih pa nismo dobili, ne mi ne sosedje, nihče v Evropski uniji. Govorili ste o nabavi preko Evropske komisije. Tudi to smo naredili, vendar bi ventilatorje dobili šele čez eno leto. Tu je igrala glavno vlogo časovna komponenta, zato ker smo morali zagotoviti v tistem času zaščitna sredstva, predvsem mislim na maske, in ventilatorje, kakorkoli, tudi meni že ta beseda ne gre rada iz ust.   Mi smo poskušali ali pa naredili, da so posredniki poskrbeli ali pa dobavitelji za izvozne papirje, certifikate, plačilo carine, prevzem opreme na Kitajskem in opremo pripeljali v Evropo. To niso bile enostavne zadeve. Kitajska je vmes čez noč spreminjala predpise. Nismo imeli ne resursov ne znanja, da bi to naredili. Seveda je strokovnjakov za poslovanje s Kitajsko zdaj veliko. Tako kot je bilo veliko dobaviteljev, ki so menili, da bodo opremo enostavno dobavili, realnost v praksi je bila pa popolnoma drugačna. Podjetju LRM - to je podjetje za ventilatorje - so, na primer, po navodilu brazilskega predsednika Bolsonara zaradi velike potrebe po ventilatorjih v Braziliji pri proizvajalcu zaplenili 10 naročenih in že plačanih ventilatorjev. To podjetje je za nabavo ventilatorjev prejelo predplačilo od nas, ker pa jih niso dostavili, so predplačilo zavodu dne 15. 4. 2020 vrnili. Prav tako je zaradi težav z dobavo od pogodbe odstopilo podjetje MESI, razvoj medicinskih naprav, d.o.o. Nobeden od dobaviteljev ni mogel več spoštovati dobavnih rokov in cen, razen v primeru večjih naročil, kot je bilo v primeru Francije za preko milijardo kosov mask ali pa Italije za več kot 100 milijonov mask. Ti dve državi sta ločeno zakupili celotno proizvodnjo večjih proizvajalcev za več mesecev in vse proizvode v lastnih skladiščih varovale s svojimi varnostniki, dokler jih niso poslali domov z lastnimi letali. Zavod česa takega ni mogel izpeljati, in to so tudi sami večkrat izpostavili.   Kar se tiče očitkov v zvezi s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. V prvi vrsti želim poudariti, da cenim prizadevanja ustanove SAZU in gospoda Emrija glede morebitne dobave iz pokrajine Nanjing. Vendar ponudba ustanove SAZU je bila ena izmed vseh prejetih ponudb za dobavo zaščitne opreme. Bila je nekoliko nenavadna, saj bi zavod moral skleniti pogodbo s kitajsko pokrajino, ne s komercialnim ponudnikom zaščitne opreme. Ustanova SAZU je na MGRT posredovala ponudbo, ki jo je na osnovi prejetega ažurnega seznama potreb po medicinsko-tehničnih sredstvih, za katera je zaprosilo MGRT, kasneje popravila in posredovala ponovno. Gospodu Emriju je bilo večkrat pojasnjeno, da je treba urediti pogodbo s proizvajalcem oziroma regijo Nanjing in izvozne papirje. Poskrbeti je bilo treba za certifikate, plačilo carine, prevzem opreme na Kitajskem in opremo pripeljati v Slovenijo. Tega mi nismo mogli narediti, tudi kot država ne, zato ker nismo imeli resursov za to. To so naloge, ki so jih prevzeli v drugih poslih dobavitelji zaščitne opreme, s katerimi je zavod sklenil pogodbe. MGRT je gospoda Emrija pozvalo tudi, naj poskušajo oni najti uvoznika, ki bi bil pripravljen to storiti. Ponudili smo mu tudi pomoč pri organizaciji transporta opreme, ker smo takrat že prišli do tega, da smo vzpostavili zračni most in brezplačno koriščenje skladiščenja našega logističnega centra Quingdao na Kitajskem. Pomembno je povedati še to, da smo vso opremo, ki smo jo kupovali, kupovali     53. TRAK: (NB) – 13.20    (nadaljevanje): po načelu dostavljeno in plačano v Slovenijo, ne pa na kitajskem. Tukaj gre v tistem času za ogromno razliko. Če je nekdo ponudil neko opremo in o tem, ko govorite, zamolčite, ali je to bilo možno pripeljati v Slovenijo, to je prva zadeva, ki jo je treba razčistiti. Druga, o kateri pa morate tudi razmisliti, je pa čas te dobave. Eno je govoriti o nabavah med 13. marcem in pa 10. aprilom, pa še potem malo, ajde, do 20. aprila, drugo pa so cene s katerim barantate na obdobje konec aprila pa cel maj. Zato, še to moram povedati pri tej zadevi SAZU, da je ponudba za zaščitno opremo ventilatorje, predvidevala sukcesivne dobave, kar bi pomenilo, da bi bili dobavni roki bistveno daljši, kljub temu pa, da ponudba ni bila popolna, pa ves čas govorite, da je, smo jo iz ministrstva takoj poslali v pregled na medresorsko delovno skupino in z gospodom Embrijem opravili nešteto razgovorov. Zato je trditev, da smo zavrnili ponudbo, neresnična in korektno smo jo pregledali in posredovali naprej. To še enkrat ponavljam, pa zdaj, če bomo se šli to igro, lahko to delamo do konca te interpelacije.   Število ventilatorjev. Zavod za blagovne rezerve je s strani Ministrstva za zdravje pridobil informacijo o stanju in številu ventilatorjev v Republiki Sloveniji kot tudi potrebah za njihovo nabavo. Zdaj, po naših podatkih jih je 281 milo vseh, ampak ključna zadeva o kateri pa zavajate, je pa ta, da je le 168 ventilatorjev takšnih, ki so primerni za zdravljenje bolnikov s COVID-19. To niso moji podatki. To so podatki, ki smo jih dobili od Ministrstva za zdravje. Lahko razpredate še naprej koliko je teh ventilatorjev, takih in drugačnih. Ta dva podatka smo dobili in mi smo vse zadeve temeljili na tem, se pravi, pri odločitvah za nadaljnje nabave, da je 168 ventilatorjev takšnih, ki so primerni za zdravje bolnikov s kovidom. To sem ponavlja jaz, ponavljali moji državni sekretar, pa lahko ugotovite, da jih je bilo tisoč, ampak ventilatorji taki in pa drugačni. Da še tukaj ne povem, pa bomo, bom tudi jaz prihranil še kakšno zadevo za nadaljevanje. Ministrstvo za zdravje je marca potrebe po ventilatorjih ocenilo med 200 in 400 in Zavod za blagovne rezerve jih je vse skupaj dobavil 148. Zakaj Ginplanet ali pa Geneplant za ventilatorje, kakorkoli. Naj pojasnim, da je bilo v času, ko so se podpisovale pogodbe za ventilatorje, to je okrog 18. marca, stanje spet bistveno drugačno kot sedaj. Takrat je bil pri vseh poslih ključen čas in rok dobave in karkoli boste rekli, vam bom prečekiral na čas in na rok dobave in s tem povezano ceno. Se pravi, da smo bili pod pritiskom, da čim prej realiziramo pogodbo oziroma dobavo. V času od 16. 3. 2020 pa do ustanovitve medresorske delovne skupine, je ministrstvo zabeležilo prejem okvirno 50 različno strukturiranih ponudb tako glede ventilatorjev kot tudi ostale dodatne opreme. Medresorska delovna skupina je kasneje prejela še dve ponudbi za ventilatorje in sicer za podjetje Interpart, Medical ter Mesi Medical. Glede nato, da je bilo ob ustanovitvi medresorske delovne skupine s strani zavoda že naročenih 323 ventilatorjev, se dodatno pregledovanje ponudb ni izvajalo. Pogodbe s prvimi štirimi dobavitelji so bile sklenjene v prvih dneh po razglasitvi epidemije, odločali pa so predvsem dobavni roki. Ker ste me že citirali po mojih gostovanjih na takih in drugačnih medijih, sem takrat večkrat povedal, da smo kupili ventilatorje, ki so bili dobavljivi takrat, ko je bila potreba jasno izražena. Cene za ventilatorje, ki so nižje in pa     54. TRAK: (NB) – 13.25    (nadaljevanje): dobavni roki, ki so bili šest mesecev ali pa leto kasneje, pa nam niso bili aktualni. In tudi ponudba oziroma razpis Evropske unije je omogočal nabavo ventilatorjev, ampak smo rezervirali, mislim da na tistem natečaju, rezervirali, ne kupili, 300 ventilatorje, bi bila šele naslednje leto.   Še nekaj o tehnični ustreznosti o kateri ste tudi veliko povedali. Ekipa dr. Noča ne potrdila ventilatorje podjetja LRM, RAM 2, Gorenje, Interpart in Messi. Dr. Podbregar pa je potrdil tehnično ustreznost ventilatorjev Geneplanet. Še enkrat ponavljam, da pri maskah in pri ventilatorjih je bila ključna časovna komponenta in danes govoriti vse te zadeve brez povezave s tem, je pač preprosto zavajajoče.   Še prej je predstavnik Levica v uvodnem govoru pojasnil, da se je za opremo porabilo, to kar ste tudi vi govorili, gospod poslanec, spoštovani gospod poslanec, 180 – 200 milijonov. Še enkrat ponavljam, da je bilo na zaslonih jasno in glasno povedano, da je znesek na današnji dan 62 milijonov, da je v mojem odgovoru na interpelacijo 42 milijonov. To so številke, ki so bile dosežene. Pogodbe, ki so pa bile podpisane, ne bodo nikoli realizirane, zato ker dobavitelji tega niso mogli narediti in so odstopili od teh pogodb, zato bi vas prosil, da o teh številkah 120, 180 in 200, ne zavajate več. In odgovorno trdim, da bo tista številka, ki sem jo v uvodu povedal, številka ki bo najvišja možna za realizacijo tega kar je v tem trenutku veljavno. Se pravi, ko govorimo o tej številki 200, tako nikoli ni veljala, točna številka je 183 milijonov vseh podpisanih, ampak storniranih pogodb, realizacija pa še enkrat, napisali smo, je znašala 62 milijonov.   Zaključil bom s tem, da še enkrat želim poudariti, da ko že ocenjujete, karkoli ocenjujete, upoštevajte časovno komponento 13. marec, 10. april, ko ni bilo možno priti v Slovenijo niti z osebnim avtom ali s težavami in ko so bile cene popolnoma drugačne.   Hvala.
Hvala lepa.   Za besedo zaprosi predlagatelj, poslanec Robert Pavšič. Izvolite.
Hvala lepa.   Saj zdaj pa res zadeve postajajo zelo zanimive. Nekaj vam je ušlo, pa sem zelo dobro slišal ali pa ste nalašč povedali, ampak se bom kasneje k temu vrnil.   Najprej gremo na številke. Spet manipulirate. Jaz nisem nikoli rekel 200 milijonov. Vzel sem pa poročilo Zavoda za blagovne rezerve z njihove spletene strani, koliko pogodb je bilo realiziranih, delno realiziranih, koliko jih je v teku in koliko jih je pozvanih za izpolnitev in vsega skupaj znese 108 milijonov. To so uradni podatki vašega zavoda pod vašo ingerenco… Ja, lahko odkimavate, Zavod za blagovne rezerve sodi pod ingerenco Ministrstva za gospodarstvo. Kdaj ste vi izjavili, da država ne more neposredno zastopati oziroma nakupovati od podjetij v tujini? Dnevnik, 2. aprila, poroča, Slovenija pa ne more izvajati neposrednih finančnih transakcij na kitajsko, saj lahko posluje zgolj s slovenskimi dobavitelji, »to ni odločite te Vlade, temveč je stvar veljavne zakonodaje«, pojasnjujejo na gospodarskem ministrstvu. Potem še zdaj niste gospodarski minister, če na te izjave niste odreagirali in zahtevali demantija. Danes smo že sredi junija, dva meseca časa     55. TRAK (VI) 13.30    (Nadaljevanje) ste imeli za demanti ali pa vsaj sanacijo tega, kar ste rekli. Samo nekaj časa vam je ustrezalo to, nekaj pa ne. In vsakič, ko spregovorite o številkah neke nove zadeve servirate. Konec marca, ste rekli, mogoče sem preslišal, konec aprila je bila ocena, da rabimo 200 do 400 ventilatorjev. Ja, počakajte, vaš sekretar, ki vas je nadomeščal na Komisiji za nadzor javnih financ, ki je obravnavala poročilo je rekel, da rabimo od 100 do 200 novih ventilatorjev, predihovalnikov. Ali to pomeni, da je na pamet govoril? Dvomim. Ali pa sploh ne komunicirate, ker očitno je, da ne komunicirate z nobenim. Ne z Ministrstvom za zdravje, ne s svojim sekretarjem, sploh pa niste v zadnjem mesecu dni komunicirali z nami. Enkrat ste se tukaj pojavili in še tistikrat prebrali svoje in odšli. In potem se sprašujete zakaj smo tako dvomljivi do vas, zakaj dvomimo. Ja, karkoli smo dobili do sedaj iz Ministrstva za gospodarstvo ali pa iz vaših poročil se je na koncu izkazalo za vsaj nekredibilno. Vaše poročilo, ki je del vašega odgovora na interpelacijo govori o seznamu ponudb za ventilatorje na dan 17. 3., tukaj notri ni SAZU-ja. Boste pa imeli selektivno, seveda, se je zelo mudilo. Sedaj bom povedal, sedaj grem pa naprej, tisto, kar je bilo zelo zanimivo. V poročilu Vlade je omenjeno, da je 17. marca GenePlanet ponudil dobavo 220 ventilatorjev Siriusmed air 30 po ceni 39 tisoč 249,20 evra, in sicer po naslednji dinamiki. Prva dobava 23. marca, nato 30. marca itd. Citirano iz vašega poročila, ki je sestavni del odgovora na to interpelacijo. Sedajle, pred nekaj trenutku ste rekli, da je bil ta posel med GenePlanetom in družbo Siriusmed že dano sklenjen. Vi ste imeli pa ponudbo 17. marca. In to ne na Zavodu za blagovne rezerve. To ponudbo ste imeli na Ministrstvu za gospodarstvo. Dokaz za to imam tukaj, mail, Marko Bitenc piše Alešu Cantaruttiju in ostalim, Andreji Potočnik, zanimivo, Andrej piše na gmail, ne na službeni naslov. Seveda ker takrat še ni bila vaša medresorska komisija ustanovljena. To je bilo 17. marca. In do tistikrat se je delalo malo drugače, malo po domače. »Pošiljam še enkrat ponudbo, v oklepaju, ki bi naj bila danes že potrjena, zaklepaj, v priponki. Respiratorji sedaj čakajo v skladišču in so lahko dostavljeni čez 3 dni.« 17. 18. marca, kaj ste vi naredili? Dvignili telefon, poklicali Zakrajška: »Bitenc mora ta posel dobiti. Vi pa plačajte sedaj.« Če pa sedaj vam ni vse jasno, potem pa ne vem kdaj vam bo. Pa gremo še enk korak nazaj mogoče. Spomnimo se začetek tega leta, ko ste nas nabivali na vse možne prangerje, da nujno potrebne maske diniramo Kitajski. Pa smo stokrat razložili, milijon 200 tisoč mask je kupilo zasebno švicarsko podjetje, država je pa pristopila s četrtino kritja transportnih stroškov za dostavo te zaščitne opreme na Kitajsko. In Ljudska republika Kitajska nam je bila za to hvaležna. In kaj je naredila? Dala nam je donacijo, na to vprašanje mi niste odgovorili, dala nam je donacijo zaščitne opreme in omogočila, da kupimo 220 ventilatorjev mimo vrste po tovarniški ceni. In sedajle ste priznali, da je bila družba GenePlanet izbrana s strani MGRT, da izpelje ta posel. Vi ste priznali, da je bila ta družba izbrana, da izpelje ta posel. Jaz ne vem, res ne vem.     56. TRAK: (SC) - 13.35    (nadaljevanje) Gremo še eden korak. Na Tarči ste bili vi pa gospa Jelka Godec, ki se je zgovarjala, da ne moremo speljati poslov neposredno s Kitajsko in je, potem na tvitu objavila, da je 16. marca dobila poziv / nerazumljivo/ to je kitajsko ministrstvo za gospodarstvo pa komunikacije, da naj določimo podjetje, ki bo izpeljalo ta posel. Mislim sedaj se je pa dejansko vse skupaj tako lepo zložilo in je vsem vidno. Tebi Jani marsikaj ni jasno.
Prosim, za pozornost.
No, takole še enkrat od začetka, da se ne bomo zmedli. V dveh, treh urah, v dveh urah, v treh urah je rekel bom imel bodo naredili bančno garancijo za tega Bitenca, Bitenc pa bo moral posel dobiti vi pa plačajte sedaj in Zavod za blagovne rezerve je Družbi Geneplanet diagnostika nakazal 8 milijonov 853 tisoč 306 evrov. Če pogledamo prej vaše vladno poročilo prva dobava 23. marca na to sukcesivno 30. marca glede na vaše poročilo 23. marca ni bilo nobene dobave, čeprav so bili predihovalniki po tem emajlu že v skladišču. Gremo naprej. 24. marca STA - Slovenska tiskovna agencija - poroča, da je predsednik Republike Borut Pahor na pogovor sprejel kitajskega veleposlanika v Sloveniji, dogovorila sta se, da bosta Slovenija in Kitajska v vsestranskih humanitarnih znanstvenih in gospodarskih stikih za preprečevanje posledic pandemija korona virusa. Ob izbruhu korona virusa je Slovenija Kitajski namenila nujno humanitarno pomoč na klic na pomoč iz Pekinga za zaščitno opremo, ki bi pomagala preprečevati nadaljnje širjenje virusa je Slovenija sredi februarja na Kitajski poslala 1,2 milijona zaščitnih mask, ki jih je donirala slovenska podružnica podjetja / nerazumljivo/, Slovenija pa je krila četrtino stroškov prevoza. Veleposlanik se je Pahorju zahvalil za podporo in pomoč Sloveniji v najtežjih trenutkih. Sedaj evropskim državam pomaga Kitajska, ki v Evropo pošilja na milijone mask in drugo medicinsko opremo za zajezitev pandemije. Slovenski predsednik se je veleposlanik zahvalil za posredovanje pri dobavi respiratorjev. Veleposlanik je zagotovil, da podjetje, ki dobavlja respiratorje skrbelo, da bo dobava v Slovenijo tekla kot je bilo dogovorjeno. Po prvih 20, ki so prispeli v Slovenijo v ponedeljek naj bi jih do začetka prihodnjega tedna dobavili še sto, v dveh tednih pa skupno 220. Naj še enkrat spomnim. Dan prej na zavod glede na vaše poročilo ni bilo nobenih dobav, čeprav je prišla donacija 20-ih predihovalnikov. Kdo je zavajal vaše poročilo veleposlanik, predsednik Republike? Je pa zanimivo kako gredo skupaj datumi in številke. Geneplanet ponudi 220 ventilatorjev kitajski veleposlanik navaja enako številko. Geneplanet ponuja prvo dobavo 20 ventilatorjev 23. marca naslednjo do konca tedna in tako nadalje tako vi trdite. Veleposlanik pove, da je v Slovenijo na dan prišlo 20 ventilatorjev naslednji pa pridejo konec tedna torej 27. marca, ampak tako je. 23. marca nobeden ventilator ni bil dobavljen, 27. marca nobeden ventilator ni bil dobavljen. Prve predihovalnike je glede na poročilo družba Geneplanet dobavila 6. aprila, notri piše 22 plus kompresor verjetno se malo zameglijo številke. Naslednja tranša prede 15. aprila in sicer 28 ventilatorjev in kompresor. Še naslednja, 22. aprila 10 ventilatorjev in kompresor in 29. aprila, ampak tega ni več v poročilu. Nam je pa podatek povedal državni sekretar na seji Komisije za nadzor javnih financ 5. maja, 50 ventilatorjev vsega skupaj 110 polovica ponujenega. Zakaj? Bom pa jaz tezo postavil, ker je vmes 23. aprila izbruhnila afera na oddaji Tarča in je nekdo se povlekel nazaj. Imam še drugo tezo in teorijo, ki je verjetno bolj resnična, ampak je ne bom tukaj dal, če me bo pa kdo kaj vprašal pa bom povedal.    57. TRAK: (VP) 13.40    (nadaljevanje) Ma ne, bom kar povedal. Zakaj bi se / nerazumljivo /.   Da je prišlo le do polovice realizacije, je še nekaj razlogov. Za to je treba pogledati samo par dni pred zaprisego vlade. Po naših informacijah naj bi ministrstvo za gospodarstvo med 10. in 12. marcem – podatke za to še čakamo, smo uradno zaprosili – družbi SiriusMed nakazalo 1,8 milijona evrov za nabavo 220 ventilatorjev. Takrat 12. marca naj bi se zgodil tudi nek sestanek - kdo se ga je udeležil, predvidevam, da veste vi, minister -, na katerem naj bi vam bilo razloženo, da tako mogoče nebi šlo in bi bilo bolje, da to izvede zasebna družba. Tudi na tej točki predvidevam, da so vam razlogi znani, minister. Baje ste želeli plačilo preklicati, pa je bilo že izvedeno, denarja pa kitajska družba ni želela vrniti. Zato ste določili zasebno podjetje, da dokončno izpelje to nabavo, vendar je baje to podjetje kitajskemu plačalo le polovico, torej 900 tisoč evrov, in se kasneje želelo pogajati za drugo ceno polovice, kar je tudi njegov poslovni model. Tukaj pa se je zapletlo. Druga stran, torej kitajska, tega ni sprejela, zato je urgirala tudi meddržavna diplomacija. Rezultat je bilo poročanje Slovenske tiskovne agencije.   In če zdaj 1,8 milijona evrov delimo z 220 ventilatorji, dobimo dobrih 8 tisoč evrov. Kolikšna je bila že ponujena cena sedemnajstega? 36 tisoč 400. Torej 28 tisoč evrov razlike za posamezen kos, krat 110, je to 2 milijona 800 tisoč evrov – samo na enem poslu. Zato se je tako mudilo. Zato se je pritiskalo, da strokovnjaki čez noč za primerne izberejo točno določene predihovalnike, zato so na te strokovnjake pritiskali posamezniki s kabineta in raznih skupin, tako Mitja Terče kot tudi Andreja Potočnik. Prav trmoglavo ste silili v nakup točno določenih – najmanj primernih in najdražjih – prehihovalnikov.   Preveč je vsega tega in vem, da boste zato gladko zavrnili. Boste rekli »to ni res«. In spet vam je smešno, ker s temi milijoni mi tukaj kupčkamo kot da so bombončki. Čeprav ste reševali življenja, je to vam smešno, da se je preplačevalo, da se je izbralo podjetje, da izpelje meddržavni posel zaradi tega, da se je ustvarilo veliko razliko v ceni. In so vam povedali, to je bilo javno objavljeno: gre za posel SDS, gre za firmo, povezano z SDS. To so vam povedali in vi ste to dopustili. In zdaj se vam zdi to še smešno. Oprostite, meni se res ne zdi smešno.   Jaz sem, cel čas sem upal, da se motim. Ampak danes ste priznali: družba Geneplanet je imela sklenjeno pogodbo s Kitajsko. Hkrati je pa to bila donacija države državi, v kateri naj bi bilo potrebno zaradi kitajske strani določiti posrednika. To se je pa zarekla nekdanja poslanka in zdajšnja sekretarka v kabinetu predsednika vlade. Njej se je zareklo »Kitajci zahtevajo določitev posrednika«. Ja, ni res. Vi ste zahteval določitev posrednika. Ne samo, da ste zahtevali določitev posrednika, določili ste ga, in to natančno izbranega. Tistikrat bi to lahko izpeljala tudi katera izmed državnih firm. Ponudba za transport, to je pa tudi vaš sekretar priznal, je bila in je bila zavedena, zavedena je bila med seznam ponudnikov. In to je bila ugledna farmacevtska firma slovenska, ki bi to izpeljala za minimalne stroške. Ampak ne, očitno se ta praksa v Sloveniji ne bo nikoli izpela, iztekla ali ne vem kaj še, vedno znova bomo nabasali na neke afere, kjer je nekdo samo zaradi tega, ker     58. TRAK: (TB) – 13.45    (nadaljevanje) je bil ta pravi čas, na ta pravem momentu, pa imel ta prave prijatelje, si izdatno omastil prste. In to ste vi, minister, dopustili, in meni, to res mi ni smešno.
Hvala lepa.  Besedo ima poslanec, mag. Branislav Rajić.  Izvolite.  Pripravi pa naj se Miha Kordiš.
Hvala, gospod predsedujoči.  Ko ni drame, jo je treba naredit. Ta interpelacija se je začela zelo dramatično, seveda, v takem tonu in z neizogibno klišejsko bombo, interpelacijo, ste si spisali sami. Manjkala je samo tista znana obsodba iz polpretekle zgodovine, narod vam bo sodil sam. Ampak, šlo je za očitno napeljevanje in poudarek, na »dušebrižništvo« predlagatelja, predvsem in zlasti zdaj, ko je iz koalicijskih skočil v opozicijske vrste. Še ena trditev, da ne drži, da alternative niste imeli, je izrečena, seveda, je alternativa bila, ampak, kakšna pa je bila ta alternativa? Da se prepustimo usodi, da se življenja naj kar rešujejo sama, ali bi si mogoče kdo, če grem res v absurd, mislil, da bi se minister Počivalšek mogel postaviti pred kaki elektronski mikroskop, pa razlagat virusom, da naj ne udarijo, da bi se vse izpeljalo po vseh določilih Zakona o javnih naročilih.  Tudi ta zakon, v svojem 46. členu določa, pod kakšnimi pogoji in kdaj se lahko nabave opravijo brez izpolnjevanja vseh pogojev, kot so predpisani za redne nabave in izkušnja Slovenije je zelo podobna izkušnjam drugih držav Evropske unije, s tem da je v drugih državah žal bilo veliko manj teh »mrhovinarskih« vzgibov, da je zdaj treba nekoga, ki je nekaj opravil, napadati in, če se le da, uničiti.  Mi smo se skušali, vsi skupaj in seveda minister, ki je bil v nabavah, izogibati tem neobvladljivim tveganjem, ki so bila povezana z nabavami na Kitajskem in res je, da je kot pojasnilo, tudi rečeno, da nimamo tako močne diplomacije, ampak, nobena država nima tako močne diplomacije, da se bojuje s prekupčevalci, ki so na ta način zelo, zelo služili. Izjema sta Francija, Nemčija in tu se na nek način konča. Tudi Španiji to ni zaleglo. In, znani so primeri tudi, da so države pošiljale varnostnike na Kitajsko, da varujejo ponudnike oziroma prodajalce pred prekupčevalci. Če pa to vemo, potem je jasno, v kakšni situaciji smo se znašli.  In tudi še ena nelogična trditev v tej »interpelacijski« napovedi, da rečem, ali introdukciji, je bila ta, da je zelo čudno, upravljat se po režimu, naj stane, kaj hoče. Ali kdo od nas ni bil kdaj v kaki situaciji, ko je rekel, naj stane kaj hoče, ampak to pa moram naredit in jaz tu ne vidim nič slabega, jaz to razumem, iz čisto človeškega vidika, ker, ko smo imeli ta odprta vrata države epidemiji, ko so Italijani umirali kot po tekočem traku, v tej situaciji pa res, ko vidiš, da so rezerve prazne in da tudi zdravniki ne morejo predvideti, koliko bomo potrebovali in kakšne zaščitne opreme, je res čas, da se udari z roko po mizi, pa če te snemajo ali ne, in rečeš, naj stane, kolikor hoče.  Kako je ta situacija bila zelo zahtevna, pravi tudi en podatek, da so 13. marca, v Veterinarski zbornici Slovenije, so se odločili in vsem veterinarskim ambulantam, ki imajo »predihovalnike« ali ventilatorje, kot jim rečemo, so poslali obvestilo s prošnjo, da bi naj pripravili te za izposojo zdravstvenim zavodom in bolnišnicam, da bi v primeru hujše epidemije, lahko uporabili. Torej, bili smo pripravljeni uporabiti, tudi v takšni meri neustrezne, da so praktično za živalsko uporabo, za uporabo pri živalih. Torej, ti so bili ustrezni, ker, seveda, ko potrebuješ, tudi balon, s katerim »predihuješ«, pomaga, če si pripravljen sedet ob bolniku.  Tako da, ta teza o neustreznih ventilatorjev, se mora obreči iz dveh razlogov in iz dveh zornih kotov. Prvo, ventilatorji, ki so neustrezni, so ocenjeni samo kot manj ustrezni, zato, ker    59. TRAK: (SB) – 13.50    (nadaljevanje) so potrebovali dodatek in drugo ni to bila zadnja varianta po oceni, to je bila edina varianta, torej neke izbire velike ni bilo. In zdaj, ker se že operira s tem neustreznim in nadgradnjo, jaz sem si dovolil, da vam pokažem kaj je to kar loči neustrezen od ustreznega ventilatorja, to je cev z balonom za predihavanje s priključitvijo kot je ustrezna in ta stane 15 evrov po kosu, po tem kompletu, ta pa tudi se zamenjuje pri uporabi ventilatorja na sedem dni redno, ventilatorji pa se, filtri v ventilatorjih se menjujejo dnevno. Tako, da to je zadeva, ki ni problematična za nabavo in ki se redno dobavlja vsem bolnišnicah in t ni stvar, ki je iskočila zdaj v epidemiji, torej to moramo ovreči, toliko da smo na čistem. Nenazadnje to kar se pravi, da je nabavljeno 300 ventilatorjev, tabele jasno pokazujejo, da je nabavljeno 148 in to, da se ministra zaslišuje koliko jih je in kako on gleda na podatek koliko jih je, zakaj bi on to moral vedeti. Minister mora vedeti kaj mora nabaviti in to je ključno, ker za to je bil zadolžen, on ni inventurna komisija, ki bo po bolnišnicah hodila, spraševala zdaj koliko imate, če so vsi v redu in ostalo. Torej, tu se tudi moramo nekako odločiti, da smo pošteni, če že moramo eni druge na ta vidik opozarjati. Kot višek sprenevedanja pa opažam, da se ministru polaga na dušo in na jezik skoraj »mogoče ste bili samo izvrševalec«. Torej, vi se mu pravzaprav nočete zameriti, ker ste ga potrebovali nekoč in ga boste verjetno potrebovali v prihodnje, zlasti, ko boste za podjetja iz vašega konca verjetno kakšno pomoč in razumevanje ministrstva potrebovali, takrat je res dobro imeti v zalogo to, da se reče: »Ja, veste, ko je bila interpelacija, mi smo mislili, da je to Janša, niste vi.« Ampak to ni fer na tak način postavljati reči, ker minister ne beži od svoje odgovornosti in je za to, za kar je bil zadolžen, odgovoren in je to opravil kot se spodobi, kot smo videli v epilogu same epidemije. Zdaj pa naslednja tema, ki jo je treba odpreti, je to napačna uporaba te besede žvižgač. Namreč, za nas je pojem žvižgača Snowden in recimo Assange in jaz bi rad, da nekako tu se tudi ustavimo, ker mi slovenskega žvižgača še nimamo. Namreč vsako javno tožarjenje ni žvižgaštvo. Pravim žvižgačem je mar za javni interes in na nepravilnosti opozorijo takoj, ko jih zaznajo. Ko pa sodelujejo in potem čakajo na pravi medijski trenutek, da bi se junaško razkrili, to pa je potem nekoliko manj tipična situacija. In sploh, ko se umaknejo na varno, pa na bolniško in od tam sodelujejo v medijskem spektaklu, potem pa res mislim, da se vsak strinja, da dvojec Assange in Snowden ne moremo obogatiti s slovenskim priimkom. Ta gospod, o katerem smo govorili, rad bi samo spomnil, da je že podpisano pogodbo za 5 milijonov hotel z aneksom obogatiti za 3,8 ali 3,9, skleniti je tudi hotel pogodbo s ponudnikom za 10 milijonov, za katerega se je izkazalo že v prejšnjih poskusih sklenitev, da je nezanesljiv. In meni se to zdi bolj kot žalobno čivkanje, da je marmelada odletela kot to, da si resnično nekaj skušal pošteno narediti. Danes pa imamo polna skladišča in zato je plačano 62 milijonov. Torej, dajmo ne omenjati več 100 pa toliko, 200 pa toliko in ostalo kar se ves čas vsiljuje. Jaz mislim, da bi Zdravko Počivalšek »fasal« to interpelacijo v vsakem primeru, ker če ne bi zdaj in če ne bi nabavil te opreme in če bi ljudje umirali, potem bi verjetno »fasal« še hujše in še hitrejše, ker zaradi pomanjkanja opreme je to veliko bolj resen in tehten razlog.    60. TRAK: (DAG) - 13.55    (nadaljevanje) Ampak za kolege, ki interpelacijo predlagajo, so podatki, ki jih minister navaja, nepomembni, pravijo, da so neresnični, lažnivo je vladno poročilo in ne štejejo nobeni dokumenti, ki jih pripravijo ministrstva in vladne službe, torej, verjamejo samo sebi, pri tem pa ne vem, ali lahko samo sebi verjameš. In ko je interpelacija končni dan, da se minister izjasni in pove svoje argumente, potem od 39, ki so interpelacijo podprli, jih v dvorani sedi pet, šest, kar tudi nekaj pove. Torej, očrniti hočejo vse, ki so v koronakrizi hoteli pomagati. In kot je že kolega Horvat izpostavil - to vprašanje se tudi nam velikokrat poraja -, kdo bo potemtakem res hotel pomagati naslednjič, ko bo naslednji val ali naslednja huda situacija. Danes za to krivite človeka, ki je v nemogočih razmerah uspešno opravil svojo nalogo, in kot sem že rekel, kaj bi mu pa očitali, če te naloge ne bi izpeljal. Zato menim - in v dramskem slogu bom končal -, da je interpelacija spisana kot kakšen dramski scenarij, v smislu enega od najbolj sposobnih ministrov v treh vladah do političnega trupla v treh prizorih: pred, med in po epidemiji. Lahko bi dramo poimenovali, recimo, Umor z žvižganjem, s podtekstom Nevarnost je mimo, zdaj pa lahko crkneš. In vsi tisti, ki ministra Počivalška želite posprejati z vonjem političnega trupla, morate vedeti, da ta vaš namen nima toliko zdravega materiala, kolikor ga - po mojem trdnem prepričanju, pa to niti ni tako pomembno - dajejo dostopna dejstva, da je Zdravko Počivalšek v tem primeru in v tej situaciji kot minister za gospodarstvo ravnal pravilno in naši družbi bil zelo, zelo koristen. In vsi tisti, ki danes izvajate to politično obdukcijo na silo, hočete obducirati politično truplo, zlasti koalicijski partnerji - to tudi nas boli, ker ste ga dvakrat hoteli v svojih vrstah -, pa tudi opozicija, ki se že tretjič izmika odgovornosti, torej, vsi boste morali uporabiti novo orožje, in jaz samo upam, da ne boste uporabili virusa, dejanskega virusa. In ko smo se že ustavili pri tej drami, ki ste jo spisali, bi se na koncu spodobilo, da pridete na priklon, če vas je kaj v maskah, ker koliko vas je v hlačah, ste pokazali, ko te pustili prazna skladišča in zapustili Vlado. Interpelacije seveda ne podpiram.  Hvala.
Hvala lepa.  Besedo ima poslanec Miha Kordiš, pripravi pa naj se poslanka Iva Dimic.
Hvala za besedo, predsedujoči.  Obramba ministra Počivalška pred današnjo interpelacijo je veren podaljšek tega, kar se je v zadnjih treh mesecih dogajalo, in sicer, da minister Počivalšek samega sebe, umazane posle, ki so se pod njim sklepali, in celotno Vlado, ki je vse skupaj omogočala, brani z lažmi, lahko dokazljivimi debelimi lažmi.   Že pred obravnavo je minister Počivalšek interpelacijo označil za šolski spis. Poleg laži so tu seveda protinapadi v obliki diskreditacij. To je druga politična tehnologija, s katero se minister Počivalšek brani pred javnostjo, ki ga je dobila s prsti v marmeladi, navsezadnje sta pa obe politični tehnologiji, ki se ju verno poslužuje, celotna Vlada. Če bi v obrambi ministra Počivalška dejali, da gre za šolski spis, bi mu v resnici naredili uslugo, pohvalili bi ga. Vemo, kako daleč sposobnost ministra Počivalška nese, lahko smo jo slišali v Tarči - »ljudje so umirali, kupovali smo golfe, ne mercedesov, čakali bi še do božiča… »     61. TRAK: (IP) – 14.00    (nadaljevanje) Evo, če ta stavek napišemo 10-krat, smo dobili šolski spis ministra Počivalška. In če je tak človek za ministra za gospodarstvo? Vprašanje je seveda retorično.   Minister Počivalšek je poosebljene nesposobnosti Vlade Janeza Janše. Dejstvo, da je bilo podpisanih za okoli 200 milijonov evrov pogodb, se pravi 183 milijonov brez DDV-ja, da pa se sedaj minister sklicuje na to, da en kup teh pogodb v resnici ni bilo sploh realiziranih, je testament in podčrtaj tej nesposobnosti. Cilj celotne akvizicije zaščitne opreme, od ventilatorjev do mask, so bile provizije. To je menda jasno. Opreme se ni kupovalo zato, ker bi jo potrebovali, opreme se ni kupovalo zato, ker bi bili v epidemiji, da bi se zaščitilo delavce, naj gre za trgovke v »shopping« centrih, zaposlene v industrijskih conah in še najbolj delavce v zdravstvenih ustanovah in ustanovah skrbstva. Ne, to ni bila vladna prioriteta, to ni bila prioriteta ministra Počivalška. Prioriteta so bile provizije, in te provizije so program nabav vodile.   Edina bolj debela stvar od provizij za dobavitelja so laži ministra Počivalška, s katerimi jih brani. Odločitev za posrednike je bila zavestna odločitev za provizije. Na mizi je bila alternativa. To alternativo smo predlagala tudi v Levici, predlagali smo jo že takoj v začetku. Neposredne nabave, možnosti meddržavnih dogovorov, nekatere izmed teh opcij so priromale tudi v nabiralnik ministrstva oziroma zavoda, lahko bi se sprevedle, niso se, vemo, zakaj se niso. Neposredne nabave pomenijo, da provizije ni. Če provizije ni, pravilni prijateljski dobavitelji te ali one koalicijske stranke seveda ne morejo zaslužiti. Kar opisujem, se morda sliši kot kriminalka, ampak to je dejstvo dogajanja v zadnjih dveh, treh mesecih, še posebej na Zavodu za blagovne rezerve, vse odkar je 13. marca oblast prevzel Janez Janša. Organiziran kriminal. Organiziran kriminal. Glavni ključar tega organiziranega kriminala pa je seveda tisti, ki ga je neposredno omogočal, politično zadolženi operativec Vlade Janeza Janše, to je bil pa seveda minister Počivalšek kot resorno pristojni.   Za občutek o dimenzijah tega organiziranega kriminala Vlade Janeza Janša bom navedel eno primerjavo, ki sem jo navedel že večkrat, ampak je, tako kot vse ostalo, kar se v Državnem zboru zadnje tri mesece dogaja, kot da bi govoril stenam. 5,5 milijona je država plačala Jocu Pečečniku v sklopu tiste 30-milijonske pogodbe za transport nekih 20 ton blaga. Hrvaška je za 5,5 milijona evrov dobila 60 ton zaščitnega materiala neposredno od Kitajske, cena prevoza vključena. Tako za primerjavo, o kakšen redu velikosti razlik se pogovarjamo. Država je za Vlado Janeza Janše plen. Plen. Na tisoč in en način, tu ne gre samo za proračun, ki ga je mimogrede koalicija vzela iz rok Državnega zbora in ga podredila samovoljni Vlade.   Tu gre za vse mogoče in nemogoče kadrovske menjave na vseh instancah, ki lahko delo Vlade kontrolirajo. Da misli ta Vlada rokovati z državo kot s plenom, se je izkazalo zelo hitro. Od prvega dne, odkar je nastopila. In prav minister Počivalšek je bil tisti, ki je stopil v prvo vrsto, da to plenjenje brani z lažmi. Začelo se je s tisto debato o vladnih plačah. Ko si je minister Počivalšek dvignil plačo za okoli 400 evrov, resnici na ljubo celotna vladna garnitura si je dvignila plačo za okoli 400 evrov, ne, to je pač tisti dvig za ministre. Potem pa ta isti minister Počivalšek, ki je glasoval za dvig teh plač, gre na 24 ur in     62. TRAK: (VP) 14.05    (nadaljevanje) izjavi, da je za to izvedel od vas. Torej novinarju je na njegovo poizvedbo odgovoril, da je šele od njega izvedel za to, da se mu je lastna plača dvignila. Eno uro kasneje oddaja Odmevi, minister Počivalšek znova: »to sem izvedel od vas«. Dvakrat je isti minister isto informacijo izvedel od novinarja v dveh različnih oddajah.   Ta primer dviga plač in te debele laži ministra Počivalška ne omenjam zaradi tega, ker bi teh 400 evrov dviga plače ministrom naredilo kakšno silno luknjo v državnem proračunu, omenjam pa zato, ker je to zgovoren primer, kakšen ton lahko od vlade Janeza Janše in od gospoda Počivalška pričakujemo v nadaljevanju. In oh, kako zelo smo v naslednjih mesecih ta ton slišali.   Vemo, kdo vse se je vmešaval na zavod za blagovne rezerve. V prvi vrsti je tu Mitja Terče, prostovoljni lobist, ki je patruljiral z nalogo, da kraja, ki se dogaja, gladko poteka. Potem je tu cela paleta aktualnih ali odsluženih političnih funkcionarjev, ki je tako ali drugače pritiskala - sugerirala, če jim hočemo dati benefit of the doubt. Andreja Potočnik, nekdanja poslanka SMC-ja, zdaj sekretarka, se je prišla zdirati za to, da bi šli pravi posli naprej. Omenja se Alenko Jeraj, aktualno poslanko SDS – tudi ona je bila vpletena v nabave oziroma se je poskusila vpletati. Pa Jelka Godec, nekdanja poslanka SDS, trenutno sekretarka te vlade. Tudi Urška Bačovnik Janša se je potegovala za posel z Zanmaxom - ta Zanmax je dobil pogodbo v višini stokratnika svojega letnega prometa, ne? A sekretar Cantarutti za medije izjavi, da so podjetja varnostno preverjali, potem pa skoraj 10 milijonski posel dobi podjetje, ki je v prejšnjem letu ali pa v prejšnjih letih obračalo okrog 100 tisoč evrov prometa. Ne se hecat. Pa Marjan Podobnik, odsluženi satelit skrajne desnice, je grozil z Janezom Janšo in Počivalškom, če posla ne bo dobilo Dobnik trade. Lojze Peterle iz Nove Slovenije je urejal naročilo za podjetje svoje hčerke in tako naprej. Skratka cela garnitura, politična garnitura, povezana z aktualno oblastjo, je pritiskala za takšne in drugačne nabave.   In posledice, vemo, kakšne so. Nekaj tednov nazaj je 24ur na spletni strani razkril, da je podjetje Acron, saj veste, ta zgodba, Toninova mama in to, ki je prejelo poslov za 30 milijonov evrov, obračunaval tudi 143 % marže. Končni izplen iz te 30-milijonske pogodbe? 16,6 milijonov. Pardon, več pogodb je bilo. pri tem, da so to informacije stare nekaj tednov. Vmes se je zaradi razkritij v javnosti in javnega pritiska zavod za blagovne rezerve malo bolj proaktivno lotil pogajanja o cenah, ampak to ne spremeni dejstva o višinah marž, se pravi do 143 %, in tega, da je skoraj polovico neke pogodbe končalo v provizijah. To izpostavljam eno pogodbo zato, ker so se mediji precej potrudili, da so naračunali razkorake v posameznih cenah, da so v tem obračunali logistiko in tako naprej, razumna domneva je, da vse ostale pogodbe niso nič boljše.   Pa kakšna vse podjetja so pogodbe še dobivala? MD global logistics dobil pogodbe v 10-kratniku svojega letnega prometa, njegov lastnik je bil pa FURS-ov dolžnik. Spet eden v plejadi primerov, ki ga navajam.   Nič čudnega, da se je prednostno že na svoji prvi seji vlada lotila tega, da samo sebe zavaruje pred pregonom.     63. TRAK (VI) 14.10    (Nadaljevanje) Ne samo političnim pregonom, pred tem da bi jih preganjala policija za izvajanje njihovega organiziranega kriminala. Najprej je zamenjala vodjo policije, tja je postavila svojega človeka, svojega vojščaka. Potem je zamenjala vodjo kriminalistov. Na koncu je zamenjala še vodjo nacionalnega preiskovalnega urada. Zato da svoje pretekle aktualne in bodoče svinjarije pomete pod preprogo. Nekako v smislu, da če jih že javnost dobi kako kradejo, vsaj kazensko ne bodo odgovarjali. In interesi za tak poseg v policijo in vplivanje na kriminalistične preiskave so seveda veliki, zelo veliki. Vemo, da je v teku ali pa vsaj bila je, sedaj so jo verjetno že pokopali, preiskava o financiranju mreže SDS povezanih inštitucij iz Madžarske, Viktorja Orbana. Seveda vse to kar se je že zgodilo, pa kar se še bo zgodilo, ni tožnika, ni sodnika. Če ti obvladuješ celostno policijsko vertikalo, če si izvedel tja kadrovski blitzkrieg, serijsko postavil na ključna mesta ljudi s primerno strankarsko izkaznico, seveda se ti ne bo nič zgodilo. Tako delovanje nosi svoje ime. Temu se reče udar. Udar na državo. V sklopu tega udar na proračun, v sklopu tega udar na policijo, v sklopu tega udar na demokracijo. Zato pa redkokdaj sploh mine kakšna obravnava v tem državnem zboru v zadnjih treh mesecih, da se ne bi usuli proceduralni predlogi, ker se nam v opozicijski vrsti neprestano poskuša odrekati besedo, poskuša se izigravati protokol v Državnem zboru in tako naprej.   Vlada, zanjo predvsem minister Počivalšek oziroma pod njim Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je seveda to svojo strategijo za provizije branila z lažmi. Najprej so dejali, a se neposrednih nabav ne morejo iti, zaradi tega, ker za to nimajo zakonske podlage. Takole je navedlo ministrstvo gospoda Počivalška: »Republika Slovenija oziroma Zavod za blagovne rezerve ne more izvajati neposrednih finančnih transakcij na Kitajsko, saj lahko posluje zgolj s slovenskimi dobavitelji. To ni odločitev te vlade, temveč je stvar veljavne zakonodaje.« Prosim pokažite mi člen veljavne zakonodaje v kateremu piše, da država ne sme izvajati neposrednih nabav. Vam povem, ne morete mi ga. Zakaj? Zaradi tega, ker ne obstaja. Kar je povedalo tudi Računsko sodišče. Ampak seveda ministrstvo gospoda Počivalška to ni zmotilo in je nadaljevalo z naslednjo kitico, znova citiram: »Poleg tega večina kitajskih podjetij zahteva tudi sto odstotno predplačilo, česar pa se zavod ne poslužuje zaradi možnosti zlorab in nezanesljivih dobav.« Vauuu, kaj pa vse te dobave oziroma bolje rečeno pogodbe preko posrednikov, ko so dobile svoje avanse, pa so se ali se niso zgodile. Ti avansi pa niso krili samo nabavnih stroškov, ampak tudi marže. Tudi sto odstotne, 143 odstotne marže, kot smo lahko videli na primeru pogodb Acrona. Še ena obrazložitev v kateri se je ministrstvo gospoda Počivalška zlagalo. Vrh tega ministrstva težko pričakujemo, da brez vednosti gospoda Počivalška, prej bi rekel pod njegovo neposredno direktivo.   Ob tem je pa ministrstvo in tudi gospod Počivalšek osebno zatrjeval, kako oni avansov ne dajejo, kako oni avansov ne izplačujejo. Takole je dejal: »Plačujemo zgolj ob prevzemu in ne bom dovolil, da bi se na račun in škodo slovenski davkoplačevalcev zlorabljala javna sredsdtva in okoriščali vojni dobičkarji, ki vidijo v tem zgolj priložnost za dober zaslužek.« Konec citata. Laž. Laž debela toliko kot provizije. Nakazovali so avanse in niso nakazovali avansov samo za ventilatorje, kakor se je naknadno popravilo ministrstvo, češ, ja saj ventilatorji so pa nekoliko bolj zahteven nakup, zato bomo dali avanse, za maske pa ne. Dobnik trade, to je tista zgodba povezana z Marjanom Podobnikom, ki sem ga prej prej omenil, je dobilo, recimo, eden izmed podjetij, je dobilo 600 tisoč evrov avansa za maske. Skratka, minister Počivalšek provizije branite z lažmi. Zakaj to Vlada počne,     64. TRAK: (TB) – 14.15    (nadaljevanje) je pa menda tudi jasno. Mudi se ji nahraniti omrežja, ki vsako izmed strank obdajajo. Zdaj, za oportunizem politične sredine, v katero sodita tako Desus, kot SMC, pa bom ostal pri SMC, so provizije verjetno ta glavna stvar. Imajo prijatelje v gospodarstvu, namažejo jih s primernimi provizijami, potem naredijo na koncu mandata tole… in je zgodba zaključena.  SDS, na drugi strani, z močnimi političnimi ambicijami »dekontrolira« celotno državo, da zaduši opozicijo, da uniči svobodne medije in tako naprej, razmišlja v nekaterih drugih kategorijah. Za SDS valuta niso samo evri, niso sami kadri, ampak politična moč v celoti. Tiste provizije, ki so šle v podjetja, povezana z SDS, lahko tudi na podlagi preteklih praks in preteklega vojnega dobičkarstva, ker razmeram, ko je na oblasti Janez Janša, gredo provizije v milijone. Na podlagi tega lahko sklepamo, da gre prednostno za financ kapital, ki se bo tako ali drugače pretopil v politični kapital, kakšno »podmizno« financiranje na volitvah, posredno financiranje tovarne laži Nove24 in tako naprej, kajne… In na take načine se pač…
Kolega Kordiš, interpelacija je na dnevnem redu. Ostalo…
Ja, ja…
Insinuacije boste lahko pri kakšni drugi točki dnevnega reda.
Vse, kar sem ravnokar objasnjeval, je stvar interpelacije, zaradi tega, ker ključni mehanizem, kako se je spravljalo sredstva iz javnega kase, iz proračuna Republike Slovenije, v zasebne žepe, v zadnjih treh mesecih, je bil Zavod za blagovne rezerve oziroma akvizicije zaščitne opreme, mask in ventilatorjev, in ključni politični operater, ki je to počel, za Vlado, je Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo.  Seveda je bilo pričakovati, da takoj, ko bo Vlada začela s pogromom nad demokracijo in plenjenjem proračuna, da bojo ljudje vstali, da bodo vstali v protestu in zato se je Vladi še tolikanj bolj mudilo in zato pri krajah ni ravnala kakorkoli prefinjeno. Zaletela se je v te nabave zaščitne opreme, v Zavod za blagovne rezerve, dajmo mi čim prej »spumpat« čim več denarja iz javne blagajne, preden nas razjarjeni ljudje vržejo iz oblasti. Tako nekako je šla ta logika. V vsej tej logiki se je izkazal tudi ogromno nesposobnosti, enako, kot pri odpiranju šol, pri odpiranju muzejev, pri pomoči gospodarstva in še kod drugod. Kradli so vsem na očeh. In zdaj to krajo branijo z lažmi, prav tako vsem na očeh. Z zelo lahko dokazljivimi lažmi, nekaj od teh sem danes že navedel.  Medtem pa obljubljenih dodatkov, ki jih je zagotavljal tudi predsednik Vlade na Twitterju, osebno, za tiste, ki so delali v epidemiji, ki so se izpostavljali v zdravstvenih ustanovah, predvsem pa bi dal v prvi plan skrbstvene ustanove, kajne, domove za starejše, teh dodatkov še kar ni. Ali niso v celoti izplačani, nekateri pa do njih sploh niso opravičeni. Ne tako, kot bi bilo obljubljeno.  Sočasno se pa taisti kriminalni Vladi, kar cedi od retoričnih pohval in zahvaljevanja tem požrtvovalnim zdravstvenim delavcem, vmes nas še vojaška letala preletavajo in tako naprej. Vse očitno gre v tej državi, samo pošteno plačilo, za pošteno opravljeno delo, ne. Točnih številk o provizijah nimamo, čeprav bi jih morali imeti. Ne vemo, koliko denarja je bilo izgubljenega, na nabavah zaščitne opreme – 20 milijonov, 30, 40? In kakšen bo končen znesek, pod črto? Tega ne vemo. Zakaj tega ne vemo? Zato ker vse pristojne inštitucije, ki bi ta kriminal lahko preganjale in pregledovale, končajo na tnalu kadrovskih menjav Vlade. Policija, primer policije, kadrovanje po policiji je dobesedno udarilo na policijo, to sem že omenil. Pa Urad za preprečevanje pranja denarja, kajne.  Zakaj hudirja je Vlada zamenjala vodstvo Urada za preprečevanje pranja denarja? Ni jim všeč, kajne, ker še posebej vladna    65. TRAK: (IP) – 14.20    (nadaljevanje) stranka ima problem s tem, da nekdo pregleduje pranje denarja v tej državi.   Smo pa danes lahko brali, prišel je ven članek z naslovom: Razkrivamo, Počivalšek pred 14 dnevi kupil še 20 milijonov mask. Zakaj je država tik pred iztekom epidemije kupila 20 milijonov mask, ki jih ne more uporabljati zdravstveno osebje? Četrtek, 11. 6., 5 minut do 6.00 zjutraj je izšel ta članek na portalu Necenzurirano. Mimogrede, ta portal je bil eden izmed ključnih instanc raziskovalnega novinarstva, ki je razkril svinjarije Vlade. »Gre za daleč največjo dobavo mask od začetka epidemije, količina mask celo presega število vseh mask, ki so prišle v državo do začetka maja. Posel so izpeljali v času, ko so na Zavodu zavračali dobave mask drugih preverjenih ponudnikov. Gre za 11 milijonov evrov težak posel, ki ga je dobilo podjetje Hmezad TMT,« in dobilo ga je med 27. in 29. majem, zato da je dobavilo 20 milijonov mask, ki za zdravstveno osebje sploh niso ustrezne. Pazite, med 27. in 29. majem. Kolegice in kolegi, to je bilo nekaj dni nazaj. Po vseh razkritjih v medijih, kako pleni državni vrh državni proračun preko pravilnih svojih posrednikov, dobaviteljev. Še zmeraj, kljub temu minister Počivalšek gre in zrežira še zadnji korak in še zadnjo krajo, ki mu jo jurisdikcija na Zavodu za blagovne rezerve oziroma mandat za akvizicijo zaščitne opreme omogoča.   »Odgovora na vprašanje,« tako nadaljuje članek, »zakaj država po koncu epidemije potrebuje tolikšno količino mask, ni. Gre za navadne troslojne higienske maske, ki so neuporabne za bolnišnice in druge zdravstvene ustanove. Podjetje Hmezad TMT se nikoli prej ni ukvarjalo z dobavo zaščitne opreme. Njegova lastnika Miloš in Domen Prešeren imata dobro zvezo s politiko, tudi s SDS. Z istim podjetjem je imel zavod še nekaj tednov pred tem negativno izkušnjo. Aprila je od njega kupil 2 milijona neustreznih mask« – pazite to – »neuradno je šlo za iste maske, ki jih je pred tem državi neuspešno poskušalo prodati podjetje Geneplanet.« Nihče me ne bo prepričal, da to, kar se dogaja, ni organiziran kriminal. »Podjetje Hmezad TMT je pri dobavi s pomočjo zavoda obšlo farmacevtsko inšpekcijo, zato nihče ne more preveriti, ali maske dejansko učinkujejo.«   Še enkrat, posel s konca maja, med 27. in 29. majem. Zdaj, par dni nazaj. Podjetje Hmezad TMT, pardon, »Zavod je s tem izbranega dobavitelja rešil iz hude zagate, saj je ta v Slovenijo že prepeljal 20 milijonov mask, ki so zaradi težav s certifikati za več kot mesec dni obtičale na carini. Vse to se je dogajalo v času, ko je nacionalni preiskovalni urad NPU že začel preiskovati sume nepravilnosti pri dobavi zaščitne opreme.«  Cel članek si lahko preberete na tem spletnem portalu Necenzurirano, dovolite mi, da povzamem samo še dva odstavka. »Na zavodu tako Hmezadu TMT ne bi mogli iti bolj na roko. Podjetje je namreč v Slovenijo že več kot mesec dni prej pripeljalo 20 milijonov mask, ki so zaradi neustreznih certifikatov obstale na carini. Njihovo dobavo zavodu pa je omogočila šele sprememba pogodbe. Ob tem so se dogovorili tudi za znižanje cene s 56 na 52 centov, a je bila ta še vedno krepko višja od cene na trgu.« In to pač v tem času, ko sam minister Počivalšek pravi, da oni pa sedaj lahko dobavitelju, da ni več take panike, da lahko dobavitelje izbirajo.   »Kdo bo za to odgovarjal? Že glede na obseg posla je težko verjeti, da Počivalšek zanj ni vedel. Besede Ivana Galeta in ostalih pričajo o tem, da se je vpletal tudi v pogodbe precej nižje vrednosti. Že 11. maja je Ministrstvo za gospodarstvo zavodu nakazalo 8,7 milijonov evrov, to je bilo v času, ko se je Rumpf, to je novi vodja blagovnih rezerv, s Hmezadom TMT še dogovarjal o aneksu k podobi. Če zavod tega denarja ne bi dobil, ne bi mogel kupiti rekordne količine mask. Na vprašanje, ali je ministrstvo denar zavodu nakazalo, ker je Počivalšek že takrat vedel, da bo končal na računu Hmezada TMT, bo lahko minister odgovarjal danes.«   Kdo dejansko pričakuje, da bo minister na to temo odgovarjal danes. Če bo pa že, bo odgovarjal enako, kot je odgovarjal na vse do zdaj, s tem da bo trmaril pri svojih lažeh.     66. TRAK: (DAG) - 14.25    (nadaljevanje) Pri tem ne gre samo za nabave zaščitne opreme, posredno, neposredno, in to serijo laži, ki naj upravičijo nabave preko posrednikov in s provizijami, tudi konkretni posli so v igri, Geneplanet, ventilatorji Siriusmed R30, verjetno najbolj razvpit primer, pa zato tudi najbolj reprezentativen. Vlada je imenovala strokovno skupino - dr. Riharda Knaflja smo videli, nastopil je tudi v Tarči -, pa mnenje te strokovne skupine gospodu Počivalšku ni bilo všeč, ker je na vsak način Geneplanetu želel omogočiti biznis in kupiti Siriusmed R30 ventilatorje. Zato se je obrnil na alternativno strokovno mnenje, pa mu tudi tisto strokovno mnenje ni bilo všeč, je bilo še zmeraj preveč pošteno, zato ga je še malo prikrojil in v Tarči debelo lagal. Namesto tega pa podmuklo, hinavsko napadal dr. Riharda Knaflja, ki je zgolj izrazil svoje strokovno mnenje. Laži, laži, laži, ki naj pokrijejo serijo provizij. Namerna preplačila, laži, napadi na stroko, ponovite desetkrat, pa bomo dobili približek tega, kdo in kaj je gospod Počivalšek, vsaj v zadnjih treh mesecih, najbrž pa že pred tem, samo ne tako zelo na očeh javnosti. Ti, Zdravko Počivalšek, lažeš! Ti, Zdravko Počivalšek, kradeš! Ti, Zdravko Počivalšek…
Kolega Kordiš…
/ izklop mikrofona/
Kordiš, izrekam opomin za stvari, ki jih nisi z ničimer argumentiral in dokazal. / oglašanje iz dvorane/ Izvoli, postopkovno.
Rad bi nadaljeval svojo razpravo… / izklop mikrofona/
Saj vam nisem vzel besede, samo izrekel sem opomin. In želim, da v nadaljevanju verbalno komunicirate z nami, ministrom in tudi z javnostjo na spodoben način. Izvoli, imaš besedo.
Komuniciram z gospodom ministrom natanko tako, kot on komunicira s stroko, kot on komunicira z javnostjo in kot on komunicira z Državnim zborom. Izklopili ste mi mikrofon, preden sem zaključil s stališčem, da mora minister Počivalšek v zapor za to, kar sprovaja in kar je sprovajal. Imamo pa še en veliko večji problem, ki presega eno samo ministrstvo in enega samega ministra - in to je, da so v Vladi Janeza Janše praktično vsi Počivalški, nesposobni kriminalci. Smrt janšizmu, svoboda vsem!
Hvala lepa, kolega Kordiš. Kar zadeva te zaključke, bi predlagal, da bi bili argumentirani. Ideološke opredelitve niste napisali v interpelacijo, in predlagam, da se takim diskusijam v nadaljevanju izognete. Nivo parlamenta je čisto nekaj drugega kot tisto, kar imate takrat, ko protestirate po ulicah in navijate.   Predlagam, da nadaljujemo. Se želi kdo na to odzvati? Minister? Če ne, nadaljujemo. Besedo ima poslanka Iva Dimic, pripravi pa naj se poslanec Dušan Šiško.
Hvala lepa.   Ja, res je težko poslušati zgolj in samo ideološke razprave, ki dejansko že po kar nekaj sejah še vedno eno in isto zagovarjajo, čeprav je bilo vse dokazano s poročilom, kar se tiče nabav. Pa vendar, eno je pa dejstvo - če minister Počivalšek ne bi bil dober minister za gospodarstvo, sem prepričana, da ne bi bil v Vladi Marjana Šarca. Očitek je jasen, da so po izvajanju kolega Pavšiča užaljeni, ker je SMC oziroma tudi minister Počivalšek v tej Vladi. Ni problem zaščitna oprema, ampak res samo to, da SMC ni šel z LMŠ skupaj na volitve in da so se odločili za drugačno pot. In hvala bogu, da so se tako odločili, ker si kot državljanka res ne predstavljam, da     67. TRAK: (SB) – 14.30    (nadaljevanje) bi bilo v času največje krize epidemije ob praznem skladišču še kampanja za volitve. Kaj bi bilo potem dejansko, kakšno stanje bi bilo v Sloveniji?   Zadnjič je bilo na Komisiji za nadzor javnih financ s strani predstavnikov LMŠ v zvezi z nakupom zaščitne opreme govora o objektivni odgovornosti, pa naj za trenutek uporabim vašo logiko, se pravi logiko LMŠ-ja o objektivni odgovornosti. Gospod Marjan Šarec je vsaj objektivno odgovoren za to, da so bili naši zdravniki in medicinske sestre ve najhujših časih epidemije skoraj brez opreme. Na tem mestu naj ponovim. V državnem logističnem centru Roje je bilo 16. marca 2020 na razpolago 93.500 kirurških mask, 2000 mask FFP1, 1000 mask FFP2, 3400 mask FFP3, milijon 514 tisoč 380 lateks rokavic, 8.649 zaščitnih kombinezonov in 374 zaščitnih očal in to kljub temu, da je svetovna zdravstvena organizacija že v prvih dneh marca posvarila, da se zaloge zaščitne medicinske opreme zaradi naraščajočega povpraševanja kopičenje opreme in zlorab hitro zmanjšujejo. Vlada Marjana Šarca pa temu ni prisluhnila in ni zagotovila ustrezne rezerve zaščitne opreme. Svoje strahove ter tudi zaskrbljenost nad stanjem preskrbljenosti z zaščitno opremo je v izjavi že konec februarja izrazila tudi zdravniška zbornica Slovenije, takratni primer Šarec pa je na izjavo skorajda posmehljivo odgovoril, citiram: »To je tako kot da bi rekli, da se policisti bojijo strelnega orožaa.« Konec citata. To dodatno kaže na to kakšen je bil odnos predsednika LMŠ-ja do tega vprašanja ter dodatno pojasnjuje vzroke za pomanjkanje opreme za zdravstveno osebje v času po zaprisegi nove vlade. Druge obtožujete, vaša vlada pa je s svojo pasivnostjo skoraj povzročila katastrofo. Hvala bogu, da je nova Vlada opremo lahko hitro zagotovila. Toliko samo o objektivni odgovornosti koga. Kdaj in zakaj je rekla moja poslanska kolegica v svojem stališču. Prvi je pri Geneplanetu naročil ventilatorje ravno UKC Ljubljana po nalogu Ministrstva za zdravje, se pravi ministrstva od Šarčeve Vlade in je naročal za celo Slovenijo UKC Ljubljana, vse ponudbe so jih preverili strokovnjaki in dejstvo je, da ne vidim nobene zlorabe, kar se je dogajalo ali zgodilo je to, da je bila potem zloraba vseh strokovnjakov, zagotovo strokovnjaka dr. Noča in Podbregarja. Zakaj se je to dogajalo je res vprašanje. Zakaj je potrebno uničiti stroko? Kar na enkrat, bom rekla tudi v Državnem zboru so že kar vsi strokovnjaki, vsi imunologi, vsi intezivisti in človek naj razume kdor more. Kako se lahko nekdo postavi nad vse? Ampak nekaj pa je dejstvo Vlada je zaščitila ljudi in to je bil njihov namen in to je dobro naredila. V vsem času se je borila tudi na mednarodnem trgu, da bi prišla pravočasno do dovoljšnje količine zaščitne opreme. Če se to ne bi zgodilo bi bila resnično zadeva v Sloveniji drugačna. Vlada je zaščitila ljudi tudi s protikoronskimi paketu 1, 2 in 3.     68. TRAK: (VP) 14.35    (nadaljevanje) marsikomu je pomagala. Pomagala je upokojencem, študentom in ljudem, ki so bili v stiski, zaposlenim. Poskušala je ohranjati kar največjo mero delovnih mest, ampak očitno je to res dobro naredila, da sedaj se poskuša vse to nekako prikazati, da to ni bilo učinkovito in da so bili kakšni drugi nameni zadaj. Danes berem, zdajle sem odprla en portal in piše naslov - LMŠ: »vlada je zavajala glede ventilatorjev in s tem omogočila vojno dobičkarstvo ne 168 niti ne 281 ventilatorjev, vsaj 104 jih je bilo v Sloveniji«. Veste, kaj? To me spominja, ko smo imeli, kar nekaj časa nazaj že, nek požar in so prišla gasilska društva na ta požar. In po zakonu mora vsako gasilsko društvo imeti vsaj 4 predihovalne naprave, dihalnike. In v evidencah jih imajo 4, ko so pa prišli na požar, so pa rekli naprej s štirimi dihalnimi, so rekli »imamo pa samo dva«. To hočem povedati. Mi imamo lahko na zalogi v skladišču tisoč, če so neizpravni, če ne delujejo. In samo vprašam, kako lahko nekdo trdi in šele na podlagi nekih podatkov iz informacij javnega značaja potem vleče ven podatke nekdo, ki bi moral te podatke imeti že pred 12. marcem koliko je vseh zadev, se pravi delujočih. Nekdo, ki bi moral te podatke poznati, potem tukaj zvrača krivdo in pravi, da so podatki različni. Jaz mislim, da bi morali imeti te podatke tudi moj kolega Pavšič. Ker vendarle 12. marca do 12. marca so bili v tem vladnem delu zagotovo zadolženi, da imajo to vse pod nadzorom.   In vsa ta pritoževanja kakšna je ta vlada in tako naprej, moram reči, da me je en tweet zelo dobro nagovoril, da je za demokracijo značilno, da se oblast tudi lahko zamenja. In se je oblast zamenjala po tolikih letih in očitno je to zelo hudo za nekatere. To, da se poskuša izničiti delo vlade in vseh ljudi, moramo reči, da je uspelo Sloveniji iti skozi to epidemijo zato, ker so dobro delovali vlada, strokovnjaki, zdravniki, medicinsko osebje in nenazadnje tudi državljanke in državljani, ki so spoštovali tudi to socialno distanco, se niso družili in so se vendarle zavedali, da je ta epidemija ne zgolj samo gripa, ampak mogoče res nekaj bolj nevarnega. Vidimo, kako se dogaja, bili smo tukaj v nekaj dni nazaj, ko smo poslušali strokovnjake, da imajo težave ali pa napovedujejo, da bodo bile težave ob morebitnem drugem valu, čeprav si želim, da ga res nebi bilo, ker enostavno se je ljudi preveč diskreditiralo, preveč se je o njih grdo govorilo. In kdo je še potem pripravljen, da bi v takih razmerah, v takem vzdušju pomagal?   Jaz seveda pričakujem, da bo vendarle premagal razum in želja, da se vsi skupaj dobro zaščitimo in pripravimo na morebiten prihod.   In še, ko je kolega Kordiš govoril, da se je spet nekaj, da se je naročila ogromna količina mask – če bi prebral Večer pred petimi dnevi, je objavil, da javni zavodi že opozarjajo, da so količine zaščitne opreme padle, da jih imajo zgolj še samo za dva slaba meseca, se pravi, da se verjetno pripravljajo na morebitne ponovne razmere, težke razmere in da upam, da ne bomo potem spet se spraševali, kdo ni     69. TRAK: (SC) - 14.40    (nadaljevanje) nabavil in kje je nabavil in tako naprej, ampak dajmo vendarle nekaj narediti in te razprave dejansko jemljejo voljo ljudem, saj mogoče je tudi namen opozicije, da bi vzeli voljo ljudem pa vendarle jaz upam, da bo tukaj resnično zmagal razum, složnost in seveda tudi solidarnost, kar je najbolj pomembno v taki razmerah.
Hvala lepa.   Besedo ima poslanec Dušan Šiško, pripravi pa naj se poslanec Jure Ferjan.   Izvolite.
Predsedujoči, hvala za besedo.   Jaz bom za začetek čestital predlagateljem kajti se sprašujem zakaj poslanci moramo raziskovati kaj se je dogajalo z nabavo mask v času krize tako mask kot respiratorjev. Tudi, ko je parlamentarna komisija bila ustanovljena s strani dr. Anžeta Logarja in Jelke Godec v prejšnjih mandatih pa so prišli do nekih zaključkov in mi ne boste verjeli nismo vedeli, še danes ne vemo kdo je bil kriv, kaj je bil kriv. Predlagatelji jaz vam priporočam resnično, da podate pobudo, da greste na NPU kajti mi imamo v Sloveniji institucije, sodstvo, tožilstvo, policijo. Do današnjega dne nisem dobil od njih nič. Poslanci in vam čestitam se matrate, ugotavljate tako z ene strani kot z druge strani pa prihajajo raznorazne stvari na plan. Resno se sprašujem ali sploh še potrebujemo te inštitucije, zaposlenih je veliko, gre denar iz javne uprave. Ta denar lahko tudi kam drugam namenimo in smo poslanci tisti, ki bomo ugotavljali, zasliševali enega ministra sedaj trenutno za gospodarstvo. Kmalu slišim, da bo v pečico padel za obrambo še prej pred tem mogoče za policijo, potem bo pa mogoče že kultura prišla na vrsto, ker kulturniki v Sloveniji jih sploh nimamo več, ker so sami naredili eno veliko štalo pred kulturnim ministrstvom. Ne vem kako je mogoče tudi, da tako imenovani »žvižgač«, čeprav je Bane prej razložil, da mi nimamo v Sloveniji žvižgača kje je on. Nikjer se ga ne omenja. Jaz verjamem poslanci od prvega do zadnjega, če bi podpisovali vi pogodbe, mi bi bili že zdavnaj nekje tam na spisku. Ta gospod Ivan Gale ga ni pa nikjer. Nekam se skriva in iz leve in desne, ne vemo kje je, mogoče je na Bahamih in uživa, da ne bom rekel predvidevam z denarjem, ki ga je pokasiral, da je začel žvižgati. Tako ste govorili, da imamo žvižgača in da je dejal ven podatke. Nenazadnje jaz sem, kar presenečen, da se še vedno ukvarjamo s tem maskam pa z respiratorji, čakam, da bo nekdo prinesel ven, da teh mask sploh nismo potrebovali. Te maske, če bi bile po vseh pravilih bi mogle biti čisto vse testirane. Ne tiste maske, ko so določeni ljudje nosili v trgovine, ko so jih doma sami zašili pa so šli. Resno se sprašujem kam to pelje. Hudo mi je vam moram povedati nisem pričakoval, ko sem     70. TRAK: (TB) – 14.45    (nadaljevanje) stopil v dom demokracije, da bomo imel takšne pogovore od določenih poslancev. Spomnim se parlamenta, ko so se ometaval z bananami, z jabolki, ampak takrat parlament ni bil na televiziji, danes pa, pa s »cajtengem« so se tolkli, danes pa to, preprosto rečeno, otroci, ko so iz plenic prišli ven, mislijo, da lahko govorijo vse sorte. Neko kulturo pa moramo imet. In ti, ki najbolj govorijo, kako je treba kulturo, kulturo, pripeljejo ljudi, pridejo tam, zraven tistih, ko se vozijo s kolesom in sprehajajo in na koncu, ko katerega vprašaš, kaj pa ste tu, ja, prišli smo malo, zaradi firbca.   Tako da, dajmo, začnimo razmislit, kaj bomo se pogovarjal tu noter, Slovenija nas gleda. Gospod Počivalšek, imate eno, tako, bom rekel, kljukico pri meni, če ste vi minister za gospodarstvo, pa celotna Vlada, ne vem, zakaj ste dovolil, saj, če bi jaz bil šef, ne bi dovolil, da se vsi »vtikujejo« v to nabavo mask in bi mogli vi potem odgovarjat za te nabave, ne pa, nekaj je minister za obrambo, nekaj za zdravstvo, ne vem, kdo še vse, tistih starih, iz Bruslja, poslanci, so neke klice opravljal, naši poslanci, kot sem danes slišal, v razpravi, so klice opravljal in, v kolikor se vam pa res dokaže, če bojo te naše inštitucije, tožilstvo, pa policija in vsi, če bojo naredil svoje, potem žal pojdite v zapor, plačajte, če ste kaj vzeli, plačajte vse kazni. Če bi jaz bil šef države, bi enega postavil, ne pa vse.  Hvala.
Hvala lepa.  Besedo ima predlagatelj, Robert Pavšič.  Izvolite.
No, saj preden pod totalno skrenemo s poti, ne vem, jaz sem bil prepričan, da je danes na dnevnem redu interpelacija ministra za gospodarstvo, gospoda Počivalška. Danes pa očitno »interpeliramo« nekdanjega premierja, gospoda Marjana Šarca in »interpeliramo« gospoda Ivana Galeta. Pa, gospod Šarec je spodaj v pisarni, Ivan Gale pa bo jutri verjetno na kolesu - tako da dvomim, da je na Bahamih – tukaj okoli bo hodil, vsaj tako, kar vidim na Facebooku, ker se jaz teh zadev ne udeležujem, zaradi tega, ker so to stvar civilne pobude, ne pa politikov. Mi imamo možnost za temi mikrofoni, marsikdo pa te možnosti nima. Niti gospod Gale, ki ga tako danes vsi napadate.  Kaj je bistveno? Pustimo ob strani indice, sume in gremo samo na tisto, kar smo danes neizpodbitno dokazali. Danes smo javnosti, vam verjetno ne, ker boste to zanikali, neizpodbitno, brez dvoma, dokazali, da ste kupili nepotrebno opremo. Glede na število »predihovalnikov«, se ni nikamor mudilo in jih je bilo očitno dovolj. Torej, zavestno ste kupili nepotrebno opremo in s podlago za ta nakup, zavajali dobra dva meseca dni, dokler ni enemu izmed ministrov ušel pravi podatek, pa smo potem še tega šli preverit. Namesto nič, smo prišli na 404 »predihovalnike«, pa verjetno jih je še več.   Druga stvar, ki je bila jasno dokazana danes, že večkrat – zavajali ste glede nujnosti uvedbe slovenskih posrednikov. Država ne sme sklepati neposrednih poslov. Je bilo stališče Ministrstva za gospodarstvo, 2. 4., še v Dnevniku. Še več, na enem izmed medijskih nastopov, se je zarekla tudi sekretarka v kabinetu predsednika Vlade, in rekla celo to, da so     71. TRAK: (IP) – 14.50    (nadaljevanje) kitajski dobavitelji zahtevali uvedbo slovenskih posrednikov. In vse to ste nam prodajali dva meseca in pol. In kaj je posledica tega? Najmanj 4 milijone evrov škode, neposredne, za državni proračun. In zdajle je ta oprema v skladiščih. In potem poslušam kolege, ki govorijo, da je Večer pred petimi dnevi poročal, kako so količine zaščitne opreme padle v pričakovanju verjetno drugega vala. Ne, vam bom jaz povedal, zakaj so padle. Zaradi popolne nesposobnosti komunikacije te Vlade, ker se je spet čez noč odločila, da bo s 1. 6. nabavo znova decentralizirala. In vsi ti nabavni tokovi, vse te nabavne službe, nabavniki po vseh javnih zavodih morajo začeti danes iz nule, ta zadeva se ne dela tako stihijsko, to se dela načrtovano, ljudem se jim pusti nekaj časa, ne pa 14 dni, sami veste, kako poteka javno naročje. Pa saj se ne da naročiti v tej državi ene robe v dveh tednih, razen seveda, če gre za vnaprej izbrane dobavitelje z naprej izbranim blagom, takrat pa to gre.   A zdaj lahko pričakujemo spet kronično pomanjkanje zaščitne opreme? Očitno da ja. Čeprav tokrat dvomim, da je bil to manever Vlade, ampak da je bil to še en dokaz popolne nesposobnosti obvladovanja nabavnih tokov v tej državi. Pa saj, vsak posel, ki se ga loti ta država, na koncu konča v neki aferi. Zelo malo pa je takšnih poslov, ki bi to lahko še v času, ko je zadeva topla, dokazali. In danes smo neizpodbitno dokazali dvoje. Kupili ste nepotrebno opremo, dokazano, in zavajali ste glede nujnosti uvedbe slovenskih posrednikov, posledica najmanj 4 milijone evrov škode.
Hvala lepa.   Besedo ima Jure Ferjan, za njim pa bo dobil besedo Nik Prebil.   Izvolite.
Gospod podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovani minister, spoštovane poslanke in spoštovani poslanci in pa seveda vsi, ki nas spremljate.   Dejstvo je, da je Vlada Republike Slovenije, ki je z mandatom nastopila 13. marca letos, se uspešno in odločno soočila z epidemijo koronavirusa, vsaj v tem prvem polčasu oziroma v prvi tretjini. To dokazujejo podatki, statistika, to dokazuje tudi trenutna epidemiološka slika in to nam priznavajo tudi iz tujine, tako v Evropi, tako v svetu.   Interpelacijo, ki ste jo vložile opozicijske stranke oziroma del opozicije, ste vložili 4. maja letos. Vložili ste jo torej sredi epidemije, vložili ste jo po manj kot 100 dneh po nastopu te Vlade, pravzaprav manj kot 2 mesecih po nastopu te Vlade. Seveda to pravico imate, ali pa je bilo to konstruktivno in državnotvorno ravnanje, pa bodo seveda odločili volivke in volivci.   Kar še posebej bode v oči, je, da so interpelacijo vložile tri nekdanje vladne stranke, torej LMŠ, SD in SAB, in pa nekdanja nadkoalicijska stranka Levica. Torej, te 4 stranke, ki so Slovenijo pustile v stanju, ki je bilo zaskrbljujoče in zelo nezavidljivo, tik ob nastopu epidemije. In ko sem razmišljal, kako v današnji razpravi najbolj ponazoriti, kakšen odnos imajo pravzaprav predlagatelji do soočenja z epidemijo koronavirusa in posledično do javnega zdravja in seveda tudi življenja državljank in državljanov, sem se spomnil izjav nekdanje direktorice Nacionalnega inštituta za javno zdravje, gospe Nine Pirnat, ki sicer prihaja iz vrst Socialnih demokratov, in pa njenih besed, njenih nastopov na novinarskih konferencah,    72. TRAK: (NB) – 14.55    (nadaljevanje): ki smo jim bili priča. In zato sem se odločil, da bom tudi v današnji razpravi teh nekaj besed tudi citiral, kajti težko z drugimi besedami tako enostavno, tako nazorno, tako plastično, če hočete, pokažemo kakšen je odnos predlagateljev do soočanje z epidemijo koronavirusa, ki je prizadeva Slovenijo, Evropo, ves svet. To so tudi stranke, ki so v vseh teh zadnjih tednih, mesecih, ovirale sprejemanje protikorona paketov, ki v veliki večini niso podprele protikorona paketov, ki so z več milijardno intervencijo kakšne je v zgodovini samostojne Slovenije še ni bilo, se je pomagalo slovenskemu prebivalstvu in slovenskemu gospodarstvu. Takole gre. 24. februarja letos je torej kot omenjeno, nekdanja direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje, gospa Nina Pirnat dejala, 24. februarja: »Potniki, ki se vračajo iz tujine in dobijo bolezenske znake, naj po telefonu kontaktirajo zdravnika, zaščitno vedenje pa ni potrebno, tudi maske ne.«.   Štiri dni po tem, 28. februarja, takole je dejala gospa Nina Pirnat: »Ljudje, ki prihajajo iz ogroženih območij in so zdravi, so lahko normalno vključeni v delovni kolektiv in ne potrebujejo domače samoizolacije.« Pa gremo naprej. 3. marec oziroma 2. marec, gospa Nina Pirnat, njena izjava, citiram: »Mogoče je seveda, da je virus med nami, vendar tudi če je, so očitno znaki tako blagi, da ne povzroča težav.«   Gospa Nina Pirnat je rekla 2. marca, »znaki tako blagi, da ne povzroča težav«. 5. marec, poudariti moramo, da je za prenos bolezni potreben tesnejši stik z bolnikom, zato je verjetno, da bi se okužili bolniki oziroma bolniki in njegovi spremljevalci na urgenci zelo majhna, podobno velja za sopotnike na letalu. Zelo nazorno, kaj ne. In če se sprašujete zakaj je v Sloveniji zbolevalo medicinsko osebje. Če se sprašujete zakaj je prišlo do okužb v domovih za starejše, če se sprašujete zakaj ta oseba ni več direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje, če se sprašujete ali pa, če se ne sprašujete, sem vam pravkar podal odgovore.   Tukaj bi se dotaknil čisto na kratko samo za intermezzo še z nekaj besedami domove za starejše občane v naši državi. Videli smo kaj bi se lahko v njih zgodilo, če bi bile nadaljnje reakcije tudi nove Vlade takšne kot so bile reakcije pod Vlado Marjana Šarca. Tako smo imeli tri domove za starejše, kjer je sicer situacija nekoliko eskalirala, to je šlo za Metliko, Šmarje pri Jelšah in pa Ljutomer, tega bi bilo lahko še mnog mnogo več. Podatek, ki zelo jasno potrjuje tudi to, da se je ta Vlada pod koalicijo SDS, SMC, NSi in Desus uspešno soočila z epidemijo, je tudi podatek, da je v enakem obdobju v letošnjem letu v domovih za starejše občane in v enakem obdobju v preteklem letu, torej v letu 2019, ko epidemije ni bilo, v domovih za starejše je v letošnjem letu v enakem obdobju umrlo manjše število ljudi kot v preteklem obdobju lansko leto. Ob tem bom eksplicitno poudari, da je vsako izgubljeno življenje, ga je škoda, in da je vsako življenje dragoceno in pomembno, da ne bo slučajno kakšna napačna interpretacija, ki se jo v zadnjih tednih v medijih pogosto uporabila. Tukaj bi dodal samo še en podatek. In sicer, v slovenskih domovih za starejše imamo okoli 19 tisoč oskrbovancev. Od tega je bilo okuženih 1,7 %. Toliko za podatek in statistiko, ki je postavljena v kontekst.   Nadaljeval bom še z enim citatom nekdanje direktorice NIJZ, gospe Nine Pirnat, potem pa obljubim, zaključim v tej razpravi s citiranje. Takole je rekla 8. marca 2020, štiri dni pred razglasitvijo epidemije v Republiki Sloveniji, »v Sloveniji še zdaleč nimam epidemije koronavirusa in upam, da jo bomo preprečili«, sicer odločne besede, ampak poglejte, štiri dni pred razglasitvijo epidemije je direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje rekla, »še zdaleč nimamo epidemije«. Veliko to pove, kaj ne.     73. TRAK: (SB) – 15.00    (nadaljevanje) Seveda tudi to, Vlada Marjana Šarca v odhodu je razglasila epidemijo. In drugi stavek oziroma drugi del te povedi in upamo, da jo bomo preprečili, pa se na tem mestu vprašam s čim bi jo pa vi preprečili – s sprenevedanjem, s kazanjem prsta na druge, s prelaganjem odgovornosti, z metanjem peska v oči, s praznimi skladišči? S tem bi jo preprečili, s tem bi se spopadli, če ne bi vrgli puške v koruzo? Stanje zaščitne opreme v blagovnih rezervah Republike Slovenije na dan 16. marec, torej tri dni po prevzemu tretje Janševe Vlade operativne vloge, je bilo stanje sledeče, poglejte. Zaščitni kombinezoni 2700 kosovo, to so lahki, potem višja stopnja zaščite zaščitni kombinezoni 5949, potem gremo pa po zaščitnih maskah FFP1 7000 kosov, FFP2 1000 kosov in FFP3 1900 kosov, od katerega je bilo 1500 komadov s pretečenim rokom in pa še kirurške zaščitne maske 93.500 kosov. Torej, oprema, ki ni zadoščala niti za nekaj dni zaščite medicinskega osebja, ki se je v prvi bojni liniji spopadlo s koronavirusom, to je vlada Marjana Šarca pustila vladi Janeza Janše. In ko je bilo tudi v današnji raz0pravi že veliko povedano koliko respiratorjev je bilo, koliko postelj in tako naprej, pa pojdimo konkretno, glejte, 12. 3. 2020 je bilo 26 razpoložljivih postelj na intenzivnem oddelku, kjer bi lahko sprejeli paciente z okužbo koronavirusa oziroma COVID-19, pa to je podatek ministra Liste Marjana Šarca, gospoda Šabedra. Pa gremo lahko konkretno po naših bolnišnicah. Poglejte, UKC Ljubljana, govorim na dan 12. marec 2020, število razpoložljivih postelj za intenzivno nego oziroma terapijo, UKC Ljubljana 3 postelje, UKC Maribor 4, Splošna bolnišnica Celje 5, Splošna bolnišnica Novo mesto 3, potem Murska Sobota 2, Izola 2, Jesenice nobena, splošna bolnišnica Slovenj Gradec 2, Nova Gorica nobena, Brežice nobena postelja, Ptuj 1, Splošna bolnišnica Trbovlje 2 in Univerzitetna klinika Golnik 2, torej skupaj 26 postelj. Toliko o tem, da ni bilo nujno kupiti respiratorjev, kajne. Še nekaj je treba poudariti. Vlada ni plačevala stvari v naprej za zaščitno opremo, kjer ni bilo garancije, izjema so nekateri ventilatorji, kar je tudi eksplicitno bilo povedano, za katere pa je bila bančna garancija, torej je bilo tudi zato zavarovanje. Zdaj, nekateri ste tudi že v tej razpravi rekli: »Ja, pa Vlada za to ni bila odgovorna«, govorim o Šarčevi vladi, ampak poglejte, nehajte se sprenevedati, 20. februarja 2020 vas je Svet Evropske unije, tako kot ostale članice Evropske unije, pozval, k sprejetju ukrepov za zagotovitev varovanja javnega zdravja, zlasti, da bo bolnišnično osebje, ki oskrbuje bolnike, imelo ustrezno zaščito. Torej, z 20. februarjem 2020 so bili izpolnjeni pogoji, da bi takratna vlada pod vodstvom Marjana Šarca osebno zaščitno opremo določila kot blago osnovne preskrbe. Ali je to storila, pa imate odgovor v stanju v naših blagovnih rezervah na dan 16. 3. 2020, ki sem ga pred tem predstavil. Če bi Vlada Marjana Šarca takrat reagirala drugače, če bi takrat šla v nabavo zaščitne opreme, jaz sem prepričan, da bi bile tudi cene te zaščitne opreme bistveno nižje, ker pa to ni storila, pa vemo kakšno je bilo stanje, saj vemo vsi, ki sedimo v tej dvorani, pa vedo tudi vsi, ki nas spremljamo. Saj vemo, ko smo šli v trgovino ali pa v lekarno ali smo dobili razkužilo, ali smo dobili rokavice, ali smo dobili masko, ja nismo jih dobili zato, ker jih ni bilo v Sloveniji. Vi se pa zdaj tukaj sprenevedate zakaj je Vlada kupovala in zakaj so bile cene višje. Ja, seveda so bile cene višje, če stvari ni bilo. Glejte, v kapitalizmu ceno določa trg. Jaz sicer razumem oziroma poskušam razumeti, da nekateri ste z miselnostjo še v socializmu ali pa v kakšnem drugem režimu, pa to težko razumete, ampak to ne spremeni realnosti, stanje je tako kakršno je na trgu. In še en pomemben podatek je tukaj. Glavna stvar, ki je bila v očeh tistih, ki so naročali zaščitno opremo     74. TRAK (VI) 15.05    (nadaljevanje) je bil faktor pravočasnosti. Kaj vam pomaga maske, ki bi jih dobili mogoče za, ne vem, 10 % ceneje, pa bi jih dostavili nam, ne vem, 15. junija, čez 4 dni. Nam nič ne pomagajo kaj dosti, kajne. Preberite si tudi kakšen tekst, kakšno kolumno zdravnikov, ki so delali z bolniki COVID-19, ki so delali v sprejemnih oddelkih, s kakšnimi situacijami so se soočali. Ampak jaz vem, da ste vi to prebrali, ampak vas očitno ne gane.   Ob tem bi rad poudaril, da, osebno to zagovarjam in sem tudi prepričan, da v kolikor pa je bila kakšna nepravilnost, da bodo te zadeve pristojne inštitucije natančno raziskale. In v kolikor je do nepravilnosti prišlo, to tudi ugotovile in ustrezno ukrepale. Tukaj res ne sme biti dvoma. Ne smemo oziroma ne moremo si pa dovoliti, da bomo kar vsepovprek obtoževali, še posebej tiste, ki so se izpostavili, ki so reskirali konec koncev tudi seveda svoje zdravje, ne samo čas in marsikdo verjetno tudi sredstva, da smo se uspešno soočili z epidemijo koronavirusa v Sloveniji. Marsikdo, ki se je sedaj izpostavil, kaj, če bo prišlo do drugega vala, ki si ga seveda ne želimo, je pa treba biti realen, da se lahko zgodi, se ne bodo več hoteli izpostaviti. In jaz ne razumem na tej točki, kako je mogoče, da se tudi v času epidemije, da se v času razmer, ko bi res morali pokazati neko enotnost in se ne deliti na ene, druge ali kakršnekoli že, da se gremo neko ideološko bitko ali kakorkoli. Res ne razumem tega.   Zato bom v sklepnem delu te svoje razprave to zaključno misel namenil ravno nasprotje tega, ker v opoziciji počnete oziroma v delu opozicije, da ne bom krivičen, počnete. Ne bom kritiziral, ne bom blatil, ne bom krnil javne podobe tistih, ki so se izpostavili, ampak bom ravnal ravno nasprotno, pa ne zato, da bi nasprotoval opoziciji, ker če boste kaj predlagali dobrega bom to z veseljem podprl, ampak zato, ker je to prav in pravilno. Zato se bom na tem mestu še enkrat zahvalil čisto vsem, ki ste na kakršenkoli način pomagali, da smo se v tem prvem delu v prvem polčasu, v prvi tretjini kakorkoli, uspešno soočili z epidemijo koronavirusa, ki to še vedno počnete, kajti ta bitka še vedno z epidemijo, z virusom poteka, ki to počnete. Hvala vsem, ki ste bili omenjeni, ki niste bili ali ne boste omenjeni. Hvala vladi, hvala tudi ministru Počivalšku. Hvala zdravnikom, medicinskim sestram, medicinskemu osebju, civilni zaščiti, policiji, vojski. Vsem. Tudi vam, drage poslanke in poslanci, ki ste podprli ukrepe in proti korona pakete, ki so pomagali slovenskemu prebivalstvu in gospodarstvu, slovenskemu turizmu. Milijon 300 tisoč ljudi je dobilo neposredno pomoč s turističnimi boni, pa s sleherni državljan in državljanka oziroma prebivalec naše lepe države. Dokazali smo, da zmoremo in da bomo zmogli. Želim pa si, da boste tudi v opoziciji spoznali, da ne gre za oblast, ampak da gre za Slovenijo.
Hvala tudi vam, gospod poslanec, za to razpravo.  Besedo je želel predlagatelj. Izvolite, gospod Pavšič.
Tudi jaz se bom najprej iskreno in od srca zahvalil za vso modrost, ki smo jo nujno potrebovali, pa poučnost, pa ne vem kaj še vse skupaj. Ne, ne gre za ideologijo v primarnem smislu besede. Gre pa za ideologijo, ampak ideologijo ene valute. Ko sem prejle govoril o neposredni škodi, 4 milijone evrov, samo na enem poslu, na poslu nepotrebnega nakupa predihovalnikov. Koliko je bilo drugih poslov, ki so neposredno oškodovali javne finance, jih je pa verjetno več, več deset milijonov, ampak to bodo drugi ocenjevali. Sprašujete kakšno staje je zapustila prejšnja vlada. 240 milijonov evrov bilančnega presežka je zapustila. V prvem tednu vaše vlade je to izpuhtelo. Očitno je zapustila dovolj predihovalnikov in očitno je zapustila delujoč sistem     75. TRAK: (VP) 15.10    (nadaljevanje) nabav zaščitne opreme, ki ste ga potem vi v roku 12 ur popolnoma podrli. Na osnovi česa, to pa ne vem. Na osnovi skladišča zavoda za blagovne rezerve? Kot je meni jasno, zavod za blagovne rezerve skladišči nujno potrebne zadeve, ki jih rabi ta država, če se res nekaj hudega zgodi. Kaj skladišči? Mleko, moko, olje, gorivo. Slučajno se je notri našlo po letu 2006, kar je že kolega v svoji razpravi ugotovil, nekaj zaščitnih mask FFP-2, nekaj rokavic in nekaj kombinezonov in zdaj pa pride ta vlada in čudežno ugotovi »a, skladišče je prazno, kaj čmo narediti, aha, dajmo mi prekiniti vse tiste, ki nabavljajo zaščitno opremo, vi tega ne smete več, zdaj bomo pa mi nabavljali, naši«, v isti ideologiji – ideologiji evra.   Kaj pa je naredila prejšnja vlada? Jaz ne vem, jaz stalno tukaj poslušam. Saj tukaj gre za kolektivni uspeh, da nismo toliko zboleli, a vam je žal, da ni toliko ljudi, da ni zbolelo, ne vem, 5, 10 tisoč ali pa 100 tisoč ljudi pa da nismo imeli 5 tisoč mrtvih? Ja, glede na to, koliko vas jaz poslušam, vam je žal, da do tega ni prišlo, ker potem bi bilo vse to, kar ste delali, popolnoma upravičeno. Ne, vi ste si to želeli. Prvi v Evropi smo še v prejšnji vladi zaprli meje, za to smo jih slišali iz Francije. Normalno smo komunicirali z ljudmi. Epidemijo smo razglasili glede na epidemiološke podatke. to ni zadeva, ki se kar nekdo odloči in reče »aha, jutri bomo pa mi imeli epidemijo«. Pa, dajte no, lepo vas prosim. Zaprli smo šole, prepovedali obiske v domovih starejših občanov – to so bili učinkoviti ukrepi. Tudi vi ste imeli kakšnega učinkovitega, ampak da so bili pa protikorona paketi učinkoviti za naše gospodarstvo in za ljudi? Ne me basat, lepo vas prosim. Še ko se izvajajo, mi že ocenjujemo, koliko je bilo vse to uspešno. Pa ni bilo uspešno, dajte si priznati, no. Vsi niso mogli biti uspešni. In če bomo mi predlagali kaj dobrega, boste vi to velikodušno potrdili? Od treh paketov do zdaj, pa ne vem, 300 plus nekaj predlaganih dopolnil, ne vem, če bi jih lahko preštel vse sprejete na eno roko. In zdaj nam šolate in modrujete o tem, kako mi predlagamo, ne vem, zanič dopolnila, zanič ukrepe in vam samo nagajamo in ne vem kaj še vse. Ma, lepo vas prosim. Dajmo vseeno ohraniti vsaj vis a vis ljudi, ki nas gledajo, da pa ni tako – pač vi nas povozite, ker ste se tako odločili in za svojimi odločitvami stojite. Je s tem kaj narobe? Ne, ampak ne nam potem tega očitati, ali pa celo reči »joj, koliko smo mi dobri, ker smo vam sprejeli en amandma od SAB-ja pri PKP-1« - ne vem, pri PKP-2 ne vem, če je bil sploh kakšen, pri trojki tudi ne, od dvesto sedemdesetih – in citirati gospo Pirnat. Jaz zdaj raje nebi bral citatov dr. Kreka in Jelka Kacina, res nebi, ker bomo zašli čisto na neke druge nivoje komuniciranja.  Pa, dajte no. In vsi se kimali tam, ja, kako kolega dobro govori. Ja, je naiven. On je pa lahko hvaležen, da je prejšnja vlada odstopila in da je SMC in DeSUS novo vlado potrdil. Zakaj? Ker drugače sploh nebi tukaj notri sedel.
Hvala lepa.  Naslednji ima besedo gospod Nik Prebil.  Gospa Anja Bah Žibert, prosim, če počakate na svoj čas, ko boste razpravljali.   Naslednji ima besedo gospod Nik Prebil, pripravi se gospod Jani Prednik.  Izvolite, gospod poslanec.
Hvala lepa, podpredsednica. Minister Počivalšek, kolegice in kolegi.   Svojo razpravo danes začenjam s citatom: »zavod ni in ne bo izvajal neposrednih predplačil dobaviteljem, ki zahtevajo 100 % avans. Tovrstne transakcije so za Slovenije preveč tvegane. Ne bom dovolil, da se na račun davkoplačevalcev zlorabljajo javna sredstva«. To, minister, so izjave iz vašega tweeta, dne 9. 4. 2020. In danes na podlagi tega ugotavljam, da ste lagali takrat in lažete sedaj. Lagati pa ni lepo.   In zgodba posla z ventilatorji oziroma pravilneje predihovalniki je mnogo širša, kot se zdi     76. TRAK: (SC) - 15.15    (nadaljevanje) na prvi pogled in je pravo leglo sumov korupcije, negospodarnega ravnanja z denarjem davkoplačevalcev, je zgodba o netransparentnosti in osebnem vmešavanju vas, spoštovani minister, v zadeve, kjer bi že iz neke moralne higiene morali ostati zunaj. Začelo se je nekako z željo po posrednikih, ki bodo posle zaščitno in medicinsko opremo za Slovenijo speljali. Sem pa spada tudi najbolj udaren primer posla s podjetjem Geneplanet, pri katerem je v imenu države vaše ministrstvo, ki ga vodite vi želelo izpeljati posel za cirka 8 milijonov evrov, kar znese 220 ventilatorjev oziroma predihovalikov. V sredini meseca marca je bil celotni vrh ministrstva pa tudi ljudje v Vladi seznanjen z mnenjem stroke, da so ti ventilatorji torej Siriusmed r30 zadnja izbira med 90 predlaganimi, saj so najdražji in najmanj ustrezni. Mimo tega je bil dan kasneje posel sklenjen pa poglejmo dejstva.   Ta posebna strokovna skupina zdravnikov, ki je strokovno pregledovala ustreznost ventilatorjev je le te ocenila kot manj primerne za bolnike s korona virusom in tukaj se jaz resnično vprašam za koga ste, potem vi to kupovali morda za sebe? To vas namreč sprašujem, ker ste ponovno povozili stroko in resnično ne razumem kako ste se lahko odločili za tak nakup, ki pač očitno kaže sum koruptivnosti. Potem si celo drznete vsi po vrsti diskreditirati javnost še naprej ljudi, ki vas opozarjajo na neustreznosti in nepravilnosti. Zanimivo kaj ne, da ko v oddaji eden od članov strokovne skupine izrazi nasprotovanje vaši odločitvi se nanj zgrnejo napadi in to se resnično sramotno. Zamolčali ste tudi nam in javnosti, d je strokovna ocena dr. Podbregarja, na katero ste se sklicevali tudi prej, češ da imate na MGRT soglasje za ventilatorje Siriusmed r30, ampak on je ocenil tudi druge ventilatorje nekatere kot bistveno boljše pa ga bom citiral, da ne bo rečeno, da to ni res, citiram: »V primerjavi z r30 je Mindray sv300 naprednejši ventilator in omogoča dodatne za pacienta vitalne meritve, ima pa tudi vse tisto, kar dodatno kot opcijo nudi ta r30, strokovno bi izbral Mindray.« konec citata. Kot drugič ste v eni od oddaji nekako s tresočim glasom rekli in vam bom tudi tukaj citiral: »Te ventilatorje smo kupili, ker so bili v tistem trenutku na voljo, čeprav niso bili Mercedesi, ampak Golfi.«, to te rekli vi minister. Sedaj pa vas jaz tukaj vprašam čisto tako po kmečko kaj vam da misliti, da potem kupite Golfe, če so vam podjetja ponujala Audije pa Jaguarje z več opreme za nižjo ceno z istim dobavnim rokom? Edini možni odgovor je, da zato, ker ste si pač Golfa oziroma to vrsto posla oziroma ventilatorja pri tem izbranem podjetju zaželeli oziroma ste pa želeli zrihtati posel in temu se reče preferiranje nečesa, kar je držaje in pa slabše. Spomnimo, da povezava v to podjetje pa ne seže samo do vas, ampak spet tudi v stranko SDS. Ne želim resnično obtoževati nikogar, ampak povezave so več kot očitne. Direktor tega podjetja gospod Bitenc dober prijatelj Boruta Petka nekdanjega tajnika predsednika Vlade Janše. / nerazumljivo/ je govoril tudi na enem od odprtem forumov stranke SDS. / nerazumljivo/ tega petka pa je bil nekdaj sedaj več to ni ironično solastnik tega istega podjetja Geniplanet. Vi minister ste tudi v telefonskem pogovoru, kjer so pač vas posneli posredovali ravno pri tem podjetju in za to podjetje zahtevali 100 % plačilo avansa in to ste mu samo s 50 % bančno garancijo, kar je zelo narobe, kar pri takih poslih pač je 100 % garancija ključna, da se država zavaruje in zavaruje svoje nakup. Pa saj vemo kaj je avans, predplačilo za neko storitev. To ste dali v celoti preden je bilo zagotovljeno bančno zavarovanje ves čas pa ste govorili, da se to ne bo zgodilo. Kar je pa res resnično zanimivo glede na to, da je bila težava predplačila pri nekem drugem paketu, ki ga je želela iz Kitajske poslati Alibaba. Torej ste minister osebno, zavestno posegli v postopek pri tem izbranem podjetju in omogočili v bistvu zahtevali plačilo takšnega avansa,     77. TRAK: (TB) – 15.20    (nadaljevanje) kar je pa najbolj pereče za material oziroma ventilatorje, ki so pri Covid pacientih neuporabni brez dodatne opreme. Še enkrat, neuporabni so. In takšen posel, minister, ni nikoli nesmotrn, še manj pa gospodaren za državo.  No in kot tretjič, za piko na i – ponudba Geneplaneta je bila najdražja, s ceno 36 tisoč 400 evrov na enoto, brez DDV in brez nuje pripadajoče opreme. Poleg tega niso dostavili teh medicinskih ventilatorjev do predvidenega roka - to je bil 15. april – in je bila pogodba še celo podaljšana za mesec dni, čeprav se je neznansko mudilo. No in za primerjavo, naročali ste tudi ventilatorje pri podjetju Interpart, kjer pa ste vzeli sicer samo 7 kosov, a je bila cena na enoto bistveno nižja, spoštovani, 17 tisoč 800 evrov brez DDV. To pomeni, da so bili ti ventilatorji Geneplaneta, od osnovne cene skoraj štirikrat dražji in še dražji bi bili, če bi dodali tiste potrebne vlažilce zraka in pa kompresorje, za nekje dodatnih tisoč 500 evrov, še na kos in jaz tukaj res ne morem razumet, zakaj ste potem posredovali pri takšnem poslu, zakaj ste si želeli, da se takšen posel sklene, zakaj ste pošiljali tesne sodelavce na zavod, kot pač to, da vam je to bilo bodisi naročeno od nekoga, ki sedi višje od vas ali pa ste želeli okoristiti sami oziroma vaši poslovni prijatelji.  Nenazadnje, pa smo, preko medijev lahko slišali tudi številne izjave o nekih pritiskih, kričanju, grožnjah, delavcem na zavodu, kaj vse se bo zgodilo, če ta posel ne bo izpeljan in da so to navodila iz nekega vrha. In tukaj je očitno, pri vsej tej povezavi, da ste imeli, nekako s tem podjetjem osebne želje in niste edini v tej Vladi, daleč od tega, niti ni to edina želja, ker vemo, da je bila želja tudi ta, da naročanje prevzame Zavod za blagovne rezerve, ki sodi pod okrilje vašega ministrstva, torej MGRT in minister tega ministrstva ste bili tudi v prejšnji Vladi, kakor ste minister tudi v tej Janševi vladi in glede na to, da je bil zavod že večkrat strokovno neocenjen kot neprimeren za te centralne nabave, jaz se resnično čudim dejstvu, da ne veste, kakšne so zmogljivosti zavoda in kakšne organe imate pod ministrstvom.  Ker govorite namreč javno, da niste podpisovali ničesar, čeprav ste dali soglasje k vsaki sklenitvi pogodbe in vi lahko v bistvu govorite kar hočete, ampak dejstvo je, da ste objektivno politično odgovorni, kot najvišja oseba na ministrstvu, za vsako dejansko in vsak dogodek, ki je posledica ravnanj subjektov, ki ste jim neposredno nadrejeno. No in sem spada tudi Zavod za blagovne rezerve. In jaz, lepo prosim, da nas nekako ne zavajate in da nimate ljudi za neumne, ker to niso, ker so vas pravzaprav že davno spregledali. In o objektivni in subjektivni odgovornosti, ali veste, je govoril tudi vaš bivši šef SMC, dr. Miro Cerar. Jaz predlagam, da si ta članek preberete. Nenazadnje pa bi si ga lahko prebrali tudi koalicijski poslanci, predvsem kolegi iz SMC, ki so še nedavno močno zagovarjali etičnost in moralo v politiki, sedaj pa to ploščo hitro obrnili, a žal na stran, ki je močno spraskana.  In jaz resnično sprašujem vse koalicijske partnerje, kdaj boste si nehal zatiskat oči in ščitit tukaj ministra, ki ne prevzema nikakršne odgovornosti, čeprav jasno je vidno, da se je vmešaval v posel in »preferiral« določeno podjetje, ter deloval mimo pravil. Ker vaša zgodba o, ali veste, podjetju Geneplanet, pa je bolj opazna, kot si mislite, namreč, to ni neznano podjetje vašemu ministrstvu. Če pogledate podatke Erarja, pa vam bom tole prebral, je razvidno poslovanje v višini milijona in pol z MGRT, v zadnjih osmih letih, vemo pa tudi, da bo to podjetje še naprej prejemalo subvencije, saj je v teku šest projektov na MGRT, kar v bistvu ne predstavlja nobene težave, prikazujem pa zgolj navezo.  Ampak, še več, Vlada je takoj po prevzemu oblasti zamrznila proračun in ustavila vsa ne nujna plačila. A pravila spet očitno ne veljajo za vse enako oziroma ne veljajo za tiste izbrane. Zdaj, katera podjetja so vseeno prejemala nepovratne subvencije vašega ministrstva in med njimi tudi Geneplanet, in sicer, za 423 tisoč evrov, med epidemijo, ko je bil proračun zamrznjen. In prav tako je bilo to podjetje privilegirano pri poslu z maskami in jaz se tukaj vprašam, zakaj? Imate možnost in poveste, kdo, kaj in zakaj, je bilo privilegirano. Ker opozarjam pa še enkrat, če pod tezo teh pritiskov javnosti     78. TRAK: (IP) – 15.25    (nadaljevanje) in vseh razkritij Vlada Republike Slovenije oziroma Ministrstvo za zdravje ne bi preklicalo naročila teh neustreznih ventilatorjev, ki jih bo še nekatere potrebno nadgraditi, bi mi to nonšalantno lepo kupili. Kljub temu da je minister Gantar 2. 5. izjavil, da se ventilatorjev ne potrebuje več, da smo jih, in to danes vemo, že ob razglasitvi epidemije imeli dovolj tudi za hujši scenarij. Torej, pač ste lagali vsi eden za drugim, laž na laž na laž pa po vaše postane resnica, ampak ne, žal, laž je še vedno neresnica. In celo zadnji rok za dobavo 220 ventilatorjev je po podaljšku potekal 15. 5. In edina možna razlaga tukaj je zloraba javnih sredstev pod pretvezo, in tukaj obstaja nek dvom in sum na kaznivo dejanje, ampak glejte, s tem se bodo ukvarjali pristojni organi. Epilog vsega, podjetje nato zaradi vsega predlaga preklic pogodbe, državi ostane 90 ventilatorjev, za katere moramo dokupiti dodatno opremo, 20 jih podjetje odkupi nazaj, 110 jih ne dobavi.   Zdaj pa še nekaj, kar je ključno. Kljub temu da so bili ti ventilatorji neustrezni za bolnike s Covid-19 in najdražji, in to, da ste osebno klicali zavod in zahtevali, da se uredi plačilo 100-odstotnega avansa pred garancijo in se spelje ta posel z Geneplanetom. Bile so številne nepravilnosti, ki so dokazljive, in to niso več sumi, nepravilnosti, ki kažejo na neetično klientelistično in pa koruptivno dejanje. In to je vredno vsakršne obsodbe javnosti in začetek postopkov.   In potem si vi, minister, v oddaji drznete reči, ja, pa kaj imamo mi javnosti razlagati. Jaz se resnično opravičujem, ampak, kaj no, ste padli na glavo? Ves čas trobite, reševali smo življenja, šlo je za krizne razmere. Ja, seveda, ampak to je vaša dolžnost. Ampak to ne upravičuje nakupa teh ventilatorjev, ki so neustrezni. Ključno je to, da so bili na voljo primerni ventilatorji in da jih glede na znane številke danes sploh nismo rabili.   No, pa poglejmo, vi ste prej rekli, bilo jih je 281, od tega 168 primernih ventilatorjev za bolnike s Covid-19. V redu, glejte, kupim to vašo trditev, 168 ventilatorjev je primernih. Potem so z dnevi in dnevi prihajali še novi ventilatorji od Gorenja in tako dalje, številka se je večala, danes vemo, ker so nam bolnice sporočile, da jih je bilo čez 400. Mislim, povejte mi potem, in to je ključno, vsi, spoštovani kolegice in kolegi, zakaj ste potem kupili in silili naprej z nakupom 220 ventilatorjev, ki so neustrezni za bolnike s Covid-19 brez te opreme, ki pa naročena ni bila. Razložite mi to.   S tem, kar zdaj govorim, ste se dokazano vmešavali, nenazadnje je vaš državni sekretar povedal, da bi od 100 do 200 ventilatorjev zadoščalo za nek hujši scenarij, ki ga k sreči ni bilo. Ste odgovorni politično za preferiranje podjetij, ker so bile s tem oškodovane javne finance za 4 milijone evrov, lahko pa bi bilo oškodovano tudi javno zdravje, če bi se zadeva zaostrila, ker so bili ti novi ventilatorji potem seveda neustrezni.   In še nekaj, minister, in tukaj bom zaključil. Če bi imeli vsaj resnično trohico spoštovanja do državljanov ali pa trohico moral in integritete ter osebne odgovornosti, bi se s položaja poslovili že prvi trenutek, ko so vam bile ugotovljene številne nepravilnosti in spornosti. Namreč, prišli smo v čas, ko nihče več ne prevzema nikakršne odgovornosti, in to je skrajno zaskrbljujoče, in če pa že to niste bili sposobni, pa predlagam, da odstopite zdaj tukaj pred koncem te interpelacije in si prihranite vsaj še tisto malo spoštovanja, ki vam ga je ostalo.   Hvala.
Hvala lepa.  Naslednji ima besedo gospod Jani Prednik, pripravi se gospa Monika Gregorčič.   Izvolite.
Predsednica, najlepša hvala za besedo. Vsem en lep pozdrav, spoštovani minister.   Zdaj, naj na začetku takoj odgovorim kolegu iz SDS-a, ki je dejal, da smo na tej strani Parlamenta z glavo še vedno v socializmu. Mene to vedno zaboli, zato ker jaz sem 87 letnik in mi to predava in govori član stranke, katere predsednik je rastel v komunizmu in se je jokal, ko so ga iz komunistične partije vrgli. Tako da jaz predlagam, da s tem enostavno nehate.     79. TRAK: (NB) – 15.30    (nadaljevanje): Jaz tudi ne bom na tem mestu govoril o kriminalu oziroma kogarkoli označeval kot kriminalca ali kriminalno združbo. Imamo institucije, ki bodo ugotavljale ali je šlo za kriminal ali ni šlo za kriminal in jaz lahko tukaj samo rečem, spoštovani minister z ekipo in celotno Vlado, jaz srčno upam, da ni šlo za kriminal, ne bom pa na tem mestu nikogar obsojal.   Dejstvo je, da znotraj te krize, znotraj te epidemije, so skozi oziroma iz te krize najboljše šle države, ki so med svojimi voditelji imele ljudi, ki so se znali hitro in pravilno obrniti in izkoristiti svoje povezave, poznanstva, predvsem s kitajsko. In spoštovan minister, vi ste minister za gospodarstvo že od leta 2014. To je vaša tretja Vlada v kateri sodelujete. V teh šestih letih sem jaz prepričan, ker sem tudi prej delal v kabinetu ministra in vem kako to poteka, ste imeli ogromno srečanj s politiki, gospodarstveniki in vplivneži tudi na kitajskem. In vaš fokus delovanja od letu 2017 naprej je bil, vsaj kolikor je zaznati po javnih objavah, predvsem na kitajskem, od leta 2017 naprej, ste bili na kitajskem štirikrat. In kot vemo, je bila kitajska pri dobavi te zaščitene medicinske opreme ena izmed ključnih. Kot sem rekel, ste bili na kitajskem štirikrat in za ta štiri potovanja ste porabili okrog 60 tisoč evrov. To samo po sebi je absolutno ni sporno, zato ker je pač vedno treba nekaj vlagati za to, da nekaj iz tega iztržiš. Pridemo pa sedaj do tega, kaj ste s temi obiski Kitajske v bistvu iztržili, pa bom šel kronološko. Poglejte, leta 2017, ste bili na Kitajskem zraven 110 voditeljev držav, ministrov in podjetnikov. Tukaj v kotu vidimo vaš obraz. Bil je tudi predsednik kitajske, bi je tudi Erdogan, bil je Putin in vplivni kitajski gospodarstveniki. In jaz predvidevam, da ste tudi na tem srečanju spletli neke prijateljske vezi, spoznali gospodarstvenike, spoznali vplivne Kitajske, ki nam bi kasneje lahko pomagali. Potem ste bili leta 2018 na kitajskem in ste se sestali s kitajskim ministrom za trgovino, ministrom za kulturo in turizem ter predsednikom pekinške univerze za šport. Tukaj vas vidimo kako ste sedeli za isto mizo in ste verjetno imeli konstruktiven pogovor. Čez pet mesecev ste šli za en teden ponovno na kitajsko in sicer ste se tukaj srečali z ministrom za znanost, tehnologijo, guvernerjem province in sprejel vas je tudi podpredsednik skupini HighSentse. To je tista skupina, katera je kupila podjetje Gorenje in tukaj samo za intermezzo, ker to v bistvu ni tema interpelacije. HighSense je lastnik Gorenja in na začetku ste dejali, da veste kako se je boriti za delovna mesta. Zdaj, tukaj naj opozorim, da v Gorenju ravno to podjetje odpušča ogromno ljudi, kljub temu, da imajo milijardne dobičke zaradi nekaj milijonov izpada v Sloveniji, v bistvu tukaj Gorenje zapira in tista vaša borba za delovna mesta ravno ne vzdrži. Naslednjo, kot četrto, sicer je bil to obisk na nižji ravni, ampak tukaj ste se četrtič dobili z namestnikom župana Sudžu, gospodarstveniki in ugledali ste si sejem Sije, kjer je sodelovalo enajst slovenskih podjetij in namesto, da ste se tukaj samo slikali, bi lahko dejansko spletli nova poznanstva, kot tukaj piše »you are new connection« in iz vsega tega lahko potem bi v bistvu sklepali več zadev, ampak poglejte, vi ste bili minister v prejšnji Vladi, vaši poslanci tvivajo kako so bila prazna skladišča, vi v bistvu, vas nisem slišal še tega, da bi rekli, ampak vaši poslanci se venomer sprenevedajo okoli tega, pa jim še enkrat povem, bili ste minister v prejšnji Vladi in če niste vedeli za ta prazna skladišča, je to še ena graja na vaš račun, tako da tudi predlagam poslancem SMC, da nehajo s tem, ker so bili prej del koalicije, vi ste bili minister. In gospod Počivalšek, prej sem omenil tistih 60 tisoč evrov, ko samo po sebi     80. TRAK: (VP) 15.35    (nadaljevanje) seveda ni spornih, absolutno, to pač stane, Kitajska je daleč, to stane. Iz vsega tega bi mi lahko sklepali, da ste spletli poznanstva, veze in tako naprej in glede na to, da ste bili minister v prejšnji vladi, bi že marca oziroma februarja, ko ste vedeli oziroma morali bi vedeti, da primanjkuje zaščitne opreme, enostavno ta poznanstva uporabili. Marsikatere države z vplivnimi voditelji so to storile, kupile so tudi neposredno. In ne zanikati, da neposrednega nakupovanja ne sme biti, ker vas je računsko sodišče postavilo na laž in dejalo, da bi to lahko tako izpeljali. In se tu poraja več dvomov. Jaz, še enkrat, ne bom sodil, ampak odgovorov je enostavno premalo glede na vsa vprašanja in na vse dvome, ki se v zadnjih dveh mesecih porajajo.   Eno je, ali ste bili, bom rekel na nek način nesposobni splesti politična poznanstva in poznanstva z gospodarstveniki, s katerimi bi lahko v času krize konktaktirali in je šlo tistih 60 tisoč evrov v zrak. Ali pa ste jih kljub temu vzpostavili - kar je pa še bolj sporno - in tega niste želeli uporabiti in ste s tem omogočili posrednikom v Sloveniji, da služijo na ta račun. Zdaj, če bi lahko sodil, bi rekel, da je boljša prva varianta – da ste bili nesposobni. Ker ta ta druga varianta pa meji na tisto, kar je večkrat izpostavil kolega Kordiš. ampak, še enkrat, ne bom tega jaz izpostavljal.  Tako, da odgovorov ni, vprašanj je zmeraj več. In, gospod Počivalšek, jaz vas kot človeka spoštujem, tudi prej sem sodeloval, ko sem bil še v kabinetu ministra Židana, tudi z vami, vendar zaradi vseh teh naštetih dejstev ne morem podpreti vašega obstoja oziroma bom absolutno podprl interpelacijo, ker ne morete biti več minister.  Hvala.
Hvala lepa.  Nadaljujemo. Gospa Monika Gregorčič ima besedo, pripravi se gospod Željko Cigler.  Izvolite.
Hvala lepa za besedo, podpredsednica.  Zdaj to, kar danes poslušamo, to obrazložitev predloga interpelacije ministra za gospodarstvo, naj takoj povem, bistvo celotne te interpelacije je laž, politični konstrukt in res vzorčni primer pritlehnega političnega, pritlehnega politikantstva. Namreč, predlagatelji te interpelacije računate, da če laž ne vem kako velikokrat ponovite, da ji bodo ljudje sčasoma verjeli. Ampak jaz sem prepričana, da resnica slej ali prej pride na dan.   Danes je minister za gospodarstvo na zagovoru zato, ker je v res nemogočih razmerah izpeljal uspešno nalogo in zagotovil dovolj zaščitne opreme, da je ni nikomur zmanjkalo. In največji absurd je to, da je bil interpeliran zato, ker je nalogo uspešno opravil. V bistvu je narobe svet, moral bi, lahko bi bil interpeliran, če tega nebi uspel.   Strinjam se. Proces nabave medicinske zaščitne opreme, je prav, da ga osvetlijo institucije. Potreben je pregled, morda je res šlo kakšna stvar vseeno narobe, vsekakor pa morajo to narediti pristojne ustanove, odkriti morebitne napake. Treba je iti pač po črki zakona, upoštevati pravno državo. Tukaj imamo institucije kot je računsko sodišče, KPK, organi pregona, na koncu so to sodišča, ki sodijo. Ni parlament tisto mesto, ki sodi in obsoja. Imamo tri ločene veje oblasti, prav bi bilo, da nekateri poslanci tega še vedno pač ne obvladajo, pa bi bilo prav, da preberejo ustavo. Tako pa je danes pred nami pravi politični linč ministra za gospodarstvo, ki pa mu asistira – in to je najbolj žalostno – vsi glavni mediji, seveda s ciljem, da pač pade vlada. Ampak o tem več v nadaljevanju.  Želela bi predvsem osvetliti razmere, v katerih je nabava medicinske opreme, zaščitne medicinske opreme potekala v začetku oziroma v sredini marca in začetek aprila. Tako, da takrat, naj samo preberem kratek izsek iz članka na 24 urah z dne 2. 4., namreč    81. TRAK (VI) 15.40    (Nadaljevanje) tedaj je očitno POPTV še korektno poročal, glede razmer v mesecu marcu, kako zaostrene so bile, kot v vojni, pravila trgovanja ne veljajo več, šteje le gotovina, dobavitelji v parih urah želijo plačilo v gotovini, povpraševanje je 50-krat večje od ponudbe, prodajo vse, maske je treba plačati v celoti in v gotovini še pred dobavo, preden kupec sploh vidi naročilo. Države pošiljajo svoje ljudi na Kitajsko s kovčki denarja, ki se dogovorijo in kupijo maske neposredno pri dobavitelju ali zakupijo celotno proizvodnjo. Pravila trgovanja ne veljajo več, kdor plača hitreje in več, četudi je kdo že pred tem vplačal polog te maske dobi in odpelje. Tovornih letal ni. Za prevoz so se uporabljala potniška letala. Cene prevoza so se zviševale vsak dan. Kitajska je celo omejila lete. Tako da jaz mislim, da je jasno, da so vladale tedaj dobesedno vojne razmere in hektika. Zato je prav, da bi danes fokus današnje razprave bil ne iskanje odgovornosti tistih, ki so težave reševali in na koncu tudi rešili, ampak iskanje odgovornosti tistih, ki so krivi, da smo se v tako hudem pomanjkanju sploh znašli. Nepripravljeni na epidemijo, da so bili zdravstveni delavci goli in bosi, tako rekoč v prvih bojnih vrstah. In ja, odgovornost je treba terjati od tistih, ki so v času, ko bi lahko ukrepali, pač gledali stran in zamižali ter čakali, da zadeva mine. Jaz verjamem, da se našemu sedaj poslanskemu kolegu, nekdanjemu premierju, gospodu Šarcu ni niti sanjalo kaj bi bilo treba takrat narediti, ker pač očitno ni vedel, da z vodenjem vlade pridejo tudi odgovornosti, velika odgovornost. In da biti predsednik Vlade niso samo govori na prireditvah. Kaj pomaga škarje in platno, če ne znaš šivati, če si pomagam s kakšnim šarcizmom. Zato je res neprimerno in nedostojno poslušati očitke s strani predlagateljev, tako o številu ventilatorjev, da jih je bilo 13. 3. kar 404. Veste, to je podatek, ki bi ga vlada, ki je takrat prevzela posle, nova vlada, nujno potrebovala. In jaz se sprašujem, zakaj nekdanji premier tega podatka pač ni posredoval novi sestavi, novi vladi. Ja, očitno ga ni imel. Očitno ga tudi ni bil sposoben pridobiti. Pozdravljam pa vse napore, vse preiskovalne napore kolega Pavšiča, ki je res se potrudil in se kot pravi kriminalist in forenzik raziskal to problematiko.   Mogoče kar se tiče še očitkov s strani LMŠ o nesposobnosti, nekoordiniranosti, o slabem vodenju in slabem odločanju ministra za gospodarstvo. Veste, res so nedostojni ti vaši očitki, kajti o nesposobnosti smo se, mislim da, lahko prepričali , kako je to v prejšnji vladi potekalo. Prazna skladišča so pa samo dokaz. Ko pa poslušam o očitkih, da tudi minister ni navezal ali vzpostavil vseh zunanjepolitičnih kontaktov, da ni nihče kontaktiral, ne vem, sem slišala predsednika vlade Republike Kitajske in za neposredno organizacijo nabav, jaz vas samo spomnim, da to govorijo tisti iz vrst katerih izhaja nekdanji premier, ki se je v dveh letih vladanja srečal, uradno srečal le z enim predsednikom Vlade, to je z gospodom Orbanom, ki je na mednarodni politični sceni popolnoma neprepoznan in ki pač ne ve veliko o kriznem menedžmentu.   Očitki so bili o vojnem dobičkarstvu, o perverznih dobičkih. Pa se jaz sprašujem, ali predlagatelj sploh ve kaj je to razlika med maržami in dobički, kaj so to odvisni oziroma posredni stroški in kateri so     82. TRAK: (SB) – 15.45    (nadaljevanje) te perverzni dobički 10 %, 20 %, 100 %, 500 %. Bi bilo prav, da postreže s konkretnimi številkami, ne pa da operira s puhlicami. Če se vrnem nazaj kaj je cilj te interpelacije, seveda je prozoren, rušenje Vlade, zato se sredstev ne izbira, uporabljeno je bilo celo nezakonito prisluškovanje ministru. Prav neverjetno, te zadeve tudi v SD-ju nihče ne problematizira. Naj samo spomnim na izjave vašega nekdanjega predsednika, mislim, da v Tarči, kjer so ravno tako bili podani očitki, da se poslancem in politikom nezakonito prisluškuje, takrat pa je znal odločno povedati, da je to neprimerno, danes pa sodelujete s temi ljudmi, s politično opcijo, ki v ozadju niti vleče prav zanimivo nekdo, ki spada v ekstremni del političnega prostora pač na drugi strani. Tako da, ali vam ni nič nerodno, ko opozicijo v bistvu vodijo ljudje iz ozadja, ko politično levo opozicijo vodijo ljudje iz ozadja skrajnega desnega roba? Ampak to je stvar, ki jo boste morali vi razčistiti sami pri sebi. Dejstvo je, da očitno sodite po sebi, ko prejudicirate, da je prišlo do ne vem kakšnih goljufij, kriminala pri teh nabavah, tako da smo v situacijo v bistvu, ko lopov s prsti kaže na nedolžnega in vpije »primite tatu«. In kje je resnica, zakaj je ta vlada tako v napoto in zakaj ste se lotili prve možne točke, to je nabava mask, medicinske opreme? Zato, ker tako imenovani posvečeni dobavitelji niso bili sposobni in kos, pa so bili ti drugi. Tako, da kdo bo sploh še pripravljen na sodelovanje v naprej, ko pride drugi val epidemije? Državljani vas bodo takrat poklicali na odgovornost, če ne bo, ker ste uspeli umazati delo in prizadevanje tako uradnikov kot podjetnikov. Hvala.
Hvala lepa.   K besedi se je prijavil predlagatelj. Izvolite.
O kontekstu pritlehnem politikanstvu in o tem, ko pride, ne če pride, ampak ko pride drug val, ker zdaj smo že prepričani, da bo tudi prišel drugi val zgleda, že v Državnem zboru. Mogoče boste predlagali to pa bomo izglasovali ali naj pride ali ne. O tem raje ne bi.   Kdo ugotavljam politično odgovornost? Sodišča in pravosodni organi niso pristojni za ugotavljanje politične odgovornosti. To lahko ugotavlja edino Državni zbor, prepozna in sprejme pa to lahko posameznik na politični funkciji ali pa tudi ne in danes vidimo, da očitno je edini odgovor ne. Spet manipulacija glede praznih skladišč, pa že minister sam, ki je danes interpeliran, je povedal: »Zavod za blagovne rezerve ni bil nikoli namenjen skladiščenju zaščitne opreme, nikoli. Število predihovalnikov pa zgleda, da je neko številko pa ta Vlada le dobila, če je šlo od 0 oziroma 13. marca 168 je vseh, od tega 20, 30 primernih, potem kar na enkrat je postalo v vladnem poročilu, da je 168 primerih. Neke številke so torej le imeli. Katere ne vem. Smo že zahtevali že zdavnaj primopredajni zapisnik med ministroma Šabedrom in Gantarjem, pa je Vlada ta toliko odzivna, da nam ga še ni poslala ali pa vsaj pokazala, da bi notri pogledali ali je bil ta podatek kje zaveden ali ne. To kaže na odlično odzivnost te vlade, sploh kar se tiče transparentnosti komuniciranja in poslov, identično kot ob obravnavanju in pripravi poročila o nabavah.     83. TRAK: (SC) - 15.50    (nadaljevanje) Toliko časa ste ga pacali, da je poln napak in zavajanj in še vedno vztrajate na nekaterih že sedaj dokazanih in priznanih napakah v tem poročilu pa še vedno trmasto vztrajate. To je pač normalno. Ja, če trmasto vztrajaš pri neki napačni zadevi bo postala resnična, mar ne? Danes sem ministru zastavljal neposredna vprašanja. Odgovoril pa je samo na eno. Ali je bilo podjetje Geneplanet izbrano za izpeljavo meddržavnega posla in na to je minister odgovoril, da ja, da je vedel, da je bilo to sklenjeno že prej - je potrdil -, potem je to podjetje izpeljalo posel in donacijo zahvalnosti Kitajske do Slovenije, kar pa je in smo danes tudi že izpostavili dokazano brez trohice dvoma. Je pa dvoje in že to je dovolj za politično odgovornost. Prehidovalnikov smo imeli dovolj. Kupili ste nepotrebne in očitno tudi neuporabne predihovalnike za bolnike s COVID. Druga ugotovitev dokazana brez dvoma zavajali ste z razlogi za uvedbo posredniških podjetij in preprečili neposredne nabave. To je bila čista politična odločitev. Ni imela zakonske podlage, imela je pa politično podporo in to ste priznali. Bilo je zapisano v medijih. Niste demantirali nikoli dokler ni pač ta zadeva počila kot eden balonček in potem pa ja, čez mesec in pol tisto, kar smo se zmotili smo narobe povedali. Ja, ne gre to tako. Imate ogromne piar službe, ki sprejemajo vse, kar se dogaja v zvezi z Ministrstvom za gospodarstvo in te članke ste videli, ko so bili že objavljeni, zakaj niste takrat odregiral. Sedaj post festum te zadeve zanikati ni več kredibilno. Kredibilno bi bilo pa takrat se odzvati in pojasniti zakaj je do tega prišlo, kako je do tega prišlo in kdo se je to odločil. Me zanima kako koalicija komentira podatek, da je Vlada dva meseca, dobra dva meseca zavajala, načrtno zavajala število ventilatorjev. Verjetno ja, je kriva prejšnja Vlada, da je ta Vlada zavajala z številom ventilatorjev. Ne vem, da ne govorimo o nezakonitem prisluškovanju, to pa je res perverzno. In o tem, ko pride drugi val. Dajmo spet še preden smo se tega znebili dajmo spet strašiti ljudi in ne vem kaj. Kot jaz vem se je prvi interventni zakon oziroma paket zakonov izpel in s 1. 6. spet nabave izvajajo tisti, ki so za to usposobljeni, ki vedo kaj kupiti, koliko kupiti in kje preveriti ali je tisto, kar so naročili res primerno tistemu, za kar to rabijo. Mi govorimo sedaj o FFP-2 maskah, FFP-3 maskah to ocenjujejo ne vem kakšni zdravniki. Eden reče, da je to v redu drugi reče, da to ni v redu. Imamo dve instituciji v tej državi, ki lahko to edini rečeta lahko mi prinesete pisma tisočih zdravnikov. Dva instituciji lahko rečeta ali je to primerno za uporabo v Sloveniji ali ne Agencija za zdravila in medicinske pripomočke in Trži inšpektorat. Samo ti dve imata to pravico. Nima je ne Vlada, nima je ne posamezni zdravnik, še najmanj pa ima to pravico se odločati Državni zbor, ampak ta Državni z bor je na koalicijski strani, da so bile te nabave ustrezne, gospodarne, transparentne, učinkovite vse naj naj potrdil.     84. TRAK: (TB) – 15.55    (nadaljevanje) Seveda opozicija v tej šlamastiki ni želela sodelovat in tudi ne bo in dajte, gospod minister, dajte končno odgovorit na kakšno vprašanje. Pa ne stalno ene in iste stavke obračat, ker ne bo v redu. Vam priporočam. Lahko, da se motim, pa bo v redu, saj, mislim, saj vi veste, koliko glasov imate, vi se že zavedate, da boste to interpelacijo preživeli, vsaj glede na stališča, ki so jih vsi povedali.  Ampak, ima pa to še druge posledice. Predvsem ugled Vlade, ugled Državnega zbora, ugled zdravstvenega sistema, ugled vojske, policije, ugled civilne zaščite. Koliko ljudi in podjetij, tudi poštenih, med njimi, smo v tem Državnem zboru, v raznih sobanah, v zadnjem mesecu dni, blatili. Zakaj? Zaradi vaše politične odločitve. In marsikdo tukaj pride, pa nam še grozi, vas bodo tožili. Ja, to ni v redu. Zakaj bi nam natikali nagobčnike. Lahko, da kakšen podatek dobimo od kod, nas nekdo namerno »zavede«, ampak zato je interpelacija – da vam mi postavljamo vprašanja, vi pa nam date kredibilne odgovore. Da vam damo možnost, da se zagovarjate. Ampak zgleda, se ni potrebno zagovarjat, če veste, kakšen bo na koncu rezultat.   Danes porota niso volitve, danes je porota tukaj noter, 90 nas je, pa ne vem, če nas bo ob glasovanju 90 in vi veste, da boste dobili večino, ki bo potrdila, da ste odlično opravili svoj posel. Ampak jaz imam še vedno, pri vsem tem, dokazani najmanj dve, tako hudi zadevi, zaradi katerih bi si morali sebi ohranit politično hrbtenico. Dovolj smo imeli »predihovalnikov«, dovolj smo imeli ventilatorjev. Ne, nismo jih imeli dovolj, boste rekli in vi ste kupili zelo drage in glede na mnenje stroke, najmanj uporabne oziroma neuporabe, brez dodatne opreme in, zavajali ste z razlogi za uvedbo posredniških podjetij in tako preprečili neposredne nabave. Pa za dve veliki neposredni nabavi vemo vsi, tukaj noter, vi ste pač se odločili, skozi celo serijo dopisovanja, da tega ne boste izvedli. Zakaj? Veste vi. In glede na to, da ste povedali, da niste nobena marioneta in da niste delali po nobenem navodilu, danes odgovornost prevzemate osebno in samo vi.  Enkrat vas je že v tem Državnem zboru poskušal državni sekretar rešit, pa je eno od teh dveh očitkov prevzel nase, na svoj hrbet, tako da, nekdo, iz vaše ekipe ima hrbtenico, ali ima pa šef te ekipe, to pa ne vem.