Do nadaljnega zaradi prenove spletnega mesta Državnega zbora podatkov na Parlametru ne osvežujemo, ker strojno berljivi podatki trenutno niso dosegljivi. Se opravičujemo za nevšečnosti.

18. nujna seja (skupna seja)

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

30. 1. 2020
podatki objavljeni: 30. 1. 2020

Transkript

In Lokalno Samoupravo
18. nujna seja    in
Hvala lepa, predsednik!  Spoštovane kolegice in kolegi, pričenjamo tudi 25. nujno sejo Odbora za zdravstvo.   Obveščamo vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednji člani in članice odbora, in sicer Žiža Felice. Na seji kot nadomestna članica in člani odbora s pooblastili sodelujejo: Ivo Dimic nadomešča poslanec Blaž Pavlin, dr. Franca Trčka nadomešča Nataša Sukič, Nado Brinovšek nadomešča Suzana Lep Šimenko in pa Jelko Godec nadomešča Anja Bah Žibert.  Besedo vračam predsedniku Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, gospodu Zvonku Černaču.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: Ja, hvala lepa.  Še eno obvestilo sem dobil naknadno in sicer, na seji namesto Roberta Polnarja sodeluje poslanec Branko Simonovič iz Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev.  Prehajamo torej na določitev dnevnega reda. S sklicem seje ste prejeli dnevni red seje obeh odborov. Ker k dnevnemu redu sej ni bilo predlogov za razširitev oziroma za umik točk dnevnega reda, je določen dnevni red        seje tako kot je bil predlagan s sklicem.    Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Poslanska skupina slovenske demokratske stranke je 17. januarja letos vložila zahtevo za sklic skupne nujne seje Odbora za zdravstvo in Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo s predlogom, da se obravnava točka dnevnega reda PROBLEMATIKA ZAGOTAVLJANJA ZDRAVSTVENE VARNOSTI POLICISTOV IN ZDRAVSTVENIH DELAVCEV OB STIKIH Z ILEGALNIMI MIGRANTI. Kot gradivo k tej točki ste prejeli zahtevo Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke s predlogoma sklepov, ki naj bi ju odbora sprejela. V zvezi z obravnavo te točke smo na sejo povabili predstavnike predlagatelja zahteve iz Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, predstavnike Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za notranje zadeve, policijo, predstavnike Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Predstavnike vseh teh institucij lepo pozdravljam. Vsi se seje udeležujejo, zaradi tega prehajamo na obravnavo omenjene točke dnevnega reda in uvodno besedo dajem predstavnici predlagateljice zahteve za obravnavo te točke, poslanki Anji Bah Žibert, Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke.
Hvala lepa predsedujočima za besedo.  Zdaj bom začela takole. Če danes državljane Republike Slovenije vprašamo kaj je koronavirus, bo pravzaprav vedel že praktično vsak. Dnevno lahko po medijih, po vseh občilih spremljamo kaj se dogaja s koronavirusom, kako daleč je napredoval, kje je, kje se trenutno nahaja in kdaj naj bi predvidoma lahko zajelo tudi naše, bom rekla področje. Če pa na drugi strani državljanke in državljane vprašam kaj je rdeči veter, pa mi po mojem ne samo v tem prostoru, ampak tudi širše ne bo znal praktično odgovoriti nihče. Zakaj se sprašujem? Dejstvo je, da so to bolezni, ki prihajajo v naše kraje oziroma v naša področja preko ilegalnih migracij. Rdeči veter je, bom rekla kožna bolezen ali pa tudi bolezen tkiva, ki seveda najeda in na primer zahteva potem v času zdravljenja tudi hospitalizacijo. Ni preprosta reč. Ampak naši državljani na primer zanjo ne vejo.   Zakaj to izpostavljam? Zato, ker se mi zdi, da želimo včasih na področju širjenja bolezni, ki so povezane žal tudi z ilegalnimi migranti, zadeve nekako spraviti pod preprogo ali izreči besede, saj te bolezni paže poznamo pri nas, ni nič novega in tako naprej. Se pravi, zelo poniževalno ali pa omaloževano se pogovarjamo o teh stvareh, ampak to je narobe. O teh stvareh se moramo pogovarjati, ljudje morajo vedeti kaj lahko prihaja v naše kraje in na ta način se bodo tudi lažje pripravili na to in nenazadnje tudi ustrezno zaščitili.  Zdaj, če grem pač še nekoliko dlje. Mi imamo svetovalca ministra, pač prvega ministra v odstopu Šarca, ki je šef ali pa svetovalec za nacionalno varnost pri njem, ki je dejal: »V Slovenijo prihajajo migranti, ki so nasilni kriminalci, ki s seboj prinašajo neznane viroze, garje in podobne bolezni.« To niso besede Anje Bah Žibert, to so besede svetovalca za nacionalno varnost. Zdaj, če reče to verjetno Črnčec, svetovalec za nacionalno varnost, bo pa že držalo, ne? Ali kako? Skratka, v Slovenski demokratski stranki smo se odločili za sklic te seje tudi zato, ker je dejstvo, da tudi v Sloveniji prihaja zopet do določenih bolezni, ki smo jih v preteklosti že praktično zelo dodobra izkoreninili. Za nobeno od njih ne bom rekla, da jih ni bilo, ampak so bile pa v veliki meri izkoreninjene in nekako v nekem manjšem obsegu.  Zdaj, po tujih podatkih nekaterih zdravstvenih inštitucij naj bi se v        zadnjih treh letih primeri hepatitisa B povišali za kar 300 odstotkov, primeri ošpic za 450 odstotkov, število primerov tuberkuloze pa naj bi naraslo za 30 odstotkov. Govorim o širši regiji, da ne bo kdo rekel, da govorim o Sloveniji. Ampak, glejte, to je okoli nas. To je okoli nas in tudi med nami.  Dejstvo je, da migracijski val s seboj prinaša tudi nevarne infekcijske bolezni. Če tega ne bi bilo, potem verjetno tudi ne bi bilo navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer imamo kar takle zajeten kup. Postopki pripravljenosti in odzivanja za policijo, vojsko in carino ob sumu na nalezljivo bolezen, ki lahko predstavlja tveganje za javno zdravje. Takšnih navodil verjetno ne bi bilo potrebno, če takih skrbi ali pa tveganj ne bi bilo. Ampak ta tveganja so in tudi prihajajo v naše kraje.  Zdaj, nekako najbolj znan ali pa odmeven primer je bil policista, ki se je okužil z garjami. Tukaj pa moram povedati, da sem bila nad odgovorom Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za zdravje ne samo presenečena, ampak dobesedno ogorčena. Namreč tam med drugim navajajo, da pa se ne more dokazati kje se je policist okužil, zato ne moremo reči seveda, da je bilo to v stiku z migranti. To je pa, a veste, tudi nekoliko, bom rekla, nesprejemljivo do policista samega, ki natančno vemo katera dela opravlja, v kakšnem krogu se giblje in nekako to zanemariti, se mi zdi pa res nesprejemljivo.  Potem imamo tukaj področje Ilirske Bistrice, kjer veste, da migranti že tako in tako povzročajo velike nevšečnosti, puščajo za sabo količino smeti, dnevno jih ljudje srečujejo in tam v zdravstvenem domu na nek način, a veste, če bi bilo to res tako kot pravite, da te bolezni niso nič nenavadnega za nas in so tudi čisto v našem prostoru, bom rekla, že skoraj na nek način znane in čisto nekaj normalnega, zakaj se ravno v Ilirski Bistrici mora ob vsakem prihodu migranta potem za 30 minut ustaviti delo. Torej pomeni, da bi vsak okužen državljan, ki danes pride v zdravstveni dom, moralo pomeniti, da se pač zdravstveni dom mora zaščititi, ker ne vemo za kakšno okužbo gre. Ker to imamo tudi v Sloveniji in ni nič nenavadnega in ne vem zakaj potem drugačni protokoli. Protokoli so drugačni zato, ker se ve, da tej ljudje s seboj prinašajo nalezljive bolezni. In ni prav, da hoče kdorkoli to zminimalizirati. Še enkrat, če tega ne bi bilo, potem ne bi bili takšni preventivni ukrepi. Prav, da so. Prav, da so, ampak se pa moramo zavedati, da imajo tej ljudje, ki delajo na tistem področju, ne samo, da so izpostavljeni velikem tveganju, ampak tudi težko delo. Kajti delo jim zaostaja. Morate vedeti, a veste, ordinacije in tudi urgentni oddelki se res za 30 minut zaprejo, da vse razkužijo in tako naprej in potem lahko nadaljujejo s svojim delom. In to se jim pozna. In na te stvari bi morali po mojem biti še bolj pozorni in omogočiti tem, da pač na nek način bi delo tako organizirali, da takšnih, bi rekla ustavitev ostalega dela niti ne bi bilo potrebno.  Prav tako imajo zelo zahtevno delo reševalci vozil. V lanskem letu je bilo takšnih intervencij kar za 30 odstotkov. Tej ljudje se pač morajo pripeljati na določeno območje, velikokrat tam niti nimajo potem povezave, mobilne, tako da mora pač, je dobesedno reševalec na nek način sam in mora pač urediti stvari tako kot meni, da je najbolje. Ampak tudi ta povezava zna biti velikokrat problem. Neprijetno je, a veste, ko nima stika z ostalim delom, bom rekla zdravstvenih storitev oziroma s svojimi sodelavci.  Zdaj, prav tako, da gre za, bom rekla neko področje, ki ni najbolj urejeno, je tudi klic Sindikata policistov, ki se je obrnilo s pobudo, da naj        vendarle se pregleda stanje in se pač v okviru varstva pred boleznimi izpostavi bolezni, s katerimi se lahko policisti okužijo in jih seveda zoper tega primerno zaščitijo.   Zdaj, jaz sem bila prav tako zelo negativno presenečena nad enim od odgovorov ministrstva, teh odgovorov je bilo namreč več, Ministrstva za notranje zadeve, ki pa sedaj od policistov zahtevajo specifikacijo za katere bolezni gre. Naj oni podrobno povedo. Glejte, jaz imam tu odgovor, vam ga bom lahko potem prebrala. Naj oni povedo za katere stvari gre. Se pravi, so vrgli nazaj žogico sindikatu, da naj podrobneje pač predstavi kaj so s tem želeli. Zdaj, verjetno niso policisti tisti, ki bodo lahko podrobneje predstavili kaj so s tem želeli, ampak oni so zgolj opozorili na možnosti okužb, ki seveda lahko za sabo povzročajo tudi smrtne primere. Morate vedeti, da tuberkuloza ima še vedno tam tudi lahko od 50 do 90 odstotkov smrtnosti, če bi do tega prišlo in to res niso preproste stvari.   Zdaj, na eni strani imamo na meji danes slovenske vojake, ki imajo praktično vsa možna cepljenja opravljena. Vsa možna cepljenja. Na drugi strani imamo policiste, za katere velja, da neke specialne enote in posamezniki, ki delajo skupaj v teh, bom rekla centrih za tujce, imajo te stvari urejene mnogo bolje kot policisti, ki na primer so zgolj na meji. In te stvari mislim, da je treba urediti in ne čakati do izbruha. Jaz sem imela na nek način občutek, ja dokler je stvar v takšnih mejah kot je, imamo preventivne ukrepe, ampak jaz mislim, da se moramo maksimalno zaščititi, da ne pride do večjih epidemij oziroma izbruhov in da takšne stvari bi pa vendarle morali pogledati ali je tisti znesek in pa strošek, da se stvari uredijo tudi s slovenskimi policisti takšen, ki bi dejansko povzročal zdaj neke težave ali pa na drugi strani tudi tveganja, ki jih prenašajo cepljenja. Ampak pri slovenskih vojakih se ne ukvarjamo s temi tveganji. Se ne ukvarjamo, ampak so pač tej ljudje cepljeni, ker opravljajo to svoje delo. In jaz mislim, da bi na drugi strani morali tako poskrbeti za, bom rekla policiste kot tudi vse ostale, ki prihajajo v stik, se pravi zdravstvene uslužbence in ostale.  Zdaj, kot rečeno, je največ tega problema ob meji, po drugi strani je pa tudi tako – policist sam presodi, spoštovani, policist sam presodi ali bo odpeljal migranta v zdravstvo oziroma ga bodo odpeljali v zdravstveni dom ali ne. Pa mi povejte, ali je policist dovolj usposobljen za to, da oceni ali nekdo je bolan ali nekdo ima neko bolezen, ki je tudi prenosljiva ali je nima. Jaz mislim, da za to policisti niso dovolj usposobljeni. In na primer, lahko se zgodi, da je nekdo, hipotetično zdaj govorim, okužen in se znajde v centru za tujce, in vi veste kaj to potem posledično pomeni. Tej ljudje se tudi prosto gibajo, včasih pa neka stvar tudi traja, da pride do izbruha. Tako da, veliko stvari je tukaj nedorečenih in morda ne najbolje rešenih in menim, da bi pač tudi ta postopek, na kakšen način se nekdo odloči ali pozovejo zdravstveno službo, da pride po migrante in jih odpelje, ne moremo nekako prepustiti policistom. Zdaj, lahko rečemo policistom in vojakom, da ne bo kdorkoli se počutil, da ga izločamo iz tega, ampak danes je bila pač seja namenjena tema dvema področjema. Se pravi, to je tudi drugo vprašanje, ki me zanima, res, ali bomo tukaj naredili kakšen korak naprej.  Kot rečeno, jaz mislim, da je vedno bolje preventiva kot kurativa in danes je namen te seje, sklica s strani Slovenske demokratske stranke predvsem o tem, da čim več naredimo že na preventivi. Na preventivi in zaščiti tistih, ki prihajajo, tistih, ki so        v stiku z njimi, tistih, ki so potencialno ogroženi in nenazadnje temu pripomoremo tudi širše, vsem državljankam in državljanom. Kajti, ko, če enkrat pride do res neke večje epidemije, potem bomo požar gasili. Danes je pa zelo pomembno, da ga poskušamo ustavljati na samem mestu ali pa čimbolj ograditi. In res je, to ste mi odgovarjali in to zelo, mislim da na vsako vprašanje, ki sem ga postavila, imate kar »copy-paste« stavek, in sicer nobene bolezni ni, ne prinašajo migranti, ki je v ta prostor ne bi poznal. To je stavek. Jaz v našem zapisu ali pa v našem predlogu sklica seje nismo nikoli rekli, da gre to za bolezni, ki jih mi nismo poznali, čeprav rdeči veter ni najbolj znan v Sloveniji. Ampak načeloma smo pa povedali, da gre za bolezni, ki pa smo jih že kar precej uspešno izkoreninili. In zato imamo nekatera cepljenja, drugo pa seveda druge preventivne oziroma ukrepe, da do njih ne pride.   In to ne pomeni, da se mi s temi vprašanji ne smemo ukvarjati, pa ni prav, da se ukvarjamo. Dejstvo je, da si ne smemo privoščiti, da pride do razširjenja teh bolezni. In kot sem povedala, po nekih mednarodnih zdravstvenih ustanovah so določene bolezni ponovno v razponu oziroma se pač tej odstotki dvigujejo, kar pomeni, da ni zanemarljivo. Ne nazadnje je pa tukaj tudi drug problem. Tukaj gre pa za zaščitna sredstva. Po mojih nekaterih informacijah zaščitna sredstva, ki jih policisti imajo, pa velikokrat opozarjajo na to, da je rokovanje z njimi še zelo, bom rekla v povojih in si želijo, da bi imeli na tem področju več izobraževanja. Več izobraževanja, kar ni nič slabega, če prihaja iz njihovih vrst, da tako stvar tudi uslišimo. Se pravi, zaščitna sredstva so, ampak včasih je pa rokovanje z njimi tudi vprašljivo. Mi dobro vemo, da zdaj vemo, da se je policist, ta primer okužbe z garjami, dejansko je prišlo in ta zadeva gre v stiku pravzaprav koža na kožo. In zdaj, če policist ni ustrezno uporabljal zaščitnih sredstev, je do tega lahko prišlo. Če bi jih, verjetno iz kože na kožo ne bi prišlo kar tako do tega prenosa bolezni.  Tako da tukaj je več elementov, kateri se mi zdi prav, da opravimo neko razpravo. Medtem, ko sklepi, ki smo jih predlagali pa mislim, da niso prav nič, bom rekla takšni, ki bi morali biti deležni neke polemike, in sicer prvi sklep, ki ga predlagamo: Odbor za zdravstvo in Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo priporočata Ministrstvu za zdravje in Ministrstvu za notranje zadeve, da poskrbita za preprečitev širjenja nalezljivih bolezni, ki jih ob ilegalnih vstopih v Republiko Slovenijo s seboj prinašajo migranti. Jaz sem povedala kje se mi zdijo tudi tiste, takšne cone v tem področju, ki so nekoliko problematične in bi zadeve lahko tukaj še okrepili, pa nadgradili.  In kot drugi sklep: Odbor za zdravstvo in Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo priporočata Ministrstvu za zdravje in Ministrstvu za notranje zadeve, da redno poročata o sprejetih ukrepih za preprečitev širjenja nalezljivih boleznih, ki jih ob ilegalnih vstopih v Republiko Slovenijo s seboj prinašajo migranti, ter njihovemu izvajanju in učinkih. Zakaj ta sklep? Zagotovo zato, da se bodo tudi ljudje, ki prihajajo v stih z migranti ali pa, ki živijo na področju kjer je pač ta pritisk migrantov izjemno velik, počutili bolje, ker bodo vedeli in bili seznanjeni z različnimi ukrepi, ki so namenjeni preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni.  Toliko zaenkrat iz moje strani. Zdaj, jaz si pač želim neko konstruktivno razpravo v tej vez, ravno zato, ker menim, da lahko s skupnimi močmi naredimo tudi korak naprej k temu, da se pač stvar, ki morda danes še niso dovolj dobro urejene, uredimo bolje in da pač vidimo tudi kje so tiste sive cone, ki pa morda terjajo        določene odgovore ali pa ostrejše ukrepe pristojnih.  Hvala lepa.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: Ja, hvala lepa tudi za to dodatno obrazložitev in predstavitev. In na tej točki dajem besedo za pojasnila in dogovore najprej predstavnikom Ministrstva za zdravje, potem za notranje zadeve, policije in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  Izvolite državni sekretar Ministrstva za zdravje, dr. Tomaž Pliberšek.
Tomaž Pliberšek
Spoštovani predsednik, podpredsednik! Hvala za besedo. Spoštovane poslanke, poslanci, ostali prisotni.  Ministrstvo za zdravje se je s problematiko zagotavljanja zdravstvene varnosti zdravstvenih delavcev in posredno tudi policistov aktivno ukvarjalo že v letu 2015, ko smo imeli masovne prehode državne meje. Takrat so bila izdana navodila za delo z migranti, ki so bila posredovana tudi vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti. Dejstvo je, da od tistega leta dalje, ves čas se ta navodila seveda novelirajo v skladu z izsledki praks, takšnih in drugačnih, protokoli so vzpostavljeni, delujejo 24 ur, 7 dni v tednu, kar se teh navodil tiče. Dejstvo pa je, da je treba tu poudariti, da navodila pač padejo toliko na plodna tla, tudi sami ste ugotavljali, da je to kar zajeten snopič teh navodil, kateri se seveda ukvarja naša služba epidemiološka v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Gre za, bom rekel širok nabor strokovnjakov, dostopnih 24 ur na dan, dnevno spremljajo dogajanje v svetu, so, bom rekel povezani z institucijami tako v naši državi kot tudi po svetu, torej znajo preučevati tveganja, smo pripravljeni in v skladu s tem seveda vsi tej protokoli tudi tečejo. Tako, da ne bom rekel, da, bom rekel skrb in razprava ni potrebna, ampak mislim, da ta trenutek lahko ugotavljamo, da na celotno geografsko pokritost je za vse, bom rekel veljajo isti protokoli in verjamem, da je tudi ta ozaveščenost pri vseh teh, ki te tudi izvajajo, enaka, je pa seveda odvisno od tega zadnjega člena v verigi, se pravi kako se seveda tej protokoli in pa navodila tudi upoštevajo.  Torej, navodila so obravnavana tako za obravnavo migrantov, kot sem tudi rekel, ob sprejemu kot tudi nadaljnji obravnavi z njimi. Hkrati so vsebovana priporočila inštituta za javno zdravje, jaz upam, da bo tudi kolegica iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje te stvari še malo detajlneje pojasnila. Navodila inštituta se nanašajo na migrante, so objavljene tudi na njihovi spletni strani, imamo tudi na koncu koncev za koronavirus zadnje izsledke in tudi objavo na spletni strani.  Torej, da mogoče malo poročam, v letu 2019 Ministrstvo za zdravje ni dobilo informacij s strani zdravstvenih izvajalcev, o večjih odklonih govorim, ali težavah zaradi obravnave oseb, ki so nelegalno prestopile državno mejo. Kako zadeva v bistvu zgleda v praksi? Ko se, bom rekel pač takšen pribežnik nekje pojavi in je v stiku z, bom rekel Ministrstvom za notranje zadeve, če ima željo, da se, bom rekel pokliče zdravniška pomoč, se aktivirajo ekipe nujne medicinske pomoči, vsi ostali, bom rekel se peljejo v azilne dome, kjer je, bom rekel čisto vsak migrant pregledan. Tisti, ki se pa ne odločijo za azil, gredo pa v en drug dom, kjer so tudi pregledani in se v skladu s postopki v 72 urah vrnejo na področje s katerega so prišli.   Toliko predsednik, podpredsednik, za prvo besedo. Hvala lepa.
Ja, hvala lepa.  Besedo dajem državni sekretarki Ministrstva za notranje zadeve, mag. Meliti Šinkovec. Izvolite.
Melita Šinkovec
Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Spoštovani podpredsednik Odbora za zdravje, spoštovane poslanke, spoštovani poslanic in vsi prisotni, lepo pozdravljeni!  Ministrstvo za notranje zadeve in v policiji se zelo zavedamo tveganj in okoliščin v katerih naši zaposleni, predvsem policisti delajo. Zato v sklopu zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu redno spremljamo nevarnosti in tveganja, ki bi lahko nastopila oziroma bi jim lahko bili zaposleni izpostavljeni pri svojem delu. Ob tem imamo pripravljene odzive, protokole, ukrepe za zagotovitev njihovega zdravja in varnosti zaposlenih. Zavedamo se, da so tveganja… Da so tveganjem izpostavljani policisti, ki obravnavajo osebe, ki nelegalno prestopajo državno mejo, vendar to niso edini policisti, ki so tem tveganjem izpostavljeni. Policisti… Se pravi, vsi policisti, ki pač v postopkih pridejo v stik z osebami, se pravi, ki jih obravnavajo, so lahko izpostavljenim takšnim ali        drugačnim tveganjem.   Na Ministrstvu za notranje zadeve in tudi v policiji se vsi skupaj teh tveganj še kako zavedamo, zato kot sem že dejala, okoliščine spremljamo, tveganja ocenjujemo in imamo vzpostavljene ustrezne protokole, postopke, usposabljanja, izobraževanja, osveščanja in tudi poročanja o teh dogodkih ter tudi pripravljene preventivne in zaščitne ukrepe, da ta tveganja obvladamo oziroma jih zmanjšamo oziroma minimaliziramo. Naš izhodiščni dokument pri tem postopanju, pri nastanku katerega smo tudi sodelovali, pa so smernice pripravljenosti in odzivanja ob sumu na nalezljivo bolezen, ki lahko predstavlja tveganje za javno zdravje. Se pravi, gre za dokument, v katerem so opredeljene poti obveščanja, postopki pripravljenosti in odzivanja, ukrepanja ob različnih nivojih tveganja in napotki katera zaščitna oprema se pri tem uporablja. Poleg tega pa naše ukrepanje usmerja in predvsem tudi nadzoruje NIJZ. Le-ta spremlja tveganja v Sloveniji in širše ter daje usmeritve, nas o tem obvešča, redno in nam daje usmeritve za postopanja v takih primerih.  Glede postopkov, ukrepov in uporabe zaščitne opreme, so naši policisti preko različnih kanalov obveščeni, poučeni in ozaveščeni. Policija ima te postopke razobešene po svojih delovnih prostorih na policijskih postajah, dokumenti so objavljeni na intranetnih straneh policije, poleg tega pa so s postopki varstva pri delu seznanjeni v procesu izobraževanja in usposabljanja. V primeru, da pa je treba izvajati dodatne ukrepe, pa se še posebej izvedejo dodatna splošna in konkretna usposabljanja za uporabo zaščitne in varovalne opreme.  Poleg tega naj izpostavim, da imamo v Ministrstvu za notranje zadeve in policiji vzpostavljen sistem zagotavljanja oziroma nabave zaščitne opreme, zaščitne in varovalne opreme in tudi njeno distribucijo, ki zagotavlja nenehno dostopnost te opreme vsem policistom, na policijskih postajah, upravah in večje zaloge imamo shranjene v logističnih prostorih Ministrstva za notranje zadeve. V kolikor pride do primera, ko posamezen policist tega nima, se pravi te zaščitne opreme nima pri roki, gre v bistvu za človeško napako v verigi pač distribucije te, oziroma dostavljanja te opreme, kar pa ne pomeni, da gre za pomanjkljivost sistema. Mi ob vsakem takem primeru preverimo, če se je kaj spremenilo oziroma zakaj je prišlo do te napake.   Torej lahko potrdim, da imamo v Ministrstvu za notranje zadeve in policije vzpostavljen zelo dober in delujoč sistem preventive zaščite in kontrole na tem področju. Natančno imamo opredeljene postopke, v primeru suma na okužbo bodisi pri osebi katero policist obravnava v postopku, bodisi da se zdravstvene težave pojavijo pri policistu samem. Da so postopki v smernicah ustrezno opredeljeni in da so policisti s postopki tudi ustrezno seznanjeni, potrjuje tudi dejstvo, da policisti v vseh primerih, ko obstaja sum na to, da imajo opravka z okuženo osebo, ustrezno ukrepajo.  Prav tako je treba poudariti, da je v zadnjih letih, pa še posebej od leta 2015, razen v izpostavljenem primeru v Policijski upravi Novo mesto, v policiji in Ministrstvu za notranje zadeve nismo zaznali primera okužbe policista, še posebej pa ne večje ali pa skupinske obolelosti na delovnem mestu. V primeru pojava garij, ki je bil izpostavljen pri posameznem policistu v Novem mestu, gre torej za osamljen primer, ki je bil ustrezno obravnavan, pri čemer v zvezi s tem je treba poudariti, da policist sam tega primera ni prijavil kot poškodbo pri delu.  Zdaj pa če se še navežem na tole pisanje enega od sindikatov. Bilo je omenjeno, da smo kot MNZ, da smo v bistvu žogico, bom rekla predali kar nazaj policistu oziroma sindikatu. Sindikat je v bistvu zelo na splošno pač opozoril, da dobiva neke informacije iz terena, mi smo ga takoj pozvali, da nam, če ima bolj konkretne informacije, pa seveda tukaj nismo mislili ime, priimek in katero bolezen ali karkoli, ampak več informacij na katerih bi lahko ukrepali, poleg tega pa smo takoj, bom rekla po sistemu pregledali in tudi vprašali NIZJ, če je on po svojem, bom rekla po svoji vertikali dobil kakršnokoli informacijo glede tega. Po naših preverjanjih prijave, v bistvu poškodbe pri delu ni bilo, ker to je del postopka, ko se policist pač ali okuži ali kakorkoli        in se pravi, postopek je tak, da policist, če dobi neko bolezen ali okužbo, mora iti k svojemu osebnemu zdravniku in tam pač prijavi ali je poškodba pri delu oziroma oceniti, tudi zdravnik pač ali pa zdravnik prijavi in se pač dogovorita kako in kaj je tudi z zdravljenjem. Potem pa, če zdravnik oceni, da je ta bolezen tako, bom rekla pereča, obvesti tudi območno enoto NIJZ in NIJZ presodi ali je treba o tem obvestiti tudi delodajalca. V tem primeru te informacije delodajalec ni prejel. Toliko zaenkrat.  Hvala.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: Želite besedo, namestnik generalne direktorice? Potem dajem besedo predstavnici Nacionalnega inštituta za javno zdravje, gospe Tatjani Frelih.  Izvolite.
Tatjana Frelih
Lepo pozdravljeni vsi skupaj!  Jaz sem epidemiologinja na centru za nalezljive bolezni in bi mogoče na kratko, da bo vseeno bolj jasno kako je v Sloveniji organizirano spremljanje nalezljivih bolezni. In sicer, spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji je urejeno tako, da vsak zdravnik ali pa laboratorijski delavec, ki pri svojem delu potrdi nalezljivo bolezen, ki je na seznamu prijavljivih nalezljivih bolezni, po Zakonu o nalezljivih boleznih, mora to nalezljivo bolezen prijaviti in najprej prijavi na območno enoto, potem iz območne enote pač te prijave dobimo na centru za nalezljive bolezni, kjer jih pač vsak teden pregledamo, primerjamo s prejšnjim tednom pač, da vidimo kakšni so trendi, ali gre za povečanje ali gre za zmanjšanje, poleg tega pa na nacionalnem nivoju spremljamo nalezljive bolezni tudi na evropskem prostoru, preko sistema EWS, to je »early warning system«, kamor se stekajo vse nalezljive bolezni iz držav članic Evropske unije in evropskega gospodarskega prostora, medtem ko na nivoju sveta pa spremljamo nalezljive bolezni preko IHR sistema, to je portal v katerega pač izbruhe oziroma večje dogodke, povezane z nalezljivimi boleznimi, prijavljajo vse države, ki so podpisnice mednarodne zdravstvenega pravilnika.  O teh nalezljivih boleznih na centru za nalezljive bolezni vsak teden pripravimo poročilo, ki se imenuje Poročilo o dogodkih, ki lahko predstavljajo tveganje za nalezljive bolezni in to poročilo prejmejo v glavnem zdravstveni delavci, zdravniki, prejme ga Ministrstvo za zdravje, prejmejo ga inšpekcijske službe, v katerem pač podrobno opišemo vse dogodke, ki so se v prejšnjem tednu zgodile v Sloveniji in pa dogodke, ki so se zgodili pač drugod po svetu.   Mogoče, ko sem poslušala gospo Bah, bi imela samo eno pripombo oziroma nekaj pripomb, pa zaradi tega, da … Mislim, govorili ste o eradikaciji. Moramo se zavedati, da eradicirana nalezljiva bolezen so samo črne koze. Druge nalezljive… Eradikacija pomeni, da so popolnoma izginili, da tudi povzročitelja ni več v prostoru. Virus črnih koz naj bi, pač ga zunaj ne najdemo, menda ga imajo shranjenega samo v laboratoriju v Atlanti in v enem laboratoriju v Rusiji. Potem, rdeči veter, moram priznati, da tudi jaz nisem vedela kaj je to rdeči veter, dokler nisem v časopisu tega prebrala. To je v bistvu šen, to je streptokokna okužba kože, kar je pa… Sem šla potem tudi gledati naše poročilo o nalezljivih boleznih, to je pač zelo pogosto prijavljena nalezljiva bolezen in sicer, če vam preberem, recimo, 2015 jih je bilo 2 tisoč 429, naprej 2 tisoč 376 primerov, 2017 2 tisoč 293, recimo 2017 (?) tisoč 881, povprečje petih let je 2 tisoč 199, tako da to pač ni kaj posebnega.        Okužba, ki naj bi bila povezana z migranti. Potem, ta navodila, ki ste jih omenila za policijo, ta navodila so nastala ob izbruhu ebole v zahodni Afriki. Če se spomnite, v Sierra Leone in Liberiji je bil velik izbruh ebole in takrat smo pripravili vsa ta navodila, in sicer za policijo, za carino, za zdravstvo, za pristanišče, za letališče. Potem, mogoče o garjah.  Garje, je res, da so zelo pogoste pri migrantih, predvsem zaradi tega, ker pač imajo tako zelo neugodne higienske razmere. Moram pa reči, da se z garjami v zadnjih letih srečujemo tudi pri nas, in sicer bodisi posamične primere, lahko vam pač številke preberem, povprečje 5 let je 413 garij na leto, pri Slovencih, pri državljanih Republike Slovenije. Imeli smo tudi kar nekaj izbruhov že, in sicer v domovih za stare, v dijaških domovih, v teh, v hotelih, tako da… Je pa res, da predvsem garje in uši povezuje, mislim opisujejo tudi pri migrantih, medtem ko moram reči, da drugih nalezljivih bolezni zaenkrat pri migrantih ne registriramo. Moramo pa hkrati tudi priznati tudi to, da dokler migrant ne pride v sistem, pa dokler ga zdravnik ne identificira, ga ne, pač mi ne bomo dobili.  Sem pa šla vseeno kljub temu pogledati za te najbolj, nalezljive bolezni, ki jih največkrat omenjate, recimo HIV, hepatitis B, tuberkuloza, ošpice in vse te nalezljive bolezni, jaz sem šla gledati evropski prostor, in sicer poročila Svetovne zdravstvene organizacije in poročila ECDC in pri vseh teh nalezljivih boleznih v evropskem prostoru in v Sloveniji opažamo upadanje. Edino kar zadnja tri leta opažamo velik porast, ne samo na evropskem prostoru, ampak v svetovnem prostoru, so pa ošpice. Ošpice, ki pa niso spet povezane z migracijo, ampak so povezane predvsem s padcem precepljenosti populacije. Recimo zato je, so štiri države v Evropi lani izgubile status države kjer so bile ošpice eliminirane, to so bile Albanija, Slovaška, Grčija in Velika Britanija, in mislim, da so tudi združene države bile na robu ali bodo ta status izgubile. Status države kjer so ošpice eliminirane dobi država, ki najmanj 12 mesecev ne zazna avtohtonih, bom rekla, ošpic, ki niso bile vnesene iz neke druge države in ki pač dokaže, da ima vzpostavljen odličen sistem spremljanja. To bi jaz zaenkrat povedala. Če imate še kakšno vprašanje, sem pripravljena, ne bi pa s temi številkami morila, ker mislim, da jaz si jih tudi ne zapomnim na pamet, si jih moram zapisati, pa vi si jih tudi ne boste zapomnili.   Hvala.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: Ja, hvala lepa.   Preden dam besedo predlagateljici in odprem razpravo, ima podpredsednik Odbora za zdravstvo še eno obvestilo. Izvoli.
/ izklopljen mikrofon / … za zdravstvo je prišlo do zamenjave, in sicer Lidijo Ivanuša nadomešča mag. Branko Grims.
Odpiram torej razpravo in dajem besedo predlagateljici Anji Bah Žibert.  Izvoli.
Ja, hvala lepa za besedo. Hvala lepa tudi za vaše odgovore in pojasnila.  Jaz ravno to kar ste zdaj skušali na nek način razvijati, nisem v tej razpravi želela. Saj ne gre za to, da mi sedimo na dveh bregovih, da eni govorimo nalezljive bolezni so, drugi pa govorite, da jih ni. Te nalezljive bolezni sem povedala, da jih pri nas poznamo, ampak dejstvo je, da jih prinašajo sabo tudi migranti        in da moramo narediti vse, da ne bo prišlo pač do širjenja teh bolezni. To je izključni namen današnje seje.  Zdaj, jaz se moram prej… Sem mislila, da me bo gospa opozorila, ampak je očitno preslišala, jaz moram sama sebe popraviti, ko sem govorila o umrljivosti in sem povedala 50 do 90 procentov gre za ebolo. Gre za ebolo in ne vem, v Italiji naj bi do tega izbruha v nekem primeru prišlo. To so uradni podatki, jaz drugih nisem mogla dobiti, da je bolezen, še vedno ima veliko stopnjo, kar se tiče ebole, umrljivosti. Pri nas na primer je tudi kar se tiče migrantov bilo zaznati, vsaj v medijih, saj drugje pač nekih informacij težko dobiš, je tudi ta tako imenovana oblika latentne tuberkuloze. Ta se meni zdi zalo pomembna zato ker pač je skrita na nek način. In kot rečeno, se pač vprašam vedno v stiku policista z, ne vem, migrantom, ki pride iz meje, kako bo on ocenil ali ima nekdo pri sebi oziroma v sebi latentno tuberkulozo.  Zdaj, kar se tiče rdečega vetra, ja je pri nas, ampak jaz sem pač opozorila, da na primer prihaja do okužbe s strani migrantov. Nisem to rekla, to so podatki na primer iz sosednje Hrvaške, kjer je kar nekaj policistov v stiku z migranti dobil pač to okužbo, kakorkoli že imenujemo, gre za bakterijsko okužbo rdeči veter. Se pravi, ni važno koliko ljudi je bilo v Sloveniji do zdaj, pomembno je, da se ne bo to širilo in da naredimo vse, da ne pride do širjenja naprej. Zdaj, kar se tiče odgovora za ministrstva za notranje zadeve, ko ste govorili o policistih, kaj ste jih zaprosili. Poglejte kaj ste jih zaprosili. In zame bi to morali zaprositi kakšen drug inštitut. Zato… Citiram: »Zato je tudi že zaprosilo«, se pravi Ministrstvo za notranje zadeve, »sindikat policistov Slovenije za konkretne podatke, na katere je vezal svojo pobudo za dodatno cepljenje policistov, da bi ugotovilo za kakšne primere obolelosti pri policistih je dejansko prišlo oziroma ali je v zvezi s tem smiselna tudi sprememba preventivnih in zaščitnih ukrepov.« Se pravi, sprašujete Sindikat policistov za kake primere obolelosti pri policistih gre. Jaz mislim, da je to povsem neprimerno. Ni sindikat tisti, ki bo odgovarjal za kakšne primere obolelosti pri policistih gre. Za to imamo ustrezne inštitucije. To je vaš dogovor, sem ga pač prebrala, tako da ni ravno tako kot ste prej poskušali povedati. Dejstvo je, da ste jih za moje pojme spraševali nekaj kar ste se obrnili na neustrezen organ in da so drugi tisti, ki bodo to odgovorili. Imamo tu inštitut, prej je gospa natančno povedala kako spremljajo stvari in bodo verjetno tudi znali spremljati za katera obolenja gre, če gre.   Skratka, pač zdaj vaši odgovori so mi nekako potrdili o tem, da je prav, da danes o tem govorimo, da lahko naredimo še korak več, je pa gospa povedala tudi nekaj. Vse te bolezni se seveda začnejo beležiti, ko pride do zdravnika, ko zdravnik poda, bom rekla pač svoje mnenje oziroma diagnozo, kakorkoli že in potem se to ugotavlja. Jaz se še vedno resno sprašujem kaj je s policistom, ki so prvi v kontaktu in oni, spoštovani, odločajo o tem ali bodo nekoga napotili v zdravstveno ustanovo ali ne. Šele potem gre tista procedura, ki ste jo vi gospa povedala. Vi ste jo lepo razložila, ampak na začetku je pa on tisti in dejansko se lahko do takrat že marsikakšna škoda naredi. Samo to hočem povedati, ali je mogoče tukaj še vedno vendarle kakšna pot, kjer lahko ta tveganja zmanjšamo. In jaz upam, da bom dobila tudi na ta moja vprašanja kakšen odgovor.  Hvala.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: Ja, hvala lepa.  Državna sekretarka želi dodatno pojasniti.  Izvolite.
Melita Šinkovec
Ja, hvala lepa.  Glede tega odgovora oziroma vprašanj s strani SPS. Pač, šlo je zato, da je sindikat je dejansko zelo na splošno pač opozoril, da se pojavljajo primeri. Tako kot sem rekla, smo jih mi zaprosili, če imajo konkretnejše podatke, da bomo mi to pač seveda lažje pač tudi preučili, ampak kot sem rekla teh podatkov nismo prejeli, zato smo pa tudi v sistemu preverili, če so s strani policistov bile prijavljene kakšne pač         kakšni primeri in prav tako smo se pozanimali na NIJZ, če je preko svojih institucij pač dobil kakšno opozorilo oziroma informacijo.   Če dovolite, bi še glede tuberkuloze… Tuberkuloz a v bistvu, bom rekla, v policijskih vrstah oziroma na Ministrstvu za notranje zadeve preko varnosti in zdravja pri delu smo na to še posebej, bom rekla, pozorni tako kot na se druge tudi nalezljive bolezni. Tukaj ne gre v bistvu za problem samo, da bi jo prenašali pač osebe, ki nelegalno prihajajo v državno mejo, ampak jih imajo tudi, bom rekla ljudje, ki uživajo drogo in tako naprej. Tako da policisti so poučeni in osveščeni o tem kako morajo z osebami postopati in takoj obvestiti, če pride do morda kakšnega ugriza, ureza ali karkoli, ki bi bilo lahko nevarno za njih, da obvestijo svoje pristojne in tudi zdravstvene institucije. Glede, kako pa postopajo in se zaščitijo policisti, pa če boste dovolili bo pa kolega oziroma predstojnik policije pač pojasnil.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: Ja, hvala.  Izvolite namestnik generalne direktorice policije, gospod Tomaž Pečjak.
Tomaž Pečjak
Hvala lepa, predsedujoči in vsi ostali.  Mislim, da je prav, da se malo oglasim in morda obrazložim postopke policije oziroma policistov. Dejstvo je, da v policiji seveda smo policisti pri svojem delu velikokrat napoteni na najrazličnejše naloge, na najrazličnejša območja in seveda tudi stiki z najrazličnejšimi osebami. In dejstvo je, da v policiji seveda se tega zelo zavedamo, da je zdravje, se pravi skrb za zdravje, za varnost in za zaščito policista je pri nas seveda prioriteta na prvem mestu. Zato smo v zadnjih letih veliko storili tako na osebni, varovalni in tudi na zaščitni opremi. In tu govorimo, da pri vsakem dogodku, ki se zgodi, ki ima za sabo morda neko določeno tveganje, ga potem seveda tudi preučimo in poskušamo skupaj seveda s strokovnimi službami Ministrstva za notranje zadeve, nacionalnim inštitutom za javno zdravje in ostalimi, morda obnoviti postopke, napisati in zato imamo tudi takšna navodila, ne zato, ker bi bilo stanje alarmantno ampak zato, da v primerih, če pride do kakšnega takšnega primera, da seveda ustrezno reagiramo.   Če samo morda povem, da smo recimo pri najrazličnejših požarih, prometnih nesrečah z nevarnimi snovmi, pri kakšnih dogodkih z osebami, predvsem gre tu z osebami, ki uživajo drogo, so seveda najrazličnejše bolezni ali pa oblike prisotne vedno, ko policisti seveda pridemo na takšen kraj. Policisti seveda delamo in opravljamo delo tudi v tujini, v mirovnih misijah, na, recimo trenutno v Republiki Srbiji, Republiki Severni Makedoniji, pri varovanju njihove meje v misijah Frontexa in seveda tudi tam skupaj s poročili, rednimi, ki jih dobivamo od nacionalnega inštituta, nam seveda strokovno osebje pove za katera cepljenja ali pa za katere vrste cepljenja policisti morajo opravljati. Da bi pa cepili kar tako, na zalogo ali pa počez, pa seveda v policiji tega nikakor ne delamo, ampak seveda to prepustimo stroki, da nam pove katera cepljenja se izvajajo, kajti verjetno tudi stroka nam pove, da vsako cepljenje ima po eni strani seveda svoj preventivni učinek, po drugi strani pa, če ga ne bi izvajali pravilno, je pa lahko seveda tudi zdravju na nek način škodljivo po drugi strani, zato je treba tu seveda stroko upoštevati in se seveda z njo tudi v bistvu posvetovati oziroma spoštovati njihova napotila.  Zdaj, če gremo pa na same postopke, ena od teh nalog je seveda, so tudi postopki z migracijami, bodisi dovoljenimi migracijami, vemo, da je Slovenija zelo tranzitna država, da na mejnih prehodih pride preko toliko milijonov, mislim, da je preko 30 milijonov potnikov vsako leto in seveda z najrazličnejšimi, med njimi tudi sumi, da bi prišlo do kakšne bolezni. Ravno tako seveda tudi, ko govorimo o postopkih z osebami, ki na nedovoljeni način prestopajo državno mejo. Tudi tam imamo seveda urejene postopke. Te postopke smo v letu 2015, 2016, ko so bile te res masovne migracije, smo skupaj z ministrstvi, skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje res pripeljali do tega primera, da so postopki zelo jasni, natančni in da vemo točno, prvič, kaj je treba preventivno storiti, katero opremo imajo policisti danes         v svojih osebnih avtomobilih, v službenih, katera oprema je na voljo še v enotah, v kolikor bi do česa prišlo in seveda katero opremo naj pri kakšnem postopku obravnavajo. Praviloma poteka zadeva tudi naslednje, da v kolikor policist, glede na to, da ga tudi usposabljamo, da v vsakem primeru, ko sumi, da bi lahko bila oseba s katero ima policist postopek, imela kakršnokoli bolezen ali pa nalezljivo bolezen, saj tega policist ne ve, ampak samo da sumi, je seveda ena od temeljnih ukrepov, da pokliče ali preko svojega operativno-komunikacijskega centra, lahko sam tudi neposredno na številko 112, tam seveda se poveže z dežurno zdravniško službo in potem seveda oni povedo z nadaljnjimi vprašanji ali, prvič, pridejo oni po takšno osebo in kakšne postopke je treba do takrat zagotoviti zato, da se pač ta morebitna bolezen ne bi širila, to je prva zadeva, v kolikor pa seveda po simptomih, ko jih zdravnik sprašuje in dobi nazaj odgovore, niso taki, da bi bilo to treba narediti na tak način, pa seveda policisti to osebo pripeljejo v zdravstveno ustanovo in potem se seveda celoten ta del naprej tudi opravi.   Pri, v policiji smo seveda pripeljali tudi do tega, da smo policiste usposabljali, redno jih usposabljamo ves čas, tako s policijskimi postopki, po drugi vrsti pa tudi z uporabo zaščitnih sredstev, ne glede na to ali gre tu zdaj za uporabo zaščitnih rokavic, uporabo zaščitnih mask ali pa uporaba zaščitnih oblek. In vsakič, ko je, v bistvu pride do kakšnega takšnega suma, da bi lahko karkoli bilo, se seveda te zaščitne stvari uporabijo, po vsakem takšnem dogodku se prostori tudi ustrezno razkužijo, dezinficirajo. Tu moram povedati, da ima vsaka policijska uprava, Novo mesto, Ljubljana, Koper, ima sklenjene pogodbe za čiščenje prostorov, za čiščenje vozil, za čiščenje opreme in se seveda te zadeve opravijo preventivno. Ne gre zdaj za to, da se opravljajo te dezinfekcije zato, ker je nekaj prišlo, ampak zato, da nečesa ne bo. In verjetno vsi tej postopki, ki smo jih izvajali in tu se, tu moram reči, da z nacionalnim inštitutom zelo dobro sodelujemo, nedavno smo sodelovali tudi pri enem od primerov, ko seveda smo na mejnem prehodu imeli redni uradni postopek s skupino kitajskih državljanov in zdaj seveda v takšnem času smo skupaj z njimi takoj, kakšni so ukrepi in postopki, ko policist, kaj naj sprašuje, na kaj naj bo pozoren, da bo seveda zaščitil najprej sebe in potem seveda tudi prebivalce Slovenije, če takšne osebe, ki bi imele morda kakršnokoli nalezljivo bolezen, prihajajo. Tej postopki seveda so napisani, res je, da jih moramo redno, se z njimi seznanjati, redno tudi opozarjamo policiste, da najprej naj poskrbijo za lastno varnost in da pač ta zaščitna sredstva niso kar tako namen zaradi tega, da bi bila lepa ali pa kakorkoli, ampak seveda imajo svoj namen najprej v preventivi, da do tega ne pride in mislim, da tu smo kar uspešni predvsem zaradi tega, kajti v policiji trenutno ne beležimo primera, da bi prišlo do okužbe z nalezljivimi boleznimi, sploh pa ne, da bi prišlo do skupinske okužbe z nalezljivimi boleznimi. Seveda je nemogoče reči, da do tega ne pride danes, jutri ali kadarkoli, s katerokoli. Imeli smo od SARS-a, prašičje kuge in tako naprej, veliko takšnih stvari. Dejstvo je, da bolezni seveda lahko pride bodisi na delu, bodisi v svojem prostem času, v obeh primerih seveda za policijo je pomembno, da policist, ki je na delu mora biti zdrav in seveda ustrezno tudi zaščiten. Gre za to, da imamo tudi redne preventivne in obdobne zdravstvene preglede in zdravniška služba na Ministrstvu za notranje zadeve, Služba za varovanje zdravja pri delu, seveda redno tudi izpolnjuje oceno tveganja za posamezna delovna mesta, za posamezne procese dela in glede na posamezne procese dela tudi pove kdo je cepljen in za kakšno, v bistvu proti kakšni bolezni naj bo precepljen oziroma preventivno cepljen. To je morda tudi moj odgovor zakaj recimo policisti, ki gredo v Severno Makedonijo, policisti, ki gredo na mirovne misije v Palestino, na Kosovo in tako naprej, imajo določena cepljenja, medtem ko policist, ki je pa doma v Sloveniji, nima. Zakaj? Zaradi tega, ker je seveda strokovna služba za zdravje in seveda nacionalni inštitut oceni, da na določenih geografskih področjih, mora oseba, ki gre tam, cepljenja, ne zaradi tega, ker bi imela stik        z osebami, ampak zaradi tega, ker so dejavniki tveganja na določenih geografskih območjih takšna, da je seveda cepljenje nujno potrebno. Če bi pa seveda takšno geografsko območje bilo tudi, da kakšno območje recimo v Sloveniji, bi pa seveda to tudi cepili. Mi… Preventivna cepljenja mislim, da je bilo lansko leto za policiste preko 3 tisoč samo izvedenih, samo določenih cepljenj proti klopnemu meningitisu, proti določenim so, v bistvu ostalim stvarmi, je, se izvaja in seveda, če bo potrebno, nam bo strokovna služba seveda tudi povedala katera cepljenja bodo policisti morali izvajati. Dejstvo pa je, da mi v policiji najbolj seveda skrbimo zato, tudi pozdravljamo vsakič sindikate in z njimi tudi sedimo in verjamem, da je bil ta poziv ministrstva sindikatu predvsem v tem, da naj povedo za katero možno okužbo bi bilo zato, da se povečajo zaščitna sredstva. Samo en takšen primer. Pri uporabi recimo obraznih mask v letu 2015, smo potem prešli na malo drugačne uporabe obraznih mask, ker je bilo ugotovljeno, da določeno obliko obrazne maske je seveda bistveno slabša oziroma pri delu policista ga otežuje. In to so stvari, ki jih v bistvu lahko dobimo, lahko seveda šele pri samem delu in pri seveda posvetih s strokovnjaki. Takrat vem, da smo tudi s službo, se pravi Nacionalnim inštitutom za javno zdravje imeli posebna predavanja za policiste, kako posamezne stvari uporabljati zaradi tega, ker je bilo tega toliko več. Toliko morda na kratko, da boste imeli to obliko, se pravi te postopke, med drugim morda tudi to, da tudi odvoz, ni zanemarljivo, tudi odvoz se pravi potem teh uporabljenih zaščitnih sredstev, odvrženih zaščitnih sredstev imamo v policiji urejeno, da pač tista organizacija, ki je za to pristojna, po pogodbi seveda te zadeve izvaja.  Hvala lepa.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: K razpravi imam 4 prijavljene doslej. Prvi dajem besedo Nataši Sukič, Poslanska skupina Levica.    NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Hvala, predsedujoči, za besedo.  Zdaj, glejte… Ta seja je sklicana na raznoraznih neverjetnih podlagah ali pa podmenah, ki se vse po vrsti glasijo, naj bi. Naj bi. Naj bi to, naj bi ono. Potem, slišim od predlagateljice, nevšečnost v Ilirski Bistrici je, da ljudje migrante srečujejo. Potem, bolezni prinašajo s sabo tudi migranti. Ja, saj jih prinašajo tudi turisti, pa jih prinašamo mi, ki potujemo na konference ali pa kot turisti drugam, pa se vračamo nazaj v državo, če smo že pri tem. Najhuje od vsega pa je, da se sklicujete na izjavo Črnčeca: »V Slovenijo prihajajo migranti, ki so kriminalci in sabo prinašajo nalezljive bolezni.« Lepo vas prosim. Prvo kot prvo, vemo kdo je Damir Črnčec, a ne. Očitno veliki ekspert za kožne bolezni, čim se tičejo migrantov, je pa to človek, ki seveda nič ni vedel o obstoju ekstremističnih desničarskih skupin v Sloveniji, pa čeprav te zelo očitno obstajajo, takrat ko je bil še direktor Sove. Tako da to je pa zelo kredibilna oseba, ki nam bo verjetno zelo dobro znala povedati kaj vse sabo prinašajo migranti.  Zdaj bom pa takole rekla. Dajmo si prvič kot prvič natočiti čistega vina. Vi v bistvu ne trdite, da k nam prihajajo bolni migranti, podton tega sklica seje je, da vi v bistvu trdite, da so migranti bolezen. In tukaj bom pa zdaj začela utemeljevati stvari, ki jih pač vedno znova ponavljamo, ker te seje na račun migrantov imamo na tekočem traku, danes je pač, danes pač poteka spet ta seja, ki se tiče migrantov, seveda s strani nekega druga aspekta, tokrat bojda bolezni, ki jih sabo prinašajo. Ampak zakaj pravzaprav gre? Dejstvo je, da je kriza v kapitalističnem družbenem sistemu permanentna. Permanentna zakaj? Zato, ker delavcem krši njihove pravice, znižuje jim plače in razgrajuje, sistematično razgrajuje socialno državo. In o tem ves čas govorimo        govorimo ob različnih torej priložnostih v Državnem zboru, ko se srečujemo z različnimi aspekti te permanentne krize, družbene krize. Ampak kaj je najlažje? Da ti ljudem odvrneš pozornost od njihovih lastnih težav, je seveda najlažje in to je preverjen recept poiskati zunanjega krivca. In zato so tej, za vas migranti, v resnici begunci, ta begunska kriza je za vas res idealna priložnost, da vedno znova najdete grešnega kozla, da vedno znova pokažete na tistega, ki nas ogroža tako ali drugače, v današnjem primeru sklica te, bom rekla, fašistoidnega sklica te seje, zato pač bojda bolezni, ki jih bojda prinašajo migranti.   Da je absurd še večji, ste se tukaj SDS nekako, omenjate bolezni kot hepatitis, ki naj bi bil že izkoreninjen, sploh ne poveste za kateri hepatitis gre. Vemo, da poznamo več vrst hepatitisa. In sicer, glejte, vam bom povedala podatke v evropski regiji. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije, živi približno 15 milijonov ljudi, okuženih s kroničnim hepatitisom be in okoli 14 milijonov ljudi je okuženih s hepatitisom C. Zdaj, če se malo pošalim, zdaj vemo, da eden izmed teh hepatitisom, mislim da C, je spolno prenosljiva bolezen. A bomo zdaj … / oglašanje iz klopi/… Tudi. A bomo zdaj… Najboljše, da… Veste kaj je preventivni ukrep? Da ustanovimo naravstveno policijo, ki bo bdela nad tem, da se Evropejci ne bomo nikakor seksualno, slučajno prišli v kakšen seksualni stik s kakšnim beguncem, ker takoj bo hepatitis tu. No… Isto je s HIV-om. HIV. Za vas je očitno izkoreninjen, dejstvo pa je, da je bilo leta 2017 v evropski regiji 160 tisoč novih diagnoz okužbe z virusom HIV. Zdaj ne vem, a so to vse prinesli sabo begunci oziroma za vas pač migranti, ne bi vedela. Ošpice, po vašem mnenju so izkoreninjene, dejstvo pa je, da več kot 44 tisoč novih primerov ošpic se v evropski regiji beleži med leti 2016 in 2019. Zakaj? Vemo, da tudi zato, ker so nekateri, pač menijo, da se je cepiti škodljivo in potem se pač ne cepijo in na žalost bolezni, ki so bile že izkoreninjene, so ponovno tu.   Zdaj seveda pa vas ne zanimajo vzroki zakaj begunci prihajajo k nam. Vas ne zanimajo vonje, ki divjajo na Bližnjem vzhodu. Vas ne zanima niti to, da mi sami sodelujemo pri tem. Vas ne zanimajo globalne razsežnosti teh kriz, nič od tega vas ne zanima. Še več! Vaši ukrepi, kako se…. Prej je lepo povedala predstavnica mislim da inštituta za nacionalno zdravje glede garij. Garje itak obstajajo pri nas. Moja sestra se je v šoli nalezla pred davnimi leti garij. Pa takrat nismo imeli begunske krize sploh še. Ampak lepo je bilo pa tudi danes povedano v kakšnih okoliščinah, zakaj pride do garij in uši kadar ljudje živijo v skrajno nehigienskih razmerah, ampak zakaj begunci živijo v skrajno nehigienskih razmerah? Oni teh garij in uši niso prinesli kar iz svoje države sabo na pot, ampak oni so zaradi fašistoidnih ukrepov, kakor se jih trpa v ta neka begunska taborišča, v popolnoma nehumane razmere, izpostavljeni popolnoma nehigienskim razmeram in za to smo odgovorni mi, ki tako ravnamo in zaradi tega so uši in garje seveda prisotne tudi med begunci, ampak tudi brez njih so prisotne v naši družbi, vedno bile in vedno bodo, mi je zelo žal, ampak tudi pri nas ljudje živijo tako revna življenja, da mogoče si ne morejo niti higienskega minimuma včasih privoščiti zaradi revščine ali pa kakšnih drugih okoliščin in seveda posledice so tukaj v obliki garij in uši.   Tako da glejte…. Mislim res, kaj naj rečem?        Res ste specialisti za iskanje krivcev za vse tegobe, ki baje prihajajo v obliki beguncev, vemo pa v resnici kje so družbeni izvori naših kriz in nehajmo se sprenevedati.  Jaz se bom zdajle na tej točki ustavila, če bo pa treba, pa se bom še globlje dotaknila aspektov begunske krize in pa aspektov vse bolj desničarskih politik, na žalost ne samo Slovenije, ampak v Evropi, ki begunsko krizo izkoriščajo za to, da podžigajo in širijo sovraštvo proti tistim, ki so v izjemno ranljivi situaciji, pa ne po svoji krivdi, ampak ravno po krivdi taiste tudi Evrope, ki pomaga pri imerialističnih pohodih na Bližnjem vzhodu in podpira vse to s svojim lastnim sodelovanjem.  Hvala zaenkrat.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: Besedo ima predlagateljica Anja Bah Žibert. Izvoli.
Ja, hvala lepa.  Zdaj, jaz se moram odzvati. Sicer smo vajeni, da skrajni levičarji niste sposobni konstruktivne razprave. Takrat, ko seveda gre za tiste vaše ideale, ki so daleč od idealov tistega kar si povprečni državljan Republike Slovenije želi, greste vi do konca. Ampak glejte, to največ poveste sami o sebi. Zdaj, da gremo kar po vrsti in da se ne bomo vedno ukvarjali s tem kar nam kar naprej mečete. Ko mi boste vi, spoštovana kolegica, povedala, pa dokazala, da je vojna v Maroku, Alžiriji, Pakistanu, potem se bova drugače pogovarjali. Dokler pa tam ni vojne in od tam prihajajo migranti, mi ne govorite tukaj notri neumnosti. Ne govorite tukaj notri neumnosti in dajte malo več spoštovanja meti do lastnih državljanov in državljank, ki plačujejo davke in vse to plačujejo. In se to plačujejo. Pa dosti.  Kot drugo, kako lahko vi v nam, kako lahko vi nam očitate Črnčeca? Spoštovana, vi ste bili v koalicijskem sporazumu z Vlado in takrat je bil Črnčec svetovalec za nacionalno varnost. In vi zdaj to govorite nam? Kako ste pa lahko bili v sporazumu, ko je nekdo opravljal takšno funkcijo in je imel takšno mnenje kot sem ga citirala? Vendarle je svetovalec za nacionalno varnost. In on je to izrekel. Zakaj vi polemizirate z nami o teh stvareh? Polemizirajte s tistimi, s katerimi ste bili takrat v koalicijskem sporazumu. In vi ste to podpirali, da je on tam! Ker če vi tega ne bi podpirali, ne bi tega sporazuma bilo. Tako da spoštovana, Črnčeca si kar sebi na prsa prilepite. In ne dovolim, da ga kakorkoli lepite Slovenski demokratski stranki.  Zdaj, kar se tiče pa bolezni, sem pa povedala. Gre za bolezni, ki smo jih v Sloveniji že dodobra izkoreninili, nisem pa nikoli rekla, da jih v Sloveniji ni. In če ne bi bilo nobenih nevarnosti in tveganj, zakaj še leta 2018, poglejte kako debel priročnik, postopki pripravljenosti in odzivanja za policijo, vojsko in carino? In prvi stavek notri, tukaj notri piše: »Med nalogami policije tudi za delo na področju varnosti državne meje ter nedovoljenih migracij in tujcev.« In na podlagi tega imamo ves ta dokument izdelan. Zato mi ne govoriti, da migranti niso tisti, ki lahko prinašajo sem nalezljive bolezni. Očitno so, če izdajamo tako pomembne dokumente in obsežne.   In zdaj še nekaj. Tukaj bi pa vprašala res še ustrezne službe, ker nisem dobila odgovora. Zdaj, mi imamo, to mi je tudi v odgovoru bilo potrjeno, policista, ki je bil pač okužen z garjami. To je bilo pač potrjeno tudi v odgovorih. Jaz lahko vem samo tisto kar dobim kot odgovor, ne morem pa vedeti kako in kaj. In me zanima ali policist ni imel zaščitnih sredstev, ni imel ustreznih zaščitnih sredstev ali jih ni znal uporabljati? Zakaj? Zato ker garje, to bo gospa, bo zanikala, če bom povedala narobe, se prenašajo z dotikom. Načeloma s tesnejšim dotikom. In pomeni, da do nalezljivosti res pride, če prideš… Ne gre za kapljični prenos, ampak gre za dotik        In pomeni ali policist ni imel zaščitnih sredstev, ali jih pa ni znal uporabljati. Ker sicer do teh okužb ne bi prišlo, ker policisti imajo, rekli ste, da ste dali veliko denarja v to, da imajo ustrezna zaščitna sredstva. Se strinjam in hvala bogu, da jih imajo. Naj imajo čim bolj ustrezne in čim boljše. Ampak me pa dejansko zanima na kakšen način je lahko prišlo do okužbe, ker če pride do nalezljivosti garij pomeni, da je res nekaj bilo narobe. Ali neustrezna raba, ali kakorkoli že, to mi boste verjetno znali povedati. Ker to je pomembno. Mi imamo lahko ustrezna zaščitna sredstva, ampak lahko pa se neustrezno ali pa nepopolno uporabljajo. To je eno.  Drugo pa še enkrat, vi ste povedali, da je veliko izobraževanj. Jaz vam povem, da policisti na terenu dobronamerno, ne slabonamerno izražajo željo, da bi imeli glede tega, uporabe zaščitnih sredstev in kako se lahko zaščitijo pred različnimi nalezljivimi boleznimi, radi še dodatna izobraževanja. Jaz mislim, da to ni, da je to kvečjemu koristno, če se izve, da nekaj pride iz terena. Zdaj, zakaj pa policisti to želijo, pa verjetno ne zato, ker teh bolezni ni, ampak ker so tudi seznanjeni s tem kaj je vse v sosednji državi, tudi v izbruhu in kaj lahko pride tudi v Slovenijo. Če tega ne bi bilo, ne bi imeli nobene potrebe po uporabi zaščitnih sredstev ali pa želje, da se še bolj poučijo o tej rabi zaščitnih sredstev. Samo toliko.  Hvala.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: Ja, replika, Nataša Sukič.    NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Spoštovana kolegica!  Prvo kot prvo, vojne ne divjajo samo z orožjem, obstajajo tudi ekonomske vojne in če že omenjate Maroko in Pakistan, gre za pač periferijo, ki je izpostavljena tovrstnim zadevam in kjer ljudje delajo od osmih zjutraj, do desetih zvečer po 6 dni na teden in logično je, da iz tako opustošenih držav, ki so izpostavljene pač ekonomskim vojnam, pač tudi se umikajo. Tako da prosim, vojne niso, se ne bijejo samo z orožjem. To je prva stvar.  Druga, spet izvajate teorijo na podlagi policista, ki je staknil garje, s tem, da sam policist, kot smo danes slišali, tega sploh ni prijavil kot dogodek, ki naj bi se zgodil na njegovem delovnem mestu. Torej je lahko te garje dobil kjerkoli. Sama sem vam povedala, moja sestra je garje pred davnimi leti, ko sploh še ni bilo begunskega vala, prinesla iz šole k nam domov. Tako da, lepo vas prosim.   Kar se tiče Damirja Črnčeca pa vemo kje se je rekrutiral in kje se je izvežbal, da je pa Levica bila zelo ostro proti temu imenovanju pa tudi vemo, ne more pa Damir Črnčec bil tisti, ki bo določal in odločal o vseh ključnih politikah v tej državi in seveda je bil v primerjavi z ostalimi cilji, ki naj bi jih ta koalicija izpolnila, pač vseeno dovolj minoren primer, da zaradi tega gotovo se še ne prekinja sporazuma, ampak je pa žalostno, da ga, da se opirate, no, na izjavo nekoga, ki je preverjeno vedno bil sovražen do marginalnih skupin, družbenih skupin, in med marginalnimi družbenimi skupinami so seveda zelo pri vrhu prav begunci.  Hvala zaenkrat.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: Ja, predlagateljica Anja Bah Žibert, izvolite.    ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Ja, še enkrat se oglašam, potem pa res ne mislim z gospo Sukičevo izgubljati časa.   Zdaj, res je, to vam pa dam prav, da imamo različne oblike vojne. Zdaj, tale ekonomska vojna, to res najbolj poznate vi levičarji, ker tam kjer ste na oblasti, je ekonomska vojna. Tako da verjamem, da to zelo dobro poznate. Kar se pa tiče, glejte, Damirja Črnčeca, bomo pa tukaj me zaključile. Iz tega se vi ne morete izvleči. Vi ste sodelovali v Vladi kjer je bil on šef nacionalne varnosti in vi ste tisti, ki ste to podpirali. Slovenska demokratska stranka zagotovo ni. Tako da iz tega se ne morete izvleči. Ne morete enkrat sedeti v Vladi, potem pa se delati, da tega ni bilo. Pa še kako trdno ste sedeli, samo dokler vam je pasalo.     PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: / izklopljen mikrofon / … Odgovore na konkretna vprašanja, pa glede izobraževanja dodatnega, še posebej v povezavi s temi novejšimi dogodki.  Izvolite.
Melita Šinkovec
Hvala lepa za besedo.  Ja, glede teh izobraževanj in usposabljanj, ko pravite, da bi bila dobrodošla. Absolutno, bom rekla, mi se na vsa ta pisanja sindikatov, policistov, če jih dobimo pisno ali ustano, se vedno odzovemo in jih vedno resno obravnavamo. Jaz moram reči, da v tem primeru, da bi vsaj na upravnem delu ministrstva, pa me bo potem kolega dopolnil, če so na policiji dobili kakšne pobude, pisne ali ustne, pač na upravnem delu, bom rekla, ali pa do kabineta ministra ali pa do Službe za varovanje zdravja pri delu, ni prišlo ne ustne ne pisne. Potem pač mi smatramo, da so tej ukrepi dovoljšni in se dejansko trudimo, do usposabljanja redna in da se to redno izvaja.  Glede primera, ki se je pač pojavil. Mi smo takoj, ko smo bili o tem obveščeni, preverjali na policijski postaji, iz tam kjer policist dela, če so imeli na zalogi dovolj te zaščitne in varovalne opreme. Dobili smo informacijo, da je bilo te opreme dovolj. Zdaj, če je pa policist uporabil ali pa ne, bom rekla, osveščeni so, vedo kako morajo postopati, tako kot je kolega že tudi prej pojasnil, ne moremo pa zdaj… Zakaj pa on zdaj to ni, če ni uporabil, pa ne vemo. Ampak morda ima več informacij tudi kolega s policije.  Glede na to, pa da policist ni prijavil poškodbe pri delu, potem pa v bistvu delodajalec nima vzvodov, da bi se te okoliščine pojasnile. Če on prijavi poškodbo pri delu, potem v bistvu se, bom rekla tej postopki vsi pričnejo, ki sem jih že na začetku uvodoma pojasnila, in se tudi te okoliščine v bistvu raziščejo. Ker pa te prijave v bistvu ni bilo, se tudi okoliščine niso razjasnile, kje dejansko je prišlo do okužbe.  Hvala lepa.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: Naslednji se je k besedi prijavil Marijan Pojbič, poslanska skupina… Oziroma, želite še dodatno pojasniti? Se opravičujem. Namestnik generalne direktorice, Tomaž Pečjak, kar konkretno, pa kratko, če lahko.
Tomaž Pečjak
Hvala lepa.  Bom kar konkretno. Najprej, da govorimo za usposabljanja. Seveda usposabljanj, res je, nikoli ni dovolj na teh področjih, zato tudi smo skupaj z nacionalnim inštitutom izdelali takšne brošure. Ne zaradi tega, ker bi bili taki pojavi, ampak zaradi tega, da v bistvu smo pripravljeni pri takšnih primerih. Še več, mi na posameznih policijskih upravah, po postajah, primer imam samo za Policijsko upravo Ljubljana, so posebej dokumenti narejeni, ki so potem skupaj z usposabljanji policistov s pravilno uporabo zaščitnih mask, kar smo z nacionalnim inštitutom naredili dejansko kakšni so postopki in to usposabljajo vodje policijskih enot, policiste pri rednih tedenskih, pa mesečnih usposabljanjih. Vsekakor je pa seveda, nobenega od usposabljanj ni odveč, zato tudi se je število ur povečalo tako kot se je tudi število sredstev, recimo samo za 2020, na zaščitni opremi oziroma na cepljenju, na tej postavki se je povečalo več kot za 100 procentov. Zakaj? Ravno zaradi tega, kajti pojavi tudi kot je koronavirus, kjer smo posebej dali na treh straneh obvestilo policijskim enotam kaj pa kako morajo izvajati, se pravi za vsako takšno nalezljivo bolezen mi posebej skupaj s strokovnimi službami, z ministrstvi, z nacionalnim inštitutom, posebej je delovna skupina, predstavnik policije je tudi v tej ekspertni skupini, kjer posamezne ukrepe delajo.   Zdaj, pri posameznih primerih seveda / nerazumljivo/ zdravnik za posameznega uslužbenca policije, kateremu ta pride, ko je bolan ali pač karkoli, kakršnokoli bolezen ima, ta seveda tudi oceni ali je možnost, da je, prvič, se okužil ali pri svojem delu, kakšna je možnost, da bi bili okuženi njegovi sodelavci, sodelavke in na podlagi tega potem dobimo mi, prejmemo obvestilo in izvedemo ukrepe. V tem primeru s strani, se pravi strokovne zdravniške službe, policije oziroma Službe za varovanje zdravja pri delu ministrstva ni prejela ukrepa, da bi moral kolektiv, v katerem je ta policist bil, da bi morali iti policisti, ne vem, na morebitni pregled, zdravljenje, karanteno in tako naprej.  Samo primer, pri enem od požarov, ki je bil tule blizu Ljubljane, v enem od podjetij za shranjevanje kemičnih odpadkov, ko so policisti prišli v stik pri obravnavanju, smo potem seveda te policiste posredovali na zdravniške preglede zato, da smo ugotovili ali bi lahko prišlo pri njih seveda tudi do poslabšanja zdravja. Se pravi, pri vsakih takšnih primerih to izvedemo in tudi na podlagi        takega dogodka smo, potem naredili postopkovnike, da je drugič seveda to sigurno 100 %. Ne pomeni pa to, da je zaradi tega več kemičnih nesreč na področju odpadkov, ampak gre, zaradi tega, da smo pripravljeni, potem za naslednje primere. Ravno tako je to pri obravnavi migracij in migrantov sedaj bodisi legalnih ali pa ilegalnih se pravi vseh postopkov, ki jih policisti opravijo.   Hvala lepa.     PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: Besedo ima Marijan Pojbič, Poslanska skupina Slovenske demokratke stranke.   Izvoli.     MARIJAN POJBIČ (PS SDS): Hvala, spoštovani predsednik!   Najprej moram reči, da mogoče stavek dva na to, kar sem poslušal sedaj ekstremno levičarko gospo Sukič, ki je ne samo, da je ekstremna levičarka, ampak mislim, da tudi potrebuje kakšno pomoč, ne bom rekel točno kakšno.   Govori o sistemu, ki je v zgodovini pokazano kako so ljudje živeli v teh sistemih. Poglejte samo eden primer / nerazumljivo/, poglejte kaj se sedaj tam dogaja in kakšen sistem je tam, takega, ki ga zagovarja gospa Sukič. Ljudje prosijo, da se lahko vračajo v Slovenijo, naše Slovenske in Slovence, nekateri se celo vračajo in sem na to ponosen, da se vračajo, hvala bogu imajo vsaj kam iti, ampak govorim o tem kako funkcionira sistem katerega je zagovornik gospa Sukič. Ekstremna levičarka.   Ta tema danes ni sklicana za to, da bi razpravljali o teh ekstremistih in tako dalje …. Pa še to bi morda bi dodal. Gospa Sukič verjetno v življenju nikoli ni vedela kako je ustvariti eden cent. Če si ti celo življenje obešena državne jasli, potem nimam občutka kaj pomeni nekaj ustvariti. Gospa Sukič je ena izmed tistih skoraj zagotovo ena takšnih ljudi.   Sedaj pa gremo k stvari. Jaz sem prepričan, da je ta seja, ki smo jo sklicali zelo legitimna in zelo pomembna in v pravem času in gre za pravo stvar. Da je ta seja nastala ni problem v sklicatelju – to je posledica nečesa – in veste posledica česa. Včeraj smo v Državnem zboru razpravljali o tem kako je ta Vlada v odstopu sposobna varovati slovenske meje in tako dalje. Sedaj bom samo postregel z enim podatkom. Verjetno 2008 je pristopilo ilegalno Slovenijo 8 tisoč 905 migrantov. V letu 2019 do decembra 15 tisoč 221 – ilegalnih migrantov. Ta seja je posledica tega. Če bi tisti, ki bi morali varovati slovensko mejo varovali tako kot je to potrebo takšnih pristopov in teh 15 tisoč 221 ilegalnih migrantov ne bi pristopilo slovenske meje, če bi znali torej če bi želeli pravilno izvajati to, kar je z zakonom in z Ustavi zapisano. Ker temu ni tako se pojavijo seveda ilegalni migranti takšna števila in ko jih na naši strani predstavniki notranjih torej policija ujame kolikor jih ujame in znotraj tega pride do tega, da so tudi nekateri bolani ali poškodovani kakorkoli že jih peljejo tako kot je tako pravilno po nekem protokolu zapisano pač na zdravljenje in tako dalje. Če teh ilegalnih migrantov ne bi pristopili meje tega ne bi bilo potrebno, ker vse to – pa kdo plačuje – in mi, potem govorimo, da zagotavljamo varnost in branimo to državo naše državljanke in državljanke, kar nam Ustava določa. Kdo to plačuje? Ti ljudje pridejo preko vseh vrst, potem v zdravstvene domove in tako dalje, plačujejo vse državljanke in državljane. Tisti, ki čakajo v čakalnih vrstah, da jim bo kdo pomagal. Zakaj to govorim? Ker bom, potem eden tekst prebral, bom ga citiral. Ker je danes že bilo omenjeno, da razčistimo zakaj danes ta seja poteka, ker je meni to bistvenega pomena, ker nekdo svojega dela ni opravil v skladu z Ustavo in zakonom. Danes je bil omenjen tukaj tudi NIJZ in gospa – bom sedaj citiral – kot je pojasnila Tatjana Frelih s Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem institutu za javno zdravje je pomembno zavedanje, da je človek okužen že veliko prej še preden so opazne spremembe na koži. Infekcija se širi naprej še preden mi sploh vemo,         da ima garje, je povedala za oddajo Planet 18. Nadaljujem. Od nezakonitega prečkanja meje do azilnega doma. Če prošnji ugodijo, lahko migranti hipotetično tako okužijo še koga. Sicer so pravila v azilnem domu jasno določena, vsakega prebivalca pregleda zdravnik. Poleg okužb z garjami, so težave tudi uši. To je to kar je gospa povedala. In tukaj še moram dodati eno stvar. Pojdite si pogledati koliko je vdorov ilegalnih migrantov v lovske hiše, uničeno ne vem kaj vse, videli ste. Poglejte koliko svoje svinjarije puščajo po gozdovih. Kdo to čisti? Lovci, tudi nevedni ljudje, ki nimajo vedno rokavice gor in tako dalje. In kaj lahko vse v tistem ostane? In potem lahko imamo cel kup bolezni in niti ne vemo, da so posledica ilegalnih prestopov meje. Tudi zato je ta seja izjemnega pomena.  In potem, spoštovani, problemi v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica. To pa je tudi zelo zelo pomembno, da vemo o čem danes govorimo. In bom citiral. »V bližini Ilirske Bistrice, v Občini Ilirske Bistrice ne skrivajo več svojih vsakodnevnih težav z ilegalnimi migranti, ki povzročajo velike nevšečnosti v njihovem lokalnem okolju. Zelo nezadovoljni so trenutno v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica, kjer morajo po vsakršni oskrbi ilegalnih migrantov razkužiti omenjeno ambulanto za 30 minut in se ne sme delati popolnoma nič. Takšnih primerov je letos veliko. To se jim dogaja najmanj enkrat na teden. Situacija je taka kadar policisti dobijo ilegalne migrante in je sum, da imajo kakšne bolezni ali pa ilegalni migranti zahtevajo zdravnika, jih pripeljejo v zdravstveni dom, je kritičen Borut Rojc, predsednik Civilne iniciative Ilirska Bistrica.« In nadaljuje: »Težave imajo tudi vozniki reševalnih vozil. V letošnjem letu je bilo kar 30 odstotkov takšnih intervencij, kjer so morali reševalno vozilo poslati na področje vasi Gumance, kjer pa ni signala in se reševalna vozila potem ne morejo odzivati v primeru nevarnosti. Ker je to urgentna situacija, oni nikoli ne čakajo in gredo preko vrste. Zdravnik opravi svoje delo, potem je potrebno ta prostor razkužiti in 30 minut notri ne sme biti nihče, prostor morajo prezračiti brez dlake na jeziku, alarmantno situacijo v ilirsko-bistriškem zdravstvenem domu komentira Borut Rojc.«  Spoštovani, naši ljudje čakajo na tri ali pa štiri ali pa 5 let v čakalnih vrstah! In kaj to pomeni? In kdo vse to plača? In vi danes govorite neumnosti in mi danes ne govorimo o beguncih ampak govorimo o prestopu ilegalnih migrantov, ki jih 15 tisoč 222, za 71 procentno se je povečalo od lanskega leta v letošnjem letu. In to kar je moja kolegica Anja povedala, večina teh prihaja od tam kjer je mir. Večina. In zdaj, glejte, ne moremo si več zatiskati oči, pa si dovoliti, da z nami levičarska hudodelska združba, oprostite, manipulira. Manipulira s to državo, manipulira s tistimi ljudmi, ki čakajo v vrstah, ki si ne morejo privoščiti doma za ostarele in tako dalje. In ne preobračajte, da ste vi njihovi zagovorniki. In poglejte kakšne posledice so se vse zgodile za to kar je bilo sprejeto, ko ste vi bili člani te Vlade ali pa nadvladniki. Poglejte kakšne posledice ste vse pripeljali. Da imamo zdaj 90 tisoč ljudi na centrih za socialno delo, ko je najboljša situacija, kjer bi lahko ljudje namesto 630 evrov zaslužili, zaslužimo morda tisoč 200, pa živeli normalno, dostojno življenje. In z vašimi ukrepi ste to naredili. Zato, ker niso pravi, niso premišljeni in so čisto socialistični. In to je tisto kar je narobe. In prav tako, glejte, za konec pa tako ne bom potem repliciral gospe Sukič, ker je škoda časa, resnično, pa upam, da je tu zadnjič v Državnem zboru, da je hitro več ne bo. Poglejte, kaj piše tukaj? »Alarm v UKC. Ilegalni migrant naj bi imel tuberkulozo,« in tako dalje. Zdaj pa ne bom več razpravljal.         Zdaj pa ne bom več razpravljal. Zdaj pa mi še naj nekdo pove ali je ta seja sklicana z argumenti, ali ni. Vsi tisti, ki sedite na tej strani, Vlada v odhajanju veste, da to kar sem zdajle povedal, drži. In če kdo trdi, da temu ni tako, da sem se jaz zlagal ali da sem povedal kakršnokoli neresnico, mi prosim naj tukaj pove. In naše državljanke in državljani trpijo in čakajo v čakalnih vrstah, tu pa 15, 20, 25 minut, pol ure zdravstveni dom ne sme sprejeti nobenega zato, ker je enega ilegalnega migranta, ker država ni opravila svoje naloge, moral zdravnik pregledati. In tisti čas plača kdo? Naše državljanke in državljani, torej tej ljudje, ki čakajo v čakalnih vrstah in tisti, ki namesto, da bi imeli, da mi za take stvari dajali denar, bi dali tem ljudem, da bi imeli mogoče malo večjo pokojnino pa to, da bi lahko si dom za starejše sami plačali in tako dalje. Ne morem verjeti, da v tej družbi in v tej državi imamo skupino ljudi, ki jim je vsak drug bolj pomemben kot pa naše državljanke in državljani. Ne morem enostavno tega razumeti. In jaz upam, da bodo naše državljanke in državljani to ugotovili, opazili in to sankcionirali, ko je za to pravi čas. Ne mislim pa danes več, s tem tudi zaključujem svojo razpravo, se odzivati na nobeno razpravo gospe Sukičeve, to pa odpade.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: Nataša Sukič, replika.    NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Hvala, predsedujoči.  Jaz se pa bom odzvala. To, da sem ekstremna levičarka je samo smešno, ker če bi jaz bila ekstremna levičarka, bi bila toliko antisistemska, da ne bi nikakor želela sedeti v Državnem zboru, kaj šele v taki druščini. Tako da to… Tistega, kako me pošiljate na psihiatrijo pa bom samo rekla, morda bi bilo dobro, da greste sami najprej tja pogledati. Zdaj pa takole, glede na to, ko trdite in se sklicujete na države kjer bojda ni vojne, ki ste jih prej omenjali in ves čas vztrajno trdite, da gre za migrante, jaz pa pač trdim, da gre večinoma za begunce, tako da že tukaj se ne razumemo. Vam bom samo citirala kaj piše na spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, ker očitno vi teh strani ne prebirate dovolj pozorno, ali kako. Da boste vedeli kakšno je stanje v teh državah, ki ste jih sami navajali kot tiste in ste zgroženi zakaj ljudje od tam prihajajo, morda tudi čez našo mejo. Recimo Ministrstvo za zunanje zadeve v Pakistan odsvetuje vsa nenujna potovanja. Navajam: »V državi obstaja tveganje terorističnih napadov na vojaške in civilne cilje ter tujce, vključno s prestolnico Islamabadom. Možne so tudi ugrabitve, kraja ter izbruhi nasilja med posameznimi frakcijami, etničnimi ali verskimi skupinami. Odsvetujemo vsa potovanja v pokrajine Balučistan, Khyber Pakhtunkwa, to so predvsem obmejna območja z Iranom in Afganistamom in tako imenovana plemenska območja Pakistana. Zaradi nedavnih dogodkov v indijskem delu Kašmirja odsvetujemo vsa potovanja v obmejna območja Gilgit - Baltistan v smeri nadzorne črte in glavnega mesta pakistanskega Kašmirja, Muzafarabad. Trenutno ni mogoče predvideti, ali bodo razmere na liniji nadzora imele tudi vojaške posledice za okoliške regije. Na teh območjih obstaja tveganje terorističnih napadov, ugrabitev, nasilnega kriminala in spopadov med frakcijami. Tveganje terorističnih napadov obstaja tudi v provincah Punjab in Sindh, kjer obstaja tudi možnst ugrabitev.« In kljub temu smo v tej državi samo decembra 2019 169 Pakistancev vrnili na Hrvaško, kljub temu. Pa še 65 Afganistancev, 57 Iračanov, kjer tudi po vašem mnenju očitno ni nič takega kar bi bilo ogrožajočega za ljudi, ki živijo v Iraku. Tako da spoštovani sklicatelji, dajte se malo pozanimati najprej o stvarnih podatkih preden govorite, da to niso begunci ampak navadni migranti, ne vem, ekonomski ali pa dezerterji ali kakorkoli.  Hvala.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: Ja, glejte, vsi tej so prišli iz varne države. Sama ste povedala, da so bili vrnjeni v Republiko Hrvaško, ki je varna država. Tako da tukaj ni nič napačnega. 15 tisoč jih je prišlo iz varne države.   Drugo, napačno ste razumeli, jaz nisem slišal, da bi vas poslanec Pojbič pošiljal na psihiatrijo, tega jaz nisem slišal.         Glejte, vi ste vse sorte govorila, o spolnih stikih z migrantih in tako naprej. In kaj ste sama razumela je vaša stvar. On vas ni nikamor pošiljal, imel je pa v svoji razpravi pač nekaj slikovitih primerjav, ampak nobena ni bila tako žaljiva kot so bile nekatere z nekatere druge strani danes, pa se nanje nismo odzvali, čeprav verjetno bi se morali. Malo poglejte kaj ste govorili nazaj, da mi migrante obravnavamo kot bolezen. Ne, ne obravnavamo mi migrantov kot bolezen, spoštovana poslanka, vi pa dopuščate, da se na teh ljudeh dogaja množična trgovina z ljudmi in enormen posel, ki presega že skoraj posel z mamili. Ampak danes ni to tema, tako da dajem besedo naslednjemu razpravljavcu.  Mag. Branko Grims, Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke.
Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav.  Jaz ne vem, če se vsi dobro zavedamo absurdnosti tele razprave. Govorimo o ogroženosti zdravja. Jaz sem na to opozarjal od leta 2015, ko se je ta zgodba začela z ilegalnimi migranti, vsa leta. Ves čas je bil posmeh, potem se je pa zgodilo naslednje. Najprej je sedanji predsednik Državnega zbora, takrat minister za kmetijstvo, gospod Židan, izdal opozorilo, da kjer grejo čez migranti, je tisto za pašo živine in pa pri zadrževanju živine neuporabno za daljše časovno obdobje, ker gre za nevarnost preskoka nalezljivih bolezni. V isti sapi je ista vlada zatrjevala, tako kot smo že danes slišali tukajle pravljice, da te nevarnosti za ljudi pa ni. Zdaj, kdor se malo spozna na biologijo ve, da če lahko preskoči med vrstami, se pravi iz človeka na žival bolezen, je seveda prenos iz človeka na človeka še toliko neprimerljivo bolj verjeten. To se pravi, gre tukaj za dvojna merila v škodo ljudi. Iz česar potegneš lahko zelo zanimivo logiko. Levičarjem je očitno bolj dragocen en pujske ali pa kravica kot pa Slovenka ali pa Slovenec, ali pa Slovenka. To je prvi ta podatek, ki zelo bode v oči. Dvojna merila.  Drugo kar je, zakaj sploh do tega prihaja? Zato, ker je ista zgodba h kateri se vrnemo od leta 2014, 2015 naprej in jo ves čas ponavljam. Če bi se samo spoštovalo zakon, se nič od tega ne bi moglo zgoditi. Poglejte konkretno. Če gre nekdo legalno iz Slovenije nekam v tujino ali pa obratno, pride iz tujine v Slovenijo iz določenih držav, mora seveda imeti potrdilo o cepljenju. Za potovanje tja ali pa za prihod v Evropsko unijo. In to kar lepo število cepljenj je potrebnih. Če pa je nekdo ilegalen migrant, gre pa lahko čez mejo, pa ni nobenega problema. Pa se reče, ja saj se ga opazuje, če je kaj narobe. A bežite, no, to je pa res medicinsko dokazano. Najprej ste se sklicevali za stroko… Vse te metode, ki so bile uvedene za nadzor na mejah, seveda je mišljen zakonit nadzor, so bile še kako premišljeno ravno zato, da bi se preprečevala širitev nalezljivih bolezni. S temi dvojnimi merili, ki jih je do lastnih državljanov in to v škodo lastnih državljanov uveljavila EU, Slovenija pa še bolj, se seveda ogroža zdravje ljudi. Tu ni nobenega dvoma. Poglejte samo malo kaj se je dogajalo pri naših severnih sosedih. Par primerov. Sosedje v Avstriji so imeli celo izbruh lepre, gobavosti. Bolezni, ki je ta Evropa ni videla že 100 let, ali pa bog ve koliko let ne. V Nemčiji je legendaren primer, seveda so ga potem »spucali« s spletnih strani, ampak če kdo želi, se še hranijo dokazi tiste zgodbe, ko je skupina ilegalnih migrantov, ki je dokazano šla preko Slovenije, bila nastanjena v eni telovadnici ene šole enega manjšega mesta, vzeli so vsem kri, še pri tem so bili zapleti zaradi tega, ker so sklepali, da bi lahko bili nekateri bolni, no, potem so jih razselili, ta čas so pod taktirko tamkajšnjih levičark morali šolski otroci v znak multikulturnosti z rokami čistiti tisto telovadnico, no in potem so prišli rezultati. A veste kakšni so bili? Četrtina približno, po spominu zdajle govorim, jih je imela AIDS oziroma okužbo s HIV, dobršen del jih je imel pač tole,         eno obliko tuberkuloze, ki je ekstremno nalezljiva in ki ne reagira na antibiotike, pa potem so našli sledove hepatitisa C, pa sledove garij, pa sledove še vsega kar si izmislite zraven, cel arzenal bolezni je bil. Potem so one iskali po celi Nemčiji, to so ljudje, ki so šli dokazano čez Slovenijo. In za katerimi so pod taktirko norih levičarjev morali šolski otroci brez zaščitne opreme »pucati« telovadnico. Če bi šli po medicinskih merilih, to je bila potem ena študija narejena, bi tisto telovadnico morali čistiti v skafandrih posebej usposobljeni ljudje za delo v najbolj tveganih okoljih, / nerazumljivo/… Tako pa je, če se ne spoštuje lastnih pravnih pravil in za to v resnici gre. Tudi tukaj tole kar smo poslušali. Ja, se cepi ali pa se ne cepi… Gospe in gospodje, če se gre na potovanje v tisto državo, moraš biti cepljen. Ko pa eni od tam pridejo, pa ni nobenega problema. In kakšen je ta nadzor? Poglejmo zdajle s primerom koronavirusa, ta je super. Se pravi, ja, saj vse, ki pridejo s Kitajske se nadzira s senzorji, če ima kdo vročino, se takoj reagira. A bežite, no! A vam zavrtim posnetek dvakratnega doktorja znanosti, ki je šef mikrobiološkega oddelka ene od največjih držav sveta, ki razlaga, da seveda za koronavirusom vi lahko ste okuženi, ne zbolite, nimate vidnih znakov, sploh jih ne razvijete, pa ste 10 dni že nosilec in trosite vse okoli sebe, okužite vse s katerimi v stik pridete, zadeva je visoko kužna, pa tega ne zazna noben tak senzor. Tako pa je, če se seveda ne spoštuje pravil, ki so v resnici dana. Zdaj, zakaj ni v tem primeru bila že razglašena pandemija, pa vsi ukrepi, zdaj se sicer končno prekinjajo letalske zveze in podobno, ker omogoča ekstremno hiter prenos med različnimi celinami, ampak to je vse prepozno, prepočasi in prepozno, kot se temu reče. Kdor se malo na to spozna zelo dobro ve o čem jaz zdajle govorim. In podobno je z ilegalnimi migranti. Zdaj bo še dodaten problem, tudi če se omeji recimo tak promet. Mnogi ilegalni migranti prihajajo iz točno teh držav kjer se to že nekontrolirano širi, ker tam imajo še sesut zdravstveni sistem iz določenih razlogov in tudi nekaterih religioznih razlogov. In vse to se spušča čez mejo. Zato, ker se pristaja na tisto najbolj debelo laž, ki jo poslušam in sem jo tudi danes poslušal že ne vem kolikokrat tukaj, da so to neki begunci. Ma kakšni begunci. Beguncev ni! To sem bil prvi v Sloveniji, ki je na televiziji rekel 2014, 2015, pa še danes ponavljam. Kakšni begunci! Begunec, če kdo ve kako so bili mednarodni dokumenti v zvezi z begunci sploh sprejeti, si v prvi varni državi oziroma v delu države, če je del države preverjeno varen zate. Vse ko greš pa od tam naprej, pa nisi več begunec, po tisti pravi prvotni definiciji kaj begunec v resnici je. In begunec si samo, če rešuješ svoje življenje oziroma osebno integriteto pred hudo nevarnostjo, ne pa če greš iz takih ali drugačnih razlogov islamizirati Evropo in podobno, kar poslušamo od teh, ki v resnici prihajajo in so za to mimogrede še plačani. To ni nobeno begunstvo. To moraš imeti hudo rdeče plašnice na očeh, če potem še vedno kje vidiš kakšnega begunca. Vsak, ki vstopi v Slovenijo, stopi preko varne države. Se pravi, tu po definiciji ne more biti nobenega begunca, če ne naj mi pa prosim nekdo pokaže kje na Hrvaškem zdajle potekajo vojne, pa v Avstriji, pa v Italiji. To me pa res zelo zanima. Ali pa na Madžarskem. Ali pa če je na Jadranu kakšna pomorska bitka, dobro, saj mogoče je, ampak močno dvomim, gospe in gospodje, razen če se vam prikazujejo še kakšni roza sloni, ki letajo okoli, da boste videli, da je tamle kakšna vojna.  To se pravi, beguncev ni. Drugič, ker beguncev ni, so to ilegalni migranti in se z njimi ustrezno postopa. Tretjič, meje bi morali zapreti z vsemi sredstvi, ki so na razpolago pa se nehati norca delati iz lastnih ljudi, ki vse to plačujejo, to norost, z varnostjo, z vsem zdravjem in seveda ogroženi so tudi tisti, ki na meji delajo. …/ nerazumljivo/… Sam čudež je, da še ni do kakšnih res hudih posledic prišlo, ker se ne spoštujejo predpisi. Ker velja za navadne potnike eno, tam se pregleduje, mora biti cepljen, za vsako potovanje se preverjajo vsi dokumenti,        ja en uboga kužek, da ga nekdo sabo pripelje. A je cepljen, a ima vsa …/ nerazumljivo/… če ne takoj v karanteno za ne vem koliko časa. On pa pride čez meje, pa jaz sem begunec. Izvolite, a vas peljemo še v dom, a boste še en avto ukradel, pa ga boste zaletel, ni problema, vas bomo potem v azilni dom dali, da boste lažje šel naprej, potem bomo pa itak proces ustavili. Tako približno deluje trenutno država Slovenija, ko gre za spoštovanje zakonitosti in varnosti in zaščito slovenskih državljank in državljanov. Pa to je, ne da je nedopustno, to je največji škandal v zgodovini samostojne Slovenije kar se zdajle dogaja. Ker se ne spoštuje pravni red. In če bi se spoštoval ta seja teoretično ne bi bila potrebna, ker do vsega tega niti slučajno ne bi moglo priti. In jaz se samo spominjam koliko je bilo norčevanja, pa kako nesramnega in tudi takih besed, ki smo jih danes slišali, pa fašizem, pa ne vem, rasizem, pa ne vem kakšni »izmi« še. Do tistega trenutka, ko je Policijski sindikat pred dvema letoma, mislim da približno, prvič objavil, da je realna nevarnost in da prosijo tiste, ki so temu izpostavljeni z zaščitno opremo. Potem je bilo pa vsaj tega norčevanja vsaj malo konec. Ampak še danes poslušamo iste floskule, ki so bile, predvsem se pa moramo zavedati, da stvari niso v redu in da dokler se bo dopuščalo ilegalne prehode meje, ki jih je treba omejiti v največji možni meri z vsemi sredstvi že enkrat in enkrat za vselej, toliko časa se seveda ta zgodba ne bo končala. In ne govoriti, da je poskrbljeno za varnost policistov, za varnost vojakov, za varnost državljank in državljanov, ker pri tem, ko prihajajo nepreverjene osebe, ne prihajajo po pravih postopkih, nimajo sabo ustreznih dokumentov, niso bili cepljeni in tako dalje in tako dalje, da ne naštevam še enkrat vseh stvari, jasno, da ni mogoče zagotoviti varnosti ne policistom, ne vojakom, ne navadnim državljankam in državljanom, ampak za to je kriv tisti, ki to dopušča. In kot da je mera polna, tu se pogovarjamo o tem, da potrebujete policisti in vojaki dodatno zaščitno opremo in je tukaj problem za denar, a ta država, ista država namenja stotine milijonov evrov za na LGTB ideologiji utemeljene nevladnike, ki spodbujajo ilegalne migracije, ki hodijo dol spodbujati migrante naj pridejo ja čimprej v Slovenijo, ki jim pomagajo pri vdoru preko meje. Tam pa ni problem denar. Pa to je treba presekati to financiranje do konca. To je norčevanje tudi s policistov, če tega tako ne razumete in iz vojakov, iz gasilcev, iz zdravstvenega osebja in vseh, ki so temu izpostavljeni. Tam se špara, onim, ki pa pospešujejo uničevanje Slovenije pa civilizacije, pa dejansko omogočajo dodatno ogrožanje ljudi, tistim se pa daje denar v neskončnih količinah, pa daje enega slovenska vlada, pa še drugi viri, pa še Evropska unija pa, in tako dalje in tako dalje. To je hvalnica norosti kar se dogaja z ilegalnimi migranti zadnja leta. In vse to, še enkrat povem in s tem tudi končam, ker je to bistveno, se dogaja samo zato, ker se ne spoštuje ne pravni red Republike Slovenije, ne tistih mednarodnih aktov res dosledno, ki Slovenijo zavezujejo. Pa bi to moralo biti vendar ja samoumevno. Kje je tukaj spoštovanje temeljnega ustavnega načela, ki je izrecno zapisano v slovenski ustavi, da ima vsak pravico do varnosti, do osebne integritete, do zdravja in da smo vsi pred zakonom enaki.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: Poslanec Möderndorfer, poslanska skupina Stranke modernega centra ima naslednji besedo.    JANI (JANKO) MÖDERNDORFER (PS SMC): Hvala lepa.  Jaz sem sicer večni optimist in vedno upam, da bom kaj novega izvedel, pa da so kakšni iskreni nameni ampak potem, ko pride do razprave, potem vidim, da seveda to gre vedno potem v svojo smer oziroma, da je ena in ista agenda vzpostavljena. Preberite si zapisnik oziroma magnetogram seje iz leta 11. novembra 2015, naslov je bilo seveda, takrat je bil predsednik Odbora za zdravstvo Tomaž Gantar in pa predsednica mag. Lilijana Kozlovič, bila je pa podobna tema. Nalezljive bolezni, migranti in seveda en kup enih stvari, ki so se odpirale.  Zdaj, jaz sem si zelo natančno prebral magnetogram in razen garij, ki so pri         omenjenem policistu, pravzaprav ni nič novega. Vse je popolnoma enako, skrb za državljane in tako naprej. Če pustim ob strani, da sem danes slišal neko novo stvar, ki jo bo treba raziskati in tukaj moram reči, da sem malo začuden, ker gospa iz NIJZ ni protestirala, da so dobili otroci HIV zato, ker so čistili, ne vem tla ali kako sem razumel. Mislim… Oprostite, HIV se tako ne dobi. Jaz se bojim, da gospod Grims ne loči niti med HIV niti med AIDS, kaj šele HIV 1, HIV 2, kaj je inkubacijska doba in tako naprej in tako naprej… To namenoma govorim zato, ker ko slišim takšno neumnost, ki pa ni več neumnost ampak je laž, in je zelo nevarna, če jo izreče poslanec in to javno preko medijev, zaradi tega ker nekateri bodo res mislili, da se s čiščenjem tal dobi HIV. Lepo vas prosim, pa to je absurd. Zakaj gospod Grims ne pove, da se HIV ne dobi niti z oralnim seksom, ne tako kot si on predstavlja, če je vse zdravo. Ne, po novem se ga dobi že s čiščenjem tal. Skratka zakaj to omenjam? Omenjam predvsem zaradi tega, ker me vedno bolj in bolj skrbi, ker se ukvarjamo s tem kako je z virusi, kako je z bolezenskim stanjem državljanov in državljank ali pa prebivalcev in prebivalk v Republiki Sloveniji kadar se pojavi beseda migrant, nikoli pa ni to problem občega vprašanja kako imamo te stvari organizirane.  Danes sem si še pogledal tole prilogo, ki je bila za to gradivo pripravljena, priporočila Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, o tem kar je govoril gospod Grims, kjer so navodila oziroma priporočila za imetnike živali in seveda, če si preberete vse ostalo, boste zelo hitro videli kako prefrigano je to pravzaprav vzpostavljeno in položeno nam na usta z enim samim razlogom. Prepričati, da pravzaprav je premalo poskrbljeno za varnost policistov in zdravstvenih delavcev, če se vrtim okoli naslova in pa teme današnje debate, ki teče. Notri so objavljeni članki, ki niti ne vem od kje so, potem v nadaljevanju, ko gledam pa vidim, da prevladujejo potem razni štajerski tedniki in pa Nova24 TV, kjer pravzaprav… Potem pa še se sklicuje na gospoda Damjana Črnčeca, pa gospoda Žana Mahniča, ki sta nam razsvetlila vse skrivnosti okoli varnosti policistov in zdravstvenega osebja, kako pravzaprav prihaja do teh stvari. Najbolj pa me zaskrbi, ko vidim naslov s katerim, ki je podlaga za današnjo temo, to pa je »Bolezni, ki jih prenašajo migranti. To so cepiva, ki jih dobijo policisti. Ali zadostujejo?«   Mi imamo danes resen problem v svetu s katerim se ukvarjamo in je bil omenjen na začetku, to je koronavirus. Noben … / nerazumljivo/ … meni ne odpre. To ni problematično, s tem se ukvarja cela Evropska unija, Svetovna zdravstvena organizacija sprejema določene ukrepe, ravno danes se spet ponovno sestajajo in bodo govorili o tej tematiki. A se je kdo vprašal koliko kitajskih turistov vidimo vsak dan tukaj v Sloveniji? Nobenega ni strah. A so vsi receptorji, ki so v stiku s temi turisti, cepljeni? So podučeni kako stvar funkcionira? Prej sem slišal, da imamo mi poskrbljene stvari, da češ če kam potujemo, se pravi legalno, kar je hotel gospod Grims vzpostaviti besedno igro, nekaj kar legalno potuje, je vse urejeno, kar je nelegalno pa je popolnoma vse narejeno. Mislim, mi potujemo v države kjer ne potrebujemo nobenih cepiv, pa to ne pomeni, da smo varni. Pa čeprav letimo z agencijo in to z avionom, ki ni imel še nobene letalske nesreče. Mi ves čas živimo v bistvu lahko v nevarnosti zaradi tega, ker nam vedno kaj grozi kar še ne vemo, kar še nismo odkrili in tako naprej. In po tej logiki, bi pravzaprav mi morali imeti vsak dan tu sejo, ker nas mora biti kar naprej strah in moramo trepetati, ker prihaja nek skriti sovražnik in v resnici…         Kako se je danes izrazil kolega Pojbič? …Nekdo ni opravil naloge na podlagi Ustave Republike Slovenije in zakonov. S tem, da ni omenil ne člena, ne zakona, ne nič, sploh ne vemo na kaj se sklicuje. Ampak tako pavšalno se kar malo razmetavajo tej izrazi in pojmi, kot da gre za ne vem kaj.  Jaz mislim, da imamo mi en resen drug problem. Mene je vsakič groza, ko vidim koliko ljudi je umrlo zaradi gripe. Gripe, navadne gripe! 6 ljudi je že umrlo do zdaj, preberite si Delo. V UKC. 6 ljudi. A smo imeli kakšno izredno sejo zaradi tega? Smo se kaj o tem pogovarjali? A je kdo kaj grozil? Pa dvomim, da so dobili gripo od migrantov. Pa ne bom špekuliral tako kot eni to radi počnejo. Ampak mene to skrbi. A smo imeli kdaj izredno sejo zaradi tega, ker imajo vsak ponedeljek anonimna testiranja na HIV ali pa hepatitis C oziroma na vse hepatitise, v ponedeljek na infekcijski kliniki? Smo imeli kdaj izredno sejo zaradi tega? Kdo pa skrbi za tiste delavce, ki prihajajo v stik s temi ljudmi? Ni potrebe, veste. Pa vam bom povedal zakaj. Prvič, ker verjamem v zdravstveni sistem in v ljudi, ki se srečujejo s temi ljudmi, prvič, da znajo v prvi vrsti najprej poskrbeti za sebe, ker morajo to znati, ker so zdravstveni delavci, ne samo zdravnik, medicinska sestra vsi, ki so tam so podučeni kako se ravna in kako varuješ najprej sebe. Ker če ne boš sebe zavaroval, potem ne boš mogel drugih. In ta znanja moraš imeti.  Danes smo slišali predstavnika iz MNZ, ne enega, da policija ima vsa ta vedenja in znanja in da seveda je to nekaj kar je permanentno in se nonstop ugotavlja, tudi na podlagi dodatnih zahtev, vprašanj in tako naprej. Saj policisti gredo v penzion, policisti prihajajo novi in zato mora to nonstop biti konstantno. Nenazadnje vsak policist zagotovo ima vedno kdaj kakšno vprašanje, vpraša svojega nadrejenega, ta sprašuje naprej in tako naprej, in te komunikacije potekajo vsak dan. Sta ta dva odbora zdaj poklicana, da bosta organizirala delo znotraj policije in skrbela ali policisti dovolj dobro vedo kaj imajo za narediti ali ne? Imamo zato NIJZ in za določene protokole, ki smo jih danes slišali zelo jasno in nazorno, kako potekajo, ali moramo konstantno vsak dan dvomiti v to? Nenazadnje smo v Državnem zboru pred nekaj leti spremenili tudi organiziranost nacionalnih laboratorijev z namenom po večji učinkovitosti. Jaz bi razumel, če bi prišlo vprašanje in pa neka dejstva, da ta organiziranost ne funkcionira in da se je zaradi tega in tega in tega in tega primera zadeva kar naprej lomi. A obstajajo možnosti ekscesov? Vedno obstajajo. Ampak en eksces ne more biti podlaga za to, da dvomimo, da sistem ne funkcionira. Pa za božjo voljo, Italijani imajo to urejeno, Avstrijci imajo to urejeno, Madžari imajo to urejeno, Hrvati imajo to urejeno in Slovenija je oaza na celem svetu, ki tega nima urejenega in tukaj se dogajajo neverjetne stvari. Mislim, to je smešno kar poslušam tu danes. Mene res skrbi in imam resno vprašanje tudi za predlagatelja, predvsem pa za tiste, ki so za to odgovorni, da mi jasno sporočijo in povedo, ker to je danes treba slišati. Ali ima država Republika Slovenija vse ustrezne protokole za varno seveda, prvič ugotavljanje, evidentiranje in nenazadnje tudi ukrepanje v primeru pojava nalezljivih bolezni in ostalih bolezni, ki niso nalezljive v takšnem smislu kot si jih predstavljate nekateri, da seveda se jih pridobi s čiščenjem tal in podobno. Kdo in kako to funkcionira, ne pa da se sklicujemo na eno navodilo, ki ga je izdal ob nekem primeru in ga je izdal gotovo z razlogom takratni minister za zdravje, se opravičujem, za kmetijstvo zato, da poduči in seveda ob nekih določenih ukrepih tudi da jasna navodila, ker je to dolžen po zakonu narediti. To je tisto kar pravi gospod Pojbič, se ni ravnalo po zakonu.  Mene ne skrbi samo to ali so policisti seznanjeni s tem kako to deluje oziroma vsi ostali, ki so        v kontaktu, od nevladnih organizacij do zdravstvenih delavcev, do drugih, bom rekel prostovoljcev, ki se pojavijo v takšnem sistemu ob kontaktu bodisi z migranti ali kadarkoli in kjerkoli zaradi kateregakoli primera. Ampak vsi državljani in v ta namen Nacionalni inštitut za javno zdravje, če si boste pogledali na spletni strani, z znanjem do boljšega zdravja. Zelo za telebane je napisan veste, zelo preprosto, da vsak človek lahko to razume. Rezultati iskanja, imamo kar nekaj srani in jih bom samo par naštel, da bomo razumeli kaj in o čem NIJZ poučuje slovensko javnost. Nalezljive bolezni, ki se prenašajo s piki insektov, nalezljive bolezni, ki se prenašajo z vodo, nasveti za zaščito zdravja na potovanju, potem imamo tukaj nalezljive bolezni in zaščita v primeru HIV, kako se prijavljajo nalezljive bolezni, v središču skrbi za javno zdravje na celjskem, učna delavnica varno cepljenje, dobra skladiščna in distribucijska praksa celin, koronavirus 2019, kako je organigram sestavljen, da bomo sploh vedeli kdo kdaj kje kaj odloča, kdo smo, prenos nalezljivih bolezni med letom in podobno in podobno in takih je nešteto in kar naprej se obnavljajo, nekateri se ponavljajo v smislu pač nekih trenutnih pojavljanj in tako naprej. Ampak to je samo en vir. Mi imamo lahko tudi še ostale vire, ki so na razpolago. In oprostite, če smo lahko 20, 30 let nazaj prodajali takele »bušnice« na način, da bo vsak lahko verjel takim lažem, izmišljotinam ali pa provokacijam, kakorkoli se to že imenuje, se danes to zelo težko, ker danes pa že čisto vsak osnovnošolec lahko pogoogla, pride na Wikipedio in ugotovi kaj je HIV, kako se ga, kdaj in kje so ga odkrili, kako se z njim lahko okužiš in seveda kakšna so tveganja oziroma kakšna je zaščita et cetera, et cetera. Lepo vas prosim, ne nam tule v Državnem zboru predavati o tem kako se nekdo okuži s HIV in da so to seveda problematični prav migranti. Pojdite na infekcijsko pogledati, pa boste videli kdo je vse okužen, pa kje so pravzaprav to okužbo dobili. Nenazadnje imate ta pričevanja javna in vam bodo razložili kje so to dobili. Danes, v 21. stoletju je samo en cilj. Zgodaj prepoznati, istočasno izobraževati in kadar se pojavi tudi zdraviti. Zraven pa seveda imamo vse potrebne ukrepe zato, da seveda ščitimo tudi nacionalno varnost, da ne pride do lokalnih izbruhov, da ne prihaja do epidemij, kaj šele pandemij in vsega ostalega kar sledi.   Res sem presenečen, da na ta način poskušamo zlorabljati Državni zbor samo zato, da bomo odpirali neke teme, ki smo jih že kar nekajkrat prežvečil. Naj povem še to. Danes sem spet slišal nek nov, bolezni, sicer nekaj je že omenila gospa iz NIZJ, bolezni, ki so bile že izkoreninjene. Skoraj… Ma, skoraj ni nič. Veste kaj so za tuberkulozo rekli? V Sloveniji je nimamo več, pa se je potem spet pojavila tuberkuloza. 15, 20 let nazaj. In tako naprej in tako naprej. Mi ne bomo prišli ob načinu življenja, ki je vedno, vedno več je migracij, takšnih in drugačnih. Če je bil včasih luksuz se prevažati z avionom, je danes to enostavno. In je zato, bom rekel tovrstna možnost bistveno večja in bistveno širša, da se seveda vsi kontinenti in te bolezni in virusi bistveno hitreje prehajajo, zato mora biti stopnja izobraženosti, osveščanja bistveno večja in bistveno širša. In še enkrat ponavljam, vsak državljan mora najprej poskrbeti sam zase, nihče ne bo za drugega skrbel kar tako na pamet, pa kar po ne vem čem. Seveda je država tudi dolžna skrbeti za prebivalstvo in z ukrepi, ki jih postavlja z normativi in tako naprej. Z nekimi trendi jih tudi spreminja z usklajevanji in dogovori,        ki seveda tudi so v svetu. Vsakič, ko izvemo za neko novo bolezen v svetu, na kateremkoli kontinentu verjemite, da na NIJZ in vsi ostali, ki so poklicani za to, seveda absolutno takoj preučijo kakšni so pa varnostni ukrepi pri nas v primeru, a se to zgodi. In tudi obveščanje javnosti recimo, če pogledamo koronavirusa je bilo zelo hitro ekspeditivno isti dan, ne naslednji dan, isti dan smo izvedeli za vse ukrepe in tudi nenazadnje za možno stopnjo tveganja kaj to za nas pomeni. Ampak to ne pomeni, da se to zgodi tisti dan in je končana zgodba. To pomeni, da nekdo konstantno spremlja stanje. Dnevno. Mora ga. Nenazadnje je tam stroka, ki jih to tudi zanima po strokovni plati, ne samo zato, ker ima domačo nalogo, da za to skrbijo, ker so plačani. Ker verjamem v to, da jih iz strokovnega vidika to zanima kako se pač ravna in ukrepa na takšnem področju. In če bi bilo malce trohice zaupanja v sistem, to da je nadzor, to je nujno. Jaz tudi razumem opozicijo, da nerga zaradi tega, ker vrši neke vrste nadzorstveno funkcijo, ampak ne pa zlorabljati tega položaja. Jaz bi razumel in razumem vsako polansko vprašanje, ki pride iz opozicije v zvezi s čimerkoli. Seveda ima poslanec pravico vprašati, kaj se pa to pravi! In tudi postavljajo se. Nazadnje sem dobil, sem pogledal odgovor od gospe Brinovškove in je dobila odgovor. Če ni zadovoljna, če ne verjame, se postavi novo vprašanje. Ampak tu smo se res že malo najedli te konstantnega fokusiranja na migrante iz enega preprostega razloga. Ker je nekdo ocenil, to je moja razlaga, ker je nekdo ocenil, da je to tista žariščna točka, na kateri seveda najlažje zmanipuliramo slovensko javnost in jih ustrahujemo. In strah je zaradi nevednosti včasih največji sovražnik. Kaj človek naredi, ko zboli in ne ve in ne pozna bolezni? Zaradi strahu ogromno. In poznamo korake kaj vse je potem pripravljen narediti zaradi tega, ker ne ve in ni podučen. Ko pa je podučen in ko zve, potem se seveda pa začne bistveno drugače obnašati. In še enkrat opozarjam samo na en moment. Mene ne moti, da predlagatelji predlagajo stvari o katerih bi se radi pogovarjali izvedeli za postopke, me pa moti kadar začnejo prihajati na dan izmišljene stvari ali pa nepreverjene. Nimam nič proti. Povejte, zgodilo se je to in to, dokazano. Potem pa še povejte vir, pa od kje ste to dobili in tako naprej. Ne samo dokazano, ker to ni nič. Dokazano… Veste kaj jaz vse lahko rečem, da je dokazano, pa to še ne pomeni, da je res dokazano.  Tako da, če se opredelim še do sklepov, ki so predlagani… Konstantno, saj predlagateljica je zelo jasno povedala, da so to neškodljivi sklepi in tako naprej. Ampak dajte poslušati to dikcijo tega sklepa: »V Evropo in tudi Slovenijo prihaja vedno več ilegalnih migrantov, ki pa s seboj prinašajo tudi nevarne infekcijske bolezni.« Tule imam razlago od dr. Kraigherjeve iz NIJZ, ki zelo natančno razloži kako je s temi nalezljivimi boleznimi. In po tej razlagi zdaj jaz ne vem ali dr. Kraigherjeva na NIJZ ni vredna, da opravlja ta poklic, ker nima pojma, ker tukaj berem nekaj drugega. In zdaj se moram odločiti komu bom verjel. Brez zamere, ne mi zameriti, ampak prej verjamem NIJZ kot predlagatelju zato, ker se ne sklicujejo na fakte, ker ne uporablja virov. Ja, časopisne članke Nova24 TV. To je podlaga za našo diskusijo danes. Pa izjave, ki so resnične ampak strgane iz konteksta. Priporočilo Ministrstva za kmetijstvo iz leta 2015 pač ne more biti podlaga za današnjo diskusijo. In teh priporočil je bilo kar nekaj, ne samo eno. V Evropo… Tako, in potem reče naprej: »…ki so v Evropi že davno izkoreninjene,« mi smo pa danes         od predstavnice NIJZ slišali, da so bile izkoreninjene črne koze. Pika. Kdo zdaj laže? Moramo definirati zdaj to. Ker če bomo to sprejeli, potem NIJZ si izmišljuje. Nekaj ni res! Tako naj bi k nam v Evropo prihajale osebe okužene z virusi tuberkuloze, hepatitisa, HIV, ošpic, ebole in tako naprej. Oprostite, nobena od teh bolezni ni izkoreninjena! Nobena! Če imate za to dokaz, prosim pridite na dan in dajte razsvetliti NIJZ, ker NIJZ nima pravih podatkov. In tudi jaz bi rad, da mene razsvetlite, ker to je za mene nov podatek. Ali pa izmišljen podatek, to se boste morali odločiti. Kakšne so številke obolenj in je težko vedeti natančno, saj v Evropo vstopajo migranti, ki niso evidentirani. Kakšne so številke obolenj je težko vedeti natančno. Predstavnica NIJZ vam je zelo jasno povedala. Ko okuženi stopi v sistem, takrat ga lahko začnemo evidentirati, pika. Pa vam bom razložil na enem drugem primeru.  Ko se je pojavil HIV pred leti in ko so ga začeli identificirati, so imeli v Albaniji nič HIV-a, v Republiki Sloveniji pa takrat na začetku najprej 10, 12 primerov in podobno. Zdaj se pa odločimo. A je to zato, ker je Albanija bila v tistem trenutku tako osveščena in tako zaščitena s prebivalstvom, da se dejansko tam HIV ni zgodil ali zato, ker ga niti registrirali niso, ker ni prišel noben v sistem? Saj potem kasneje so ga. Namreč vprašanje je kako interpretiramo podatek, ki ga dobimo na mizo. Veste, tudi nekaj držav tudi ni poročalo ekvivalentno ustrezno Svetovni zdravstveni organizaciji oziroma po protokolih katera obolenja imajo in katera ne. Zaradi takšnih in drugačnih razlogov. Če boste vprašali strokovnjake, se da tudi drugače interpretirati. Tam kjer je bilo malo HIV-a, gre za zelo nerazvite države. To niso moje besede, da se ne bo kdo na mene obesil. Ampak odvisno je iz katere percepcije gledamo, malo migracij, malo…. In tako naprej in tako naprej. To so vse špekulacije. In zato takšnega predloga sklepa jaz seveda ne morem sprejeti, ker če to sprejmem, potem pristanem na to teorijo, da imamo res bolezni, ki so praktično bile izkoreninjene. Tuberkuloza, hepatitis, HIV, ošpice, ebola in tako naprej. Niso bile izkoreninjene. Jaz sem prebolel hepatitis leta 2009. Ne me hecat! In bi uspešno zdravljen, hvala bogu k razvojem zdravil, ki jih imamo na razpolago. Mogoče sem hepatitis dobil, ker sem čistil nekje parket, pa so tam bili dva dni prej migranti. Mogoče. Po tej razlagi.   Naslednji sklep: »Po nekaterih podatkih tujih zdravstvenih inštitutov naj bi se v zadnjih treh letih primeri hepatitisa B povišali za kar 300 odstotkov, primeri ošpic za 450 odstotkov, število primerov tuberkuloze pa naj bi naraslo na 30 odstotkov.« Podatki, ne vem od kje so, samo to, da so tuji inštituti. Kdo to je, od kje so tej podatki, a so verodostojni, a niso verodostojni, to ne vemo nič. Ampak o tem mi zdaj razpravljamo kot o resnem problemu. Jaz vas namenoma opozarjam na stvari, kako se jih da hitro zmanipulirati. Jaz bi pa danes rad slišal od inštituta za nacionalno javno zdravje oziroma se opravičujem NIJZ, ali tej podatki držijo. Mi vemo za en problem, ki je resničen in bi ga mi morali danes ali pa že zdavnaj odpreti in ste me danes spodbudili, da resno razmislim, da še enkrat vložim zakon o cepljenju. Mi imamo problem, ker se nam precepljenost v državi slabša! Zaradi tako imenovanih e-strokovnjakov, spletnih strokovnjakov, ko vsak danes malo pogoogla, pa že vse vse ve o cepljenju in imamo vsa znanja pobrana o tem kako je cepljenje škodljivo. Mene dnevno napadajo ljubitelji necepljenja.         Dnevno mi pošiljajo neke videospote, filmčke za katere je bilo že dokazano, da gre za dva ameriška mogotca, ki sta financiranja kampanjo proti cepljenju. To je pokazala zadnja študija, ki je bila opravljena s strani Svetovne zdravstvene organizacije, za razliko bom citiral kdo je to naredil kot nekateri, ki tukaj tega ne citirajo. In se da to pridobiti in si lahko ogledate te raziskave. Dokazano! In to je za mene resen problem z vidika nacionalne varnosti zdravja prebivalstva v državi. A bomo poskrbeli, da bomo zmanjšali tveganja okužb prebivalstva, otrok? Znana krilatica, saj so vsi otroci cepljeni v vrtcu, če moj pride necepljen, bo pa ja nobeden nič ne bo se okužil. Če bi slučajno moj otrok zbolel. Oprostite, tudi cepljenje ni 100 procentno varno. Narobe sem rekel, se popravljam, učinkovito. In se vedno lahko zgodi, da nekdo zboli kljub temu, da je cepljen. In podobno in podobno in podobno… To je za mene resna diskusija. Kdaj jo bomo odprli? To odprite, z veseljem, sem sopodpisnik predlagatelj tega vprašanja, seveda na ta način kot ga jaz predlagam. Ne da mi spet migrante notri tlačite, da so spet migranti glavni vzrok za to, da imamo mi nalezljive bolezni v Republiki Sloveniji.   Tej sklepi so za nesprejeti. Odbor za zdravstvo in notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo priporočata Ministrstvu za zdravje in Ministrstvu za notranje zadeve, da redno poročata o sprejetih ukrepih za preprečitev širjenja nalezljivih bolezni, ki jih ob ilegalnih vstopih v Republiko Slovenijo in s seboj prinašajo migranti ter v njihovem izvajanju učinkih. Kaj to pomeni, če sprejmemo takšen predlog sklepa? To kar je naredilo Ministrstvo za notranje zadeve, da mesečno poroča o ilegalnih prestopih, bomo mi imeli vsak mesec oziroma vsak drug dan sejo še dodatno za nalezljive bolezni, ker bodo rekli, da obstaja možnost te okužbe s strani migrantov. To smo že izkusili, to smo že doživeli v tem mandatu, sploh ne rabimo iti v prejšnjega.  Ministrstvo za zdravje in NIJZ sta dolžna obvestiti in vi interesu jim je, verjemite mi, v interesu jim je, da obvestita ne samo Državni zbor ampak slovensko javnost, če pride do določenih nevarnosti in tveganj za širjenje določenih okužb. Od kogarkoli, ne od migrantov. Od kogarkoli! Ker je edino z osveščanjem in vedenjem kako se zaščititi, je v bistvu prva in najbolj učinkovita, bom rekel stopnja varnosti zraven vseh ostalih ukrepov, ki sledijo. In zato takšnih predlogov sklepov sploh ne morem podpreti in jih razumem kot nek pleonazem, besedičenje na zalogo zato, da nekaj naredijo, kar itak morajo v vsakem primeru narediti. In enako velja za prvi sklep, ki je bil predlagan.   Na tej točki bom naredil piko in nehal, ker vem da bo veliko očitkov in tako naprej, saj vas čisto razumem, saj mogoče bi jaz naredil na vaši strani isto, ampak moj problem je samo to, da jaz nikoli ne bi bil podpisnik predlagatelj take točke.  Hvala lepa.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: Preden dam besedo naprej še eno obvestilo. Na seji namesto Maše Kociper iz Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek sodeluje mag. Andrej Rajh in podobno obvestilo predajam kolegu predsedujočemu Odbora za zdravstvo.  Izvoli.
Za Odbor za zdravstvo je prišlo do menjave. Pooblastilo, Vojka Staroviča menja mag. Andrej Rajh.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: Zdaj imam pa trenutno samo še enega prijavljenega. Preden mu dam besedo se je k besedi prijavila predlagateljica Anja Bah Žibert.   Izvoli.    ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Ja, hvala lepa predsedujoči.  Zgolj nekaj odgovorov, ki pa se mi zdijo potrebni. Zdaj, kar se tiče tega, da je tema podobna kot je bila leta 2015, bi bilo čudno, če tema ne bi bila podobna zato, ker se z istimi problemi srečujemo. Mi se srečujemo z istimi problemi, res pa je, da so nekatere stvar razsežnejše in sem povedala kje.        Primer Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica, kjer je pač oteženo redno delo in na to opozarjajo. In to je bil tudi eden od tistih, bom rekla alinej, kjer sem pač opozorila oziroma tudi pozvala pristojne, da naj vendarle nekako organizirajo drugače ali pa dodatno pomoč morda potrebujejo tovrstni zdravstveni domovi, konkretno je ta, verjetno se bo tudi kje drugje to še pojavilo in da pač omogočajo, da nemoteno dela tudi ostalo delo. Jaz mislim, da državljani Republike Slovenije pač niso krivi, da prihajajo v Slovenijo ilegalni migranti. In ni prav, da če živijo na nekem teritoriju, da imajo zato težji dostop oziroma da morajo dlje čakati na vrsto zato, ker pač mora nekdo biti prednostno obravnavan in po tolikem času tudi v bistvu zadeva zaprta zato, da se naredi vse kar je potrebno ob takšnih primerih.  Kot drugo, tudi to sem povedala konkretno, kolega poslanec, da se na nek način prepušča policistu v danem trenutku, da oceni zdravstveno stanje migranta. In to ni dobro rešeno. To ni dobro rešeno, ker kot je bilo že prej povedano, marsikatera stvar niti ne vemo ali je že izbruhnila pri nekomu ali ni in po drugi strani so simptomi, ki pa jih policist, oprostite, saj ni zdravnik ali pa zdravstveni delavec, da bi lahko po nekih simptomih vedel ali je nekdo bolan ali ni bolan. Tako da imamo nekatere stvari o katerih se moramo pogovarjati in so drugačne tudi kot so bile leta nazaj.  Zdaj, ne fer, kolega poslanec, je da se bomo zdaj ukvarjali kdo črpa iz katerih medijev. Zdaj pač ocena vaša je lahko taka, da jemljete en medij za neverodostojnega, jaz ga jemljem kot verodostojnega, na drugi strani jim pa ponudite takoj časopis delo. Jaz ne bom komentirala, da ni prav, da ste ga ponudili ampak glejte, to je vaša pravica in zato pustite tudi pravico drugim, da pač če je nekje medijsko objavljeno in se je potem videlo, da nekaj pa vendarle tukaj je v ozadju, saj so se potrdile stvari, pa vendarle je treba to pač predlagatelju omogočiti oziroma tistemu, ki se sklicuje.  Nekako ste tudi narobe, vsaj javno povedal, naslov je zelo jasen, sklica te seje. Vi ste ga nekoliko predrugačil. Pač edina točka dnevnega reda, Problematika zagotavljanja zdravstvene varnosti policistov in zdravstvenih delavcev ob stiku z ilegalnimi migranti. Zdaj, če vseh teh problemov ne bi bilo, hipotetično, po čem lahko vidimo, da so? Po takih brošurah, ki se izdajajo, ker bi bile nepotrebne, če ne bi bilo nobene nevarnosti in potem, da policisti uporabljajo zaščitno opremo. Vsaj morajo jo uporabljati, bomo tako rekli. Se pravi potem je nekaj na tem, da stvari pa niso tako rožnate, sicer bi pač policisti, ko rečemo saj pač tudi v Sloveniji imamo vse to, ja, res je, jaz sem rekla, jaz sem v svojem uvodu pač zelo poudarila na to, da gre za pretežno pač to, da so se določene bolezni, nekako smo jih že tako zelo zminimalizirali, da bi že lahko rekli, da niso več tisto množične in smo jih in hvala bogu, ampak glejte, če vsega tega ne bi bilo, ne bi to bilo potrebno oziroma, če jih imamo res toliko v Sloveniji na drugi strani, kako to, da policisti potem pri nekem rednem opravljanju dela, na primer, ko te ustavijo na cesti, nimajo zaščitnih sredstev? Ja nimajo jih zato, ker je očitno, očitno se ve kdaj so pač ta potrebna. In na meji so potrebna. Torej je problem migrantov, ki vendarle seboj prinašajo tudi nalezljive bolezni. Nikoli nisem jaz kot predlagatelj rekla, da jih vsi pač prenašajo, vendar pa očitno potencialna nevarnost je, drugače se ne bi tudi tako zaščitili.   Kot drugo, pozivi kolega poslanca o tem, da se pa dajmo pogovarjati, ne vem o vzponu gripe, cepljenju…. Ja, saj lahko vsak poslanec predlaga sklic seje. Jaz ne vem zakaj je potreben poziv opoziciji, da to predlaga. A samo še opozicija tu dela?        Jaz bi pričakovala, da če nekdo začuti neko potrebo, da takoj… Jaz, ko začutim potrebo oziroma se mi zdi pač, da je nekaj potrebno in tukaj sem povedala zakaj, tudi po pogovoru s policisti, ki so na mejah in vidim razliko med vojaki in policisti, ki so na meji in se mi to ne zdi prav, smo to tudi sklicali. Kar se pa tiče sklepov pa seveda, saj pač to je že agenda kolega, da pač sklepov opozicije ne bo podprl in bodo ali nesmiselni ali bomo iskali notri vejice, ampak to pustimo za kdaj drugič. Meni se zdi, da se moramo o teh stvareh pogovarjati in glejte, še eno temo bom že danes nanizala, o kateri se bomo mogli pogovarjati, pa je povezana z migranti.  Namreč mi v Sloveniji sploh nimamo odškodninskega sklada. A veste, ljudem, ki je povzročena škoda… Mimogrede poslanski kolega, ni za šalo, je čisto za res, dobivam sporočila, da vas lepo vabijo, če pridete z mano skupaj v Šentjernej, da se malo sprehodiva po občini pa po področjih kjer prehajajo ilegalni migranti. Ampak, če se vrnem nazaj, mi dejansko nimamo nobenega sklada kjer se povzročena škoda ljudem vrača. Če jim je storjena in nimajo nekih zavarovalnih zavarovanj za to narejeno, krijejo vse sami. In tudi to bo morala država poskrbeti in poskrbeti, da se bo tisto kar je nekomu oškodovano in je njegovo premoženje in ni kriv, da se mu je to zgodilo, bo pač treba to na nek način povrniti. A veste, tako kot je pisal en državljan, za njega je velik kup drv za neko obdobje usoden, ko mu je izginil in je bil požgan. Ker si ne more privoščiti nakupa drugega, pa smo v času zime. In ko se je obrnil na državo, so mu rekli, ja sklada za to ni. Tako, da tudi o tem se bomo morali pogovarjati in ne reči, da vedno znova odpiramo neko eno in isto temo. Ne, odpiramo temo, pri kateri se vidi, da so vedno druge in nove okoliščine. Zato ker dejstvo pa je, da je migrantov vedno več. To so pa uradne številke. In s to, večanjem številk, so tudi problemi različni, ki jih imamo. In pomembno je, da bomo pač tudi odzivni, ne pa, da danes naši ubogi državljani s tistimi penzijami mizernimi, ki jih imajo, pa z nizkimi plačami, krijejo potem še stroške zato, ker mi nismo sposobni zavarovati lastne meje. To ni prav! To ni pravično, to ni pošteno in to je tudi v neskladju z Ustavo Republike Slovenije.   Toliko, hvala.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: Predsedujoči Odbora za zdravstvo … / izklopljen mikrofon/ …
Ja, pooblastilo. Poslanca Marijana Pojbiča od zdaj naprej nadomešča poslanec Zvonko Černač.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: Naslednji je k besedi prijavljen Željko Cigler, Poslanska skupina Levica.   Izvoli.
Hvala lepa. Spoštovani!  Moram reči, da je zelo pomembna zadeva bila uvod predstavnikov zdravstvene, zdravstvenih in policijskih inštitucij, če lahko tako rečem oziroma podatki stroke s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, moram reči. To je za tiste, ki spremljajo tudi javno tale dogodek, zelo pomembno. Namreč, da je zadeva v Sloveniji kar se tega tiče, vprašanje, ki je danes odprto, pod kontrolo. In da so pogoji, ko so… Da so razmere, ko so policisti ali pa zdravniki izpostavljeni zdravstvenim tveganjem, del njihovega rednega dela. Vedno, ko se pojavljajo na primer različne epidemije oziroma, ko čez Slovenijo, kot je bilo fino povedano, se letno preteče 30 milijonov turistov iz različnih koncev sveta. In stroka in pristojne inštitucije stvar obvladujejo in praktično so povedali tole, kar sem vsaj jaz razumel, oprostite predlagatelji, predlagateljica spoštovana, umirite se in nehajte neupravičeno povzročati paniko in nestrpnost. Tega ni potrebnega. Vidite, da imajo vsi zdravstveni domovi, zdravstvene institucije karantene, zdravstveni delavci so precepljeni, skratka na tem nivoju, po tem vprašanju imamo v Sloveniji zagotovljen dosti visok nivo zdravstvenega varstva.         In mislim, da to vprašanje ni pravilno naslovljeno. Drugo vprašanje je problem. Vprašanje je, da mi kar se tiče beguncev in Slovenija je navzven zelo neprijazna do beguncev, kršimo mnoge njihove pravice, človekove ali tiste, ki jim pripadajo po mednarodnih dokumentih, konvencijah, ki jih je naša država podpisala, ki bi tem ljudem, ki bežijo pred revščino, vojno in drugimi grozotami, pripadale takrat, ko prosijo za mednarodno zaščito. Tu pa je problem in o tem bi morali govoriti. O tem! Tu se združimo, spoštovana kolegica Bah Žibertova, ko sklicujemo nujne seje. In moram reči, da jaz tem podatkom in trdilom, če tako rečem, izjavam tako Ministrstva za notranje zadeve, policije kot Ministrstva za zdravje verjamem. In upam, da bodo v tem pogledu inštitucije in tudi strokovnjaki nastopali tudi v primeru, da pride v Sloveniji do drugačne, desne vlade. Da takrat ne bi slučajno prišlo do drugačnih poudarkov z njihovih ust.   In poglejte, ko se govori o sanitarnih ukrepih, ki bi jih bilo potrebno izvajati zaradi nevarnosti rdečega vetra, roza vetra, Romov, Židov, med drugo svetovno vojno je tukaj bil sanitarni ukrep ciklon B. To se ne sme več ponoviti. Prav zdaj je bila obletnica ustanovitve Auschwitza pred kratkim. In na to mislim, da moramo biti v Sloveniji, ki smo bili tule med drugo svetovno vojno tudi s podobnimi razmišljanji močno prizadeti, še kako odločni in ne pasti pod en civilizacijski nivo, ki si ga današnji čas ne zasluži več. Rad bi samo to spomnil, da je bil en tak sanitarni ukrep leta 2016 poskušan biti izpeljan. Na Kotnikovi ulici pred dijaškim domom, kjer se je videlo iz katere strani prihajajo tisti, ki so hoteli ženske, otroke in tiste, ki so bežali pred nesrečo v skrbi za svoja življenja in življenja svojih družin, se zatekli tja, ko se jih je hotelo odstraniti. Jaz ne vem ali je bil takrat oseba, ki se je s strani vladnega kabineta zraven večkrat usmerila, skupaj takrat s prepoznanimi predstavniki SDS, ne vem, ampak na ta način se v civiliziranem svetu ne postopa in takšne diskusije jaz tudi mislim, da se v tem Državnem zboru skladno z ustavnimi stvarmi, ki pri nas govorijo o človekovih pravicah in boju proti nestrpnosti, nacionalizmu in fašistoidnosti in določenih zakonih, pri nas ne bi smele izvajati.   Rad bi tole povedal. Dobro je, da se je ta močna energija tule začutila, ko govorimo o pravicah, političnih, socialnih, ekonomskih, pravici do življenja v našem Državnem zboru. Dobro je. Ampak zakaj te energije ni bilo izražene skozi nestrpnost, ki je danes tule permanentno prisotna, včeraj, ko smo govorili o tem, da zagotovimo prebivalcem na primer zdravstvenega doma v Slovenski Bistrici ali kje drugje takšne pogoje, finančne, materialne, da jim bodo pravice z našega zdravstvenega sistema dostopne. Zakaj pa tam nismo skupaj glasovali za tako imenovane naše, kot se zdajle hoče to vzpostaviti. Kje so takrat bili glasovi in poudarki poslank in poslancev Slovenske demokratske stranke? Tukaj se pokaže, izpostavimo. In ko sem jaz včeraj poslušal televizijo, kjer so nastopali dijaki srednjih in visokih šol iz Velenja, vsak je skoraj odgovoril priložnost, perspektivo, življenje si bom iskal v tujini. Glejte, o tem se moramo zamisliti. Kakšno državo dejansko nekje postavljamo in jo ustvarjamo za naše ljudi? Za ljudi, ki tule živijo, naše ljudi, prebivalce v tej državi, državljanke in državljane. Pa o višini penzij pa o višini plač, perspektivo za mlade, kaj je s stanovanjsko politiko in tako naprej.         In moram reči, da se mi res postavlja eno vprašanje, kako bo eventualno predsednik Slovenske demokratske stranke, eventualno na čelu Vlade Slovenije predsedoval na primer evropski skupnosti, če se iz vrst njegove stranke izraža jasna ena fašistoidna nestrpnost. To ni nepomembno vprašanje. In bi v teh razpravah malce razmislil in pogledal na stvari, ki jih imamo mi zapisane in ki jih ima Slovenija, obveznost do svojih državljanov in do ljudi, ki prihajajo v to državo, živijo ne ali iščejo mednarodno zaščito, tako v ustavi zapisane v zakonih kot tudi mednarodnih konvencijah, ki smo jih podpisali. In tem, to mednarodno pravo ne sme biti tisto, ki ga kličemo v pomoč samo takrat, ko urejamo arbitražni sporazum med Slovenijo in Hrvaško, ampak tudi takrat, ko gre za vprašanje osnovnih človekovih pravic. In to je pri beguncih sigurno tudi pravica do preživetja, do življenja.  Hvala lepa.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: Ja, s temi nemogočimi in absurdnimi primerjavami ste si prislužili dva odziva. najprej dajem repliko mag. Branku Grimsu, potem pa še besedo predlagateljici Anji Bah Žibert.
Ja, hvala.   Glejte, ko ste omenjal Kotnikovo. Na Kotnikovi sta se soočila dva tipa Slovenk in Slovencev. Eden je bil zakrinkan, imel je kole v rokah, postavil se je v kordon za obvladovanje množic, kar pomeni, da se je že vežbal v pripravah na nasilje nad lastnim narodom in to ste bili levičarji. Tudi vi poslanci ste stali od Levice tam za njimi, pa Milan Kučan, pa Tanja Fajon, pa še cel kup podobnih. To se pravi, povej mi s kom se družiš in povem ti kdo si. Kdo je skrajnež v politiki? Tisti, ki je za dosego svojih ciljev pripravljen uporabiti silo. Samo levičarji ste bili taki. Tam so bili tudi z desne, gospe, gospodje, so nosili zastave, brali so Zdravljico, prepevali so slovenske pesmi. Nihče ni najmanjše indice dal, da hoče kakorkoli poseči po sili ali pa nasilju. Se pravi, če ste že uporabil primer, ste uporabili skrajno napačnega, ker ste povedal točno tisto kar vsi dobro vemo. Da v Sloveniji so pač neke desnice, skrajne desnice sploh ni, je pa skrajna levica in to na oblasti zdajle dve desetletji, na 70 let podlage. Skrajna levica v Sloveniji ima na vesti ene 100 tisoč mrtvih, tudi mladoletna dekleta, zazidana tamle v Hudi jami, ima na vesti romske dojenčke, ko ste že ravno govorili o Romih, ko so jih pobili partizani, zločinsko pomorili tamle v Iškem, pa še danes niti pokopani niso, ker levičarji ne dovolite tega, da bi jih kot ljudi, pa so bili dojenčki, človek božji, pokopali v Ljubljani, zdaj pa tukaj govorite neumnosti. Se sploh govorite kakšne neumnosti govorite, pa nesmisle? Tisto kar je vse narobe, je ravno to, da se ne spoštuje prava. Ampak pravo se ne spoštuje takrat, ko vam paše, ampak je treba videti pravo kot celoto, treba je videti ustavo, treba je videti mednarodni red kot celoto in ta je drugačen kot ga vi prikazujete. Kar pa se ustave tiče pa vedno, ko govorite o pravicah tujcev, pozabite na temeljno pravico. Po ustavi ima vsaka Slovenka, vsak Slovenec, vsak otrok pravico do varnosti in pravico do osebne integritete. In nobena pravica nobenega tujca ne more biti nad to pravico.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: Anja Bah Žibert.    ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Ja, hvala lepa predsedujoči za besedo.  Kolega Cigler, to da sem jaz neopravičeno po vaše nestrpna in pa povzročam paniko, to mi boste pa moral dokazati. To pa niso heci, veste. Še hujše je to, da me uvrščate med fašistoidne nestrpneže. Tudi to boste morali dokazati, veste. Pa vam bom povedala v prvi vrsti zakaj. Zato, ker prihajam iz družine kjer ne mečemo kar tako naprej ime Auschwitz, Dachau takrat, ko nam paše, ampak se je to doživelo. Moj dedek se je vrnil iz taborišča smrti, ampak lahko se pa potem po tej seji pomeniva kaj se mu je zgodilo potem, ko se je vrnil. Tudi o tem se lahko pogovarjava. Ampak takšne izraze kot jih vi namenjate meni, vam pa ne dovolim. Ne dovolim.  In kot drugo, zopet ste se spotaknili ob Rome. Veste to smo že pri vas slišali, Romi, nestrpnost do Romov in tako naprej, ko smo vas pa povabili v odbor za reševanje romske problematike,        ste pa to sodelovanje zavrnili. In ste edina, pravzaprav edina parlamentarna stranka kjer ne pridete zraven, drugi pridejo zraven. In poslušajo in sodelujejo in pomagajo po svojih najboljših močeh. Ampak to ne počnemo po vaše, ker smo nestrpni, ampak zato, ker želimo reševati romsko problematiko. V dobro Romov in ostalega prebivalstva. In danes mi boste tudi težko rekli, da sem povzročala paniko, kajti vse kar sem povedala temelji na nekih dejstvih, tudi na podlagi poslanskih vprašanj kjer so bili določeni izbruhi zabeleženi in so mi tudi bili odgovori v to smer podani. A veste, na tak način razpravljati, res žal mi je, ker se res odmikamo od tistega kar smo mi v prvi vrsti želeli. Da pogledamo ali je na teh področjih vse urejeno tako kot mora biti, kje so pomanjkljivosti in kaj lahko še naredimo. Verjamem pa, da za vas, spoštovani kolega Cigler, neke razmere v Ilirski Bistrici ne povzročajo nobenih težav. Da vam je vseeno kaj se dogaja z državljani Republike Slovenije na področju Šentjerneja in dolenjske. Da vam je vseeno, da se jim vdira in da ne vejo na kakšen način še zaščititi svoje lastno premoženje. S tem se vi ne ukvarjate. Ampak veste, je pa to žalostno. Jaz vas ne bom obmetala z nobeno žaljivko, ker to ni v mojem, ne samo besednem zakladu, ampak ni dostojno. In na tak nizki nivo se ne mislim spuščat. Je pa res, da mi boste morali dokazati nekatere stvari, ker so šle pa predaleč. Tudi z zaščito in v zaščito moje lastne družine in trpljenja, ki ga je dala skozi taborišče smrti.     PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: Lenart Jože, Poslanska skupina Liste Marjana Šarca ima besedo.
Hvala lepa, predsednik.  Kot predsedujoči današnjega sklica seje za področje zdravstva čutim neko dolžnost. Seveda seja je bila sklicana z vidika zmanjšanja tveganja oziroma varovanja zdravja policistov glede na ilegalne migrante, takšen je bil tudi dnevni red te seje. Zdaj kakorkoli, ko smo poslušali poročanje vabljenih, se pravi Ministrstva za zdravje, za notranje zadeve, tudi direktno policije in pa NIJZ, je moje videnje, da je to področje zelo dobro urejeno. Zaslutiti je bilo tudi to, da se seveda te strokovne službe tudi sproti prilagajajo glede na spremembe nove situacije, ki nastaja. To se pravi, zelo strokovno konkretno zadeva poteka.   Zdaj seveda s tega vidika, gre za nekaj tisoč migrantov, seveda tudi to je treba resno obravnavati, ampak vidi se, da smo na to pripravljeni. Sploh v letu 2015, ko je bila ta masa tega prehoda skozi Slovenijo zelo velika, so se takrat vsi tej ukrepi sprejeli. Seveda na drugi strani je bilo danes tudi slišati, da je nekaj 10 milijonov na leto pa, bom rekel Slovenijo prečka, to se pravi prihodi so skozi Slovenijo, ki se ustavljajo na teh postajah, tudi motelih, hotelih. In če to primerjavo gledamo, imam občutek, da je celo za migrante glede varovanja zdravja naših državljanov ali policistov dosti bolje poskrbljeno kot pa za tiste, ki prihajajo v Slovenijo. Iz tega vidika želim vprašati ministrstva, danes vabljene ali imate glede na to še kakšen predlog, ki bi ga bilo s tega vidika treba dopolniti. Kajti ta predloga sklepa, ki sta bila podana z vidika, s strani predlagatelja mislim, da je temu zadoščeno. Ampak to kar smo danes slišali, potem bodimo toliko realni in vprašajmo ali je smiselno še kakšne dodatne ukrepe sprejeti v tem smislu.   Hvala lepa.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: Želi kdo odgovor? Izvolite, državna sekretarka Šinkovec.
Melita Šinkovec
Ja, hvala lepa.  Saj tako kot je bilo v bistvu že povedano, pač ukrepi pri nas, protokoli obstajajo, so napisani, ne samo da so napisani, ampak jih tudi, so policisti o njih obveščeni preko izobraževanj in usposabljanj in         tudi spodbujeni s strani vodij, da jih uporabljajo, tako da pri nas sistem v bistvu se pravi tega ozaveščanja in tudi razdelitve opreme kot sem že povedala tečejo, sistem ocenjujemo kot dober in v tem trenutku… In tako kot ste tudi sam omenil, v bistvu se prilagajamo, če dobimo kakšne nove informacije s strani NIJZ in drugih institucij, jih upoštevamo in v tem trenutku ocenjujemo, da dodatni ukrepi niso potrebni.  Hvala.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: K razpravi se je prijavila… Se opravičujem, izvolite državni sekretar Pliberšek.
Tomaž Pliberšek
Hvala, predsednik za besedo.  Jaz sem že uvodoma v bistvu povedal, da glede ureditve tega je vse pod kontrolo, protokoli, navodila, stalno spremljanje, 24-urna služba, 7 ur na dan strokovnjakov, bom rekel, ki delajo na tem področju, se pravi glede epidemiološke službe je zagotovljena, tako da tudi mi načeloma ne vidimo, popolnoma verjamemo strokovnjakom, ki se s tem ukvarjajo in ki so načeloma non-stop na razpolago.   Hvala.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: K besedi se je prijavila še poslanka Nataša Sukič.    NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Hvala, predsedujoči, saj bom poskušala biti čim krajša.  Glejte, po vsej tej razpravi bom samo tole rekla. Virus ne izbira ne spola, ne rase in tudi ne lokacije. In zdaj jaz ne vem kdaj ste vi točno vložili ta sklic, morda takrat še nismo bili seznanjeni z izbruhom potencialne pandemije koronavirusa, ampak tudi če še niste bili takrat seznanjeni s tem, bi lahko redefinirali današnje sklepe v luči aktualne situacije. Namreč tukaj pa imamo problem. Mi imamo tudi navsezadnje naše lastne ljudi, ki so dnevni delovni migrant in hodijo recimo v Gradcu delati, v Gradcu so že detektirali prvi primer koronavirusa, kolikor sem prebrala. In zdaj, mi bi se morali potemtakem danes zelo resno vprašati ali so naši obmejni policisti, ali so naši policisti na letališču že primerno zaščiteni pred potencialnim vnosom koronavirusa v državo. In je popoloma vseeno, glejte, ali ta virus prinese begunec ali ga prinese turist ali ga prinese naš lastni človek, ki je delovni migrant ali ga bom prinesla jaz, ko bom v kratkem potovala na interparlamentarno unijo z letalom in se bom morda okužila z njim in tako naprej. Zato lepo prosim premislite in morda redefinirajte sklepe na način v luči aktualne situacije.  Za zaključek še eno stvar bom rekla. Poglejte, edini virsu, ki pa se ga moramo vsi zares bati, je virus sovraštva. Sovraštva do kogarkoli, do sočloveka pa naj je to begunec, naj je to ženska, naj je to Rom ali Romkinja, naj je to LGBT oseba, naj je to hendikepirani in tako naprej. Dobro vemo kaj je virus, tovrstni virus prinesel v nekdanji Nemčiji v štiridesetih letih prejšnjega stoletja, resnično vas opozarjam. Morda se zdi, da so to nedolžne stvari, ko izpostavljamo samo eno skupino ljudi in govorimo v kontekstu te skupine recimo o potencialnih izbruhih bolezni. Poglejte, potencialni izbruhi, spoštovana predlagateljica, glejte, res ne želim, da imava daj tu neko ognjevito debato, ampak resnično, potencialne izbruhe bolezni dejansko lahko v današnjem tako povezanem svetu, ko potujemo z letali iz kontinenta na kontinent, ko prestopamo meje eni, drugi in tretji, lahko prinese vsak vsak trenutek. In ta trenutek se spopadamo z grožnjo pandemije koronavirusa in dajmo rajši sile usmeriti v to in to niti niso več begunci, glejte, 30 milijonov turistov ali pa nekaj tisoč beguncev. Poglejte samo to razmerje, pa mi povejte… Vsi potencialno lahko kaj prinesejo ali pa tudi ne oziroma važno je, da smo mi dovolj zaščiteni in verjetno smo, kot slišim, imamo zelo dobro usposobljene ljudi, imamo ukrepe, imamo protokole, ampak če… Ampak jih pa verjetno nimamo v primeru koronavirusa še vzpostavljenih. A imamo na letališču že to vzpostavljeno? A imamo že na meji? No, saj pravim, o tem se je treba pogovarjati, ker to je ta trenutek pa realna grožnja.        Hvala lepa.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: Nimam več prijavljenih za razpravo, zaradi tega dajem besedo zadnji prijavljeni, predlagateljici Anji Bah Žibert.  Izvoli.    ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Ja, hvala lepa za besedo.  Zdaj, glejte tukaj sta dva sklepa. V Slovenski demokratski stranki nimamo nikoli težav, da se ne bi pač sklepi ali spremenili ali nadgradili, ampak zdaj pač ne more biti to poziv. Predlagajte spremembo, dajte jo pač pripraviti pa predlagati. Mi res nimamo s tem nobenih težav. Jaz sem tudi prej mislila, da bo kolega Jani Möderndorfer mogoče kakšno zadevo popravil, dopolnil in bomo prišli do kakšnega drugega sklepa, ampak zaenkrat sta na mizi ta dva sklepa in pač o tem bomo glasovali. Če pa je kakšen interes in bi bila vesela, da so interesi in da nam je res do tega, da stvar izboljšamo na kateremkoli področju, pa bom seveda z veseljem prisluhnila tem sklepom.  Kar pa se tiče nestrpnosti pa sovraštva pa danes ne bom več govorila o tem. Mislim, da je bilo toliko povedanega, pa take stvari smo slišali, da tudi te besede več ne morem danes izgovoriti.  Hvala.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: Zaključili smo z razpravo, zaradi tega prehajamo na glasovanje o predlaganih sklepih. Najprej bomo odločali članice in člani Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, in sicer glasujemo z glasovalnimi napravami od 1 do 20.   V razpravo in glasovanje dajem naslednja predloga sklepov, ki se glasita, prvi sklep: »Odbor za zdravstvo in Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo priporočata Ministrstvu za zdravje in Ministrstvu za notranje zadeve, da poskrbita za preprečitev širjenja nalezljivih bolezni, ki jih ob ilegalnih vstopih v Republiko Slovenijo seboj prinašajo migranti« in drugi sklep »Odbor za zdravstvo in Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo priporočata Ministrstvu za zdravje in Ministrstvu za notranje zadeve, da redno poročata o sprejetih ukrepih za preprečitev širjenja nalezljivih bolezni, ki jih ob ilegalnih vstopih v Republiko Slovenijo seboj prinašajo migranti ter njihovem izvajanju in učinkih.«  Sprašujem ali lahko o teh obeh predlogih glasujemo skupaj ali o vsakem posebej. Postopkovno poslanec Möderndorfer.    JANI (JANKO) MÖDERNDORFER (PS SMC): Mene z vidika postopka, predsednik, zanima samo to glede na to, da smo imeli eno sejo, ki je bila prekinjena, potem ste sklical novo sejo, na tej prekinjeni seji smo sicer obstruirali, potem ste sklical novo sejo, ki je bila korespondenčna in niste upošteval našega glasovanja, pa me zdaj zanima ali bo tudi na tej seji, mogoče obstaja možnost, da naši glasovi ne bodo upoštevani glede na to, da je to nova seja in pač se zna… Mislim, nekako imamo neko novo situacijo, da pač od seje do seje moramo zdaj sproti ugotavljati kdaj se bodo naši glasovi šteli in kdaj ne. Samo toliko, z vidika postopka me zanima, da vem ali sploh glasujem ali ne.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: Vi me to resno sprašujete? Torej, jaz sem vam poslal pisno pojasnilo glede seje o kateri me sprašujete in sem vam zelo natančno in formalnopravno obrazložil zakaj glasovi tistih, ki ste sejo obstruirali, takrat niso bili upoštevani, ko se je izvajala korespondenčna seja kot nadaljevanje seje odbora. In v trenutku, ko se je korespondenčna seja sklicala, se pravi, ko se je glasovanje začelo, torej ne morete vi med glasovanjem priti pa reči, zdaj bom pa jaz glasoval. To je prva utemeljitev in druga utemeljitev, ne glede na določbe Poslovnika in na dejstvo, da Poslovnik med sejo razlaga predsedujoči, tudi upoštevaje ustavno določbo, da kljub obstrukciji poslanske skupine glede na to, da po Ustavi poslanci nismo vezani na nikakršna navodila, lahko poslanec kadarkoli razpravlja in sodeluje pri zadevi glede katere poslanska skupina najavi in obstruira točko dnevnega reda, kar je bilo v tistem primeru. Imeli smo že take primere v preteklosti. Spomnite se, ne vem če ste bil vi takrat še član Pozitivne Slovenije, ko se je glasovalo o poroštvu za zakon o TEŠ, ko je Poslanska skupina Pozitivne Slovenije napovedala obstrukcijo in eden od poslancev iz tiste doline vstal, razpravljal in glasoval. Ampak v tem primeru, ko ga vi omenjate, temu ni bilo tako in zaradi tega tej glasovi na korespondenčni seji niso bili upoštevani, ker bi to pomenilo zlorabo Poslovnika Državnega zbora in sem to utemeljil in upam, da to razumete, nima pa to zdaj nobene veze s tem kar počnemo danes. Danes imamo nujno sejo odbora, nima nobene povezave s tisto sejo in glasovali bomo o sklepih, jaz vas samo sprašujem ali dam oba sklepa na glasovanje istočasno ali želite, da o vsakem sklepu posebej        glasujemo. Ker če nihče ne nasprotuje, bi glasovali o obeh sklepih skupaj, če se strinjate.   Izvolite postopkovno, Jani Möderndorfer.    JANI (JANKO) MÖDERNDORFER (PS SMC): Ne, moje vprašanje je bilo čisto na mestu. Nič ni bilo nobenega heca. Pač meni je vse jasno, da je predsednik tisti, ki v času seje seveda tolmači Poslovnik. Jaz sem pač prepričan, da je bil nezakonito oziroma, da ste si po svoje razlagal Poslovnik predvsem zaradi tega, ker mi zdaj potrjujete s to svojo obrazložitvijo, ki pravite, da ste jo poslali tudi pisno. Saj nekaj podobnega ste tudi malce širše obrazložil v pisnem delu, predvsem pa gre za eno dejstvo, to pa je, da ne vem od kdaj lahko predsednik med samo sejo prekvalificira v korespondenčno sejo in jo označi za isto sejo, ker ste pač to naredil in jaz trdim, da gre za novo sejo in ker gre tukaj za zopet drugo sejo, sem samo vprašal, ker moram zdaj pač vedeti, ker pač ste vi edini, ki lahko tolmačite Poslovnik med samo sejo in med sejo lahko samo vas vprašam in nikogar drugega, ne Komisije za poslovnik ali bodo moji glasovi upoštevani.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: Najprej da odgovorim poslancu Möderndorferju. Jaz nisem nobene seje prekvalificiral, poslanec Möderndorfer. Na podlagi 52. člena Poslovnika, drugega odstavka je bil sprejet sklep o tem, da se nadaljevanje seje opravi na korespondenčen način. Jaz verjamem, da vam je ta člen poznan in da je tak sklep mogoče sprejeti, če je na seji navzoča najmanj ena tretjina članov delovnega telesa in če je tak sklep sprejet soglasno in temu je takrat tako bilo. In vas ni bilo zraven, ker ste obstruirali. Danes pa smo mi sklepčni in ne bom predlagal, da se ta seja nadaljuje v obliki korespondenčne seje, ampak bomo o tem glasovali in dobili ste glasovalno napravo, tako da je vaša odločitev ali boste glasovali ali ne in kako boste glasovali.  Poslanec Bevk, proceduralno.
Hvala lepa za besedo, gospod predsednik.  Šlo je za skupno sejo. En odbor ste vodil vi, enega … Oziroma en odbor ste sklicali vi, drugi odbor sem sklical jaz, sejo ste vodil vi, sva pa različno tolmačila tako Poslovnik kot Ustavo. Jaz sem te glasove seveda upošteval in rezultat je bil seveda drugačen kot na seji, ki ste jo vodil vi oziroma oboru, ki mu predsedujete. Glede na to, da mogoče res stvari niso povsem dorečene, bi postopkovno predlagal, da se o tem problemu izjasni tudi Komisija za poslovnik.  Hvala lepa.    PREDSEDNIK ZVONKO ČERNAČ: Ja, spoštovani kolega Bevk, jaz ne vem kaj ima to povezave s to sejo. Kadarkoli lahko daste na Komisijo za poslovnik predlog kakršenkoli menite, da je prav, v tem ni nobene dileme, v nekem dnevniku pa berem, da tega ne boste storili. Ampak ne vem kaj ima to s to sejo, oprostite. In ne vem zakaj zdaj zavlačujete.   Ali kdo nasprotuje, da o teh dveh sklepih glasujemo skupaj, se pravi o prvem in drugem sklepu istočasno? Ker ne nasprotuje nihče, še predno preidemo na glasovanje vas naj še obvestim, da poslanca Žana Mahniča na nadaljevanju seje Odbora za notranje zadeve nadomešča poslanka Alenka Jeraj, Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Ne vidim tudi interesa za obrazložitev glasu, zaradi tega prehajamo na odločanje o obeh sklepih skupaj. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, glasovalne naprave od 1 do 20. Pričenjam z glasovanjem. Zaključujemo glasovanje.  (Za je glasovalo 7.) (Proti 11.)  Ugotavljam, da s 7 glasovi za in 11 proti sklepa nista bila sprejeta.  Zaključujem torej to točko dnevnega reda in 18. nujno sejo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, se vsem zahvaljujem za sodelovanje in besedo predajam podpredsedniku Odbora za zdravstvo, Jožetu Lenartu.
Hvala lepa.  Prehajamo še na odločanje Odbora za zdravstvo, seveda o istih predlogih sklepov. Naše glasovalne naprave so od 21 do 40. Želi kdo razpravljati ali obrazložiti svoj glas? Ne, hvala lepa. Potem preidemo k glasovanju.        Glasovanje … / oglašanje iz klopi/ … Glasovanje poteka. Glasovanje zaključujem.  (Za je glasovalo 7.) (Proti 11.)  In tudi na Odboru za zdravstvo ugotavljamo, da je 11 proti in 7 za in sklep ni sprejet.  Tako tudi zaključujemo to točko dnevnega reda in 25. nujno sejo Odbora za zdravstvo.  Hvala lepa.    Seja se je končala 30. januarja 2020 ob 12.06.