Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega zbora


Sprejet

Zakon

Sprejet
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega zbora
88 %
Za