Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju


Sprejet