Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
59 %
Za