Sklep o imenovanju dveh članov Državne revizijske komisije


V obravnavi

Zakon

V obravnavi
Sklep o imenovanju dveh članov Državne revizijske komisije