Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
46 %
Za